Összesen 2736301 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2017.06.14.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 216 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.                Javaslat Testvérvárosi Együttműködési Megállapodás jóváhagyására Budapest és Beregszász között

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló …/2017. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                Javaslat a közlekedési jelzőlámpás csomópontok vezérléséhez szükséges alépítmény és védőcsőrendszer szabad kapacitásának terhére megkötött bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

4.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló REK Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazása megállapítására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                Javaslat a Budapest 2024. Nonprofit Zrt. végelszámolásának elrendelésére

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

6.                Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." végelszámolásának lezárására vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

 

 

7.                Javaslat köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon egyházi, állami fenntartó részére történő átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

8.                Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 9-11. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor                                                                                

 

 

10.           Javaslat a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata által kérelmezett, közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. szám alatti 210240 hrsz.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat a lakásbérbeadási rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, a II. kerületi Önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok tulajdoni -és használati viszonyainak rendezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

13.           Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

14.           Javaslat az M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal kivitelezése feladat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

15.           Javaslat a Csepeli Gerinc út II. - III. ütem tervezése feladat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat az elektronikus jegyrendszer projektet érintő változások okán felmerülő stratégiai, jogi és finanszírozási döntések jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

17.           Javaslat a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása felhasználásának szabályairól szóló 2017. évi támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

18.           Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

19.           Beszámoló az FTSzV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről és a 2016. évi támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. "v.a." végelszámolásának lezárására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

21.           Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2017. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat a BKK Zrt. és BKV Zrt. üzleti terv módosításának, valamint a BKK Zrt. 2017. évi éves szerződésének és 2017. évi éves melléklete módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.           Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2017. évi éves szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

24.           Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés, valamint a Budapest főváros területén végzett   hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.           Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal kötött parkolási együttműködési megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.           Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

27.           Javaslat    Budapest    Főváros    szmogriadó    tervéről    szóló     69/2008.

(XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és jogszabálymódosításra vonatkozó főpolgármesteri döntési javaslatok támogatására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

28.           Javaslat a Duna Transznacionális Programban "Duna menti városi erdők (UrbForDan)" című pályázat benyújtására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

29.           Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött, az olimpiai pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozásáról szóló támogatási szerződés 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

30.           Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló egyes projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

31.           Javaslat Horizont 2020 Cities4People című projekt támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

32.           Javaslat a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény megvalósításával összefüggő kármentesítési feldatok elvégzéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

33.           Javaslat a FÁNK Mesepark projekt többletforrásának biztosításához

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

34.           Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására, az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

35.           Javaslat iskolai közétkeztetési pályázat benyújtására az Innovatív Városi Akciók (Urban Innovation Actions) Program keretében

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

36.           Javaslat alapítványok támogatására a "917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra" cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.           Javaslat év közben felmerülő szociális, köznevelési és kulturális feladatok támogatására a "842101 Intézményi feladatellátás kerete" cím, a "930001 Általános tartalék" cím, illetve a "917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék" cím előirányzata terhére

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

38.           Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról szóló 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

39.           Javaslat a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

40.           Javaslat a Budapest Bora elismerő cím alapításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

41.           Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására és tárgyi eszközök selejtezésére

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

42.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona férőhely bővítéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

43.           Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

44.           Javaslat egyes kulturális társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatának és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

45.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

46.           Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

47.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőinek megbízására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

48.           Javaslat a Duna-Buda építészeti tervpályázat kiírásához szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.           Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

50.           Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

51.           Javaslat egyes fővárosi névtelen közterületek elnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.           Javaslat a 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36-38. Társasház alapító okiratának az ingatlannyilvántartásba történő ismételt benyújtására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

53.           Javaslat a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton támogatást elnyert városrehabilitációs projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

54.           Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.           Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

56.           Javaslat a BVH Budapest Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

57.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2017. évi megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

58.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó 2017. évi rendes közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

59.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

60.           Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi beruházási tervének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

61.           Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződés 3. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

62.           Javaslat az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

63.           Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések" c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

64.           Javaslat a KEHOP-5.2.2. a "Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése" c. projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

65.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és az Enviroduna Kft. közötti megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

66.           Javaslat "Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója" elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

67.           Javaslat a Rákos-patak és környezetének fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

68.           Javaslat Budapest XIV. kerület, Hungária körút - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozó TSZT 2015 és FRSZ eseti módosításhoz kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

69.           Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a Budapesti Pályafejlesztési Programban való részvétel tárgyában szándéknyilatkozat aláírására             

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

70.           Javaslat a köznevelési ágazathoz alapított egyes alapítványok 2016. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

71.           Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

72.           Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

73.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó megszűnő költségvetési intézmények záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

 

 

74.           Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay- Bobrovniczky Alexandra

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

75.           Javaslat Budapest 2017-2021. időszakra szóló települési környezetvédelmi programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

76.           Javaslat az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015" egy megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

77.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

78.           Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

 

 

 

 

 

79.           Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 2025-ig

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

80.           Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet, Szaniszló Sándor

 

 

81.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítására, valamint egyéb folyamatban lévő közlekedésszervezői feladatokat érintő szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

82.           Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

83.           Javaslat a "Fogadj Örökbe Egy Macit" Alapítvánnyal érvényben lévő közfeladat ellátáshoz kapcsolódó használati megállapodás 1. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

84.           Javaslat a Blaha Lujza tér rekonstrukciója című projekttel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

85.           Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2016. december 31-ig elvégzett felújítási feladatok elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

86.           Javaslat a Főkert Nonprofit Zrt. 2017. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére, valamint a Margitsziget Szökőkút multimédiás bővítésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay Bobrovniczky Alexandra

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                  Tájékoztató 2017. április 1. és április 30. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 

 

 

 

 

 

 

2.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-április havi változásairól

 

 

3.                  Tájékoztató Budapest Főváros 2011-2016 időszakra szóló Környezeti Programjának végrehajtásáról

 

 

4.                  Tájékoztató múzeumi pályázatok benyújtásáról

 

 

5.                  Tájékoztatás kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásáról

 

 

6.                  Tájékoztatás a 6877. egyedi azonosító számú "FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása" feladatról

 

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. június "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

 

Összesen 92 napirendi pont