Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésére 2017.06.14.

Feltöltő : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 134 megtekintés

 

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

Iktatószám : 441.549/2017.

 

M E G H Í V Ó

Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését

2017.06.14. napján (szerdán) 7:00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe

ö s s z e h í v o m .

 

N a p i r e n d i javaslat

 

Sorszám       Napirendi pont         Előterjesztés előkészítője   

 

1.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítására

Erdeine Gadó Helga osztályvezető, Városépítészeti Osztály     

 

 

2.       Javaslat közterületek elnevezésére

Erdeine Gadó Helga osztályvezető, Városépítészeti Osztály     

 

 

3.       Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott IX-225/44.244/2010. sz. határozat és az ahhoz kapcsolódó XII-226/5548/2013. sz. határozat hatályon kívül helyezésére, valamint a Miskolc Holding Zrt. megbízása energiagazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésére

Vécsi György vezérigazgató, Miskolc Holding Zrt.

 

 

4.       Javaslat egyes beruházási projektek megvalósításához szükséges vagyongazdálkodási döntések meghozatalára

Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida mb. osztályvezető, Vagyongazdálkodási Osztály

 

 

5.       Javaslat a Miskolc, Petőfi tér 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítására

Szélyes Domokos vezérigazgató, Miskolc Holding Zrt.   

 

 

6.       Javaslat a vis maior támogatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Dr. Osváth Tamás osztályvezető, Koordinációs Osztály 

 

 

7.       Javaslat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásból történő kilépéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Bodnár Tibor osztalyvezető, Önkormányzati Igazgatási Osztály

        

 

 

8.       Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására

Dr. Batta Angéla osztályvezető, Humánszolgáltatási Osztály    

 

 

9.       Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására      

Dr. Szekanecz Noémi osztályvezető, Szociális Osztály   

 

 

10.     Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2015-2016. évi teljesítéséről, valamint a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására és a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2017-2018. évi cselekvési programjának jóváhagyására

Kovács László Csaba Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője     

 

 

11.     Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Dr. Batta Angéla osztályvezető, Humánszolgáltatási Osztály     [

 

 

12.     Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes óvodák intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálására

Dr. Pataki Anett osztályvezető, Jegyzői Iroda     

 

 

13.     Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálására, vezetői álláshely betöltésére        

Dr. Pataki Anett osztályvezető, Jegyzői Iroda     

 

         Zártülés :               

 

 

14.     Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Herman Ottó Múzeum múzeumigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

        

 

15.     Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálására

        

 

16.     Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben

 

 

17.     Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben

                   Képviselői indítvány :

                  

 

1.       Javaslat a Fidesz kormány fiatalkorú migránsok befogadását elfogadó nyilatkozata elleni tiltakozásra

Badány Lajos JOBBIK

 

 

2.       Javaslat az Európai bérúniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

Badány Lajos JOBBIK        

 

 

3.       Javaslat az Európai bérúniót célzó polgári kezdeményezés támogatására

Jakab Péter JOBBIK

 

Miskolc, 2017.06.02

 

Dr. Kriza Ákos

Összesen 20 napirendi pont