Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.03.08.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 131 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

3/2017. sz.

 

MEGHÍVÓ

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 8-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

Napirendi javaslat: 

 

1.Tájékoztatók:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

1.3. Tájékoztató a kulturális tanácsadó 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szűcs Gábor, kulturális tanácsadó

 

 

1.4. Tájékoztató Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előadó: Juhász Dániel, Társulási elnök

 

 

1.5. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Dobos Róbert, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője

 

2.Előterjesztések:

 

 

2.1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 9/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadók: Tóth Mónika, a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

2.2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadók: Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

2.3. Előterjesztés házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

2.4. Előterjesztés önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító hitel felvételére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.5. Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.6. Előterjesztés Jászberény Város 2017. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadására

Előadó: Lányi László, PH Városüzemeltetési irodavezető

 

 

2.7. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárással

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

2.8. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárással

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

2.9. Előterjesztés "A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című, EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázaton történő részvétel érdekében az Eördögh-ház (5100 Jászberény, Kossuth L. u. 35.) bérbeadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.10. Előterjesztés a Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztálya részére TAO önerő biztosítására előirányzat átcsoportosításával

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.11. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése tárgyában kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 318/2016. (XII. 14.) képviselő-testületi határozat módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. március 1.

 

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 16 napirendi pont