Összesen 3448483 látogató
Összesen 6829 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016.04.21.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 233 megtekintés

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Iktatószám : 314.272/2016

M E G H Í V Ó
Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését
2016.04.21. napján (csütörtökön) 7:00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe

ö s s z e h í v o m .


N a p i r e n d i javaslat

Sorszám

Napirendi pont

Előterjesztés előkészítője

Dokumentumok

1.

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Polgári Mátyás kabinetvezető

2.

Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására, és a belváros közrendjét érintő döntések meghozatalára

Polgári Mátyás kabinetvezető

3.

Javaslat ingatlanok közfeladat ellátáshoz kötött térítésmentes hasznosítására

Polgári Mátyás kabinetvezető

4.

Javaslat a ´Miskolc, Apátsági út (42667 hrsz.) partfal leszakadás´ helyreállításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Polgári Mátyás kabinetvezető

Zártülés :

5.

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

--nincs--

6.

Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

--nincs--

Képviselői indítvány :

1.

Javaslat a miskolci Herman Ottó Gimnázium Közalkalmazotti Tanácsa nyílt levelének támogatására vonatkozó Nyilatkozat elfogadására

Nagy-Korsa Judit, dr Tompa Sándor, Földesi Norbert önkormányzati képviselők

2.

Javaslat a Kálvária domb rehabilitációjával kapcsolatos döntések meghozatalára

Badány Lajos JOBBIK

3.

Javaslat a földvédelmi nyilatkozat megtételére

Badány Lajos JOBBIK

4.

Javaslat ideiglenes Bizottság alakítására a Fűtőmű-Science TIOP projekt helyzetének vizsgálatára

Nagy-Korsa Judit, dr Tompa Sándor, Földesi Norbert önkormányzati képviselők

 

Miskolc, 2016.04.11

Dr. Kriza Ákos