Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2017.04.05.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 237 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. április 5-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

 

2.                Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

3.                Döntés fővárosi szintű helyi népszavazás elrendelése kérdésében

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Láng Zsolt,   Bús Balázs,   Wintermantel Zsolt,   Szentgyörgyvölgyi Péter, Hassay Zsófia, Vattamány Zsolt,  dr. Kocsis Máté,  dr. Bácskai János,     Kovács Róbert, dr. Hoffmann Tamás,  Pokorni Zoltán, Kovács Péter,  Riz Levente, Ughy Attila,  Borbély Lénárd,   Karsay Ferenc,  Orbán Gyöngyi

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

4.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

 

 

 

 

 

5.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

6.                "Under 2 MOU" nemzetközi egyezményhez kapcsolódó kiegészítés elfogadása

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

7.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására vonatkozó döntések meghozatalára a Monitoring-Controlling Kézikönyv alkalmazása kapcsán

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

8.                Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2018-2019. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat a Helyiségrendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat a Bp. XI. Andor u. 76. sz. alatti, valamint a Szigetmonostor, külterület 068 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.           A BFVK Zrt. 2017. évi működésével kapcsolatos döntések

a.)      Javaslat a BFVK Zrt.  2017.  évi  éves szerződésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

b.)      Javaslat a BFVK Zrt.  2017.  évi  üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

13.           Javaslat a BHÉV Zrt. Magyar Állam részére történő ingyenes átadásával kapcsolatosan megkötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

14.           Javaslat az "M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés" című feladat döntéseinek meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat az Astoria - Újpalota villamosvonal tervezési szerződésének lezárására, a 2-es villamos rekonstrukciójának előkészítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat a "Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül" című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításra

Előterjesztő: Kovács Róbert, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           Javaslat gazdasági, ellátási és igazgatási feladatokra vonatkozó engedélyokiratok jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

18.           Javaslat informatikai beruházási engedélyokiratok jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

19.           Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházási engedélyokmányok jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Közlekedési ágazatot érintő beruházási és felújítási engedélyokmányok jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Kulturális, turisztikai, sport, köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz kapcsolódó        engedélyokmányok     és    megvalósítási           megállapodások

jóváhagyása

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat 2016. évi "Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása" címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.           Javaslat a "Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

24.           Javaslat a FINA 2017 VB. megrendezéséhez kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

25.           Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.           Javaslat a 2014-2020-as uniós programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Monitoring Bizottságába delegált tag személyének cseréjére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.           Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) eseti módosításának megindítására, illetve elutasítására a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.           Javaslat a "Műemléki Keret 2016" pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.           Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.           Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

31.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.  18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

32.           Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

33.           Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

34.           Javaslat üzembentartói jog átruházására irányuló szerződés megkötésére az egyes Tankerületi Központokkal a köznevelési intézmények feladatellátását szolgáló járművekre vonatkozóan

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

35.           Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei költségvetési szerv alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

36.           Javaslat kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves közszolgáltatási szerződések és támogatási megállapodások megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.           Javaslat sport és szociálpolitikai szervezetek szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

38.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények 2016. évi maradványának elfogadására, valamint záró beszámoló elkészítéséhez szükséges fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

39.           Javaslat az "Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése" beruházási feladathoz kapcsolódó selejtezés jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.           Javaslat a "Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan", továbbá a "Fővárosi Csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022. évekre vonatkozóan" tárgyú közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

41.           Döntés díszpolgári cím adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

42.           Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt kivitelezői közbeszerzési pályázata kapcsán meghozandó döntésre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

43.           Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

 

 

44.           Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

45.           Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működési feltételeit érintő döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

46.           Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok 2017. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

47.           Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

48.           Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázatra benyújtott kerületi önkormányzati városrehabilitációs munkák támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.           Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szerinti 2017. évi szerződések megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. április 7-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

51.           Javaslat a BTI Zrt.-vel kötendő 2017. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.           Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

53.           FÕKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

54.           Javaslat "Építészeti örökségvédelem alatt álló épületek állagmegóvási munkáinak támogatása" című pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.           Javaslat díszvilágítási közfeladat teljesítésében való együttműködésről szóló megállapodás megkötésére a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

56.           Javaslat Horizont 2020 Cities4People (Városok az emberekért) című projekt konzorciumi megállapodásának megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.           Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezettel kötött partnerségi megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

58.           Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring gépjármű üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek 2017. évi díjtételeinek elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

59.           Javaslat a kulturális, turisztikai, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

60.           Javaslat a Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézmények átszervezéséhez kapcsolódó vélemény kiadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

61.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

62.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására és a közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

63.           Javaslat a BKK Zrt. 2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

64.           Rác fürdő projektnek a Fővárosi Közgyűlés részéről történő koncepcionális döntés meghozatala

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

65.           Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatók:

 

 

 

1.            Tájékoztató 2017. február 1. és február 28. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                                                  

 

 

2.            Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

                                                                                                                                                        

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei "VEKOP-7.1.5-16 kódszámú, Elsőként lakhatás" című pályázat benyújtásáról

 

 

4.            Tájékoztató a Budapest Premium Egészségügyi és Gyógyturisztikai Klaszter 2016. évi tevékenységéről

 

 

5.            Tájékoztató a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Utcai Szociális Munka Gondozószolgálat működtetéséhez gépjármű vásárlásra benyújtott pályázatról

 

 

6.            A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság beszámolója az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. március "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 71 napirendi pont