Összesen 2726042 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.09.13.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 136 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere

8/2017. sz.

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 13-án 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

Napirendi javaslat: 

 

1.Tájékoztatók:

 

 

1.1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Hajnal-Nagy Gábor főállású alpolgármester

Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester

 

 

1.2 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester

Balog Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

2.Előterjesztések:

 

 

2.1. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet I. féléves módosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.2. Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.3 Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési feladatainak felülvizsgálatára

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.4. Előterjesztés Jászberény Város Arculati Kézikönyvének elfogadására és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadók: Dr. Szabó Tamás polgármester Alvári Csaba főépítész

 

 

2.5. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 9392/10 hrsz-ú magánút, a hrsz: 4647 (Horváth Péter út), 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági terület, valamint a 0334/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

 

2.6 Előterjesztés Jászberény Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.7 Előterjesztés a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Dr. Gottdiener Lajos jegyző

 

 

2.8 Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

2.9 Előterjesztés a "Civil szervezetek pályázati kerete" előirányzatból Alapítványok támogatásáról szóló 179/2017. (V. 10.) határozat módosítására (később kerül postázásra)

Előadó: Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke

 

 

2.10 Előterjesztés az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.11. Előterjesztés a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására

Előadó: Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke

 

 

2.12. Előterjesztés a jászberényi 8543 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, épület megnevezésű, természetben 5100 Jászberény-Portelek, Fő utca 53. szám alatti ingatlan bérlakás-állományba történő bevonására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.13 Előterjesztés jászberényi ingatlanok részterületeinek üzleti vagyonná történő átminősítésére

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.14. Előterjesztés a jászberényi 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.15. Előterjesztés a jászberényi 6608 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található felépítmények megvásárlására és szükséges pénzügyi fedezet biztosítására (később kerül postázásra)

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

 

2.16. Előterjesztés "A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatása" elnevezésű program TP-1-2017 kódszámú felhívására történő pályázat benyújtására és a szükséges saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Szabó Tamás polgármester

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

Jászberény, 2017. szeptember 6.

 

 

Dr. Szabó Tamás s.k.

polgármester

Összesen 18 napirendi pont