Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.05.25.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 178 megtekintés

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2017. május 25-én (csütörtökön) 9 órára a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.) I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések — 2017. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a Képviselő-testület tagjai pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről (313. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

2. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat (309. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (276. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

5. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint az azzal összefüggő egyéb döntések (319. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

6. A 2016. évi kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelés (295. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

7. A 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok (296. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása (300. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

9. A Tér Köz pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" című pályázat megvalósítására szolgáló együttműködési megállapodás (314. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

10. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosítása (293. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

11. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és az AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. között kötendő könyvvizsgálói szerződés (271. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kibocsátott részvények dematerializálása (315. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

13. Kárpótlási jegyek értékesítése (273. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

14. A civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálása (305. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

15. Az Óhegy Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás, valamint az Egyesület támogatása (310. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

16. A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség emlékműállításának támogatása (281. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

17. Tyll Attila színművész részére emléktábla állítása (269. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

18. A Kroó Medical Kft.-vel feladatellátási szerződés megkötése (297. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

19. A Sportliget Sportegyesület által a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén létesítendő beruházáshoz adandó tulajdonosi hozzájárulás (323. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

20. A Kocsis Sándor Sportközpont műfüves pályájának Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány részére történő ingyenes használatba adása (306. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

21. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtása (282. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

22. Az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása (302. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Tubák István önkormányzati képviselő

 

 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentése (274. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

24. Tájékoztató a településképi véleményezési eljárásról és a Kőbányai Tervtanács munkájáról (318. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

 

 

25. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-VI. havi várható likviditási helyzetéről (270. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

26. A lejárt határidejű végrehajtott, illetve a további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok (320. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

27. A Budapest X., 41447 hrsz.-ú ingatlan (Csajkovszkij park) magántulajdonban álló tulajdonrészeinek megszerzése (322. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

28. Tájékoztató a Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (289. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

29. A Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan bérbeadása (. számú előterjesztés)

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend  szerint.

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

30. A Budapest X. kerület, Vaskő utca 5. tetőtér 19. szám alatti ingatlan elidegenítése (275. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

31. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat megvalósításának ütemezése (321. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

32. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatos előszerződés megkötése (303. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

33. Háziorvosi praxisjog elidegenítésével kapcsolatban feladatellátási szerződés kötésére vonatkozó szándéknyilatkozat (304. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

 

34. Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelem elbírálása (272. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

35. A Metalloglobus Zrt. közterület-használati hozzájárulása módosítása (279. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

36. Farkas Zoltán közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelme (294. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

37. A KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (280. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester

 

 

38. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (288. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2017. május 24-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a koveranna@kobanya.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2017. május 19.

 

Üdvözlettel,

 

Kovács Róbert

Összesen 38 napirendi pont