Összesen 4023097 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2011.05.05.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 1182 megtekintés

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. május 05-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácskozó terme (Budaörs, Szabadság út 134.)

 

Jelen vannak:  Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Biró Gyula, Czuczor Gergely, Császárné Kollár Tímea, Filkey Péter, Káhn János, Kálóczi Imre, Laczik Zoltán, Leipán Tibor, Dr. Ritter Gergely, Sánta Áron, Stifft Nándor, Szabó Károly, Török István képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Tasnádi Ferenc törvényességi ellenőr, Krajcsirik János informatikai irodavezető,

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Biró Ágnes/ Molnár Csilla

Számítástechnika: Krajcsirik János

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyőjén keresztül kísérik figyelemmel a munkájukat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 15 fő jelen van, az ülést 905 órakor megnyitja.

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülés oka alapvetően az előző testületi ülésen - a városmarketing kft-vel kapcsolatban hozott határozat, amelynek a végrehajtását az Ötv. által biztosított lehetőséggel élve, felfüggesztette és az előterjesztést ismételt tárgyalását kezdeményezte. Részleteket itt nem ismertet, majd a napirend tárgyalásánál.

 

Ezt követően ismerteti, hogy a meghívóban még szerepel a fent elmondott napirendek mellett a "Folyószámla hitelfelvétel" eljárás eredmény megállapítása, illetve a Templom tér rehabilitációjára vonatkozó napirend.

Egy sürgősségi indítványt terjesztett a Képviselő-testület elé - A BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelmét -, amelyhez az alábbi indoklást fűzi:

46 éve nem fordult elő, hogy ne budapesti csapat nyerte volna a női asztalitenisz bajnokságot, olyan biztosan nem volt még Budaörs történetében, hogy valamelyik csapat I. osztályú bajnokságot nyert volna. Ez a hétvégén megtörtént. Az asztaliteniszező lányok egy nagyszerű játékkal ezt eldöntötték a maguk javára és annak érdekében, hogy ez a csapat együtt maradhasson, és a munkáját tudja folytatni, készült el ez az előterjesztés.

A Templom téri rehabilitációra vonatkozó előterjesztésről pedig olyan információja van, hogy nem kívánja ma a Testület tárgyalni, de ha mégis tárgyalják, az javasolja zárt ülésen tárgyalni az önkormányzat vagyoni érdekei miatt, a folyószámla hitelfelvétel eredményének megállapítását szintén, ezt pedig a közbeszerzési eljárás miatt.

 

Sánta Áron: elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen az intézmények fenntartóváltásával kapcsolatosan arra tettek ígéretet a pedagógusok felé is, hogy még egy alkalommal a döntés előtt egyeztetnek velük ezekről a kérdésekről. Azóta valóban az intézmény társulással kapcsolatban egy egyértelmű állásfoglalás jutott el hozzájuk, hogy az nem működőképes. Kéri, hogy ahogyan tervezve is volt, a május 18-i ülésen kerüljön az előbb említett napirend megtárgyalásra és addig még egy alkalommal, a pedagógusokkal, még egy egyeztetést szervezzenek, hogy arról a kérdéskörről, ami őket most ilyen szinten érinti, arról egy konzultáció keretében véleményeket kérjenek és így tudják meghozni a döntést. Szerintük ez így lenne ildomos, ha már egy ilyen mérvű, nagyságrendű változás elé mennek, vagy afelé haladnak. A kistérségben a határidő sokkal későbbre nyúlik, így nem hiszi, hogy ezen a 10 napon múlna ez a kérdés, hiszen május 31-e, illetve a kistérségnél június a határidő. Szerinte a véleményezésekkel együtt nem okoz ez olyan tragikus hátrányt, viszont nagyon korrekt lenne a pedagógusokkal és az intézményekkel szemben, ha még egy beszélgetést tartanának. Amennyiben ez lehetséges, akkor kéri, hogy a 2.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés előkészítése tárgyú napirendi pontot a május 18-i testületi ülésen tárgyalják.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: minden lehetséges, csak attól tart, hogy értelmetlen. Sánta Áron képviselő úr mondta az előző ülésen, hogy tartsanak még egy egyeztetést és akkor ő udvariasságból nem reagált és jó lett volna, ha megbeszélik. Az volt az előző ülésen az álláspontjuk, várják meg azt, hogy mit reagál az írásban feltett kérdésre az illetékes hivatal, amelyik végül azt reagálta, amit ő is gondolt, és amit a törvényekből kiolvasva egyértelműnek tartott. Ebben köztük vita volt, ő nem akarta ezt a vitát élezni, de az idő mégis azt igazolta, hogy az az álláspont, amit evvel kapcsolatban ő képviselt, az az illetékes hatóság szerint is megalapozott volt. Összességében ezért két féle verzió volt és amikor itt voltak az intézményvezetők, Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet képviselői, akkor az világossá vált, hogy próbálják megvárni azt, van-e ilyen alternatíva. Ott is elmondta, hogy milyen veszélyeit, hátrányait látja, és alapvetően rövid és hosszútávon is milyen problémát okozhat egy kvázi, fiktívnek tűnő, ilyen jellegű megállapodás és minden részletét ismertették annak, ami a kistérségi megoldást jelenti.

Természetesen lehet azt, hogy még egyszer összehívni őket és elmondani még egyszer ugyanazt, de szerinte nem fogják érteni, hogy ezt miért teszik, mert már van róla tudomásuk és nagyjából szerinte el is fogadták. Neki egyetlen olyan visszajelzés sem érkezett azóta, sem az Iskolaszövetség, sem intézményvezetők, sem a szakszervezete részéről, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle fenntartásaik lennének.

Természetesen meg lehet tenni, hogy még egyszer összehívják őket, de hangsúlyozza, semmi újat nem tudnának nekik elmondani. Ami miatt a témát a mai ülésre behozták az, az hogy megfelelő időt adjanak az előkészítésre, hogy mindazon garanciális feltételek, mindazon olyan részlet kidolgozása, ami ahhoz szükséges, hogy az önkormányzat a jelenlegi jogait biztosítani tudja a budaörsi intézményekkel kapcsolatban, azt kilehessen dolgozni.

Javasolja, hogy fontolják ezt meg. Görcsök ugyan nincsenek benne, csak a Hivatalt, meg persze magukat, meg éppen az intézményeket fogják azzal nehezebb helyzetbe hozni, ha egy kicsit kifeszítettebb ütemben kell ezt a dolgot végigvinniük.

 

Filkey Péter: a teremben most is sokan helyet foglalnak és valószínűleg azért jöttek el, hogy ezt az előterjesztést, a döntés végigkísérjék, tájékozódjanak. Úgy gondolja, hogy bizony nagy szükség lenne az intézményeknek a tájékoztatásra, illetve fölhívná a figyelmét mindenkinek arra, hogy a BNNÖ-nek egyeztetési joga van ebben az ügyben, illetve minden intézménynek véleményezési joga van. Tehát ezen a procedúrán végig kell menni, mindenkit meg kell hallgatni a témában mielőtt meghoznák a végső döntést. Azt gondolja, sokkal elegánsabb úgy meghozni a Képviselő-testületnek a döntést, hogy milyen formában működtet - a szándék egyértelmű, az anyagot is elő lehet készíteni - ha ezek a véleményezések, egyeztetések befutnak az Önkormányzatba.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: két alapkérdés van:

1. azt mondja Filkey Péter képviselő úr, hogy tájékoztatni kell az érintetteket,

2. de arról se Sánta Áron, se Filkey Péter képviselő urak nem mondtak semmit, hogy mi az, az újdonság, amit el fognak mondani.                   

Természetesen ki fog állni eléjük, ha ma nem dönt a testület és el fogja mondani még egyszer ugyanazt, és ha kell meghallgatják, amit már számtalanszor meghallgattak, de szerinte kicsit furcsán fognak nézni rá, mert felnőtt emberek és olyan emberek, intézményvezetők, szakszervezeti vezetők, illetve Közalkalmazotti Tanács tagjai, vagyis nem gyengeelméjűek, akiknek százszor kell elmondani ugyanazt. Márpedig ugyanazt fogják nekik még egyszer elmondani. Szerinte, akik itt a teremben vannak az intézmények részéről, pontosan tudják, hogy miről beszélnek, de el lehet még egyszer játszani.

Ahhoz kellene a mai döntés, hogy a folyamatot elindítsák, hogy az összes ilyen egyeztetési kérdés, a vélemények kikérése elkezdődhessen, de semmi baj, majd nyáron fogják mindezt megtenni, amikor mindenki szabadságon lenne. Neki ezzel nincs problémája, csak azért mondja el, nehogy az hangozzék majd el - amikor e tekintetben beszorulnak -, hogy miért szorultak be.

 

Karsainé Kovács Judit irodavezető: jelen határozat ugyanaz a szándéknyilatkozat, tehát ez a korábbi döntésüknek a pontosítása. Korábban egy vagylagos döntést hoztak és azt gondolták, ezzel tudják akkor egyértelműen elküldeni a véleményezésre jogosultaknak az anyagot, mert minden információt a tudomásukra kell hozni. A vagylagos döntésnél is jelezte, hogy a határidők szorítanak, és ha most már ez az egy megoldás van, akkor valóban július utolsó munkanapjáig születhet meg a végső döntésük, de arra felhívná a figyelmet, hogy a június már az intézményekben az erdei iskolák és az osztályozó vizsgák időszaka, tehát ott már kicsit nehezebb lesz. A múltkori döntés alapján már megkezdte a végrehajtást, de utána abban maradtak Jegyző Úrral, hogy az egyértelmű döntést a minisztériumi döntés érkezését követően hozassák meg a Testülettel, mert akkor egyértelmű intézkedésre kérhetik föl az intézményeket.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismétli, neki valóban nincs ezzel problémája, akkor sem ha leveszik, de valóban arról van szó, hogy a korábbi vagylagos döntésből a "vagy" kikerül és marad benne a csak megoldás a másik annak érdekében, hogy elindítsák azt a folyamatot, amiről mindannyian beszéltek.

 

Kálóczi Imre: kérné polgármester urat, hogy szavaztasson, mert most már belementek a napirend előtti vitákba a napirendről, amit meg ugye nem lehet.      

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem tartalmi kérdésről vitatkoztak, hanem arról, hogy ez - levételi javaslatra utal - időben hogyan jelenthet gondot, vagy nem jelent gondot.

 

Kálóczi Imre: a napirenddel kapcsolatban:

1.)   A Városmarketing Kft.-vel kapcsolatos napirend zárt vagy nyílt ülés lesz?

2.)   A 2. napirendi pontot (intézményfenntartás) javasolják levételre

3.)   Templom téri városrehabilitációs akció-funkcióbővítő pályázat - nekik ez úgy van jelölve, hogy a Hivatal javasolja levételre, de ha nem így, akkor most javasolja levenni.

4.)   Folyószámla hitelfelvétel - ez marad napirenden.

Sürgősségi előterjesztés - kerüljön fel.

 

Biró Gyula: tegnap a TFVB egyhangú döntésével azt határozta, hogy a mai testületi ülésen ne beszéljenek róla, további egyeztetés után május 10-én újra TFVB elé kerül és akkor május 18- testületi ülésen tudnak dönteni. Javasolja, hogy ma vegyék le napirendről a "Templom téri városrehabilitációs akció-funkcióbővítő pályázat" tárgyú napirendet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Összegezve tehát: a 2. és 3. napirendi pontok kapcsán fogalmazódott meg levételi javaslat, amiről külön-külön kíván szavaztatni, mert nem azonos ezzel kapcsolatban a megítélés.

 

Felteszi szavazásra a 2.) "A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés módosítása" tárgyú napirend levételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen, 6 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadott.  

 

Felteszi szavazásra a 3.) Templom téri városrehabilitációs akció-funkcióbővítő pályázat" tárgyú napirend levételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadott.

 

A Városmarketing Kft.-re vonatkozó napirendhez elmondta, hogy a határozat visszavonására tesz javaslatot és nem arra, hogy most újra értékeljék a pályázatokat, következésképpen személyi kérdést nem érint. Ha személyi kérdést érintene, akkor kellene zárt ülésen tárgyalni a kérdést.

 

Felteszi szavazásra a "Folyószámla hitelfelvétel eljárás eredmény megállapítása tárgyú napirend zárt ülésen való tárgyalását, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.   

  

Sánta Áron (ügyrendi kérdésben): kérdezi, hogy az 1. napirendnél nem nagyon tudták értelmezni, mert előterjesztést nem láttak és a forgatókönyvben a határozati javaslat arról szól, hogy a határozat visszavonását javasolják, de akkor mi lesz a határozat, mert nem látnak leírt határozati javaslatot? Azt látják, hogy tárgyalják-e újra vagy sem.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a napirendnél el fogja mondani.

 

Sánta Áron: de nem mindegy zárt vagy nyíltság szempontjából, mert ha most újratárgyalják az egészet, akkor ez zárt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: valóban, ha újra fogják tárgyalni, akkor zárt.

          

Felteszi szavazásra a sürgősségi indítvány - A BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelme - napirendre felvételét, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

A Képviselő-testület a fentiekben elfogadott módosításokkal együtt 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta napirendjét.     

  

 

163/2011.(V.05.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Napirend

 

1.) Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása - ismételt tárgyalás

2.) A BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelme

3.) "Folyószámla hitelfelvétel" eljárás eredmény megállapítása - ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

Ritter Imre (nemzetiségi szószóló): visszakérdezne, hogy az intézmények fenntartói jogának átadása ma nem lesz tárgyalva?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem.

 

Ritter Imre: elmondja, hogy a februári ülésen szintén napirend előtt volt róla szó, azután nem került tárgyalásra a fent említett téma. Akkor is kérte, hogy az egész előkészítés folyamatába a BNNÖ-t vonják be, hiszen a BNNÖ egyetértése szükséges a döntéshez és itt az intézmények között nemzetiségi intézmények, sőt 100 %-ban nemzetiségi intézményekről is szó van. Ezzel együtt az elmúlt két, vagy három hónapban az egészről semmilyen anyagot nem kaptak, semmilyen egyeztetésre nem kaptak meghívást, sem tájékoztatást, sem bármi egyebet. Kaptak ugyan április 22-én a közoktatási irodavezetőtől egy levelet, minden melléklet nélkül, hogy értsenek egyet a Képviselő-testület döntésével. Most pedig volt egy előterjesztés, ami lekerült napirendről, amiben különböző dolgok voltak sürgősséggel.

Ismét kéri a Képviselő-testületet, Polgármester urat és a Hivatalt, tegyék lehetővé, hogy a BNNÖ az egész folyamatban, érdemben részt vegyen és érdemben legyen lehetősége az egyetértési joga gyakorlására. Hozzátette, hogy az áprilisban hozott testületi döntéshez is kellett volna a BNNÖ egyetértése, tehát az áprilisi döntés is törvénysértő volt.

Abból az előterjesztésből szó szerint idéz egy mondatot, ami ma lekerült napirendről: "Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkeresése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 28. § (2) bekezdése értelmében, mely szerint "a kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjedő helyi önkormányzati döntés meghozatalára csak az érintett települési kisebbségi önkormányzat egyetértésével kerülhet sor", a BNNÖ egyetértése mindenképpen szükséges." 

A döntés nem tesz különbséget, hogy egy ügyben előkészítő, meg közbülső, meg végleges vagy utólagos döntésről van szó, hanem képviselő-testületi döntést említ.

Ami eddig kézen-közön hozzákerült anyag, abban kizárólag két lehetőséget, az intézményi fenntartói társulást és kistérségi társulást vizsgálta érdemben csak a Képviselő-testület, más nem is került a Testület elé.

Kéri, hogy a Hivatal érdemben vizsgálja meg a nemzetiségi intézmények, elsősorban a Bleyer, a Zippel-Zappel és a Csicsergőnek a BNNÖ részére történő fenntartói jog átadást és természetesen, amennyiben a pedagógusokkal, intézményekkel, szakszervezetekkel, vagy bármilyen formában, ahogy itt felmerült és igény van rá, újabb egyeztetések történnek, akkor kéri, hogy legalább a továbbiakban ezekre a BNNÖ kapjon meghívást és biztosítsák azt, hogy részt tudjanak venni rajta.

Kérdezi, hogy mikor lesz a BNNÖ egyáltalán valamikor ebbe a folyamatba bevonva? Azt gondolja, hogy az idő megy és itt folyamatosan sürgősségi előterjesztések vannak, amik lekerülnek a napirendről. Mikor fognak érdemben tájékoztatást kapni és mikor lesz lehetőségük arra, hogy az érintettekkel egyeztessenek?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután itt elhangzott egy olyan kijelentés, hogy törvénysértő módon járt el az Önkormányzat, és e tekintetben nyilván a törvényességet a Hivatalban Jegyző Úr képviseli, nem gondolja és nagyon reméli, hogy ez az állítás azért legalábbis árnyalható. Azt, hogy tájékoztatás nem történt vagy, hogy nem keresték meg a BNNÖ-t, abban némi ellentmondás volt Ritter Imre úr által elmondottakban, mert ezek szerint mégiscsak megkereste a Hivatal, bár hogy milyen tartalommal azt nem látta, tehát erről nem tud sem pro, sem kontra, állást foglalni. Ha megkereste a Hivatal a BNNÖ-t azzal, miszerint támogasson valamit, akkor nyilván meg lehetett volna kérni, hogyha hiányos volt a dokumentum, hogy azt pótolják… tényleg nem tudja, mit küldtek át, nem tud állást foglalni e tekintetben és nem is szeretne, de ha megkeresték, akkor az azt jelenti, hogy megkeresték, hogy milyen tartalommal az meg nyilván megbeszélhető felnőtt emberek esetében. Ha hiba történt, akkor azt nagyon sajnálja és reméli, hogy reparálható. Kéri Jegyző Urat, mondja el a törvényességi részét.

Az viszont kétségtelen és pontosan tudja, hogy az a szakmai anyag, ami ezzel kapcsolatban készült, az minden változatot tartalmazott és minden változatra vonatkozóan ismertette a lehetséges álláspontokat. Külső szakértő is ezt vizsgálta mind a kettő vonatkozásában, illetve a Hivatal által elkészített vagy szakértők által elkészített is, mert fölmerült egyházi, nemzetiségi, és számtalan verzió. Arra azért felhívná a figyelmet, miszerint természetesen az nagyon helyes, hogy a nemzetiségi intézmények tekintetében egyetértési jog szerepeljen, de ez nem lehet, nem félreértelmezhető abban a tekintetben, hogy ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat azt mondja, miszerint ő azt szeretné, hogy nemzetiségi fenntartású legyen egy intézmény, különben meg esetleg nem adja a hozzájárulását, hogy esetleg ez egy zsarolási pozíció is lehessen, hiszen ez egy óriási, a jog alkalmazására vonatkozó félreértés lehetne - udvariasan fogalmazva -.

 

Dr. Bocsi István jegyző: természetesen ki fogják küldeni azokat az anyagokat a BNNÖ részére is, amelyek eddig születtek. Hozzáteszi, hogy a Képviselő-testület még nem jutott el addig, hogy egyáltalán törvénysértést követhessen el, hiszen még nem döntött arról, hogy mit szeretne. Pontosan az előbbi vita volt az, ami rámutatott arra, hogy ameddig több variáció van, addig igazából nincs miről véleményt mondani. Ha elindul majd egy irányban, akkor indul el az a véleményezési folyamat, amit a jogszabály megkövetel és természetesen, akkor mindenkinek a véleményét be kell szerezni. Hogy ezt fel tudják gyorsítani, vagy már korábban is a BNNÖ tudja ezt átvizsgálni, kéri a közoktatási irodavezető asszonyt, hogy majd a megbeszéltek szerint minden anyagot küldjenek át a BNNÖ-nek, még a május 18-i döntés előtt.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután most egy olyan dologról beszélgetnek, ami nincs napirenden, az SzMSz-hez szeretne ragaszkodni és ezt a kérdést most lezárja.

 

Sánta Áron: korábbi testületi üléseken megkapta a Budapesti út 71. sz. ingatlannal  kapcsolatos jegyzőkönyveket, a Hivatal kint is járt a helyszínen, amit megköszön. Van egy olyan bekezdés a leírtakban, hogy a Budapesti út 71. számú ingatlanon elvégzett és elvégzendő munkálatainak felmérését tervező úr elkészíti, majd az ingatlan befejezésére ezután lehet további szerződést kötni és a munkákat befejezni. Ez fogja tartalmazni a kapuáthajtó színezését is és a várható befejezés 2011. második féléve. Kérdezi, hogy ez alapján hogyan áll az elvégzendő munkák felmérése, tervező úr elkészítette-e az ehhez szükséges dokumentumokat, illetve hogy áll a további munkákra a szerződéskötés?

Ma reggel elment a helyszínre és beszélt mind a két lakóval, akik eléggé egymásnak vannak feszülve ebben a kérdésben. Az viszont egy jogos kérdés, hogy ha jelenleg semmilyen szerződés nincsen, akkor az épülethez tartozó díszek hol találhatóak meg, illetve azok miért nem legalább az épületben vannak, ha nem is rajta? Tájékoztatást kér, hogy hogyan áll ez az ügy, hogy jussanak ebben előrébb. Jelenleg már a kabaré és a szégyen között vetélkedik az, hogy egy ilyen szép épület, ennyire frekventált helyen úgy néz ki. Fölhívná a figyelmet olyan kérdésekre is, ami kicsit statikai jellegű. Érdemes lenne megnézni, hogy az épületnek a festés előtt álló elkészült új homlokzata tele van repedésekkel, amelyek egészen az ereszcsatornától a földig szaladnak végig. Nagyon bízik benne, hogy ezek csak felületi repedések az új vakolaton, stb., de mindenképpen jó lenne, ha ezt megnézné a Hivatal. A pincébe nem ment ugyan le, de állítólag - az ott lakók szerint - ott is hasonló problémák vannak, amire külön kéri, hogy figyeljenek oda.

 

Dr. Bocsi István jegyző: korábban beszéltek már erről a témáról testületi ülésen, így külön előterjesztés készült a május 10-i TFVB ülésre. A Bizottság meghívóján már rajta van, az előterjesztés is elindult és ott teljes körűen megismerhető lesz ez a téma.        

 

Bíró Gyula: a 288-as autóbusz közlekedésével, illetve ezzel kapcsolatban érkezett panasz. A levelet átadta az illetékes irodának és kérné, hogy a május 10-ére, vagy legalább egy belátható időn belül kapjon választ rá, illetve ha lehet, akkor a panaszos is kapja meg a választ.

 

Szabó Károly: a Hegyalja és Kecskekő utca lakói számára szeretne egy kérést tolmácsolni. Hamarosan megkezdődnek az út, csapadékcsatorna és támfal építési munkálatok és ez ügyben egy lakossági tájékoztatót kívánnak összehívni a kivitelező, műszaki ellenőr és a tervező bevonásával. A tájékoztató időpontja 2011. május 16-án 17.00 óra és a Nyugdíjasház lesz a helyszíne. A tulajdon lap szerinti címen az Önkormányzat mindenkit ki fog értesíteni, de amennyiben itt változás történne, akkor az a kérése az előbb említett lakók felé, hogy ezt a jó hírt adja tovább mindenki a szomszédjának, hogy minél többen ott lehessenek a tájékoztatón.

 

Káhn János: érdeklődne a Hivataltól, hogy a BTG Kft. üzemeltetésében lévő városi sportuszoda miért nem kapta még meg az üzemeltetéshez szükséges támogatást? Miért késlekedik? Kéri, hogy most kapjon választ.

 

Dr. Bocsi István jegyző: az elmúlt testületi ülés alkalmával megbeszélték a BTG Kft. ügyvezető igazgatójával, hogy mivel a kft. elszámolásai sem kerekedtek ki a múlt évről, ezért az egymással szembeni pénzügyi állapotot letisztázzák. A BTG Kft. igazgatója azt kérte, hogy a jövő héten üljenek le velük ezt megbeszélni és utána akkor megy az a pénz, aminek mennie kell.

 

        

Napirend tárgyalása:

 

 

 

1.) Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása - ismételt tárgyalás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Egészen precízen és plasztikusan szeretne fogalmazni. Azt hiszi, a legpontosabb, ha azt mondja, hogy ebben a reménytelen és vélhetően eldöntött szituációban némi, a szabadságjogokért folytatott küzdelemben itt-ott segítséggel, de mégiscsak megpróbálja megtenni azt, amit a lelkiismerete ezzel kapcsolatban diktál. Meglehetőségen szomorúnak tartja ezt az egész történetet. Nem személyről van szó alapvetően. Tudomásul veszi, és meg is érti, - bár elfogadni és egyetérteni nem tud vele -, hogy a Fidesznek a volt kommunikációs igazgatójából akármilyen városi kulturális "Atya Úristent" lehet kreálni szép javadalmazással. Hogy helyes-e ez, vagy nem, azt nyilván majd eldöntik az arra jogosultak akkor, amikor ezt a törvények számukra lehetővé teszik. Mégis azért azt gondolja, hogy egy ilyen kérdésben nagyon fontos, hogy néhány alaptétel a nyilvánosság felé, amíg ez lehetséges - elhangozzék. Megtette már, még egyszer megteszi, vélhetően az eredményessége nagyjából ugyanez lesz. Idézte már azt az alaptételt testületi ülésen, ami alapján szerinte nem is kérdéses, hogy a véleménynyilvánítási szabadságnak mi a szerepe egy alkotmányos demokráciában.

Az Alkotmánybíróság 1992-ben hozott egy határozatot, és ebben nagyon határozottan, világosan fogalmaz, "a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen anyajoga többféle szabadságjognak, az ún. kommunikációs alapjogoknak." Ugyanebben a határozatában az informáltsághoz való jogot, mint alapjogot rögzíti. Később természetesen kibontja, hogy ennek milyen garanciális feltételei vannak, és hogy melyek azok, amelyek tilalomba ütköznek. Ebből is idézne: "A média feladata a független, pártatlan, befolyástól mentes tájékoztatás, az állami szervektől való szabadság követelménye, a műsorok tartalmát illetően a törvényhozással és a Kormánnyal szemben egyaránt fennáll. Mindkettő ki van téve a nyilvános kritikának, és a társadalom azon keresztüli ellenőrzésének. Ezért egyiknek sem lehetnek eszközei a rádióban és televízióban közzétett vélemények tartalmi befolyásolására. Az Országgyűlés meghatározó tartalmi befolyása a rádióban és a televízióban éppúgy alkotmányellenes, mint a Kormányé." És nagyon határozottan és világosan az önkormányzatokra vonatkozó kitétel: "Ugyanez vonatkozik az önkormányzatokra, a pártokra és más társadalmi szervezetekre, érdekképviseletekre és csoportokra." Lehet azt mondani ennek kapcsán is nyilván, hogy ez, illetve az, amit most az Alkotmány 61. §-ához a jogalkotó mint kommentárt fűz ez a letűnőben lévő Alkotmány, amivel kapcsolatban olyan furcsa és érdekes kijelentéseket és értelmezéseket lehet olvasni, része, de azért majd rátér arra, hogy ezzel kapcsolatban mi a "kicsi" probléma.

Tehát a jelenleg érvényes Alkotmány 61. §-a indoklásában a következő szerepel: "Az Alkotmány 61. § 3) és 4) bekezdése több, kétharmados törvényhozási tárgykört ír elő. Törvényt kell alkotni a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a sajtószabadságról, a köz- és a kereskedelmi médiákról és a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról." És itt jön a lényeg, merthogy nem pusztán az Alkotmány, ami helyébe most már nem alkotmány, hanem egy ún. alaptörvény fog lépni jövő év január elsejétől, de ez a nagyon sok kritikát - okkal, joggal, mind tartalmában, mind megfogalmazásában, mind pongyolaságában, mind pedig az egyeztetés tekintetében kritikát kapott,  Alaptörvény is átveszi a korábbi szabályozást. Itt mindenféle furcsa számok vannak, tehát nem paragrafusok, hanem az n.) cikk azt mondja a 2) bekezdésében, hogy "Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait." De ez nyilván csak a versenyhelyzetre vonatkozó kitétel, mint alapjog. Ami a 9. cikk - itt már számok vannak, 2) bekezdését illeti, és ez még mindig az Alaptörvény, és ez az, ami konkrétan a médiára is vonatkozik, "Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit". És a 3) bekezdés azt mondja, hogy "a sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervekre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg". Vagyis a sokszínűségre vonatkozó szabályokat az a sarkalatos törvény, amit egyébként már korábban elfogadtak, és médiatörvénynek neveznek, amely szintén elég sok kritikát kapott, de még ez a sok kritikát kapott, és sokak szerint a média függetlenségét, sokszínűségét és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot nem feltétlenül szigorúan biztosító jogszabály is a következőt tartalmazza szó szerint a 4. §-ában: "A médiaszolgáltatások sokszínűsége kiemelten fontos érték, a sokszínűség védelme kiterjed a tulajdoni monopólium kialakulásának, valamint a piaci verseny indokolatlan korlátozásának megakadályozására."

Azért ismertette mindezt, mert természetesen egy olyan önkormányzati cég, amelyik valamennyi tájékoztatáshoz kapcsolódó valamennyi tartalomszolgáltatói feladatot egymagában kíván ellátni, az természetesen ezen alapjogi, vagy ha úgy tetszik, alkotmányi, illetve a hatályos médiatörvény paragrafusába is ütközik. Ebből következően természetesen mint egy jogellenes lépést tudja csak értékelni. Ami ezen kívül még egyébként ehhez hozzátehető, az már nem jogszabályi kérdés. Egy Zsolt Péter nevű médiaszociológus írta az alábbiakat, "a helyi médiamunkások gyötrő kiszolgáltatottságban vannak". Õ a magyar helyzetet próbálta értékelni, összehasonlítva - tudja, hogy ez sokak számára nem hangzik jól, de úgy gondolja, hogy - az európai liberális demokráciáknak az alapértékei azok mégiscsak hosszú évszázadok során alakultak ki, és talán mégis lehetnek iránymutatóak, és ő azt írja, hogy persze "valószínűleg etikailag sem képzettek, mégis nem rájuk kell haragudnunk, hanem azokra a politikusokra, akik manipulálják őket. A végeredmény pedig drámai, a helyi médiumok - tisztelet a kivételnek - prostituálódnak. De mindig a futtató van erkölcsileg mélyebben, nem a kiszolgáltatott kurtizán. A jogalkotónak pedig kifejezetten feladata volna, hogy azon meditáljon, miként lehetne olyan környezetet teremteni, ahol a kiszolgáltatottság csökken. Ez a jogalkotó lehet a helyi önkormányzat, de lehetne maga a Parlament is.

Õ a Parlamentre vonatkozó, jogszabályi, alkotmányjogi, médiatörvénybeli részleteket ismertette, amit a médiaszociológus elmond, annak a lényege persze az tartalmilag, amit a törvény is leír, hogyha egy olyan szervezet jön létre, amelyik az önkormányzat pénzéből gazdálkodva minden jellegű tartalomszolgáltatást maga alá gyűr, akkor nagyon nehezen elképzelhető az, hogy nem annak a szájíze szerint fogja ezt tenni, aki a pénzt adja erre. És éppen nyilván a törvényalkotónak az volt a szándéka, hogy ezt megakadályozza, hiszen hogyha a média, ami arra hivatott, hogy kritikát mondjon a közszereplőkről, a közszereplők döntésétől függ a finanszírozásuk, a működésük, akkor nem nagyon lehet elvárni azt tőlük, hogy ezt kellő hatékonysággal tegyék. Az pedig, hogyha ezt egy nyilvánvalóan egy adott párthoz kötődő személy vezeti, akkor még csak a látszatra sem igyekszik ügyelni a döntéshozó. Ezért hozta a Képviselő-testület elé, de látja, a jobboldal részéről senki nem kíván szólni.

Szeretné jelezni, hogy 1992-ben már volt egyszer egy ilyen kezdeményezés, akkor az önkormányzati újság címen akkor is a jobboldal szándékai szerint, és az általa választott ember vezetésével, szánalmas véget ért az a kísérlet. Vélhetően ezzel is majd egyszer ez lesz, az más kérdés, hogy közpénzt ilyen célra használni illendő-e a III. évezred elején.

 

Becz György: Polgármester úr utolsó mondatához szeretne kapcsolódni. A téma legelső felvetésekor is azt kérdezte képviselőtársaitól, hogy a költségvetés melyik rovatán van olyan összeg, amelyikből ez a Városmarketing Kft. létrehozható és működtethető. Itt a költségvetés a kezében, újra megnézte, nemigen talált olyan összeget, amit erre a célra lehetne fordítani, továbbá megnézte Meszleny úr pályázatát, amelyik egy rendkívül komoly szervezeti felépítésű cégben gondolkozik. Megkérdezett valakit, mert ő igazán ehhez nem ért, hogy egy ilyen cég körülbelül milyen költségvetéssel működtethető. Nagyjából vázolta, hogy miről van szó, az illető ránézve az ábrára, azt a választ adta, hogy 120-150 millió Ft-ból működtethető egy ilyen cég. Nem tudja, hogy ez az összeg valós-e vagy sem, nem tudja, hogy tisztelt képviselőtársai, akik a Városmarketing Kft.-t mint céget létre akarják hozni, nekik milyen elképzelésük van arról, hogy mekkora összeg szükséges ehhez, és még egyszer kérné őket, hogy legyenek szívesek, mondják meg konkrétan, hogy a költségvetés melyik rovatáról lehet erre pénzt átcsoportosítani. Ezt tenné annál is inkább, mert ugye jó néhány más vonatkozásban a költségvetést rendkívüli módon megfaragták, kevesebb pénzük van mindenre. Túlságosan demagógnak hangzana, ezért nem szeretné taglalni, de az oktatási intézmények költségvetéséből is 10-15 %-ot, van, ahol többet is, levettek. Nézve Meszlényi úr fizetésére tett javaslatot, ha ezt 8 órás teljes foglalkoztatásra kivetítik, akkor ez körülbelül másfél-kétszerese annak, amit például az Illyés Gyula Gimnázium igazgatójának a keresete. Érdeklődne, hogy mindezt hogy gondolják keresztül vinni Tisztelt Képviselőtársai? Õ ugyanis nem gondolja azt, hogy ez tisztességgel, erkölcsösen, - még egyszer - az előbb említett intézkedések tükrében -végrehajtható.

 

Császárné Kollár Tímea: Jómaga többször elmondta, de mivel az elmúlt ülés zárt ülés volt, itt most még nem zárt ülés van, ezt most megismételné. A Városmarketing Kft. megalapítását Fideszes/KDNP-s képviselőtársaik megszavazták testületi ülésekkel ezelőtt. Õ komolyan úgy gondolja, hogy ami már egy eldöntött tény, annak a működésével kapcsolatos dolgokról érdemes talán vitázni, azon, hogy ez a valóságban hogyan fog működni. A bizottsági ülésen elhangzott ez, hogy ügyvezetői igazgatói pályázat meghirdetése széles politikai palettán történt meg, baloldali kötődésű napilapban is jelent meg pályázati hirdetés. Kéri, erősítse meg a hivatal, de ő tudja, hogy így van. Gyakorlatilag nyitott volt a kapu, lehetett jönni a pályázóknak, ő maga őszintén megmondja, sajnálta, hogy nem több pályázó volt. Azt is sajnálta, hogy nem lehetett egy kicsit még cizelláltabban meghallgatni őket, és nem is mindannyian jöttek el. Nem tartja szerencsésnek, ezt elmondta többször már, egy bizonyos pártnak a kommunikációs igazgatója volt az említett úr, viszont el kell, hogy mondja, hogy szakmailag maximálisan ő volt a legalkalmasabb a jelentkezők közül. Tényleg sajnálja, hogy kapkodás volt-e vagy rosszul lett meghirdetve, ezt nem szeretné eldönteni, de sajnálja, hogy egy 10 milliós országból egy ilyen jellegű feladatra, egy ilyen városban csak ennyien jelentkeztek, akikből vallják be őszintén, többen egyáltalán nem voltak szakmailag felkészültek erre a feladatra.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Császárné Kollár Tímea képviselő asszony a Jobbik részéről úgy fogalmazott, hogy ő komolyan úgy gondolja, hogy arról kell beszélni - ha már egyszer a Fidesz úgy döntött, - hogy akkor az hogyan fog működni. Miután több hozzászóló nincsen, egyetlen dologra szeretne visszautalni ennek kapcsán. Természetesen hogyha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy létrehoznak egy céget, amelyik másoknak a jogait sérti, akkor őt nem az fogja érdekelni, hogy ki fogja azt a céget vezetni, hanem az, hogy megpróbálja azt elérni, hogy mégse jöjjön létre ilyen cég. Ezért aztán megpróbál minden fórumon, még akkor is, hogyha ez nyilván kényelmetlen - elmondani az álláspontját. Egyetlenegy érv sem korábban, sem ma nem hangzott el, a törvényi, alapjogi vagy alkotmányos szigorú szabályokra vonatkozóan, pontosabban egy érv elhangzott, nem szeretne személyeskedni, ezért a nevet nem mondja, egyik jobboldali képviselő azt mondta, hogy becsületszavát adja a frakció nevében, hogyha az Alkotmánybíróság ezt a döntést megsemmisíti, akkor ezt ők vissza fogják vonni. A helyzet az, hogy ez két szempontból is - nyilván nem ez volt a szándék -, de mégiscsak meglehetősen cinikus. Először is nyilvánvalóan tudnia kell annak, aki ezt mondta, hogy az Alkotmánybíróság nem csak azért, mert mostanában a jogai viszonylag szűkülőben vannak, csak törvényt és önkormányzati rendeletet vizsgálhat, vagyis sohasem fog egy ilyen jellegű döntéssel kapcsolatban semmiféle állásfoglalást hozni, következésképpen arra becsületszavát adni valakinek, amit nyilván valaki soha nem fog megtenni, kérdés, hogy mennyire úriemberekhez méltó. A másik dolog, - Káhn János mondja, hogy jó lenne, ha abbahagyná - nemsokára abbahagyja, válaszol a képviselő úrnak - egy-két kényelmetlen dolgot azért még elmond.

Ha az Alkotmány és az alapjog védi a magántulajdont, és a törvényi szabályozások a lopást szankcionálják különböző büntető tételekkel, akkor lehet azt mondani természetesen, hogy "akkor fogja abbahagyni a lopást, hogyha ezt az Alkotmánybíróság kimondja", de nem biztos, hogy jogállami magatartás. Hozzáteszi azt is, hogy nem túlzottan jó példa egy polgári demokráciában az, hogyha a törvények és az alapjogok a döntéshozók számára nem lényeges és tiszteletben tartandó momentumok, merthogy akkor hogyan várjuk el állampolgárainktól a jogállami normák tiszteletben tartását, a jogszabályok követését, az alapjogok, erkölcsi jogok és egyéb kérdések, mint zsinórmérték tiszteletben tartását.

 

Becz György: Császárné Kollár Tímea, képviselő asszonynak szeretne válaszolni. Õ a hogyanra kérdezett rá. Azt gondolja, hogy a kérdése nem költői volt, hanem egészen konkrét dolgokra vonatkozott. Sem Kálóczi Imrétől, sem Leipán Tibortól, akiktől választ várt volna, nem kapott választ arra, hogy tulajdonképpen milyen anyagi háttérrel terveződik ez az intézmény? Õ változatlanul kíváncsi erre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ez kétségtelen, az egy furcsa dolog, hogy sem személyi állománya, sem tartalma, sem cége nincsen valakinek, aki egyébként úgy tűnik, a város legjobban fizetett embere lesz, de hát nyilván a jobboldalnak megvannak a maga határozott elképzelései, csak nem osztja meg velük, mert "nem méltóak rá".

Döntéshozatal következik, a javaslat az, hogy a Képviselő-testület vonja vissza az 123/2011.(IV.21.) ÖKT. sz. határozatát.

 

Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 9 nem szavazattal elutasított.  

 

 

164/2011.(V.05.) ÖKT sz.                                             határozat

 

Határozat visszavonásának elutasítása (Városmarketing Kft.)

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította Wittinghoff Tamás polgármester a javaslatát, mely szerint a Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 123/2011.(IV.21.) ÖKT. sz. határozatát a Képviselő-testület vonja vissza.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szavazást követően elmondja, hogy a döntésre vonatkozóan egy ügyrendi bejelentése van. A Képviselő-testület 7 hónapja mulasztásos törvénysértésben van alpolgármester kinevezése tekintetében. Nem fogja most itt ezzel kapcsolatban szintén a törvényeket, jogszabályokat, a Kormányhivatal álláspontját ismertetni, mert lassan már jogszabály-ismertető fórummá válnak. Azt szeretné elmondani, hogy ő természetesen tudja, és ezt sajnos el kell fogadja, miszerint a Képviselő-testület döntéseit a hivatalnak végre kell hajtania, s ebben rávonatkozóan is szabályok szerepelnek, de természetesen a Képviselő-testületre is. Õ most ezt a hatáskört, ami ennek a feladatnak az ellátását jelenti, vagyis a Városmarketing Kft.-re vonatkozó minden ilyen jellegű aláírandó ügyeket, a jobboldali alpolgármesterre delegálja, ha majd lesz, akkor vélhetően el fogja látni ezt a feladatot.

 

 

 

 

 

 

2.) A BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelme

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: elmondta, hogy a napirend előtt ismertette a lényeget ezzel kapcsolatban, és sajnálja, hogy jelen hangulati környezetben kerül most tárgyalásra, de azt kéri, hogy mindenki kapcsolja át magában az érzelmi és egyéb indulati kapcsolókat, mert szerinte itt most olyan dologról van szó, amire igazán büszkék lehetnek, míg az előzőekre talán kevésbé.

Még egyszer hangsúlyozza, hogy ilyen Budaörs történetében még nem volt, miszerint I. osztályú bajnokságon csapat, ilyen eredményt érjen el, úgyhogy innen is - személyesen már megtette - gratulál mind a csapatnak, mind Somlyó Gergely edzőnek. Somlyó Urat tisztelettel köszönti, mert a teremben várja türelemmel, hogy ezzel kapcsolatban milyen döntés fog születni, az igen kitartó és komoly munkájának az eredménye és mindaz, ami itt történt.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogassa.   

 

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület, kérdés és vita nélkül 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

 

165/2011.(V.05.) ÖKT sz.                                             határozat

 

 

A BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelme

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának támogatására 8.100.000 Ft-ot biztosít, a Budaörs Város 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.1. általános tartalék keret terhére.

 

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a költségvetési rendelet módosítását terjessze be.

 

Határidő: 2011. május 20. (szerződés megkötése)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:   Pénzügyi Iroda

                            Polgármesteri Kabinet (szerződés megkötése)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a Képviselő-testület egyhangú szavazattal támogatta a javaslatot, úgyhogy a bajnokcsapatnak még egyszer gratulál a Képviselő-testület tagjainak nevében is. Ezek szerint a jövőre nyugodt szívvel kívánhat jó munkát!

 

 

 

 

 

A napirendi pont megtárgyalását követően a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

 

A zárt ülésen hozott határozat száma: 

166/2011.(V.05.) ÖKT sz.         határozat

 

 

k.m.f.

 

 

           

 

        Wittinghoff Tamás                                                      dr. Bocsi István

                       polgármester                                                                      jegyző

 

 

 Melléklet:

 

  1. sz.: előterjesztések
  2. sz.: forgatókönyv

 A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2011. május 6.