Összesen 2725629 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2017.10.19.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 107 megtekintés

         

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2017. október 19-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2017. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

 

1.    Tájékoztató a 2017. I. félévi iskolai bűnmegelőzési tanácsadó tevékenységéről (504. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester

 

 

2.    Tájékoztató a térfelügyeleti rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól (505. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Szabó Krisztián jegyző

 

 

3.    A Budapest X. kerület, Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 36/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása (507. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

4.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Kőbánya név felvételéről és használatáról szóló 31/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (518. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

5.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításával a "Felelős állattartásról, gazdához vagy állatbaráthoz köthető közterületi állatmegjelenés" újraszabályozása (503. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Somlyódy Csaba önkormányzati képviselő

 

 

6.    Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről szóló 51/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (519. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

7.    A "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzatai rendelet módosítása (500. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      dr. Szabó Krisztián jegyző

 

8.    Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2017. évi féléves működési jelentéséről (473. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

9.    A Tér_Köz 2016 pályázati konstrukcióra benyújtott "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása 2. ütem" című projekt megvalósítása (510. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester

 

 

10. A Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátásra kötendő vállalkozási szerződés (     . számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

11. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat értékelése (506. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester

 

 

12. A 2017. évi kulturális és művészeti pályázat elbírálása (481. számú előterjesztés) Bizalmas az előterjesztés 2-9. melléklete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján.

Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

 

13. A Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási szerződés kötése (     . számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester

 

 

14. A Kocsis Sándor Sportközpont Ihász utcai tornatermének a Kőbányai Mászóka Óvoda részére történő térítésmentes használatba adása (497. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Radványi Gábor alpolgármester

 

 

15. Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (517. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Szabó Krisztián jegyző

 

 

16. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről (516. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalható napirendi pont:

 

 

17. Lakások szolgálati lakások céljára történő kijelölése (502. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

 

18. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (486. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

19. A Budapest X. kerület, Fokos utca 1. alagsor 3. szám alatt lévő ingatlan elidegenítése (480. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

20. A Budapest X. kerület, Mongol utca 4. alagsor 1. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő kijelölése (495. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

21. Budapest X. kerület, Alkér utca 5. szám alatti társasházban lévő önkormányzati tulajdonban álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítése (492. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

22. A Budapest X. kerület, Gergely utca 104/A, 104/B, 108/B, 108/C és 108/E szám alatti teremgarázsokban lévő gépkocsibeállók és tárolók értékesítése (508. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

23. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 42. épületben lévő 5. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségnek a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részére történő térítésmentes használatba adása (494. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

24. A Budapest X. kerület, Gergely utca 102/a-108/a és a Noszlopy utca 15-17. szám alatt lévő ingatlanok elidegenítése (509. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             dr. Pap Sándor alpolgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

 

 

25. A HUNGEXPO Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (477. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Kovács Róbert polgármester

 

 

26. Rátkai László közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (476. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Kovács Róbert polgármester

 

 

27. A Terrorelhárítási Központ közterület-használati hozzájárulás iránti és méltányossági kérelme (501. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Kovács Róbert polgármester

 

 

28. A FU-NIÓ Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (489. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Kovács Róbert polgármester

 

 

29. A Virág 66 Bt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (490. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                             Kovács Róbert polgármester

 

30. Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (493. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      Weeber Tibor alpolgármester

 

 

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2017. október 17-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 4338-225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

 

Budapest, 2017. október 13.

 

                                                 Üdvözlettel,  

 

Kovács Róbert     

Összesen 30 napirendi pont