Összesen 2814007 látogató
Összesen 5110 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZŐKÖNYV: Jászberény Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2016.08.11.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 28 megtekintés

Jászberény Városi Önkormányzat                                   Iktatószám: PH/371-13/2016.

Képviselő-testülete

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

rendkívüli, nyílt ülésének jegyzőkönyve

Időpont: 2016. augusztus 11.

Sorszáma: 9/2016.

 

Rendeletek és határozatok mutatója

 

Rendelet, határozat sz.:         Rendelet, határozat tárgya:                                Kód:

230 h

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

Z1

231 h

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról

Z1


J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén 2016. augusztus 11-én a Városháza Nagytermében.

 

 

Jelen vannak: Balog Donát, Balogh Béla, Baranyi László, Bobák Zsolt, Bohárné Bathó Rozália, Budai Lóránt, Ferencvári Csaba, Nagy András, Dr. Szabó Tamás polgármester, Szatmári Anikó, Tamás Zoltán

 

 

k é p v i s e l ő k

 

 

Távol van:   Dr. Gedei József önkormányzati képviselő

Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester

                   Juhász Dániel önkormányzati képviselő

                   Sipos Zoltán önkormányzati képviselő

 

 

Valamennyi napirendnél jelen van:

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Keresztesi János, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága külsős tagja (megjelent)

Dr. Körei-Nagy József r. ezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője (megjelent)

Faragó Zoltán, a PH Számviteli Iroda vezetője (megjelent)

Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője (megjelent)

Ballagó Bernadett, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda önkormányzati ügyintézője (megjelent)

Dr. Hoppál-Varga Gabriella, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda jogi ügyintézője (megjelent)

Kovács Szilvia, a PH Jogi és Önkormányzati Iroda önkormányzati ügyintézője (megjelent)

Kalics József, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársa (megjelent)

Sajtó képviselői (megjelentek)

 

 

Pócs János, országgyűlési képviselő (nem jelent meg)

Rácz Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (nem jelent meg)

Bethlendy Béla, a Jászberény Városi Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Rédei István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Székely Mihály Tamás, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Fedor István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Varga Katalin, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Kocza Zoltánné, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügy- és Közrendi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Kiss László, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügy- és Közrendi Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Dr. Csabai Tibor, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Turóczi György, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Gregor István, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Verderber Gyula, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága külsős tagja (nem jelent meg)

Fózer Tibor tű. ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője (nem jelent meg)

Dr. Dobos Róbert, a JNSZM Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala vezetője (nem jelent meg)

Szentesi Zöldi László, a PH Kabinetiroda sajtóreferense (nem jelent meg)

Szűcs Gábor, a PH Kabinetiroda kulturális referense (nem jelent meg)

Alvári Csaba főépítész (nem jelent meg)

Tóth József, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója (nem jelent meg)

 

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, köszöntöm a Hivatal dolgozóit, a testületi ülésre meghívóval, vagy spontán érdeklődéssel megjelenteket, illetve a sajtó képviselőit.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt, egyben megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 megjelent képviselővel határozatképes.

Munkánk törvényes feltételei biztosítottak, a Testület 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülést megnyitom!

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. A Nemzeti Szabadidős - és Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtására, valamint a szükséges önerő biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A továbbiakban szeretném kérdezni, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek javaslata, észrevétele? Ilyen szándékot nem látok, szavazás következik.

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a mai rendkívüli, nyílt ülés napirendjét elfogadta.

 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

230/2016. (VIII. 11.) határozata

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 11-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta:

 

 

 

1. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtására, valamint a szükséges önerő biztosítására

 

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Erről:

 

1/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok,

2/ Képviselő-testület valamennyi tagja,

3/ Irattár.

 

értesül.

 

 

A meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalása következik:

 

 

1. napirendi pont:

A Nemzeti Szabadidős - és Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtására, valamint a szükséges önerő biztosítására

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Szóbeli kiegészítéssel szeretnék annyit jelezni, hogy maga a program testületi állásfoglalást egyetlen egy momentummal, szempontból igényel. Van olyan eleme a programnak, amely 50%-os önerő szükségességét jelzi, és ehhez, hogy az önerő biztosítható, biztosítva lesz, ezt a testületnek kell eldönteni. Egyéb elemét a programnak természetesen az előterjesztést tartalmazza. Az előkészületi munkák során a körzeti képviselők véleményét ki is kértük arra vonatkozóan, hogy az, az ominózus 6 db sportpart, amely egy szabadtéri sporteszközök telepítését jelenti, egyenkénti 150 m2-es területen, hogy ezek a városban hol helyezkedjenek el. A konszenzus ebben a kérdésben megszületett, természetesen ennek a véleményezésére szintén van lehetőség most a testületi ülés keretén belül. Ezen túlmenően, ami konkrétum, és amihez az önerő igényeltetik, az ez összességében 400 m, és csak 400 m - a versenymérete szempontjából kötötték ezt ki - műanyag futófelület kialakítása, valahol szintén a város területén, amely lehet egyébként 2x200m-es változatban is, vagy 1x400m-es változatban. Ennek a bekerülése, az 50%-os önerőt figyelembe véve, nagyjából 9 millió Ft, tehát magyarul a duplája a létesítés. A program ezt az összeget határozta meg maximális igénybe vehető, vagy felhasználható, illetve tőlünk 50%-ban maximálisan megigényelhető összegként.

Szeretném azt jelezni, szintén egy előkészületi fázis után nagyjából négy olyan terület mutatkozott, látszott, sőt itt most elhangzott egy új, ötödik elgondolás és a megelőző bizottsági ülésen, ahol ezt a 400 m-es futópályát egyébként a szükséges feltételek biztosításával realizálni lehetne, de nagyjából különböző szempontokat figyelembe véve, magam előterjesztőként a városi stadion hátsó füves pályájának a kerületét javaslom. Ott pontosan 400 m-nyi ilyen jellegű futófelület elhelyezhető. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani szóbeli kiegészítésként.

Az anyagot a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 4 igen szavazattal elfogadta, Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A mostani ülésünket megelőzően az anyaggal pénzügyi szempontból foglalkozott a Pénzügyi- és Költségvetési Bizottság is. A Bizottság idevonatkozó állásfoglalását szeretném Elnök úrtól kérni. Öné a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): A Bizottság 5 fővel szavazott, a végére 5 fő összejött, a teljes létszám, és 5 egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést elfogadásra a testületnek. Tettünk kiegészítést, amit Polgármester úr befogadott, itt el fogja mondani. Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. Mielőtt a kérdésekre térnénk rá, szeretném akkor jelezni, hogy a bizottsági ülésen egy felvetést követően egy stiláris, de tartalmában is azért szereppel bíró módosítást tettem, illetve a javaslatot elfogadtam. A 2-es pontban, amikor az önerő összegéről beszélünk, ami bruttó 8.890 eFt, itt a legfeljebb bruttó 8.890eFt megjelölés szerepel mostantól. Magyarul ebben az összegben van maximálva az, amit a város erre a történetre ráfordít. Ettől kevesebb lehet, ettől több nem lehet. Ez így, azt hiszem, egyértelmű egzakt megjelölés.

Kérdések az anyagra vonatkozóan vannak-e? Budai képviselő úré a szó, tessék!

 

Budai Lóránt (önkormányzati képviselő): Köszönöm szépen, Polgármester úr, Képviselő-testület. Említésre is került, de szerepel az előterjesztésben, hogy 6 különböző helyre kerülnek kitelepítésre ezek a sporteszközök, és ahogy Polgármester úr elmondta, már történt konszenzus, megbeszélés. Lehet-e tudni, hogy hol lesz ez a 6 különböző hely? Ez az első kérdésem.

A második pedig, az előterjesztéssel kapcsolatban tudok csak kérdéseket megfogalmazni, azzal kapcsolatban, amit Ön most itt szóban előterjesztett, nem. Ugye ebben az előterjesztésben még csak a Margit-sziget szerepel, mint lehetséges helyszín. Ezért az volna a kérdésem, hogy az ehhez szükséges átalakítás, akár a bekötő beton utat érinti-e, akár fák kivágását eredményezheti-e?

Valamint, hogy a következőkben, jövőkben ott szervezendő bármilyen kulturális programot ez befolyásolja-e? Magyarul alkalmas lesz-e a helyszín utána bármiféle rendezvény megszervezésére? Köszönöm szépen.

 

Hegyi István (PH Városfejlesztési Iroda vezetője): Tisztelt Képviselő-testület, megvizsgáltuk a városnak lehetséges pontjait. 6 db helyszínre került végül is a választás. Ezek általában a városnak azon részén szerepelnek, ahol a lakosság koncentráltan helyezkedik el. Ezek közül javaslatot tettünk egyrészt a Hűtőgépgyári lakótelepen 1 db sportpark kialakítására, a Sportcentrumban a két műfüves pálya közé egy sportpark kialakítására, a Mályva és a Herkules utca kereszteződésében lévő területre 1 db sportpark kialakítására, a Batthyány- Munkás-Mező utca háromszögben 1 db sportpark kialakítására, a Dinamit tér és Eperfa utca kereszteződése környékére 1 db sportpark kialakítására, illetve a Kazal és Vincellér utca kereszteződésében 1 db sportpark kialakítására.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Akkor tulajdonképpen, ahogy Képviselő úr mondta, kérdezni csak arról lehet, ami információ van, noha most már pár perce van más ilyen jellegű információ is. De természetesen a Margit-szigettel kapcsolatban, hogy miért nem az szerepel az előterjesztői javaslatban. Műszaki szempontból kivitelezhető lenne a történet, tehát az a kérdés, hogy fát ki kell-e vágni? Nem.

Az a kérdés, hogy az út használatát, magyarul az úton való kereszteződés, egyéb műszakilag szintén kezelhető és megoldható lehetett volna a történetben. Valóban, ami miatt nem ez lett preferálva, az pedig a funkcionális kérdések. Valószínűleg egyébként működőképes lehetett volna ott is, de igen komoly, az eddigi gyakorlattól eltérő változtatásokat indukálva, amelynek nagyjából a hatásait fölmérni vagy megjósolni előre most nem is nagyon lehetett ennyire rövid idő alatt. Természetesen Tóth József úrral, a Jászság Népi Együttessel a Csángó Fesztivál okán, talán a két legnagyobb rendezvényszervezéssel ebben a témában egyeztettünk, helyszíni bejárást tartottunk, mindezeket figyelembe véve a felmerülő kérdések kimenetelének egyfajta bizonytalanságát látva döntöttem úgy előterjesztőként, hogy akkor ezt a helyszínt egyelőre levesszük. Egyébként szeretném ezzel kapcsolatban jelezni, hogy magát azt a koncepciót, hogy valamikor, és ez a valamikor természetesen akkor lesz, amikor ez a belső forgalom a 32-es útról kikerül és kialakításra kerül végleges állapotában a város központi tere, és annak a környezete, hogy akkor ezeket a nagy rendezvényeket ebbe az irányba tereljük erről, és a Margit-szigetet a Szántai-kerttel együttesen egy rekreációs központ, centrumként fejlesztjük tovább. Erről az elképzelésről nem mondtunk le, de ezt a lépést, egy előrehozott lépést, akkor most momentán nem javaslom megtenni ebben a kérdésben, ezen a helyszínen. További kérdés? Nem látok ilyen szándékot. Vélemény, észrevétel? Bobák képviselő úré a szó, tessék!

 

Bobák Zsolt (önkormányzati képviselő): Polgármester úr, Képviselő-testület. Én sajnálattal hallottam Polgármester úrtól, ámbár nem is csodálkoztam rajta, hogy megint megkülönböztetik a képviselőket, holott az önkormányzati törvény is minden képviselőt egyenrangúnak titulál, mégis csak a 10 körzeti képviselőt kérdezték meg annak ügyében, hogy hol legyenek ezek a parkok. Én szerettem volna, hogyha így utólag, mert hisz nem is tudtunk róla, de azért jó lett volna, hogyha minket is megkérdeznek. Hiszen elég sok ötletünk van, jászberényiek vagyunk, járjuk a várost, ismerjük az embereket, beszélgetünk mindenkivel, tudjuk azt, hogy esetleg hova lehetne ilyet tenni. De úgy látom, hogy másodrangú képviselők vagyunk mi, ellenzéki képviselők. De mint mondtam, nem csodálkozom ezen, de a kijelölt pontokkal kapcsolatban egyelőre nem tudok nyilatkozni, mert így nincs előttem pontosan, hogy hol vannak, de úgy látom, hogy ez már egy eldöntött tény. Lett volna pedig javaslatom arra, hogy esetleg még másik olyan területeket is bevonjunk ebbe, ami jelen pillanatban kihasználatlan, akár elhanyagolt és ezzel megújulhatnának azok a területek is. Köszönöm szépen.

 

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Képviselő úrnak abban az egy dologban igaza van, hogy a városban nem 6, hanem legalább 16 olyan terület van, ahol egy ilyen parkot el lehetne helyezni. Részben maga a funkcióból adódóan, az igénybevétel szempontjából, részben pontosan egy bizonyos területeknek a rehabilitálása, illetve egy jobb minőségű állapotba hozása céljából, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ha a pályázat majd lehetőséget ad, vagy ismétlődik további 5-10 terület felhasználására, kijelölésére, akkor ezzel is élni fogunk. További észrevétel? Balogh képviselő úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Köszönöm szépen. Tulajdonképpen én bizottsági ülésen is szóvá tettem ennek az anyagnak az előkészítetlenségét. Az, hogy megint olyan módon kaptuk meg, hogy a felkészülésnek a lehetőséget nagyon minimálisra csökkentették, minimális volt. Pedig a pályázat kiírása és a pályázat beadása közötti időpont lehetőséget biztosított volna arra, hogy sokkal előbb értesüljünk erről a pályázati lehetőségről és ezzel kapcsolatosan valamennyi képviselő, aki ilyen szempontból kívánt volna véleményt mondani, akkor már az előkészítés fázisában is megtette, meg tudta volna tenni. Én a tegnapi napon tudtam ezt megtenni és úgy veszem észre, hogy azok a kérdések, amiket én feltettem, és azzal kapcsolatos észrevételeim valóban befolyásolták a végső helyszínt. Margit-szigeten való elhelyezés egyértelműen műszakilag előkészítetlen, felmérhetetlen annak a körülményei. Az a módosító javaslat, amit tettél, azt én messzemenően sokkal jobb helyszínnek tartom és egy alkalmas helyszínnek tartom. Még akkor is, hogyha ennek adott esetben lehetne valóban alternatívája, de itt valóban a funkciókat, az elérhetőséget és más egyéb szempontokat is figyelembe véve a jelenlegi helyzetben talán ez tűnik a legalkalmasabbnak. Azt is szóvá tettem a bizottsági ülésen, hogy ez tulajdonképpen valóban csak egy határozati javaslat, egy önerőre vonatkozó javaslat, nem pedig egy pályázat beadására vonatkozó javaslat, amelynek különböző elemei vannak, az egyik a 400 m-es futópálya, amit említettél, a másik pedig ez a sportparkoknak az ügye. Az csak látásmódon derül ki az előterjesztés anyagából, hogy 6 db ilyen sportpark is fog majd szerepelni ebben a pályázatban. 7-re van lehetőség, én azt javaslom, hogy ezt a maximális 7-nek az igénybevételét próbáljuk kihasználni.

Aztán ha a döntésig az 2 lesz, 3 lesz, 6 lesz, 7 lesz, az majd kiderül. Ezzel nagy kockázatot nem vállalunk, mert a sportparkok elhelyezésével kapcsolatban 100%-os a támogatás, tehát ahhoz plusz önerőt sem most, sem a későbbiekben nem kell biztosítani. Ezzel megint lehetőség lenne olyan terület bevonására, amely rendezésre szorul. A másik, ami a sportparkok elhelyezésével kapcsolatos az az, hogy azért nemcsak a 150 m2 elhelyezését kellene figyelembe venni, hanem annak a használhatóságát is. Egyrészt valóban azt a szempontot, hogy a város bizonyos területei rendezettebbek legyenek, másrészt pedig az odalátogatók, mert ezért készül ez a dolog, ne nagyon zavarják meg azt a kialakult rendet, ami azokon, azon a környéken már kialakult. Másrészt ne a város szélére kerüljenek, tehát olyan területre, amely valóban egy teljesen külső terület. Lehet találni jobban elérhető, jobb helyen levő területeket a jelenleg jelölteknél. Tehát ezt, mivel nem kell megjelölni a pályázatban a helyszíneket, én úgy gondolom, hogy arra van még lehetőség a pályázat elnyeréséig is, meg azt követően is, hogy valamilyen egyeztetés folyjék a végleges helyeknek a kialakításával kapcsolatosan. Úgyhogy kérem ennek a lehetőségét is fenntartani. Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Köszönöm szépen. Irodavezető urat kérdezném, hogy akkor van lehetőségünk 7. játszótér kialakítására is?

 

Hegyi István (PH Városfejlesztési Iroda vezetője): Igen, van.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Akkor 6 szerepel vagy 7?

 

Hegyi István (PH Városfejlesztési Iroda vezetője): 6 szerepel.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Miért 6, miért nem 7?

 

Hegyi István (PH Városfejlesztési Iroda vezetője): Erre volt egyelőre lehetőségünk, itt találtunk megfelelő helyszíneket.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): A pályázathoz már meg kell jelölni a játszóhelyeknek a helyrajzi számát is?

 

Hegyi István (PH Városfejlesztési Iroda vezetője): Igen.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Hétfői nap a beadásnak a határideje? Igen. Akkor az lenne a felvetésem, hogy erre az utolsó 7. helyre - mert egyetértek vele, hogy legyen egy 7. hely - az ellenzéki státuszú képviselők üljenek össze, magyarul azok, akik nem egyéni képviselőként szerepelnek a testületben, keressék meg a 7. helyet. Ha a javaslatot meg tudják tenni, akkor Irodavezető úrnak juttassák el, és kérjék be oda a 7-et, pályázzunk meg, pályázzunk maximálisan.

A másik fölvetés, nem értem ezt a "látens" szót, hogy mit jelent ez, hogy "látensen" van benne csak a 6 helyszín. Az előterjesztés jelzi, hogy 6 helyszín, a határozatban meg nem kell a 6 helyszínről határoznunk, mert nem az a pályázat. Tehát ez a "látens", a "látens" megjelölést, megnevezést igazából nem nagyon értem ebben a viszonylatban.

Város szélére vonatkozóan, de igen, kell. Ha a Hűtő lakótelepet városszélének nevezzük, már pedig nevezhetjük annak. Ebből a Herkules utca története is, ott pontosan az volt az egyik indíték, hogy a gáton elég sokan futnak, és azt össze lehet kapcsolni egy olyannal, hogy ott van egy szabadtéri park. Így van, és innentől kezdve lehet, hogy lehet olyat találni, olyan helyet, ami valakinek az ízlésének annyira nem felel meg. De ilyen mindig volt, és mindig lesz, valószínűleg 15-en, vagy tizenegy nem fogunk közös ízlésre, és álláspontra helyezkedni. Én kifejezetten örülök annak, hogy perifériásabb részek is benne vannak a történetben, mert számtalanszor elhangzott az, hogy azért ők is városlakók, és a centrum és a periféria között azért számtalan téren különbség van. Úgyhogy én az elhelyezkedését ezeknek a pontoknak megfelelőnek tartom. További észrevétel? Most már ebben a fázisban vagyunk. Balogh képviselő úré a szó, tessék!

 

Balogh Béla (önkormányzati képviselő, PKB elnöke): Két rövid megjegyzésem van. Amennyiben igényled a látens kifejezést, teljesen kifejtem. Tehát TIT alapon nyilvánvalóan egy ilyen polgármesteri igénynek eleget tudok tenni.

A másik megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy én a magam részéről nem tettem különbséget, és nem tettem szembeállítást a külső területek és a belvárosi rész között. Tehát ez én, úgy gondolom, ez a megjegyzés nem az én hozzászólásomra vonatkozik.

A harmadik pedig az, hogy 7, adott esetben akár a 7-nél, akár valamennyinél, nagyon szívesen bárkivel, bármikor egyeztetek annak a helyszínnek a legjobb megtalálásában. Köszönöm.

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Ez utóbbit köszönöm, konstruktívnak tartom, úgyhogy rajta, még van néhány napunk ebben az ügyben.

További észrevétel? Nem látok ilyen szándékot. Befogadott módosítás van, az része az anyagnak. Ezek után egy határozatról beszélünk. Szavazás következik!

 

Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

 

Megállapítom, hogy - 11 igen szavazat mellett - a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

231/2016. (VIII. 11.) határozata

a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem benyújtásáról, valamint a szükséges önerő biztosításáról

 

  1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyetért azzal, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt tájékoztató szerint a Jászberény Városi Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelmet benyújtsa.

 

  1. A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételhez szükséges kérelem pozitív elbírálása esetén, a Képviselő-testület 50% önerőt (legfeljebb bruttó 8.890.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet) biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontjában nevesített "Általános tartalék" című pénzügyi előirányzat terhére 1 db 400 méteres futókör kialakításának céljára.

 

  1. A Képviselő-testület megbízza a PH Közgazdasági Iroda vezetőjét a 2. pontban meghatározott mértékű önerő átutalására a Nemzeti Sportközpontok számára.

 

Határidő:     szerződéskötést követő 15 napon belül

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szabó Tamás polgármestert a Programmal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen a kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására.

 

Határidő:     azonnal

Felelős:       Dr. Szabó Tamás polgármester (az aláírás vonatkozásában)

Hegyi István, a PH Városfejlesztési vezetője

 

5.    A Képviselő-testület megbízza a PH Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a fenti változást a 2. pontban szereplő feltételek teljesülése esetén a Költségvetési rendelet soron következő módosítása során terjessze a Képviselő-testület elé.

 

Határidő:     a költségvetési rendelet következő módosításakor

Felelős:       Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

 

 

Erről értesül:

 

1.    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok

2.    PH Közgazdasági Iroda - helyben

3.    PH Városfejlesztési Iroda - helyben

4.    Képviselő-testület valamennyi tagja

5.    Városfejlesztési Bizottság valamennyi tagja

6.    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamennyi tagja

7.    Irattár

 

Dr. Szabó Tamás (polgármester): Ezzel a napirendünk végére értünk.

Szeretném azt gyors tájékoztatásként mondani, hogy azonnal, tehát 9 órai kezdéssel egy újabb fejlesztési lehetőségről, nevezetesen a piac épületének egyfajta felújításáról tartunk informális megbeszélést, egyeztetést. Úgyhogy most itt ezen a helyen, akinek erre van ideje, ambíciója, kedve, hogy egy ötletbörzén részt vegyen, vagy nevezhetjük ezt bármi egyébnek, akkor azt invitálom, hogy maradjon itt.

 

Köszönöm szépen mindenkinek az aktivitást, a részvételt, az ülést bezárom!

 

 

k.m.f.

Dr. Szabó Tamás

 

Dr. Gottdiener Lajos

polgármester

jegyző