Összesen 2705473 látogató
Összesen 4569 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.02.15.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 184 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

2/2017. sz.

 

MEGHÍVÓ

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

Napirendi javaslat: 

 

1.Tájékoztatók:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2.Beszámolók:

 

 

2.1. Beszámoló az Önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2016. évi vagyongazdálkodásáról és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2016. évi változásairól

Előadók: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója,

Tóth József, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője,

Dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke

 

3.Előterjesztések:

 

 

3.1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.4. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részterületeket érintő módosításának lezárására

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.5. Előterjesztés tiszteletdíjról történő lemondásra és egyesület támogatására

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

3.6. Előterjesztés az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására

Előadó: Kocsán László, Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület elnöke

 

 

3.7. Előterjesztés a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Előadók: Bobák Zoltán, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda vezetője

Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

3.8. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetekre

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

3.9. Előterjesztés a "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek" tárgyában kiírt EFOP-1.5.3-16 pályázat benyújtására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. február 8.

 

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 12 napirendi pont