Összesen 2814007 látogató
Összesen 5110 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2016.07.13.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 118 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

6/2016. sz.

M E G H Í V Ó

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 13-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

 

1. T á j é k o z t a t ó k:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző􀄘

 

 

1.3. Tájékoztató Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

1.4. Tájékoztató Jászberény város testvérvárosi kapcsolatairól

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

2. B e s z á m o l ó k:

 

2.1. Beszámoló a Jászberény Városi Önkormányzat Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai

tevékenységéről

Előadó: Tóth Mónika, intézményvezető

 

 

2.2. Beszámoló Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről

Előadó: Beszteri Éva, intézményvezető

 

 

3. E l ő t e r j e s z t é s e k:

 

3.1. Előterjesztés az épített és a zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a Jászberény, Fehértói u. 26. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

3.2. Előterjesztés Jászberény, 0330/30, 0330/167 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.3. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek haszonkölcsönbe adására

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.4. Előterjesztés a 30/2016. (IV.29) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.5. Előterjesztés házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására

Előadó: Dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője

 

 

3.6. Előterjesztés a Kölyök Póló Suli Egyesület TAO-pályázatának támogatására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.7. Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap rendezvényekhez történő csatlakozásra

Előadó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

 

 

3.8. Előterjesztés Jász Múzeum szakmai létszámának emelésére

Előadó: Hortiné dr. Bathó Edit, múzeumigazgató

 

 

3.9. Előterjesztés Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

3.10. Előterjesztés az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

3.11. Előterjesztés tiszteletdíj lemondására és alapítvány támogatására

Előadó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2016. július 6.

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

 

 

Összesen 17 napirendi pont