Összesen 2705473 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2017.06.06.

Feltöltő : Budapest, XV. kerületi Önkormányzata 301 megtekintés

Ülésszám: 2/46-7/2017.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

 

ülését

 

2017. június 6-án (kedd)

 

16.00 órára összehívom,

melyre ezúton tisztelettel meghívom

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Bp. XV., Bocskai utca 1-3.) Díszterem

 

 

 

Budapest, 2017. május 24.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Hajdu László

polgármester

 

 

J a v a s l a t   a   n a p i r e n d r e:

 

 

Interpelláció

 

 

1.    "200 ezer forint egy kézmosásért?"

(Ikt.sz. 2/47-116/2017. sz. anyag)

Interpellált: Hajdu László polgármester

Interpelláló:         Vékás Sándor képviselő

 

 

Nyilvános ülés

 

 

1.    Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról                                                                                "R"

(Ikt.sz. 2/47-117/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

2.    Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati, valamint a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról      "R"

(Ikt.sz. 2/47-118/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

3.    Előterjesztés a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról                                "R"

(Ikt.sz. 2/47-119/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         dr. Balázs Zoltán alpolgármester

 

 

4.    Előterjesztés a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet módosításáról                "R"

(Ikt.sz. 2/47-120/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

5.    Előterjesztés egyes, a Képviselő-testület működésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról                                                                                             "R"

(Ikt.sz. 2/47-121/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

6.    Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervéről

(Ikt.sz. 2/47-122/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

Zárt ülés

 

 

7.    Előterjesztés intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásokról

(Ikt.sz. 2/47-123/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

8.    Előterjesztés az interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről

(Ikt.sz. 2/47-139/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Victorné dr. Kovács Judit

 

 

Nyilvános ülés

 

 

9.    Előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó intézkedésekről

(Ikt.sz. 2/47-124/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

10. Előterjesztés Rákospalota Városközpont fejlesztése - Rákospalotai Múzeum és Rendezvényközpont építészeti tervpályázat lebonyolításáról

(Ikt.sz. 2/47-125/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

11. Előterjesztés a Liva-malom (Budapest XV. kerület hrsz.: 90989) átmeneti hasznosításáról

(Ikt.sz. 2/47-126/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

12. Előterjesztés a Thyssenkrupp Ferroglobus Zrt. városfejlesztési megállapodásáról

(Ikt.sz. 2/47-127/2017. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

13. Előterjesztés a kerületi nyilvános illemhelyek programról

(Ikt.sz. 2/47-128/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

14. Előterjesztés gépjárművek ingyenes tulajdonba adásáról

(Ikt.sz. 2/47-129/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

15. Előterjesztés egyes XV. kerületi ingatlanok hasznosításáról

(Ikt.sz. 2/47-130/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

16. Előterjesztés új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírásának kezdeményezéséről

(Ikt.sz. 2/47-131/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Németh Angéla alpolgármester

 

 

17. Előterjesztés a Magyarországi Református Egyház által az ÉPK 3-as jelű épületében létesítendő gondozóházzal kapcsolatos szándéknyilatkozatról

(Ikt.sz. 2/47-132/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         dr. Pintér Gábor alpolgármester

 

 

18. Előterjesztés az Értelmes Életért Alapítvány beszámolójáról

(Ikt.sz. 2/47-133/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

19. Előterjesztés az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2016. évi felhalmozási célú támogatások elszámolásáról

(Ikt.sz. 2/47-134/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

20. Előterjesztés az YBL Water Polo Club 2016. évi TAO pályázathoz nyújtott felhalmozási támogatásának elszámolásáról és a 2017. évben benyújtott TAO pályázatához szükséges döntésről

(Ikt.sz. 2/47-135/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

21. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

(Ikt.sz. 2/47-136/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         dr. Lamperth Mónika jegyző

 

 

22. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó sportkoncepciójának intézkedési tervéről

(Ikt.sz. 2/47-137/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

23. Előterjesztés Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének eljárásrendjéről

(Ikt.sz. 2/47-138/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

24. Előterjesztés a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten" tárgyú európai uniós pályázat XV. kerületet érintő módosításáról

(Ikt.sz. 2/47-141/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

 

25. Előterjesztés az Újpalotai Vásárcsarnok környékének helyzetéről

(Ikt.sz. 2/47-142/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Vékás Sándor képviselő

 

 

26. Előterjesztés a kerületi ivókutak nyári üzemeltetéséről

(Ikt.sz. 2/47-143/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Vékás Sándor képviselő

 

 

27. Előterjesztés az interpellációt vizsgáló bizottság jelentéséről

(Ikt.sz. 2/47-140/2017. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:         Király Csaba

 

 

28. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról

(Ikt.sz. 2/47-144/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Bodó Miklós képviselő

 

 

29. Előterjesztés Állítsuk meg Brüsszelt!

(Ikt.sz. 2/47-145/2017. sz. anyag)

Előterjesztő:         Bodó Miklós képviselő

 

 

Tájékoztatók

 

 

1.    Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatainak végrehajtásáról, illetve a lejárt határidejű, de még végre nem hajtott határozatok helyzetéről

(Ikt.sz. 2/47-146/2017. sz. anyag, amely később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:         Hajdu László polgármester

 

Összesen 31 napirendi pont