Összesen 2705473 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.04.25.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 136 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

 

Meghívó

 

 

A Képviselő-testület 2017. április 25-én (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

 

Napirend-tervezet:

 

 
 1. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrsének 2017. évi támogatása

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Támogatás felhasználásáról szóló levél

 

 
 1. Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatása

            Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolója

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet - DPMV Zrt. 2016. évi beszámoló

         - 2. melléklet - DPMV-Kiegészítő melléklet 2016

         - 3. melléklet - DPMV_Üzleti jelentés 2016

         - 4. melléklet - Könyvvizsgálói jelentés 2016

 

 
 1. A Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - Szigethalom Városfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

 

 
 1. Nobilis Humán Szolgáltató (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/0.) /Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde (2315 Szigethalom, Rákóczi F. u. 149/b.),      Nobilis Humán Szolgáltató Tipegő Bölcsőde (2315 Szigethalom, József A. u. 37-39. Nobilis Humán Szolgáltató Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2315 Szigethalom, József A. u. 49.)/ 2016. évi beszámolója

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Nobilis Humán Szolgáltató 2016. évi szakmai beszámolója

 

 
 1. Szigethalmi Szent István Általános Iskola (2315 Szigethalom, Thököly u. 37.) Intézményvezetői pályázat véleményezése

            Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Németh Leila teljes pályázati anyaga

 

 
 1. Civil szervezetek számára kiírt 2017. évi pályázat elbírálása

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. számú melléklet: Pályázatok összesítő táblázata

         - 2. számú melléklet: Pályázatok (külön linken)

 

 
 1. Szigethalom volt laktanya területén hadipark kialakításához terület bérbeadása

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: kérelem
                   - 2. sz. melléklet: helyszínrajz

 

 
 1. Digi Kft. torony telepítése Szigethalmon, bérleti szerződés szerint

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

              - 1. számú melléklet_térkép

              - 2. számú melléklet_Szigethalom_397/65 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap

              - 3. számú melléklet_Sitebérleti PE15611-1 - szerződés minta

 

 
 1. A 4461, és 4463 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó telekalakítási eljárás megindításának engedélyezése

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. számú melléklet: Felmérési vázrajz

         - 2. számú melléklet: Változási vázrajz

 

 
 1. Óvodafelújítási pályázat benyújtása

                        Előadó:Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. Pályázati felhívás

         - 2. Előzetes árajánlat

 

 

12. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

            Előadó: Bán Norbert, képviselő 

Mellékletek:

         - 1.sz. melléklet: az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés nyilatkozata

         - 2. sz. melléklet: a nyilatkozat részletes indokolása

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 

Szigethalom, 2017. április 20.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 15 napirendi pont