Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére 2017.08.30.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 255 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. augusztu 30- án (szerdán), 14.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 
 1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                         Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 

2.    Tájékoztató az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

3.    Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól , különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól.

             Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról.

 Előadó:  Dr. Gábor László Önkormányzati és Térségi Erőforrások Vezető

 

 

4.    Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

         

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 
 1. A Településképi Arculati Kézikönyv megvalósításához forrás biztosítása.

 

 
 1. ÕR-NYÉK Hagyományőrző és Harcművészeti Alapítvány kérelme.

 

 
 1. Szentgotthárd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelmének - korábbi határozat javítása.

 

 
 1. A Fürdő működését vizsgáló független munkacsoport tájékoztatása.

 

 
 1. Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.

 

 
 1. DIGI adótornyok és antennatartók létesítése.  

 

 
 1. Partnerségi egyeztetési szabályzat.

 

 
 1. Településrendezési eszközök módosítása - Zsida városrész gyalogút 

 

 

 
 1. Szentgotthárd 03  hrsz-ú telek belterületbe vonása.

 

 
 1. Szentgotthárdi 448 hrsz-ú, természetben 9970 Szentgotthárd, Felső u. 9/B. sz. alatti ingatlan 6/35  tul.r. értékesítése. 

 

 

 
 1.  TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011azonosítószámú,  Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon c. pályázat létesítmény-típusának meghatározása.

 

 
 1. Első lakáshoz jutók támogatása.

 

 

 
 1. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség- , és vízdíj-hátralékáról.

 

 
 1. A hó eltakarítási keretszerződések vizsgálata.

 

 

 
 1. Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft könyvvizsgáló kinevezése.

 

 
 1. Közmeghallgatás.

 

 

 

17.  A sporttelep és sportcsarnok helyzetének rendezése.

 

 
 1. Kitüntetési javaslat az " Idősek az idősekért" címre.

 

 

 

 

 

III. EGYEBEK

 

 

Szentgotthárd, 2017. augusztus 23.

 

                                                                                                          Huszár Gábor

                                                                                          polgármester

Összesen 23 napirendi pont