Összesen 3441658 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2016.04.13.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 229 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

 

4/2016. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 13-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

            Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                     Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

                     Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

                       Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke   

    Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

                       Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

                       Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

                            Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

                       Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

                       Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

1.3. Tájékoztató a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2015. évi szakmai munkájáról

 

            Előadó: Fózer Tibor tű. ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének

  vezetője

 

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

 

2.1. Beszámoló a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről, Jászberény Város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

 

Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

  Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-

  parancsnokságának parancsnoka

 

2.2. Beszámoló Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról

 

Előadó: Dr. Körei- Nagy József r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 

2.3. Beszámoló Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak időarányos megvalósulásáról

 

Előadó: Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

 

3.1. Előterjesztés a Jászberény, Magyar utca - Vásárhelyi utca környéke közmű ellátásának tervezésére érkezett ajánlatok értékeléséről, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló 44/2016. (III. 11.) Városfejlesztési Bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.2. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

 

            Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.4. Előterjesztés a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

3.5. Előterjesztés a civil keretek 2016. évi pályázati keretéből alapítványok támogatására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

3.6. Előterjesztés a Városok, Falvak Szövetségéhez történő csatlakozásra

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.7. Előterjesztés a Jászberény, Cserőhalmi Kálvária restaurálási munkáira vonatkozó adományozási felajánlás elfogadására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.8. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-1.2.1-15 jelű "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra Jászdózsa településsel, mint konzorciumi partnerrel együtt történő pályázat benyújtására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.9. Előterjesztés Jászberény Fenntartható Energia Akciótervének elfogadására

 

Előadó: Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

 

3.10. Előterjesztés a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirat módosításáról szóló 131/2016. (III. 9.) számú határozatának módosítására

 

Előadó: Horgosi Zsolt, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit

           Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

 

3.11. Előterjesztés a jászberényi 3921 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonná történő átminősítésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.12. Előterjesztés ingatlan tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzésére, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezésére

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

3.13. Előterjesztés az ingatlanok tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzéséről, illetve kisajátítási eljárás kezdeményezéséről szóló 178/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2016. április 6.

 

 

                                                                                               Dr. Szabó Tamás s.k.

                                                                                                      polgármester