Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülése 2017.05.15.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 150 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2017. május 15.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Taksony, Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet                                        

             4. Szalai János

             5. Tóth József

             6. Varga László

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

7.    Áncsán Mihály

8.    Halász János

9.    Ruff Mátyás

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Szeretettel köszönt mindenkit a 2017. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 10 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A 2017. április 25-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel és amennyiben nincs más javaslat, úgy ezt teszi fel szavazásra.

 

A képviselők kézfeltartással szavaznak.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

88/2017. (V. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban szerepeltetett napirendhez van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Ford Transit típusú személygépkocsi értékesítésére és új gépjármű beszerzésére

 

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

89/2017. (V. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Ford Transit típusú személygépkocsi értékesítésére és új gépjármű beszerzésére

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS FORD TRANSIT TÍPUSÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSÉRE ÉS ÚJ GÉPJÁRMÛ BESZERZÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatásul közli, hogy az autókereskedés 800.000,- és 1.000.000,- forint közötti árat ajánlott fel a Ford Transitért. Úgy véli, hogy ennyiért nem hagyják ott. A megvásárolni kívánt gépjármű bemutató autó, 8.850.000,- forint. Az összeg előteremtésével kapcsolatban elmondja, hogy ezzel nincs probléma. A soron következő képviselő-testületi ülésen napirendre kerülő zárszámadásból is jól látható a tartalék nagysága, valamint jegyző asszonytól kért kimutatást az adóbevételek alakulásával, kint levőségek behajtásával kapcsolatban. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Úgy látja, hogy az idei évre betervezett előirányzat biztosan behajtásra kerül. Ezzel párhuzamosan az előző évekről görgetett kint levőségek behajtása is folyamatban van. A márciusi adóbefizetéssel befolyt az adóbevételek jelentős része, a végrehajtási eljárások most indulnak. Jelenleg 50 millió forint az összes kint lévőség, ebből a felszólításokra már sokan befizették a tartozásukat. A nagyobb bevételek az inkasszókból várhatóak, amit szintén mostanában indítanak a kollégák, ennek köszönhetően, előreláthatóan a befizetések nagy része teljesülni fog.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy számításaik alapján 18 és 26 millió forint közötti inkasszót indítanak el.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy az 50 millió forint kint lévőség milyen arányban tevődik össze idei és előző évről.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy a beszámolóban benne van, hogy december 31-én mennyi volt ez az összeg, most pontosan nem tudja megmondani, de hangsúlyozza, hogy ezt az összeget meg kell bontani.

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatásul megjegyzi, hogy a megvásárolni kívánt gépjármű egy kategóriával kisebb, mint a Ford Transit. A mérettel kapcsolatban átgondolták a szállítási feladatokat. A kiválasztott busz 8 személyes, az ülések mozgathatóak és a későbbiekben még egy vonóhorgot szeretnének felszereltetni rá. (Inkább utánfutót bérelne az önkormányzat, azokban az esetekben, amikor az a szállításhoz szükséges). Hangsúlyozza, hogy hosszú távon nem mindegy, hogy 9-13 litert fogyaszt a gépjármű, vagy 6-8 litert. A kiválasztott típus Ford Transit Custom.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy a beszerzésre miért van szükség ilyen gyorsan.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy ez a beszerzés már egy éve napirenden van.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy miért nincs benne a költségvetésben.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megjegyzi, hogy kifejezetten gépjármű vásárlási tétel nem volt benne a költségvetésben.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy emlékszik, hogy a szükséges csere már a költségvetésben is megfogalmazásra került.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy ezt a kiadást nem tervezték, de folyamatosan készítették elő - Lukács László folyamatosan járt utána, hogy milyen típust lenne érdemes beszerezni, és a méret volt még kérdéses -. A raktér teljes kihasználására az utóbbi három évben két alkalommal került sor. (Ezen felül többször mentek vele). Itt a hátsó székek kivehetőek, nagyon praktikus.

Itt elhangzik kérdésként, hogy a vonóhorog felszerelésére mikor kerül sor. Megemlítik, hogy bármilyen típust fel lehet szerelni rá, de a gyárihoz vannak plusz kondíciók (kilengés gátló…), ami miatt amellett döntenének. A megvásárolni kívánt járműn nincs vonóhorog, annak felszerelése 260.000,- forintba kerül vizsgáztatással, mindennel együtt.

 

Varga László képviselő

Úgy gondolja, hogy ha a vonóhorog felszerelése is most megtörténne, akkor egy vizsgáztatással kevesebb lenne a költség.

 

Tóth József képviselő

Vonóhorog felszerelésével kapcsolatban megemlíti, hogy van egy új előírás, hogy amennyiben nem használják, nem lehet fix.

 

Itt megjegyzik, hogy a vonóhorog leszerelhető.

 

Varga László képviselő

Annyi kérése lenne, hogy amennyiben más extra dolog kerül az év során napirendre, akkor ne hangozzon el olyan kifogás, hogy nem volt a költségvetésbe betervezve.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten hangsúlyozza, hogy már több mint egy éve a csere napirenden van. A Ford Transit értékesítésével kapcsolatban elmondja, hogy 1,5 -2,5 millió forint közötti áron kívánják eladni. Az eladás szintén a döntés része kell, hogy legyen. (Tájékozódott a használt autó piacon, az Interneten: 1.850.000-2.300.000,- közötti áron cserél gazdát ez a típus.)

 

Varga László képviselő

Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművel kapcsolatos adózásra kérdez rá. (8 személyes személyautónál az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni)

 

Itt megjegyzik, hogy nem visszaigénylők, a teljes üzemanyag költséggel kell számolni.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megjegyzi, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a Ford milyen rossz állapotban van. Sokat van szervizben.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hozzáfűzi, hogy az idei évben már 120.000,- forintot költött a járműre az önkormányzat és jelenleg is szervizben van.

 

Szalai János képviselő

Egyedül az ételszállítást (Családsegítőnek) érzi problémásnak.

 

Kreisz László polgármester

Egyeztetett Lukács Lászlóval és ő jelezte, hogy a Fordot sem pakolta tele, illetve úgy gondolja, hogy elegendő hely lesz az új gépjárműben a pakoláshoz. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még hozzáfűzni valója. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A költségvetésben szerepeltetett tételekkel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok olyan téma nem került be a költségvetésbe, ami már évek óta tervben van, de a számok nem engedték meg, hogy ezekkel a költségvetésben tervezzenek. Abban maradtak, hogy amikor pontosan látják a zárszámadás elfogadásakor a tartalékot, azt az összeget tudják így felosztani a még megvalósítani kívánt témákra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés Ford Transit típusú személygépkocsi értékesítésére és új gépjármű beszerzésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő tartalék keret terhére támogatja egy Ford Transit Custom Trend (2.0TDCi, 130Le) típusú, 8 személyes személygépkocsi beszerzését, az ajánlatban szereplő bruttó 8 849 900,- Ft-os beszerzési áron.

A Képviselő-testület egyben hozzájárul, hogy a tulajdonát képező KTU-534 frsz-ú, Ford Transit típusú személygépkocsi nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az új gépjármű vásárlásához, valamint a KTU-534 frsz.-ú gépjármű értékesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.

 

A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

90/2017. (V. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő tartalék keret terhére támogatja egy Ford Transit Custom Trend (2.0TDCi, 130Le) típusú, 8 személyes személygépkocsi beszerzését, az ajánlatban szereplő bruttó 8 849 900,- Ft-os beszerzési áron.

A Képviselő-testület egyben hozzájárul, hogy a tulajdonát képező KTU-534 frsz-ú, Ford Transit típusú személygépkocsi nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az új gépjármű vásárlásához, valamint a KTU-534 frsz.-ú gépjármű értékesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és a rendkívüli, képviselő-testületi ülést 8 óra 28 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn