Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére 2017.05.31.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 231 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. május 31- én (szerdán), 14.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 
 1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                         Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 
 1. A lakáskoncepció megvalósulásának értékelése.

Felmérés az önkormányzati bérlakások általános állapotáról, a szükséges felújítások

karbantartások lehetőségeiről.

            Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés

            tapasztalatairól.

            Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 
 1. Beszámoló az Hétközi-és hétvégi orvosi ügyeleti tevékenységről.

      Beszámoló a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 
 1. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitva tartása.

 

 
 1. Az üzletek éjszakai zárva tartásáról szóló rendelet .

 

 
 1. Az önkormányzat által szervezett és koordinált rendezvények vizsgálata.

 

 
 1. Felügyelő bizottsági tag megválasztása.

 

 
 1. RÉGIÓHÕ kft ügyvezetője és  Felügyelő Bizottsági tagja.

 

 
 1. Gördülő Fejlesztési Terv pénzügyi átcsoportosítás.

 

 
 1. Forgalmi rend felülvizsgálata.

 

 
 1. Széchenyi sportcsarnok MKSZ általi felújítása.

 

 
 1. Településrendezési eszközök módosítása.

 

 
 1. 1/2017.(II.2.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

 
 1. Az anyakönyvi eljárások egyes kérdéseiről szóló 8/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

 
 1. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- , és vízdíj-hátralékáról.

 

 
 1. Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz-elvezető árok, kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése.

 

 
 1. Takács Tibor és felesége  kérelme.

 

 
 1. Sztg. 799 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes felajánlása Sárközi Endre és társai. 

 

 

16.  Gyurits István és felesége ingatlan csere ügye.

 

 

 
 1. Közmeghallgatás.

 

 
 1. Az  I. számú gyermek háziorvosi körzet betöltése.

 

 

19.  Ipari Park Kft. terület értékesítés Trade&Rent Agency Kft.

 

 

 
 1. Kitüntetési javaslat Szentgotthárd Közoktatásért Díjra.

 

 
 1. Kitüntetési javaslat az "Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásért Díj"-ra.

 

 
 1. Kitüntetési javaslat "Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja" kitüntetésre.

 

 
 1. Pedagógus díszoklevelek adományozása 2017.

 

 

 

 

III. EGYEBEK

 

 

Szentgotthárd, 2017. május 24..                                                            

 

                                                                                                          Huszár Gábor

 polgármester

Összesen 27 napirendi pont