Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2017.09.27.

Feltöltő : Budapest, Főpolgármesteri hivatal 158 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat Együttműködési és Barátsági Megállapodás megkötésére Budapest Főváros és Szófia Főváros között

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                Javaslat a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

4.                Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére alapítványok részére nyújtott támogatások  felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

 

5.                Javaslat a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ nyílt pályázati eljárás keretében történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

6.                Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal egyes folyamatosan ellátandó üzemeltetési feladatai 2018-2019. évi pénzügyi fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                Javaslat a Bp. X., Üllői út 124/a. fszt. 2-3. (természetben: Bp. X., Zágrábi út 5.) szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására a Magyar Református Egyház Válaszút Misszió részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

8.                Javaslat a Bp. III. kerület, Vöröskereszt utca 9-11. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására 

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

9.                Javaslat Budapest településképi arculati kézikönyvének és a településkép védelméről szóló rendeletének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.           Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

11.           Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep III. tisztítási fokozata üzemeltetési többletköltségeinek elszámolására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.           Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának, kompenzáció elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

13.           Javaslat a Margitszigeten keletkező állati eredetű melléktermékek kezelésére kötött, 2017. november 30-ig hatályos szolgáltatási szerződés fedezetének további két évre történő biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a 2015. évi vis maior pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat a "Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)" c. pont feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat az "1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt, Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" tárgyú feladat fejlesztési megállapodásának és engedélyokiratának  2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

17.           Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.           Javaslat a FÁNK Hermina garázs projekt támogatói okirat jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által 2016. évben megkezdett, valamint az időközben felmerült fejlesztési feladatok 2017. évi tervbevételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat Budapest Főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Javaslat a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

23.           Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának és a Budapest Esély Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának  módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

24.           Budapest Esély NKft. 2017. évi közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítása

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

25.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

26.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó óvodák létszámfejlesztésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

27.           Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei szakmai programjában megfogalmazott feladatok végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

28.           Javaslat Budapesti Szakképzési Centrumok, valamint a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

29.           Javaslat Liszt Ferenc mellszobor készítésére Buenos Aires városa részére történő ajándékozás céljából

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

30.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

31.           Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

32.           Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

33.           Javaslat a Budapest 2024 Zrt. "v.a." végelszámolásával kapcsolatos részvényesi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

(Az előterjesztést későbbi időpontban bocsátjuk rendelkezésre)

 

 

34.           Javaslat 2017. évi támogatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

35.           Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

36.           Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

37.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2017. október 5-én tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

38.           Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. október 4-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

39.           Javaslat pályázat benyújtására a Horizont 2020 program Intelligens e-mobilitás támogatása a városokban c. felhívásra (Smartify)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

40.           Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

41.           Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, az EMIH Budavári Hitközség és a BTM között megkötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

42.           Javaslat kulturális ágazathoz tartozó társasággal összefüggő tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

43.           Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Szinkronúszó Szövetséggel a 2018. évi Junior Szinkronúszó Világbajnoksággal összefüggésben

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

44.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

45.           Javaslat a vadgesztenyefák védelmére a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási területén

Előterjesztő: Tokody Marcell

 

 

 

46.           Javaslat közterületen alkalmazandó kerékbilincs megszüntetésére, fővárosi rendelet módosítására

Előterjesztő: Horváth Csaba, Szaniszló Sándor

 

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                  Tájékoztató 2017. augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)                                                                                         

 

 

2.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak január-augusztus havi változásairól

 

 

3.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése I. félévi alakulásáról

 

 

4.                  Tájékoztatás az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos közgyűlési döntések végrehajtásáról, valamint finanszírozási szerződésének módosításával kapcsolatos előre haladásról

 

 

5.                  Tájékoztató az M3-as metróvonal korszerűsítésének aktuális helyzetéről

 

 

6.                  Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság "Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására" pályázaton való részvételről  

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

B u d a p e s t, 2017. szeptember "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 52 napirendi pont