Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budapest VIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.05.11.

Feltöltő : Budapest, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata 178 megtekintés

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. évi 4. rendes ülését

 

 

2017. május 11-én (csütörtök) 900 órára

hívom össze.

 

 

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

 

 

Napirend:

 

1.       Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

 

 

1.                Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

 

2.       Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

 

 

1.                A Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

2.                Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

3.       Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

 

 

1.                Javaslat a TÉR_KÖZ "A" jelű pályázat Európa Belvárosa Program

III. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

 

 

2.                Javaslat a TÉR_KÖZ "B" jelű pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

 

 

3.                Javaslat a Gyermekbarát város koncepció megvalósítására Józsefvárosban

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

 

4.       Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

 

 

1.                Javaslat a Versenyeztetési Szabályzat elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

2.                Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 15. cím alatt található ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

 

 

3.                Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-61. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

 

4.                Javaslat a 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat Galéria negyed kialakításával kapcsolatos módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

 

 

5.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával vízvezeték hálózat átadásáról szóló megállapodás megkötésére

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

 

 

6.                Javaslat erdei iskolával kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

5.       Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

 

 

1.                Javaslat a Törökbecse utca telekosztására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - alpolgármester

 

 

2.                Javaslat emléktáblák elhelyezésére

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

 

6.       Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

 

 

1.                Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

2.                Javaslat intézményi beszámolók elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

 

3.                Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

4.                Javaslat családok átmeneti otthona kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

         Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

5.                Javaslat a 2017. évi alapítványi pályázatok elbírálására

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

7.       Egyéb előterjesztések

 

 

1.                Javaslat Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló rendeletek megalkotására

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

Tájékoztatók

 

 

1.                Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

(írásbeli tájékoztató)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

 

 

Budapest, 2017. május 3.

 

             dr. Kocsis Máté   

    polgármester

Összesen 21 napirendi pont