Összesen 2705471 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2017.04.26.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 129 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.                     Telefon: 06/23 447-817 FAX: 06/23- 447-819

E-mail: polgarmester@budaors.hu,                                                                  www.budaors.hu

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület ülését 2017. április 26-án (SZERDA)

8.30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városhaza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend:

 

 

1. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 24/2004. (IV. 20.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

2. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

3. napirendi pont: A tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

4. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

5. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

 

7. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

 

 

8. napirendi pont: Budaörsd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2016. évről

 

 

9. napirendi pont: BHÉSZ eseti módosítása - véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

 

 

10. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy közterület fejlesztése (Fátyol utca és környéke)

 

 

11. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy Tűzkőhegyi utca I. ütem közterület fejlesztése

 

 

12. napirendi pont: Helyi értékvédelmi támogatás 2017. - pályázati felhívás

 

 

13. napirendi pont: A Budapest XI. kerület Alsóhatár utca 1151/5 hrsz. ingatlanon létesítendő beruházással kapcsolatos (ECOLiget Projekt) pénzeszköz átadási szerződésről döntő 18/2017. (II.22.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

 

14. napirendi pont: Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról szóló 166/2015. (VI.17.) ÖKT. sz. határozat módosítása

 

 

15. napirendi pont: Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról

 

 

16. napirendi pont: Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételről

 

 

17. napirendi pont: Intézmények 2017. évi felújítási tervének elfogadása

 

 

18. napirendi pont: Döntés a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete telephelyének beázásával kapcsolatos kérelemről

 

 

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének hasznosításáról

 

 

20. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközművek vagyonértékelése, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálata szakvélemény elfogadásáról

 

 

21. napirendi pont: A Budaörs, Domb u. 14. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

 

 

22. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budaörs, 1044 hrsz-ú Szabadság út cca.800 m2 területű részének benzinkút és üzlethelyiség üzemeltetése céljából piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

 

 

23. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Lévai u. 29. V/44. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

 

 

24. napirendi pont: Budaörs, Lévai u. 33. IV/36. szám alatti ingatlan hasznosítása

 

 

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú ingatlan bérletéről

 

 

26. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

 

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 147. szám alatti, 1036/40 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról

 

 

28. napirendi pont: Székhelyhasználati kérelem

 

 

29. napirendi pont: Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési javaslatának véleményezése

 

 

30. napirendi pont: Javaslat az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal, valamint a Fitskool Oktatási Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodások módosítására

 

 

31. napirendi pont: 2016 évi támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

 

32. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása és kiírása

 

 

33. napirendi pont: Budaörsi hírek a helyi sajtóban és az Önkormányzati hírek a helyi sajtóban c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 

34. napirendi pont: Civil szervezetek 2016 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

 

 

35. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2017 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

 

36. napirendi pont: A 2017. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

37. napirendi pont: Döntés a Budaörs, külterület 093/37 hrsz-ú "szilvás" ingatlan 200/2400 tulajdoni hányadára vonatkozó eladási ajánlatról (zárt ülés)

 

 

38. napirendi pont: Budaörs, Farkasréti u. 54. szám alatti, 2687/1 hrsz-ú ingatlan kártalanítási értékének elfogadása (zárt ülés)

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

Budaörs, 2017. április 20.

 

Wittinghoff Tamás

polgármester

 

 

Összesen 38 napirendi pont