Összesen 3446872 látogató
Összesen 6826 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése (05.12-én élőben közvetítjük) 2016.05.12.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 176 megtekintés

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2016. május 12-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó rendkívüli ülésére

 

N a p i r e n d:

1.                Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

2.                Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról (külön kötetben)

a.)          Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése alakulásáról

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

b.)     Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

(Melléklet: A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi Vagyonkimutatása)

 

3.                Javaslat  az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak  megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

 

4.                a.) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában lévő egyes gazdasági társaságok 2015. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

           b.) Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójával, és végelszámoláshoz kapcsolódó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

 

5.                Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra ( zárt ülés)

 

6.                Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

 

A rendkívüli ülés összehívását a napirendek sürgőssége indokolja.

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

B u d a p e s t, 2016. május "…."

 

 Tarlós István

főpolgármester