Összesen 2705680 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes, nyílt üléséről 2017.04.25.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 138 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2017. április 25.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály                                           

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.    Ruff Mátyás

9.    Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Szeretettel köszönt mindenki a 2017. április 25-i rendes, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 10 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A 2017. április 25-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel és amennyiben nincs más javaslat, úgy ezt teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 74 Száma: 17.04.25/1/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 18:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 25-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

74/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 25-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban szerepeltetett napirendhez van-e valakinek kérdése, véleménye, új javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Ügyrendi javaslatként a hatos napirendi pont levételét kéri a mai ülés anyagából.

 

Kreisz László polgármester

Kéri, hogy aki egyetért Tóth József képviselő úr javaslatával, miszerint a településfejlesztési koncepció elfogadása kerüljön le a napirendről, az az igen gombot nyomja meg.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 75 Száma: 17.04.25/2/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25. 18:12

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Ügyrendi javaslat az "Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának elfogadására" napirendi pont levételéről.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             14.29         11.11     1

Nem                                6             85.71         66.67     6

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

 

 

 

 

 

75/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő az "Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának elfogadására" megnevezésű 6. napirendi pont levételére irányuló javaslatát elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e további javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Jelzi, hogy egy támogatási kérelem érkezett, amelyet Hufnágel Béla Attila nyújtott be a tisztelt Képviselő-testület felé. A kérelem tartalmával összefüggő szakmai rész egyeztetése főépítész úrral megtörtént, így magát a kérelmet alkalmasnak véli arra, hogy a Testület ma erről tárgyaljon. Ezért ezzel a napirendi ponttal (8. helyre beillesztve) szeretné kiegészíteni a mai ülés témáit. Érdeklődik, hogy van-e még valakinek kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a fentiek alapján módosított napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 76 Száma: 17.04.25/2/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25. 18:14

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 25-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Beszámoló a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

 

4.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről

 

5.    Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

 

7.    Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

 

8.    Előterjesztés a Taksony Sziget Étterem Duna Holtág vízi kapcsolat, Duna-terasz kialakítással kapcsolatban

 

9.    Előterjesztés Taksony közigazgatási területén az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának megrendelése ügyében

 

10. Előterjesztés a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

 

11. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

 

12. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetői megbízásának pályázati kiírásáról

 

13. Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

 

14. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Mentőállomás támogatásáról (Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület)

 

15.                Egyebek

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

76/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 25-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

4.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről

5.    Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

7.    Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

8.    Előterjesztés a Taksony Sziget Étterem Duna Holtág vízi kapcsolat, Duna-terasz kialakítással kapcsolatban

9.    Előterjesztés Taksony közigazgatási területén az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának megrendelése ügyében

10. Előterjesztés a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

11. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

12. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetői megbízásának pályázati kiírásáról

13. Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

14. Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Mentőállomás támogatásáról (Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület)

15. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. BESZÁMOLÓ A TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI  SZOLGÁLAT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Surányiné Lantos Judit intézményvezető asszonyt és megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a Bizottság megtárgyalta a Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Megköszöni intézményvezető asszonynak az anyag elkészítését. Elmondja, hogy a múlt év folyamán sok változás történt az intézmény munkája során. A törvényi szabályozás átszervezte a feladatellátást és személyi változások is történtek tavaly. Megjegyzi, hogy Judit 2017. február 1. óta megbízott vezetője a Szolgálatnak. A működésre jellemző részletes adatok jól értelmezhetőek. Újdonságként említi meg, hogy beemelésre került az adomány közvetítés esetszáma, pontosítva a bemutatott képet a mindennapi tevékenységről. Az összefoglaló rávilágít az évek óta visszatérő problémákra (interview szoba, adományok tárolására alkalmas helyiségek hiánya), ez megoldandó feladat az önkormányzat részéről (ingatlanok hasznosítása útján). Újdonságként szerepel a beszámolóban, hogy a jövőben egy új szolgáltatás vezethető be, - melynek működését törvény szabályozza - mégpedig a helyettes szülői hálózat. A Bizottság felkérte intézményvezető asszonyt, hogy a törvényi szabályozás alapján készítsen egy összefoglaló előterjesztést a Bizottság, illetve a Képviselő-testület számára, hogy ezt közelebbről megismerhesse és a széles publikum elé terjeszthesse. A Szolgálat munkatársaitól a feladat ellátása nem csak fizikai, hanem empatikus, analitikus hozzáállást is igényel, amit nagyon köszön és kéri a további kitartó, minőségi közreműködésüket tevékenységük során. Összességében a Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek további véleménye, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen is jelezte, hogy sérelmezi, hogy a segítségre szoruló személyeket klienseknek nevezi az anyag. Jelzi, hogy nem került kijavításra ez a megnevezés. Továbbra is a segítségre szoruló személy megnevezést javasolja.

Másik észrevétele, hogy a beszámoló szerint nagyon sötét kép rajzolódik ki Taksonyról: "középosztály lassan lecsúszik a mélyszegénység szintjére", "közüzemi tartozásokat halmoznak fel, hiteleket nem tudják fizetni, stb." Kérdése az önkormányzat irányában, hogy mit lehetne még tenni az eddigi segítségeken túl, hogy ez a megnövekedett felkeresési szám ne nőjön tovább.

Elmondja, hogy közel egy éve a Szociális Bizottság ülésén jelezte, hogy készüljön felmérés azon fiatalokról, akik a nyolc általános elvégzését követően nem tanultak tovább, de munkát sem vállaltak. Érdeklődik, hogy hogyan áll ez a felmérés.

A jövőben megoldandó feladatokat átolvasva azokat kiegészítené, hogy a segítségre szorulók számára szükség esetén rendszeres tisztálkodáshoz vizes blokk létesítése szükséges. (Itt konkrét személyre hivatkozik, akivel kapcsolatban elmondja, hogy kénytelen volt Soroksáron pénzért tisztálkodni.) Erre vonatkozóan is választ vár polgármester úrtól.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jelzi, hogy bizottsági ülésen nem tudott részt venni és hozzászólni. Elolvasva a beszámolót úgy gondolja, hogy az eddigiekhez képest ez nagyon újszerű, mindenre kiterjedő. Pozitívan nyilatkozik az élelmiszerbank gyakorlatáról Taksonyban. Külön köszöni, hogy ezt sikerült így megvalósítani. Úgy gondolja, hogy Taksonyban nincs olyan ember, aki ne tudná megoldani valamilyen módon a fürdést (kapcsolatok vagy jövedelem révén), továbbá hangsúlyozza, hogy van segítség és összefogás. További jó munkát kíván az intézmény munkatársainak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Jelzi, hogy a helyi esélyegyenlőségi program keretében egy nappali ellátást biztosító intézmény megvalósítása is célként fogalmazódik meg (2018. évre van betervezve), ahol lehetőség lesz tisztálkodásra is. Érdeklődik intézményvezető asszonytól, hogy előírja-e a törvény, hogy ilyen helyen - olyan esetben, amikor nincsen nappali ellátást biztosító szolgálat - meg kell-e oldani ezt a feladatot. Úgy véli, ha lenne olyan helyiség, ahol a tisztálkodás megoldható lenne, a Szolgálat nem zárkózna el a rendelkezésre bocsátástól. A beszámoló kapcsán úgy érzi nem helyén való ilyen hiányosságról beszélni.

 

Kreisz László polgármester

Leszögezi, hogy a kliens megfogalmazás egyáltalán nem bántó, inkább a "rászorultak" kifejezést nehezményezi.

"A középosztály lassan lecsúszik": ehhez hozzáfűzi, hogy Taksonyban munkanélküliségről nem lehet beszélni, csak az nem talál itt munkát, aki nem akar dolgozni. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mit tehet az önkormányzat azért, hogy a megnövekedett megkeresési szám ne emelkedjen tovább - beszámoló alapján 80-100 olyan családról van szó, akivel ilyen szempontból foglalkozni szükséges a 2550-ből. Úgy gondolja, hogy ez az alacsony szám áldás, hiszen így egy egészen más minőségben (személyre, családra szabottan) tudják őket segíteni, mintha több érintettről lenne szó.

Képviselő úrral ellentétben örül, hogy ilyen módon tudnak támaszt nyújtani Taksony családjainak. Hangsúlyozza, hogy nem zárt ülésen vannak, ezért csak utalva képviselő úr által említett személyre elmondja, hogy sok rokona van Taksonyban. A személyiségi jogok védelme érdekében rögzíti, hogy szégyenletes momentum, hogy nyílt ülésen név szerint említett képviselő úr valakit, aki támogatásra szorulhat. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Nem fogadja el a tisztálkodásra vonatkozó választ.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megemlíti, hogy a bizottsági ülésen valóban szót ejtettek ezekről a kérdésekről. Tájékoztatásul elmondja, hogy képviselő úrnak jelezte, hogy válaszokra várás helyett nyugodtan elmondhatja a megoldási javaslatait is, mivel úgy gondolja, hogy ez az a plénum, ahol azokat meg lehet vitatni, hogy működőképesek-e vagy nem.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy adott javaslatot, hogy hol lehetne megoldani a tisztálkodási kérdést és el lehetett volna hozni az testületi ülésre megvitatásra.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy őt is pozitívan meglepte, hogy a mindennapi adománnyal mennyit lehet segíteni. Ugyanakkor azt nem szeretné ő sem, hogy a segítség lehetősége kihasználásba billenjen át, de amikor jó helyre kerül a támogatás azt nem sajnálják senkitől sem. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A felmérésre vonatkozó kérdésére várja a választ.

 

Surányiné Lantos Judit

Jelzi, hogy ezt a felvetést a felméréssel kapcsolatban most hallja először. A következő szociális bizottsági ülésre utána fog nézni és készít erről egy kimutatást.

A konkrét tisztálkodási problémával kapcsolatos esetre vonatkozóan elmondja, hogy erre segítségkérés felé nem érkezett az érintettől. (Étel, ruha biztosításában és ügyintézésben segítettek neki.) Tehát a Szolgálat felé ezt a problémát nem jelezte. Ígéri, hogy érdeklődni fog nála ezzel kapcsolatban.

 

Kreisz László polgármester

Arra kéri képviselő urat, hogy szociális ügyekben - ami személyiségi jogokat is feltételez - lehetőség szerint képviselői felhatalmazással keresse fel a Családsegítőt, mondja el, hogy mivel keresték meg, mert azt méltatlannak tartja, hogy olyan nem létező megkeresésről vádaskodik a Képviselő-testületi ülésen, ami sértő magával a személlyel szemben. Megköszöni a beszámolót intézményvezető asszonynak és megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

A felméréssel kapcsolatban elmondja, hogy több hónappal ezelőtt valóban szóba került a bizottsági ülésen. Úgy gondolja, hogy a személyi változások miatt nem került sor ennek a kimutatásnak az összeállítására, ugyanis az akkori vezetővel ő egyeztetett erről, illetve egy picit beszéltek erről a témáról a Szociális Kerekasztal ülésen is.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Hozzáfűzi az adományokkal kapcsolatban, hogy vannak más szervezetek is, akik rengeteg adományt gyűjtenek és szolgáltatnak. Jelzi, hogy sajnos sokan nem becsülik meg ezt a segítséget (úgy érzi, hogy több a támogatás, mint az igazi rászoruló).

 

Györke Erzsébet képviselő

Polgármester úr kérését szeretné egy kicsiben módosítani képviselő úr felé annyiban, hogy ha érkezik panasz képviselő úrhoz, akkor, ha személy szerint nem tud segíteni, akkor legyen kedves a szakemberhez irányítani a hozzá fordulót. Arra kéri képviselő társait, hogy mindig oda irányítsák az őket megkereső lakosokat, ahol valóban meg tudják oldani a problémát (jegyző, hivatal, stb). Javasolja a beszámoló elfogadását.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólásokat. A vitát lezárja és a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 77  Száma: 17.04.25/3/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 18:40

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

1. javaslat: Határozat Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi beszámolójáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

77/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. BESZÁMOLÓ A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és tisztelettel köszönti Rung Alíz intézményvezető asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Az anyag véleménye szerint áttekinthető, értelmezhető, a tevékenységek nagy részét jól foglalja össze, kiemelve a legfontosabb munkákat. (Megjegyzi, hogy mindemellett rengeteg napi szintű "kis" feladatot lát el az intézmény.) A Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

A beszámolót vitára bocsájtja. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az anyaggal kapcsolatban. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Átolvasva a beszámolót arra jutott, hogy tisztességes, jó munkát végeztek az intézmény fizikai dolgozói és az intézmény vezetője is. Gratulál a munkájukhoz. Megjegyzi, hogy nem szerencsés mínusz 6-8 fokban betonozási munkát végezni (lásd Wesselényi utca szegélykő lerakás.) Véleménye szerint télen meleg védőital, nyáron hűvös ásványvíz járna a fizikai munkásoknak. Kérdezi, hogy ez miért nem biztosított? 2016. októberében jelezte, hogy a P+R parkolóban négy darab facsemete kiszáradt. Pótolni szükséges. A mai napig ez nem történt meg.

Közterületen elvégzett jelentősebb elvégzési munkák címszó alatt a téli hó eltakarítással kapcsolatban megjegyzi, hogy ellenőrzés volt, de a síkosság mentesítéssel problémák voltak több helyen. Ezt támasztották alá a lakossági jelzések és a saját tapasztalatai.

A földutak karbantartásánál a kátyúzás, hiánypótlás, illetve gréderezés hiányos volt.

A csapadékvízzel kapcsolatos problémák felsorolásánál meg vannak jelölve a helyek, ahol kritikus állapotok alakulnak ki esős időben, de hiányzik belőle a Szegfű u. 12. valamint a Forrás u. 47-49. összefolyás (igaz, hogy ez már az idén rendezve lett.).

 

Rung Alíz

Megpróbál minden felvetésre válaszolni:

Szegfű u. 12: a tavalyi évben nem volt probléma - a beszámoló a tavalyi évről szól - , annak idején, amikor az útépítés elkészült kútgyűrűk lettek leásva, ezek takarítására minden évben sor kerül.

Védőital: külső szakemberek minden esetben kapnak védőitalt, teát a konyháról (15 literes termosz), nyáron pedig, amikor a hőmérséklet eléri a 28-30 fokot, palackozott ásványvizet. Erre eddig nem volt panasz, mindenki megkapja az egész heti védőitalát, amit a konyhán, hűvös helyen tárolnak (hűtőkben).

Betonozás: kötésgyorsítót használtak, nem vette észre a problémát. Az aszfaltnál egy helyen szükséges javítani. A holnapi nap folyamán jönnek az aszfaltosok és megtörténik. A betont letakarták, próbálták megóvni, muszáj volt azt a munkát akkor befejezni, nem emlékszik rá, hogy akkor -8 fok lett volna, de megnézi az építési naplóban, mert abban minden rögzítésre kerül.

P+R parkoló: Vasút társaság építette külső vállalkozóval, jegyzőkönyv készült a négy fa pótlásáról, a vállalkozó vállalta, hogy ki fogja javítani, tehát a facsemete cseréje nem a Forrás feladata. Erre egy olyan megállapodás született, aminél mind az önkormányzat, mind a társaság és a kivitelező képviselője is jelen volt. Megjegyzi, hogy a múlt év folyamán is cseréltek fákat. (Probléma esetén öt éven keresztül cserélniük kell.) Hozzáteszi, hogy a Zöld Korona gondoskodik a locsolásról.

Hó takarítás: a Testület által elfogadott ütemterv szerint folytak a hó takarítási munkálatok. Azokra a szakaszokra vonatkozóan érkezett felé jelzés, ahol nincsen síkosság mentesítés. (négy ütemre van bontva a hó takarítás, az első két ütemben van síkosság mentesítés a többi helyen nincsen.) Ennek ellenére volt arra példa (Révész utca), hogy sóztak olyan helyen is, ahol terv szerint nem kellett… (ennek anyagi vonzata is látható a kapott számlákból..)

Föld utak karbantartása: elmúlt évben négyszer történt meg (3-szor gréderrel és egyszer kotrógéppel). Pótlás nem történt tavaly, idén viszont már igen.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Dicséri a beszámolót. Fontosnak tartaná forintosítani, hogy a Forrás részéről megépített járdák (új építések), kitisztított árkok milyen összegű hozzáadott értéket képviselnek.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint ez megvalósítható lehet és ennek köszönhetően jól kivehető, hogy mi az, amiben az önkormányzat igyekszik a legjobb lenni. (önkormányzat által elvégzett értéknövelő beruházások: karbantartás, festés, árok rendben tartás, járda építés…) Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Véleménye szerint jól tükröződik az anyagban, hogy a település üzemeltetése összetett, aprólékos és sokrétű feladat. Ahogy fejlődik a település, úgy a megépített környezet megóvása, tisztán tartása is hangsúlyosabb szerepet kap. Részéről a bizottsági ülésen figyelem felhívásként hangzott el, hogy amennyiben van rá lehetőség, milyen feladatok elvégzését helyezné előtérbe. A beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs több hozzászólásra jelentkező, úgy a vitát lezárja és a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 78 Száma: 17.04.25/4/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 18:56

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről

1.javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

78/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Áncsán Mihály képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 1 fővel csökkent (6).

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA MEGNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság a súlypontokat összegezve javasolja, hogy az Arany János utca felújításával induljon az önkormányzat ezen a pályázaton.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a bizottsági ülésen amellett érvelt, hogy a csapadékvíz elvezetés problémájának a megoldását követően célszerű lenne hozzáigazítani az útfelújítással az Arany János utca aszfalt felületét. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az előterjesztésben található számításokat teljesen érthetetlennek tartja. Érdeklődik, hogy kik számoltak a feltüntetett összegekkel.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót intézményvezető asszonynak, aki a számítást előkészítette a Képviselő-testület számára.

 

Áncsán Mihály képviselő úr visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 1 (egy) fővel megemelkedett (7).

 

Rung Alíz

A Széchenyi út és a Csokonai utca közötti szakasza az Arany János utcának 18.386.184,- forint. Képviselő úr a teljes szakaszra vonatkozó összeget nézte. Hozzáfűzi, hogy az Arany János utca költségei fajlagosan azért nagyobbak, mert az út lejtési viszonyát is át kell fordítani (rétegrendhez is hozzá kell nyúlni.).

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy az Arany János utca csapadékvíz elvezetése teljes hatásfokkal akkor fog működni, ha az utat is sikerül felújítani. Ezért tartotta fontosnak a Bizottság, hogy az Arany János utca kerüljön beemelésre. A Széchenyi utca felújítása a Bizottság véleménye alapján nagyságrendileg másfajta hozzáállást igényel. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 79 Száma: 17.04.25/5/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25. 19:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

1. javaslat: határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

 

- Arany János utca (Széchenyi út és Csokonai utca közötti szakaszának) burkolatfelújítása

 

A beruházás összesített költségvetése a mellékelt árajánlat alapján bruttó 18.386.184,- Ft, melyből a támogatás összege: 13.789.638,- Ft.

A 4.596.546,- Ft önerőt a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

79/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

 

- Arany János utca (Széchenyi út és Csokonai utca közötti szakaszának) burkolatfelújítása

 

A beruházás összesített költségvetése a mellékelt árajánlat alapján bruttó 18.386.184,- Ft, melyből a támogatás összege: 13.789.638,- Ft.

A 4.596.546,- Ft önerőt a Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésből biztosítja. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Érces Gergő főépítész urat és felkéri, hogy röviden foglalja össze a Képviselő-testület és hallgatóság számára, hogy mik a településfejlesztési koncepció fő irányai.

 

Érces Gergő

Tisztelettel köszönt mindenkit. A koncepció Taksony településfejlesztésének a hosszú távú - jelen esetben 2030-ig terjedő - elképzelését és annak fő irányait határozza meg. Egy már meglévő folyamatra ráépülő és ezt a folyamatot kontinuitásában követő munkarész. Az anyag hosszú előkészítő munka után egyedi módon, valóban Taksony településről szól. Más koncepciókkal összehasonlítva ez az anyag - a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott követelményeket szem előtt tartva - röviden és lényegre törően, ugyanakkor sok képpel és rajzzal illusztrálva tartalmazza azokat a fejlesztési irányokat, amelyekben a továbbiakban gondolkodnak.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az összefoglalást és érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a bizottsági ülésen részletes tájékoztatást követően a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek a településfejlesztési koncepció elfogadását.

 

Kreisz László polgármester

Főépítész úrtól kérdezi, hogy a nemzetiségi önkormányzattal tartott több kerekasztal egyeztetést követően küldtek-e bármilyen írásos anyagot a szándékaikról az iskolával kapcsolatban, illetve véleményt, hogy a koncepcióba beépítésre kerülhessen. Sajnálja, hogy a NNÖT munkatervétől eltérve a mai napra - a települési önkormányzat képviselő-testületi ülésével egy időben - határozta meg múlt hét pénteken a testületi ülésének időpontját, ahelyett, hogy ma, a településfejlesztési koncepció napirendi pontjánál itt lennének és elmondanák, hogy mit szeretnének az iskola infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatosan.

 

Érces Gergő

Hozzáfűzi, hogy a megalapozó munkarésznél nyitott és interaktív műhelymunka folyt. Érkeztek vélemények a Bizottságtól, illetve tisztelt képviselőktől. Ebben a munkában a nemzetiségi önkormányzattól semmilyen elképzelést nem kaptak erre a koncepcióra vonatkozólag. A korábbi kerekasztal beszélgetéseket követően nem született véglegesített, a nemzetiségi önkormányzat vezetője, illetve intézmény vezetője által egyetértésben aláírt irányvonal, amit be tudtak volna emelni a koncepcióba.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy mikor volt a legutolsó kerekasztal egyeztetés. (01.12.) Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint "rózsaszínű álmokat kerget" a koncepció, mely a majdani valósággal köszönő viszonyban sincs. Példának felhozza, hogy mind a szigeten, mind a bányatavak környékén magántulajdonú mezőgazdasági termelés folyik. Úgy gondolja, hogy "téveszme" ezekre a helyekre rekreációs területtel tervezni. (Több fiatal mezőgazdasági vállalkozónak adnak ezek a földek megélhetést.)

Lakóterület fejlesztés távlati terve csak akkor lenne támogatható véleménye szerint, ha szerepelne benne például a Sólyom utca - Kert utca - Völgy utca terület, amely máris belterület és lakóingatlanok épülnek ott.

Jelzi, hogy a Sólyom utca - Kert utca - Pihenő utca olyan stádiumban van jelenleg, mint a Szőlőhegy utca mögötti elhanyagolt külterület. Ennek rendezését sem látja a koncepcióban. Itt említi még meg a Pacsirta hegyet is. Érdeklődik, hogy milyen indokkal maradt ki a Kraugert.

Megjegyzi, hogy az írásos anyagban jelzett alközpontokat nem találta meg (kivéve az Állomás és környéke).

Kisebb hiányosságok közé sorolja, hogy a jelen bemutatásra kerül képekben, ugyanakkor a Bugyi út melletti vállalkozások közül a Farkas Művek sehol nincs.

Egy közös konzultáció megtartását javasolja a lakossággal a települési koncepció előtt. Ebben a formában az anyag részéről elfogadhatatlan.

 

Érces Gergő

Jelzi, hogy itt most egy településfejlesztési koncepcióról van szó, ami nem a településrendezési eszközök módosítása, vagy annak a fejlesztése. Ez egy távlati elképzelés, így az álmodozás platformja. Hangsúlyozza, hogy itt "ébren álmodásról" van szó.

Előzetes véleményezési eljárást lefolytattak az államigazgatási szervekkel, akik folyamatában adják meg a véleményeiket. Azok a kérdések, melyekre képviselő úr gondolt, jellemzően a Településképi Arculati Kézikönyvben fognak megjelenni, nem a koncepciórész tartalmazza. A koncepció nagyon komoly és hosszú előkészületi munka után került arra a szintre ahol jelenleg áll. Ez a szint még csak a kezdeti lépés a hosszú úton, ami még következik: a koncepció véleményezési szakasza, a partnerségi bevonások, lakossági egyeztetések és így tovább, a vonatkozó jogszabály által előírt követelmények bevonása…  Ezeket a dolgokat a Településképi Arculati Kézikönyvnél egyben fogják kezelni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Az NCT megközelítésére vonatkozó megoldásra kérdez rá.

 

Érces Gergő

Kétoldalú dologról kell beszélni: település felöl érkező igény, hogy meg kell oldani ezeket a műszaki problémákat, amiket az NCT működése okozhat. Az NCT felöl indíttatás, hogy szeretne kezdeni valamit a fejlesztés kezelésével. Az előkészítő munkálatok már megjelentek a koncepcióban azzal a céllal, hogy gondolni kell arra, hogy az NCT által okozott probléma kezelésében hogyan tud a település segítséget nyújtani. Műszaki formában a településrendezési eszközök módosításánál fog ez megjelenni.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a településfejlesztési koncepció elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 80 Száma: 17.04.25/6/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 19:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepciójának elfogadására

1. javaslat: településfejlesztési koncepció elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepció (2016-2030) című  dokumentumot jóváhagyja, elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

80/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szerint elkészített Taksony Nagyközség településfejlesztési koncepció (2016-2030) című dokumentumot jóváhagyja, elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót főépítész úrnak.

 

Érces Gergő

Közli, hogy a településrendezés kapcsán a Településképi Arculati Kézikönyv teljesen új elemként jelenik meg, amit a tavalyi év végével határozott meg a Kormány (településképi törvény, aminek a végrehajtási rendelete év elejére elkészült és hatályba is lépett). A törvény értelmében 2017. október 1. az a határidő, amikorra el kell készítenie Magyarország valamennyi településének ezt az anyagot. Tulajdonképpen megalapozó munkarésze és koncepciója is annak a nagyobb volumenű munkának, ami a településképi rendelet megalkotását készítené és támasztaná alá. Ennek kapcsán a Helyi Építési Szabályzat módosítására is szükség lesz. (Nem lehet a településképet érintő szabályozás duplikált.) Mindennek az előkészítője a Településképi Arculati Kézikönyv, ami azon túl, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerinti előkészítő, megalapozó, koncepcionális munkarész, alapvetően a lakosság számára készül. Ennek keretében a település definiálja önmagát. (Mindenki számára Taksony vonatkozásában egy szemléletformáló anyag.) Az önkormányzat saját hatáskörben készíti el ezt a Településképi Arculati Kézikönyvet. Hangsúlyozza, hogy itt nem az aktuális helyzet konzerválásáról, hanem színes, fényképekkel, ábrákkal illusztrált elképzelésekről, nyitott szemmel történő álmodozásról van szó. (jó példák bemutatása, jó irány meghatározása, könnyen érthető, értelmezhető célok, elképzelések megfogalmazása) A kézikönyv megvalósításának ütemterve elkészült. Hangsúlyozza, hogy a munka során nagyon komoly mértékben szeretnék bevonni a lakosságot (Interaktív módon történő, nagy mértékű szerepvállalásra szeretnék sarkallni a taksonyiakat.) Partnerségi egyeztetésekre is sor kerül. A mellékletben szerepel a terv pontos határidőkkel és időintervallumokkal. Várhatóan határidő előtt két héttel el fog készülni Taksony ezzel a munkával és teljesíteni tudja a törvényi előírásokban foglaltakat.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni főépítész úrnak a tájékoztatást. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 81 Száma: 17.04.25/7/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 19:31

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

1. javaslat: határozati javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének és elfogadás rendjének ütemtervét és tartalmi vázlatát, felépítési tervezetét jóváhagyja, elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

81/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv készítésének és elfogadás rendjének ütemtervét és tartalmi vázlatát, felépítési tervezetét jóváhagyja, elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY SZIGET ÉTTEREM DUNA HOLTÁG VÍZI KAPCSOLAT, DUNA-TERASZ KIALAKÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy főépítész úrral egyeztetett és az ő véleményét kérte azzal kapcsolatban, hogy a mai napon tárgyalható-e az anyag. Megadja a szót Érces Gergő főépítész úrnak.

 

Érces Gergő

Tájékoztatásul elmondja, hogy megvizsgálták az említett területen (Sziget) megvalósítani kívánt terv megjelenését. Elmondja, hogy a Duna Étteremnél kerülne kialakításra egy Duna-terasz, víziállás, stég a meglévő építmény állagfeljavításával együtt. Az illeszkedés vizsgálata mélyreható munka keretében történt, mely során a koncepcióba történő illeszkedést is megnézték. A koncepcióban a Szigettel kapcsolatban az egyik fő fejlesztési irány a sportolóknak, az aktívan pihenni vágyóknak, látogatóknak, sétálóknak a kedvére tenni azzal, hogy a Duna part kapcsolata élő jelenséggé váljon. Az egyik konkrét fejlesztési elképzelés, hogy a Dunán történő csónakázás és a szárazföld parti területei között valamilyen kapcsolati rendszert kellene kiépíteni (ebben kézenfekvő megoldásnak tűnik a csónak-kikötő létesítése). Itt nem légből kapott fejlesztésről, hanem Taksony kultúrájához, hagyományaihoz hozzátartozó, hosszú évtizedekre visszanyúló jelenség fejlesztésére kell gondolni. Ez a beavatkozás a Sziget kapujának jobb oldalát képző megjelenését tenné sokkal kulturáltabbá. Közterületről lévén szó közösségi célt is szolgálna ez a fejlesztés, illeszkedik a mostani településszövethez, átmenetet képez a természeti és épített környezet között.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az összefoglalót és kérdezi a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése. Megjegyzi, hogy itt most annak jóváhagyására, megerősítésére kerülne sor, miszerint a Testület akaratával és Taksony jövőre vonatkozó terveivel ez az elképzelés nem megy szembe. Hangsúlyozza, hogy állami területről lévén szó az összes engedélyezést a hatóságoknál kell intézni. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a Vízügyi Hatóság mint közösségi létesítmény engedélyezi a tervet, ebből adódóan úgy gondolja, hogy a majdani kivitelezés költségeit akkor az önkormányzatnak kell állni.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy Taksony területén csak közösségi stégekről tud.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy igénylő a kivitelezés költségét rendezni fogja-e.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy igen, mivel nem az önkormányzat beruházásáról van szó.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a kérelemben nem szerepel az a kijelentés, hogy a kivitelezés költségét kérelmező állja.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a döntési javaslat semmi másra nem irányul csak arra, hogy az önkormányzat támogatja ezt az elképzelést. Az önkormányzat itt nem kerül beruházói szerepkörbe. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Úgy gondolja, hogy az elképzelés remekül beleilleszkedik a távlati tervekbe. Javasolja, hogy elvi hozzájárulást adjanak. Szeretné látni majd azokat a terveket, melyek alapján megépül. Elméletben támogatja a kérelmet.

 

Érces Gergő

Úgy véli, hogy az már egy következő lépcső, amire tisztelt képviselő úr gondolt. A hatósági eljárás folytatásához és a további tervezéshez van szükség egy képviselő-testületi döntésre. Szakmai szempontból támogatja a tényleges megvalósítás megkezdése előtt a konkrét tervek megtekintését.

 

Szalai János képviselő

A fejlesztési elképzeléseket támogatásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Számára a kérelmező személye, illetve főépítész úr véleménye garanciát jelent. Ez alapján nyugodtan mer dönteni a kérelemmel kapcsolatban.

 

Halász János képviselő

Támogatja az ötletet. Annyi javaslata lenne, hogy a hatósági engedélybeszerzés az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége helyett kérelmező kifejezés kerüljön a szövegbe, hogy egyértelmű legyen a megfogalmazás.

 

Érces Ferenc

Képviselő-testület támogatását kéri a kérelemmel kapcsolatban. Megjegyzi, hogy ez a kérelem nagyon jó példa az ébren álmodozásra. Gondolkodásra kér mindenkit azzal kapcsolatban, hogy ha van egy terv, amit látnak és nem illik az adott helyre, akkor azt viszont ne engedjék megépíteni. Nagyon fontosnak tartja megőrizni és jól kihasználni azt az adottságot, látványt, amit a Sziget nyújt és óva int attól, hogy olyan építkezés történjen, ami nincs összhangban a környezettel.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy elviekben ő is támogatja a kérelmet, de a folyamat ezzel nem áll meg. A beruházás megvalósításával kapcsolatban fontosnak tartja észben tartani, illetve feljegyezni, hogy Hufnagel úr viselje a kivitelezés költségét is.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy ezzel a felvetéssel kiegészítik a javaslatot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy Tóth József képviselő úr és Halász János képviselő úr felvetéseinek megfelelően módosított javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 82 Száma: 17.04.25/8/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25. 19:49

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Taksony Sziget Étterem Duna Holtág vízi kapcsolat, Duna-terasz kialakítással kapcsolatban

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget Étterem tulajdonosának kérelmében foglalt fejlesztési tervét, a közösségi célt is szolgáló, a környezethez illeszkedő Duna terasz és csónak kikötő létesítését jóváhagyja és elfogadja azzal, hogy a létesítmény megvalósításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése kérelmező kötelezettsége, valamint a megvalósítás és kivitelezés költségei is kérelmezőt terhelik.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

82/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget Étterem tulajdonosának kérelmében foglalt fejlesztési tervét, a közösségi célt is szolgáló, a környezethez illeszkedő Duna terasz és csónak kikötő létesítését jóváhagyja és elfogadja azzal, hogy a létesítmény megvalósításához szükséges minden hatósági engedély beszerzése kérelmező kötelezettsége, valamint a megvalósítás és kivitelezés költségei is kérelmezőt terhelik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN AZ 5202 ÉS AZ 51-ES ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN MEGÉPÍTENI TERVEZETT KÖRFORGALMÚ CSOMÓPONT ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK MEGRENDELÉSE ÜGYÉBEN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul közli, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendet és a Bizottság döntésének értelmében felkérték az ajánlattevőket az ajánlatok kiegészítésére, illetve pontosítására. Az árajánlatokról az összesítő feltöltésre került az EDTR rendszerbe. Némi kiegészítést, illetve hozzáfűzést tenne: a bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a talajmechanikai vizsgálatot, illetve az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet tartalmazzák-e az ajánlatok. Ezzel kapcsolatban rögzíti, hogy valamelyik ajánlat tartalmazta, valamelyik nem. Talajmechanikai vizsgálatra valamelyik tervező szerint nincs szükség, az kiváltható mással (pld. Tandem Kft úgy nyilatkozott, hogy útpályaszerkezet vizsgálatot írt az árajánlatba, amivel kiváltható ez a talajmechanikai vizsgálat, de ettől függetlenül ezt is beárazta). Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervre az engedélyezési eljárásban nincsen szükség - a tervezők többsége ezért is nem tért ki az árajánlatában erre -, de a kivitelezésnél már sor kerül rá. Itt megoszlik a vélemény arról, hogy ezt kinek kell elkészítenie (tervet megrendelő vagy a kivitelező cég), ettől függetlenül ezt is mindenki beárazta. A bizottsági ülés óta még két tétel merült fel, nevezetesen a közlekedésbiztonsági audit elkészítése. Az Aquarea Kft ajánlata tartalmazza ezt a tételt is (300.000,- Forint), a többieké nem. Egyeztettek az engedélyező hatósággal, ott úgy nyilatkoztak, hogy az audit kötelező része az engedélyezési eljárásnak, de nem a tervező, hanem egy független mérnök készíti ezt az auditot. Ettől függetlenül ez is beáraztatásra került. A negyedik tétel a kertépítészeti terv, ami döntés kérdése, hogy erre szükség van-e. Amennyiben a körforgalom közepe füves terület lesz, akkor nincs szükség erre a tervre, de ha bármi más beültetésre kerül, akkor már ezt is meg kell terveztetni. Ezt a tervet az Aquarea ajánlata szintén tartalmazza, a többieké nem. (Itt is kb. 300.000,- forintos tételről van szó.) Mindent egybevetve az Aquarea Kft ajánlata az, ami komplexen mindent tartalmaz, a másik három ajánlat a közlekedésbiztonsági auditot és a kertépítészeti tervet nem foglalja magába, azaz az általuk adott ajánlatokhoz 2* 300.000,- forintot kellene hozzátenni, ha teljes körűen, minden tétellel számolni kívánnak.

Megjegyzi továbbá, hogy a közműkiváltások tervét a többség nem árazta be, az Aquarea Kft 500.000,- forintot számolt erre vonatkozóan az ajánlati árba azzal a megjegyzéssel, hogy a bekerülés lehet ennél több is a közműegyeztetések eredményétől függően.

 

Szalai János képviselő

Megköszöni jegyző asszony tájékoztatását. Megjegyzi, hogy az ajánlatok közül az Aquarea Kft árajánlata kiemelkedik abban a tekintetben, hogy már eleve beárazásra kerültek azok a tételek, melyekre utólagosan kérdeztek rá az ajánlattevőknél. Az a benyomása, hogy ez a cég tisztában van azokkal a szempontokkal és feladatokkal, melyeket egy körforgalom tervezésénél figyelembe kell venni.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megköszöni a hivatal munkáját. Az Aquarea Kft-nél a 130 munkanapot soknak érzi.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy a többi ajánlatnál is figyelembe kell venni, hogy a kiegészített feladatok elvégzéséhez további plusz munkanapokkal kell számolni. (Megjegyzi, hogy az Aquarea jelezte, hogy 20 kV-os vezeték halad át az 51-es út alatt és a mai szabvány szerint semmilyen közmű nem mehet a körforgalom alatt. Emiatt a 130 napot is szűkösnek érzik.) Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Úgy gondolja, hogy a 30 munkanapos vállalási idő nem életszerű a szakhatóságok véleményezési ideje miatt. A 130 munkanapot reálisnak véli.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megjegyzi, hogy a vállalási határidő a terv elkészítésére vonatkozik, az engedélyeztetés lefolytatását nem tartalmazza.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy amennyiben a Testület az Aquarea Kft mellett dönt, úgy a vállalkozói szerződésben kikötésre kerülhet, hogy amennyiben szükség van az adott feladat elvégzésére, úgy azt az árajánlatban vállalt áron kérik elvégezni, azaz esetükben 4,1 millió forintos nettó vállalási árról lehet beszélni (az audit, közműkiváltás és kertépítészeti terv pedig külön tételként megnevezhető a vállalkozói szerződésben). Megadja a szót Érces Ferenc mérnök úrnak.

 

Érces Ferenc

Számára az árajánlatok közül az Aquarea-t illetően az derül ki, hogy tisztában vannak azzal, hogy pontosan mi a feladat. Az árat korrektnek véli.

 

Áncsán Mihály képviselő

Számára az adott forgalmi szituációban minden hét, minden nap "drága". Továbbra is soknak gondolja a 130 munkanapot, különösen úgy, hogy ebben az engedélyeztetés nincs benne. Az idő miatt - mivel árban nincs lényeges különbség - még két vállalkozó között hezitál: Aquarea Kft - Partner Kft.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy most azt vállalja az önkormányzat, hogy a tervet ebben az évben elkészítik. A beruházó nagy valószínűséggel nem az önkormányzat lesz. Amennyiben a terv idén megvalósul, azt követően nem látható még, hogy 2018, 2019 vagy 2020-ban fog megépülni a körforgalom. Megjegyzi, hogy ezzel párhuzamosan egy kerékpárút terveit és annak koncepcióját állítják össze Bugyi-Taksony-Dabas vonatkozásában, ahol szintén az Aquareát kérték fel a koncepció elkészítésére. A tervezésnél éppen ezért nem mindegy, hogy az 51-es úton hogyan lehet majd a kerékpár utat átvezetni. A hangsúly ismételten a komplexitáson van. Az Aquarea Kft árajánlatát javasolja elfogadásra. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az Aquarea Kft komplett ajánlatát teszi fel szavazásra, amennyiben megkapja a többséget, úgy a többi árajánlatról nem indítanak szavazást.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 83 Száma: 17.04.25/9/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés Taksony közigazgatási területén az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának megrendelése ügyében

1. javaslat: Határozat Taksony közigazgatási területén az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának megrendelése ügyében

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Taksony közigazgatási területén, az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével az Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft-t (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32./B fszt. 2.) bízza meg, a megajánlott 4.900.000,- (négymillió-kilencszázezer) Ft+ÁFA áron.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezés megrendelésére és a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             57.14         44.45     4

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       2             28.57         22.22     2

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

83/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Taksony közigazgatási területén, az 5202 és az 51-es út kereszteződésében megépíteni tervezett körforgalmú csomópont engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével az Aquarea Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft-t (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32./B fszt. 2.) bízza meg, a megajánlott 4.900.000,- (négymillió-kilencszázezer) Ft+ÁFA áron.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezés megrendelésére és a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A 2017. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA MEGNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Bizottság egyhangú véleménye és javaslata, hogy a pályázaton indulni kell.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 84 Száma: 17.04.25/10/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:12

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

1. javaslat: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulás

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön.

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

84/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön.

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A 2016. ÉVI BELSÕ ELLENÕRI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság megtárgyalta az anyagot és a beszámolót elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 85 Száma: 17.04.25/11/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:13

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

1. javaslat: a 2016. évi belső ellenőri beszámoló elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

85/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT VEZETÕI MEGBÍZÁSÁNAK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megjegyzi, hogy intézményvezető asszonynak május 31-én jár le a mandátuma ezért a pályázatot szükséges kiírni. A kiírás formai és tartalmi elemeivel kapcsolatban nem merültek fel további javaslatok, a Bizottság támogatja a pályázat kiírását.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a vezetői pályázat kiírását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 86 Száma: 17.04.25/12/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:14

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetői megbízásának pályázati kiírásáról

1. javaslat: A magasabb vezetői pályázat kiírása

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.) intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírást a határozat mellékletét képező tartalom szerint jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

86/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.) intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírást a határozat mellékletét képező tartalom szerint jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET- ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a módosításokkal egyetért a Bizottság és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy amennyiben elfogadja a Testület ezt a módosítást, mi alapján adja meg a közterület használati hozzájárulásokat: leiratok alapján vagy személyes tapasztalat alapján.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy meglévő szabályozásokról van szó, melyek három különböző rendeletben találhatóak meg. Átruházott hatáskörök, melyekről a Testület korábban már döntött, hogy átadja részben polgármesteri hatáskörbe, részben bizottsági hatáskörbe. Ugyanakkor az SZMSZ-ben nem szerepeltek és a Kormányhivatal egy korábbi adatszolgáltatás kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy ezeknek az SZMSZ-ben is szerepelniük kell, ezért került sor a módosítási javaslatra.

 

Tóth József képviselő

Továbbra is kérdése, hogy polgármester úr mi alapján adja ki a közterület használati hozzájárulást.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásként közli, hogy a közterületek használatáról szóló 3/2007 (II.01) önkormányzati rendelet szabályozza ezt a kérdést.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy az SZMSZ javaslat szerinti módosítását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 9    Száma: 17.04.25/13/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:18

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

1. javaslat: a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 13/2014. (XI.27.) rendelet módosítására

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A Rendelet az alábbi 4/A. számú melléklettel egészül ki:

 

"A Képviselő-testület polgármesterre átruházott feladat- és hatásköre

 

A polgármester:

-        a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján közútkezelői hatáskörrel rendelkezik;

-        a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a települési támogatások elbírálására jogosult;

-        a közterületek használatáról szóló 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet alapján kiadja a közterület-használati hozzájárulást."

 

2.§

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2017. április.

 

 

 

/:Kreisz László:/                                                                 /:Dr. Micheller Anita:/

   polgármester                                                                   jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. április  napján megtörtént.

 

/:Dr. Micheller Anita:/

jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

a Képviselő-testület- és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 13/2014. (XI.27.) rendelet módosítására

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) a következő rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A Rendelet az alábbi 4/A. számú melléklettel egészül ki:

 

"A Képviselő-testület polgármesterre átruházott feladat- és hatásköre

 

A polgármester:

-        a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 9/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján közútkezelői hatáskörrel rendelkezik;

-        a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a települési támogatások elbírálására jogosult;

-        a közterületek használatáról szóló 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelet alapján kiadja a közterület-használati hozzájárulást."

 

2.§

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2017. április 25.

 

 

 

/:Kreisz László:/                                                                 /:Dr. Micheller Anita:/

   polgármester                                                                   jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. április  napján megtörtént.

 

/:Dr. Micheller Anita:/

jegyző

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS A SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTÕÁLLOMÁS TÁMOGATÁSÁRÓL (ORSZÁGOS EGYESÜLET A MOSOLYÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET)

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság 100.000,- forint támogatást javasol Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata. Amennyiben nincs, úgy a bizottsági javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 87 Száma: 17.04.25/14/0/A/KT

Ideje: 2017. április 25 20:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés a Szigetszentmiklósi Mentőállomás támogatásáról (Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület)

1. javaslat: határozat a Szigetszentmiklósi Mentőállomás támogatásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Mentőállomás számára sürgősségi diagnosztika eszközcsomag vásárlására az "Országos Egyesület A Mosolyért" Közhasznú Egyesület számára bruttó 100.000,- (egyszázezer) Ft támogatást nyújt.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

87/2017. (IV. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Mentőállomás számára sürgősségi diagnosztika eszközcsomag vásárlására az "Országos Egyesület A Mosolyért" Közhasznú Egyesület számára bruttó 100.000,- (egyszázezer) Ft támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Kérdezi a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a Művelődési Ház előtti kerékpártárolót időnként nem lehet használni a közvetlenül mellé parkoló autók miatt. Ennek köszönhetően a köztéri műtárgy nem tudja betölteni azt a feladatát, amiért készült. Javasolja a tároló 90 fokkal történő elforgatását, vagy amennyiben ez nem megfelelő a Testület részére, akkor köztéri oszlopokkal biztosítsák a használathoz szükséges területet.

Fő út 52. számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatosan megjegyzi, hogy korábban már jelezte, hogy veszélyes és hiányos tetőszerkezet miatt állandóan ázik az ingatlan. Jelzése óta sem történt változás a tető állapotában. Ismételten kéri a kár megelőzésének, enyhítésének mielőbbi megkezdését az ingatlan tetőszerkezetén. Érdeklődik, hogy mikorra várható cselekvés az ügyben.

 

Halász János képviselő

A körforgalom megterveztetésére visszautalva elmondja, hogy az 51-es úttal, valamint a vasúti pálya kijelölésével kapcsolatban is úgy érzi, hogy nem rendelkezik elég információval. Szeretné kérni, hogy a Hivatal tájékozódjon ezekben a kérdésekben és informálja a Testületet, lakosságot.

Egyetért Tóth József képviselő úr javaslatával a bicikli tárolót illetően is, továbbá felveti, hogy az ATM előtt kerüljön kihelyezésre olyan tábla, ami biztosítja a pénzkivételre érkezők parkolását.

 

Szalai János képviselő

A kerékpár tároló kapcsán elmondja, hogy korábban már kihelyezésre került két darab műanyag poller (két-három koccanás után kitörik), valójában törés biztos eszköz kihelyezése lenne célravezető, viszont az balesetveszélyes (annak következményeit az önkormányzatnak kell vállalnia). Az elfordítással egyetértene, hogyha nem állnának ugyanúgy rá autóval. (Itt jegyzi meg, hogy reméli, hogy az újságban állandó rovattá válik az Ego diadala, hátha ennek köszönhetően figyelmesebben közlekednek/parkolnak a lakosok.)

A Fő út 52-vel kapcsolatban elmondja, hogy Ruff Mátyás felmérte a tetőt és jelezte, hogy annyira rossz állapotban van, hogy nem menne fel rá. Az ingatlant amikor lehetőség van rá le kell bontani.

 

Áncsán Mihály képviselő

Jelzi, hogy az iskola kistornaterme környékén lakóktól jelzés érkezett, hogy a jelenlegi üzemeltető olyan célokra adja bérbe a tornatermet, ami az éjszakai nyugalmat zavarja (magánrendezvények). Kérni szeretné, hogy az együttműködési megállapodás alapján nézze meg a hivatal, hogy milyen célokra vehető igénybe a tornaterem, továbbá jelezni szükséges, hogy lakossági panasz érkezett és erre tekintettel kell lenni a bérbeadásnál.

 

Tóth József képviselő

Szalai képviselő úr véleményét visszautasítja. Véleménye szerint a 90 fokos elforgatás megoldaná a bicikli parkolás kérdését.

A tetővel kapcsolatban hozzáteszi, hogy kívülről, létráról megközelítve a beszakadt cserepek kicserélhetőek lennének. Nem fogadja el a válaszokat.

 

Kreisz László polgármester

A Fő út 52-vel kapcsolatban a tulajdonostárssal egyeztetést ígér. Megjegyzi, hogy a közösség vagyonával nem magántulajdont szeretnének gyarapítani.

51-es út szélesítésével kapcsolatban elmondja, hogy Dunaharasztin két körforgalom tervezése van folyamatban a Schwarzmüller magasságában és a Coca-Cola kereszteződésénél.

Az ATM megközelítését elősegítő javaslatot üdvözli.

A bicikli tároló 90 fokos elforgatásának nem látja akadályát, amennyiben a közútkezelő ezt jóváhagyja. (Megjegyzi, hogy idáig csak a szabványos pollerek kihelyezéséhez járultak hozzá.)

A kistornaterem esetében rákérdezést ígér. Megjegyzi, hogy a tornatermet az iskola bármilyen célra bérbe adhatja, ami a nyugalmat nem zavarja. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A Fő út 52 sz. ingatlannal kapcsolatban még megjegyzi, hogy mellette az 50-es sz. alatt egy vállalkozás működik, ahol pizza kiszállítás folyik személyautóval. A jármű az 52. sz. ingatlan falától szokott 1 méterre parkolni. Felhívja a figyelmet arra, hogy fenn állhat a veszélye annak, hogy a fal rádől a szomszédos ingatlan tulajdonára.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy ez a Képviselő-testület még soha nem hagyott senkit sem cserben és nem várt addig sem, hogy bárkire bármi rádőljön. Ebben az esetben sem fog ez megtörténni.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mikor történik intézkedés ebben az ügyben.

 

Kreisz László polgármester

A holnapi napot jelöli meg az intézkedés megkezdésének dátumaként. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

Jelzi, hogy a Hősök terénél komoly bontási munkálatok folynak és emiatt régóta el van foglalva az útrész.

 

Lakatos Györgyné

Jelzi, hogy a Boros háznál még mindig meg van támasztva a fal és a nagy esőzésnél az egész útról befolyik a járdára a víz.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, felvetése. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja. Megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és a rendes, képviselő-testületi ülést 20 óra 35 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

Ötvös Adrienn

Összesen 15 napirendi pont