Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fővárosi Közgyűlés ülése 2017.08.30.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 178 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.                Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által kérelmezett, közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XXI., Magasházy u. 5. szám alatti 210240 hrsz.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

2.                Javaslat az V. kerület, Bástya u. 35. sz. alatti, 24085 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett irodaház megjelölésű ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

3.                Javaslat a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. sz. alatti ingatlanok együttes értékesítése céljából kiírt pályázat eredményessé nyilvánítására, valamint a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 1. szám alatti ingatlan vevőjének kijelölésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

4.                Javaslat a Budapest III., Belterület, 62199 hrsz. alatt található ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

5.                Javaslat a Budapest XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

6.                Javaslat a BFVK Zrt. 2017. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                Javaslat a BVH Zrt. évközi beszámolójának elfogadására és alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a BGYH Zrt. által benyújtott KEHOP-5.2.8-17 jelű pályázathoz

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

9.                Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

11.           Javaslat 7000 db közvilágítási lámpatest LED-es korszerűsítéséhez szükséges előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.           Javaslat a közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása kérdésében szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

13.           Javaslat a XIV. kerületi díjköteles közterületi várakozóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a "FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat a 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

16.           Javaslat az FKF Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés, valamint a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           Javaslat a folyamatosan ellátandó informatikai feladatok pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

18.           Javaslat a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény megvalósításával összefüggő kármentesítési feladatok elvégzéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.           Javaslat a Pannon Park projekttel  kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem: II. kerületi Duna-parti szakaszra vonatkozó rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Javaslat a kulturális ágazat beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

22.           Javaslat a köznevelési és szociálpolitikai ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

23.           Javaslat a "HOSTIS" Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

24.           Javaslat az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására és tárgyi eszközök selejtezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

25.           Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzatának és alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

26.           Javaslat támogatások jóváhagyására a kulturális ágazat keretjellegű előirányzatai terhére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

27.           Javaslat a szociális, kulturális, turisztikai és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

28.           Javaslat személyi döntés meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

29.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

30.           Javaslat a "Budapest" névhasználatot elutasító FPH003/2863-4/2017. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

31.           Z. J. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/890-7/2017. számú I. fokú intézményi jogviszonyt megszüntető határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

32.           Dr. R. Gy. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1060-6/2017. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

33.           Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2016. évi támogatásáról szóló szakmai beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

34.           Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

35.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

36.           Javaslat a Monitoring-Controlling Kézikönyv bevezetésével kapcsolatos közgyűlési határozat végrehajtása kapcsán a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

37.           Javaslat az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége tagság megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

38.           Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

39.           Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 2. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

40.           Javaslat a KEHOP-5.2.2 a "Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése" c. projekt megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

41.           Javaslat a BKISZ projekt megvalósítására az érintett kerületekkel megkötött megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

42.           Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 program Innovatív természetközeli megoldások megvalósítása a városokban c. felhívására (Cures)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

43.           Javaslat a VEKOP 6.1.1-15-BP1 és VEKOP 6.2.1-15 számú pályázatok esetében a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések Területi Kiválasztási Rend szerinti elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.           Javaslat "Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója" elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

45.           Javaslat a Duna-parti építési szabályzat X. üteméhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

46.           Javaslat Budapest 2017-2021. időszakra szóló települési környezetvédelmi programjának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

47.           Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

48.           Javaslat a Fővárosi Állat-és Növénykert általi intézményi vagyon elidegenítésének Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó általi tudomásulvételére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

49.           Javaslat Budapest 2016. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

50.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

51.           Javaslat Budapest kanadai nyárfa (populus x canadensis, köznyelvi nevén: vattázó nyárfa) mentesítésére 2025-ig

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

52.           Vizsgálat az FKF Nonprofit Zrt.-nél

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet, Szaniszló Sándor

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                  Tájékoztató 2017. május 1. és július 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                                                  

 

 

2.                  A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató a főpolgármester 2017. évi szabadsága igénybevételéről

 

 

3.                  Tájékoztató az FPH Belső Ellenőrzési Osztály által 2016. évben végzett ellenőrzéseket követő intézkedésekről

 

 

4.                  FKF célellenőrzés eredményéről történő tájékoztatás

 

 

5.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-május havi változásairól

 

 

6.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-június havi változásairól

 

 

7.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-július havi változásairól

 

 

8.                  Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2017. II. negyedév)

 

 

9.                  Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi I. és II. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

 

10.              Tájékoztatás a szociális intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezettel történő ellátásáról 2016. évben

 

 

11.              Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona EFOP-1.1.3-17 Nő az esély- foglalkoztatás felhívásra benyújtott pályázatról

 

 

12.              Tájékoztató közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. augusztus "…."

 

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 64 napirendi pont