Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.05.31.

Feltöltő : Kiskunmajsa 230 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

Az ülés tervezett időtartama: 3,5 óra

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2017.  május  31. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

 

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

3.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

4.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

5.    …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól

 

6.    Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet részére átadott területek módosítása

 

7.    Beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról

 

8.    Beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról

 

9.    Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

 

10.  Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

 

11.  Kóbor Lajos  és Kóbor Lajosné vételi ajánlata a 0254/29. és 0254/30. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban

 

12.  Klucsó  Tamás és Klucsóné Monostory Klára telek  vásárlási kérelme

 

13.  ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 8308/8. hrsz-ú területre

 

14.  ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 0353/65. és 0353/67. hrsz-ú területre

 

15.  Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről

 

16.  A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai  csoportok, és óvodai  csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben

 

17.  A Bács-Kiskun Megyei  Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunmajsai Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése

 

18.  A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározása

 

19.  Ciróka  Bölcsőde bővítése

 

20.  Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról

 

21.  Fészekrakó program pályázati felhívás

 

22.  Suzuki  gépjárművek hasznosítása

 

23.  Belvízcsatorna tervezésre érkezett ajánlat

 

24.  Közvilágítás bővítés Kiskunmajsa belterületén

 

25.  Menetrend módosítás

 

26.  Öregszőlősor csapadékvíz elvezetés javítása

 

27.  Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése

 

28.  Szikora Tibor Képviselő Úr javaslataival kapcsolatos előterjesztés

 

29.  Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára

 

30.  VP6-7.2.1.4-17 - Tanyák háztartási léptékű villamos  energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás

 

31.  Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély  otthon  című  EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

32.  A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása

 

33.  Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása

 

34.  Kistérségi községi önkormányzatok támogatása

 

35.  Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkájáról

 

36.  Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló  1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozathoz kapcsolódóan

 

37.  A Csontos Károly utcában a gyógyszertár végétől a megállni tilos tábla  hatályáig, csapadékvíz elvezető kiépítése

 

38.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

39.  Tájékoztató a Jonathermál Zrt-vel történt  tárgyalásokról (zárt ülés)

 

40.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2017. május 26.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

 

Összesen 40 napirendi pont