Összesen 2705682 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

M E G H Í V Ó: Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlésére 2017.04.06.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 249 megtekintés

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Iktatószám : JK:441.317/2017

M E G H Í V Ó
Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését
2017.04.07. napján (pénteken) 7:00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési 

termébe ö s s z e h í v o m .
N a p i r e n d i javaslat

 

 

 

1.

 

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára

Polgári Mátyás kabinetvezető, Gazdálkodási Kabinet

 

 

2.

 

Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 40/2006. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Nyíri László ügyvezető igazgató, MIHÕ Miskolci Hőszolgáltató Kft.

 

 

 

3.

 

Javaslat kulturális gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek megújítására

Dr. Marian Anita osztályvezető, Kulturális és Városmarketing Osztály

 

 

4.

 

Javaslat a Szent László úti Tagóvoda fenntartói jogának átadása tárgyában létrejött megállapodás módosítására

Polgári Mátyás kabinetvezető, Gazdálkodási Kabinet

 

 

5.

 

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára

Miklós Béláné aljegyző

 

 

6.

 

Javaslat Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntésről a Miskolc, 34436/3 hrsz.-ú ingatlan 1/6, valamint a Miskolc, 40908/3 hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada tekintetében

Polgári Mátyás kabinetvezető, Gazdálkodási Kabinet

 

 

7.

 

Javaslat a 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására és a kapcsolódó döntés meghozatalára

Dr. Dienesné dr. Juhász Renáta osztályvezető

 

 

 

Zártülés :

 

 

8.

 

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

--nincs--

 

9.

 

Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben

--nincs--

 

Miskolc, 2017.03.28

Dr. Kriza Ákos