Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.05.25.

Feltöltő : Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata 208 megtekintés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármestere

 

MEGHÍVÓ

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. május 25-én /csütörtök/ 9:00 órai kezdettel megtartandó ülésére

 

Az ülés helye: Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem

 

Nyílt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

1. Személyi javaslatok

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-588/2017

 

 

2. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról és költségvetési maradványának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-579/2017

Megvitató bizottságok: valamennyi

 

 

3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 37/2016. (VII. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-587/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális Bizottság

 

 

4. A Zuglói Filharmónia Nkft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő: Hortobágyi István ügyvezető

Előterjesztés sorszáma: 123-469/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

5. A Zuglói Filharmónia Nkft. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-438/2017

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

6. A Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

Előterjesztő : Garay Klára ügyvezető

Előterjesztés sorszáma:  123-535/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

7. Zuglói Cserepes Kulturális Nkft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Sokacz Anikó képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-530/2017

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

8. A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2016. évi éves beszámolójának elfogadása, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vétele, továbbá a 2016. évi adózás utáni eredmény elfogadása

Előterjesztő: Baracskai Gábor ügyvezető

Előterjesztés sorszáma: 123-555/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

9. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 2016. évi (egyszerűsített) beszámolójának, szakmai beszámolójának, könyvvizsgálói jelentésének és közhasznúsági mellékletének elfogadására Előterjesztő: Kovács-Csincsák László ügyvezető

Előterjesztés sorszáma:  123-543/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Közbiztonsági Bizottság

 

 

10. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft-vel és a gazdasági társaság alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-550/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság Közbiztonsági Bizottság

 

 

11. Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft. 2016. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Bátki László ügyvezető

Előterjesztés sorszáma: 123-557/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

12. Közszolgáltatási szerződés megkötése Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nkft-vel Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-551/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

13. A 31373/18, 31373/19, 31373/20 és 3137318 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett beruházás kapcsán készített telepítési tanulmányterv (Budapest XIV. kerület, Miskolci út — Egressy út — Vezér út — Szugló utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításának koncepciója)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-492/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Környezetvédelmi Bizottság

 

 

14. Budapest XIV. kerület, Öv utca — Szatmár utca — Miskolci utca — Erzsébet királyné útja által határolt területre vonatkozó építési szabályzat módosítása partnerségi egyeztetésének lezárása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-493/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Környezetvédelmi Bizottság

 

 

15. Kerületi építési szabályzat — szabályozási koncepció

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-494/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Környezetvédelmi Bizottság

 

 

16. Javaslat a Budapest, XIV. kerület öv utca 129-131, öv utca 133-135., Bíbor utca 14-16. valamint a Kövér Lajos utca 45-47. sz. társasházak használatbavételi engedéllyel kapcsolatos problémáik megoldására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester és Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-564/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Környezetvédelmi Bizottság

 

 

17. Együttműködési megállapodás megkötése a Cordia Ingatlanbefektetési Alappal

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-586/2017 Jogi és Ügyrendi Bizottság

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Környezetvédelmi Bizottság

 

 

18. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-540/2017

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 64/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-531/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

20. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-563/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közbiztonsági Bizottság

 

 

21. Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról szóló 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-547/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

22. Az egészségügyi alapellátás! körzetekről szóló 7/2017. (11.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-442/2017

Megvitató bizottságok: Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

23. Javaslat Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről szóló 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-581/2017

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

24. Együttműködési megállapodás megkötése a "Műemléki Keret 2016." pályázatra vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-558/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

25. Együttműködési megállapodás megkötése a "TÉR KÖZ 2016." pályázatra vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-559/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Környezetvédelmi Bizottság, Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

26. Közvilágítási vagyonelemek átadása a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. részére

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-489/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

27. A Zuglói Cseperedő Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázati kiírás és közzététel

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-502/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság

 

 

28. Köznevelési intézmény fenntartói jogának egyházi jogi személy részére történő átadása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-522/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

29. Budapest XIV. Kerület Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola intézmény-átszervezése

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-443/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

30. Beszámoló a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-544/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

31. Anyák az Anyákért Alapítvány támogatása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-568/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

32. Javaslat a Habitat for Humanity International Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft-vel és a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal történő 3 oldalú együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

 Előterjesztés sorszáma: 123-460/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális Bizottság

 

 

33. A Nyugodt Szív Alapítvány kérelme alapján, lakás rendeltetésszerű állapotba hozására biztosított határidő módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-463/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális Bizottság

 

 

34. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése (2016. év)

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-447/2017

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság, Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

35. Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékek számának bővítése

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-441/2017

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

36. Civil szervezetek (alapítványok) 2016. évi támogatására kiírt pályázat elszámolásával kapcsolatos tájékoztatójának elfogadása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-497/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és

Sport Bizottság

 

 

37. Civil szervezetek (alapítványok) 2017. évi pályázatának támogatása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-500/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

38. A 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása

Előterjesztő : Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-507/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

39. Beszámoló Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-572/2017

Megvitató bizottságok: valamennyi

 

 

40. Beszámoló az adóhatóság 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-458/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

41. Beszámoló a bölcsödei ellátásról Zuglóban

Előterjesztő: Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-574/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Szociális Bizottság

 

 

42. Beszámoló az óvodai ellátásról Zuglóban

Előterjesztő : Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-575/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

43. Beszámoló a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata tulajdonában lévő lakásállomány helyzetéről, a lakásgazdálkodásról 2017

Előterjesztő: Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-461/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Szociális Bizottság

 

 

44. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzatának 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-570/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

45. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi I. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-482/2017

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

46. A vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű elkészítésére kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-517/2017

 

 

47. A Mogyoródi úti sportpálya elnevezése

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-573/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

48. Helyi Értékvédelmi Támogatás — 2017. pályázat kiírása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-491/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

49. Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség székhelyként történő bejelentése (Budapest XIV. kerület, Kassai tér 18. (Hrsz.: 29977/21))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-509/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

50. Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség telephelyként történő bejelentése (Budapest XIV. kerület, Kerepesi út 104. (Hrsz.:39239/0/A/61))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-510/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

51. Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Bolgárkertész u. 5. (Hrsz.: 31928/11/A/463))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-524/2017

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

52. Szájsebészeti szakrendelő működtetése Zuglóban

Előterjesztő: Dr, Varga Péter képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-576/2017

Megvitató bizottságok: Egészségügyi Bizottság

 

 

53. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása

Előterjesztő: Czeglédi János képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-520/2017

 

 

54. Parkoló kiépítés a Korong utca Uzsoki kórház elé eső részen

Előterjesztő: Várnai László képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-584/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

55. Interpelláció

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

56. A 2016. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-508/2017

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

57. Az "Év Diákja" és az "Év Pedagógusa" kitüntetések odaítélése

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-439/2017

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

58. A Semmelweis-napon adományozható kitüntetések odaítélése

Előterjesztő: Szabó Rebeka, Rozgonyi Zoltán alpolgármesterek

Előterjesztés sorszáma: 123-440/2017

Megvitató bizottságok: Egészségügyi Bizottság Szociális Bizottság

 

 

59. Az önkormányzat tulajdonában álló helyiség értékesítése (Budapest XIV. kerület, Fagarasi út 13. (Hrsz.: 31911/3))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-523/2017

 

 

60. Településképi kötelezési eljárás során hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (a Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útja 206-208. szám alatti szolárium díszvilágítása ügyében)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-453/2017 Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

61.Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-454/2017; 123-455/2017;

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

62. Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-456/2017; 123-501/2017

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

63. Időszaki fűtési támogatásra való jogosultság megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-457/2017

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

Összesen 63 napirendi pont