Összesen 2725629 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2017.10.31.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 154 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2017. október 31.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Halász János

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.    Ruff Mátyás

8.    Varga László

 

Később érkezett:

9.    Áncsán Mihály

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Képviselő-testület 2017. október 31-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 03 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt javasolja. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 192          Száma: 17.10.31/1/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 18:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

192/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e valakinek kérdése, javaslata. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

További két napirendi pont felvételére kéri a Képviselő-testületet. Az egyik a Révész utca építése kapcsán műszaki ellenőr megbízása a másik pedig a BTDSE kérelme egy tulajdonosi hozzájáruláshoz a sportcsarnok építésével kapcsolatban.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a napirendi pontok közül a hatodikhoz - Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására - van-e az NNÖT-vel megkötött szerződése az önkormányzatnak.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy erről szól a napirendi pont. Érdeklődik, hogy milyen megkötött szerződésre gondol képviselő úr.

 

Tóth József képviselő

Javasolja a napirendi pont levételét amennyiben ilyen dokumentum (a szerződés felbontásáról) nem áll rendelkezésre. Jelzi, hogy az előterjesztésben olvasható erre utalás.

 

Kreisz László polgármester

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon képviselő úr ügyrendi javaslatáról a hatodik napirendi pont - Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására - levételéről.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 193          Száma: 17.10.31/2/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31. 18:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

Ügyrendi javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát, miszerint a Képviselő-testület a 6. "Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására" megnevezésű napirendi pontot a jelen ülés keretében ne tárgyalja, elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             16.67         11.11     1

Nem                                5             83.33         55.56     5

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

193/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát, miszerint a Képviselő-testület a 6. "Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására" megnevezésű napirendi pontot a jelen ülés keretében ne tárgyalja, elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még más kérése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a további két napirendi ponttal kibővített napirendről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 194          Száma: 17.10.31/2/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31. 18:06

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

 

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Tájékoztató a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről

 

4.    Előterjesztés a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

 

5.    Előterjesztés az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

 

6.    Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására

 

7.    Előterjesztés Gálaműsor rendezvény támogatására

 

8.    Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 

9.    Előterjesztés a településközpont karácsonyi díszkivilágításáról

 

10. Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

 

11. Előterjesztés az RSD Víziközmű Társulat székhelyének áthelyezésére

 

12. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára

 

13. Tájékoztató a Baross téri régi óvoda épületének kiürítési tervéről

 

14. Előterjesztés műszaki ellenőr megbízására

 

15. Előterjesztés a Brózik Tibor Diáksport Egyesület kérelmére

 

16. Egyebek

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

194/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Tájékoztató a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről

4.    Előterjesztés a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

5.    Előterjesztés az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

6.    Előterjesztés a Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására

7.    Előterjesztés Gálaműsor rendezvény támogatására

8.    Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

9.    Előterjesztés a településközpont karácsonyi díszkivilágításáról

10. Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

11. Előterjesztés az RSD Víziközmű Társulat székhelyének áthelyezésére

12. Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára

13. Tájékoztató a Baross téri régi óvoda épületének kiürítési tervéről

14. Előterjesztés műszaki ellenőr megbízására

15. Előterjesztés a Brózik Tibor Diáksport Egyesület kérelmére

16. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. TÁJÉKOZTATÓ A KÉT ÜLÉS KÖZT TÖRTÉNTEKRÕL ÉS FOLYAMATBAN LÉVÕ PROJEKTEKRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Az előterjesztés alapján az alábbiakról tájékoztat:

1. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén született döntések értelmében

a. a Révész utca megépítésére irányuló kivitelezői szerződés október 9-én aláírásra, a munkaterület október 12-én átadásra került.

b. a Dózsa György és Petőfi utcák útfelújításának közbeszerzési eljárása megkezdődött, az ajánlattételre felhívott cégek részére november 3-án tartunk helyszíni bejárást, az ajánlatok beadási határideje november 13.

c. a DPMV Zrt.-vel a szennyvízvezeték fektetésére irányuló finanszírozási megállapodás aláírásra került, az Origo-Z Bt.-vel a támogatási szerződés aláírása megtörtént az abban foglalt 5 millió Ft támogatási összeg az Önkormányzat részére átutalásra került.

d. megrendelésre került az alkoholszonda, mely október 25-én megérkezett, a szerződés megkötése, így az alkoholszonda rendőrök részére történő átadása folyamatban van.

e.  A Fő út csapadékvíz-elvezetésére irányuló pályázat benyújtásra került, a pályázat jelenleg a hiánypótlás szakaszában van

2. A Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által indított, az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződés október 1-jén hatályba lépett 7 év időtartamra. Az új szolgáltató Ökovíz Önkormányzati Np. Kft. Cegléd. A szerződés értelmében kisebb változások állnak be az eddigi rendszerhez képest, azonban alapjaiban és a lényeges kérdésekben a szerződéses feltétételek nem változtak. A változásokról a szolgáltatóval egyeztetve hamarosan egységes elvek mentén tájékoztatjuk a lakosságot.

3. 2017. szeptember 29-én tartotta alakuló ülését a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, mely társulásnak Önkormányzatunk alapító tagja.

Ennek további részleteiről is olvashat a tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató anyagban. Hozzáfűzi még, hogy a napelem park készítése is folyamatban van.

Jelzi, hogy a számos beruházás kapcsán hétről-hétre minden képviselőnek péntekenként polgármesteri tájékoztató levél kerül kiküldésre az aktuális státuszról (mi történt és mi várható a következő héten). Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

Tóth József képviselő

A Zöld hulladék elszállításával kapcsolatos kérdésére vonatkozóan idéz polgármester úr október 26-i válaszleveléből, melyben az áll, hogy "ennek folyamatáról bővebben a két ülés közt történtek című napirendnél tájékozódhat."

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy ez szerepel a tájékoztatóban, hiszen lezárult egy közbeszerzési eljárás, a megkötött szerződés részleteiről tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet. Hozzáteszi, hogy a végleges szerződés még nincs az önkormányzatnál.  Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megemlíti, hogy az előző képviselő-testületi ülésen Tóth József képviselő úr jelezte, hogy az elkészült közvilágítási lámpatestek (Diófa utca, Wesselényi utcát Andrássy utcával összekötő köz) nincsenek összhangban a nagy közvilágítási hálózattal. Rögzíti, hogy a kivitelező cég felé a hivatal jelezte a problémát. A cég egy-két hét türelmet kért a probléma elhárítására és összehangolására.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 195 Száma: 17.10.31/3/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 18:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Tájékoztató a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről

1. javaslat: Határozat tájékoztató elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

195/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közt történtekről és folyamatban lévő projektekről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A 2018-2032 IDÕSZAKRA SZÓLÓ IVÓVÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS GÖRDÜLÕ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és köszönti a DPMV Zrt munkatársait Istenes Attila területi igazgató urat és Szíjjártó Bence urat. Megjegyzi, hogy az elmúlt évek alapján világosan látható, hogy Taksony szennyvízrendszeréből adódó problémákat tudatos szakmai lépéssorozatban kívánják megoldani. Jelzi, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet már végigtárgyalta igazgató úrral és felkérte arra, hogy erről tájékoztassa Képviselő-testületet is. Megadja a szót Istenes Attila igazgató úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

"Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy polgármester úr mondta, ezeket a terveket leegyeztettük az önkormányzattal és polgármester úrral is. A Gördülő Fejlesztési Terv egy 15 éves program, ami minden évben a rövid távú és egy-két éven belül megvalósuló beruházásokat és felújításokat tartalmazza. Korábban az előző üzemeltetőnél is volt egy Gördülő Fejlesztési Tervhez hasonló terv, amiben folyamatosan magunk előtt görgettük a felújítandó és a felújított elemeknek a listáját. Most a GFT a víziközmű-törvény megváltozásával és létrejöttével realizálódott, amiben előre kell terveznünk a felújításokat és a beruházásokat. Nyilván a felújítások és pótlások a településeknek az üzemeltetési szerződéséből következően vagyonkezelésbe adott víziközmű rendszerekről beszélünk, ezért a működtetés során és a használódás során az amortizációs keretből végzi a felújításokat a hálózatunkon és pótlásokat. A víziközmű-törvényünkben előírt módon az ilyen üzemeltetési típusnál, formánál mindig az üzemeltetőnek kell elkészíteni a felújítási és pótlási terveket és a beruházási terveket is egyeztetve az önkormányzatokkal. Minden évben arra törekszünk, hogy kevesebb olyan eleme maradjon az üzemelő rendszernek, ami problémát és gondot okozhat. Elsősorban a felújítások és pótlások a meglévő rendszer működtetéséből származó adottságok pótlására és felújítására vonatkoznak. A beruházások pedig hogyha az amortizációs keretből akarjuk finanszírozni és önkormányzati forrásokból, akkor olyan felújításokat kell és olyan beruházásokat kell végeznünk, amelyek javítják a működő rendszernek az állapotát, rekonstrukciós beruházásokról beszélünk, amelyek az üzemeltetést is megkönnyítik. Ebben az évben először tartottunk egyeztetést az önkormányzatokkal, hogy beruházási tömeghez milyen módon és mennyi összeggel tudnak hozzájárulni, azért hogy ezek megvalósulhassanak. Hiszen a keretünk mindig az amortizációs keret, amit magunk előtt görgetünk, vagy az előző évben felhalmoztunk. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott és üzletpolitikában meghatározott amortizációs érték ez, ami ebben az évben - ugye minden évben kitervezzük a teljes összeget, azért hogy minél hamarabb jussunk oda, hogy a hálózatunk, rendszerünk megfelelően működik - 119 millió forint a szennyvíz esetében, a víz esetében pedig ez jóval kevesebb. Azt kell még tudni ehhez, hogy minden településnek a víziközmű rendszereiből a vízhálózata mind a hat településnek a térségben, 100 százalékig saját tulajdonban van, ezekre vonatkozóan mindenkinek saját amortizációs keret van megállapítva. Ebben az amortizációs keretben lehet mozogni. Viszont a szennyvíz rendszernél pedig egy közös tulajdonról beszélünk, amelynél a tulajdoni hányad arányában megoszlanak a költségek azokban a rendszerelemekben, amelyek közös tulajdonon vannak. A beruházási tételekkel kezdjük: ezeket úgy állítjuk minden évben össze, hogy amik a legsürgősebbek, amik a legnagyobb mértékben segítik a működést és még a felújítások mellett rendelkezésre álló összeg erejéig próbáljuk ezt megtenni. Mind a felújításban, mind a beruházásban kell egy rendkívüli keretet biztosítani a rövid távú tervekben, ez 5 és 15 százalék között van. Ha jól készítjük el a terveinket akkor ez a keret lehet kisebb is. Ez jelen esetben 2.450.000,- forint a szennyvíz vonatkozásában csak a beruházásoknál. Hét tétel van, ami a jövő évben megvalósításra kerül. 2 db. tartalékszivattyú beszerzése,  9.470.000,- forintra becsült értéken . Ezekhez az átemelőkhöz nem állnak rendelkezésre jelen esetben sem tartalék csere szivattyúk, azt gondoljuk, hogy amellett, hogy a felújítási tervünk tartalmaz ilyen szivattyú felújításokat, azért ha tartalékkal rendelkezünk az a biztonságos üzemelést segíti. Ezekhez a beruházásokhoz különböző önkormányzatok különböző összegekkel járultak hozzá. Majosházától, Áporkától és Dunavarsánytól kaptunk hozzájárulást. A vákuumszivattyú beszerzése (Vectra) egy olyan programnak a része, hogy a taksonyi vákuumgépházban lecseréljük egy újabb, nagyobb típusú és nagyobb kapacitású szivattyúkra a jelenlegi szivattyúinkat. Ez Taksonyban kerülne beépítésre ez az egy darab Vectra szivattyú és az ott lévő SC4-es vákuumszivattyút felújítanánk és majd olyan területen, ahol megnövekedett a kapacitás, oda fog beépítésre kerülni. Kis tartalék szerepel a rendszerünkben, növekedik a vagyonérték, ráadásul lesz egy SC4-es tartalék szivattyúnk is. Ehhez Taksony is hozzájárul az általa meghatározott keret mértékéig. ..."" Taksony, vákuumvezeték átépítés: az idei évben elindult egy program, amiben építettünk egy nyomóvezetéket, vagy építeni fogunk, most kezdődik meg az építése és ennek a nyomóvezetéknek a végén a jövő év tavaszáig megvalósuló 7 darab vákuumaknát átkötünk nyomóvezetékre, s tehermentesítjük azt az ágvéget a Fő utca végén , ezáltal könnyebbé és jobbá tesszük azt a vákuumágat, ami le van terhelve, így a működése megfelelőbb lesz és azoknak az aknáknak a szennyvizét pedig könnyebben fogjuk lehozni ezen a nyomott rendszeren, hiszen a vákuumaknák át lesznek alakítva átemelőkké. A terhelést leveszik a vákuumágról. Ennek a programnak a része az, hogy a Dózsa György utcába 12 db átemelőt létesítünk. Tehát 12 db vákuumaknát leválasztunk a vákuumos rendszerről és áttesszük erre a nyomóvezetékre, szintén megkönnyítve a többi vákuumos rendszernek a működését. Ez globálisan javítja a vákuumos rendszer működését, nem csak azon a ponton, ahol éppen leválasztjuk az aknát, hanem az összes többi részén is valamilyen hatása lesz. A terhelés csökken ezáltal jobb lesz a rendszer működése. Erre azért van szükség, hogy a jövő évben ilyen gyorsan megvalósítani, hiszen a Dózsa György utcát mennek felújítani. Mivel az útburkolat teljes mértékben felújításra kerül, ezután legalább öt évig nem lehet hozzányúlni a burkolathoz, ezáltal előre kellett vennünk ezt a felújítást. Ez egy 42 milliós tétel, amihez az önkormányzat is hozzájárul egy keret erejéig és a többit nyilván a kivitelező viseli magán, hiszen ez is közös hálózat része és ezért ez a költség is megoszlik…" Itt részletezésre kerül Dunavarsány vákuumakna átalakítása, Majosháza és Szigetszentmárton vákuumgépház és átemelő szagmentesítése is.

" Az idei évben Taksonyban a vákuumgépháznál történik egy átépítés, ahol a gépháznak a zajmentesítésére és szagmentesítésére (gázmosóval) kerül sor. Szeretnénk megvalósítani azt, hogy ez a három gépház kvázi eltüntetése a zavaró hatások közül, azaz ne legyen neki hanghatása, vagy olyan minimális legyen, ami senkit sem zavar. Emellett a kibocsátott kellemetlen szaghatás megszüntetése. ..."

"Központi bejelző rendszer fejlesztése: itt pedig egy kvázi hűtőszekrényt szeretnénk beszerezni, amiben a számítógépeket tároljuk, hogy a nyári meleg idő alatt ezek ne sérüljenek és biztonságosabban tud üzemelni a bejelző rendszer. Ezek a beruházási tételek összességében 88millió forintot képeznek, amihez az önkormányzatok összességében 23 millió forinttal járulnak hozzá. Így tudjuk tartani azt a költségkeretet, ami rendelkezésre áll. "

"Szennyvíz vonatkozásában a felújítások következőképpen alakulnak:2,2 millió forint a rendkívüli helyzetekre van félretéve. Ami nem a mi beruházásunkban valósul meg az a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep...(állam finanszírozza) Jelzi, hogy a kivitelezőkkel folyamatosan kapcsolatban vannak, egyeztetnek a beruházás alakulásáról. Tervezési fázisban vannak. "Taksonyban van két terület, amit érint ez a beruházás rekonstrukcióban: ez az Állomás utca környéke, egy-egy ág összekötése és egy új ág létrehozása a Taksony nyugati részén. Mind a kettő beruházás azt irányozza elő, hogy az Állomás utca környékén lesz egy átemelős rendszer építve, olyan módon, mint amit most terveztünk nyomott rendszert, hogy a vákuumvezeték kvázi nyomott vezetékként fog üzemelni és az átemelők át lesznek építve kisátemelőkké. A másik rekonstrukcióba pedig egy negyedik ágat hozunk létre a vákuumgépházhoz. Ez azért jó mert Taksonyban túl vannak terhelve az ágak, de ezen felül még a hosszuk is túl hosszú (szabványnál is hosszabb mértékig lettek bővítve), ezért ki kell alakítani egy olyan ágat, ami ezt az anomáliát megszünteti és így hamarabb érkezik be a szennyvíz a taksonyi gépházba javítva a vákuumágak működését. … A tervezők a jövő évben ezzel a két rekonstrukcióval fognak kezdeni és a jövő évben be is kell fejeződnie. Az ott élőknek biztos lesznek ezzel problémáik, de nyilván megfelelő tájékoztatást fognak kapni a kivitelezőtől." Itt részletezi az előkészítés fontosságát.

"A szennyvíztelep tervezési fázisban van. Amint lehetséges elkezdjük építeni… Ennyit a rekonstrukcióról. A felújításokból szennyvízátemelő szivattyúk felújításából három darabot terveztünk idénre 2.2millió forint értékig. A GFT -et úgy állítjuk össze ősszel, hogy tapasztalati úton, az évek során felhalmozódott szivattyú javítás mennyiségekből kalkulálva látjuk a meghibásodások számát és annak függvényében állítjuk össze a felújításokat. Minden évben tudjuk, hogy kb. mennyi megy tönkre. … A vákuumtartályokat is felújítjuk sorba. A belseje korróziós károkat szenvedett ezért szét kell szedni, a belsejüket homokszórással meg kell tisztítani, majd egy bevonatot képeznek rá, ami biztosítja, hogy a tartály legalább 15-20 évig üzemelni tudjon. Nyilván ezt 10 évente legalább felül kell vizsgálni.

Gépházak és átemelők bejelzési rendszere: ez egy olyan pont, ami évek óta elmaradt és idénre is terveztük ennek a cseréjét, most jött el az idő, amikor tudtunk egy olyan keretszerződést kötni, hogy három éven belül az összes DPMV-hez bekerült régi bejelző rendszer megújul és egységesítésre kerül. ...Így bármikor javítható, polcról levehető elemekből lesz összerakva és nem leszünk kiszolgáltatva.

Házi átemelő szivattyúk: felújításra 14 darabot tervezünk. (2,7 millió forint lett erre betervezve)

Vákuumaknák fedlap cseréje: az idei évben is megvalósult, közel 80 darab fedlapot cseréltünk ki. .. A zöld területbe épült vákuumaknák sajnos azon belül is vagy árokba, vagy árok szélére vagy mélypontokra épült, ahol ezekbe az aknákba a csapadékvíz bele tud folyni. A csapadékvíz a vákuumos rendszer működését meggátolja olyan mértékig, hogy képes az egész rendszert leállítani a befolyt csapadékvíz. Ezért döntött úgy a vállalat, hogy 72 aknát fog megemelni és vízzáró fedlappal ellátni. Ahol zöld területben vannak az aknák, ott kiemeljük az akna fedlapokat, ahol benne vannak az úttestbe ott gumizáras fedlapokat fogunk beépíteni.

Vákuumszelepek és alkatrészek (fej) beszerzése.." Beszerzés-selejtezés folyamatát részletezi.

"A 18 évre tervezett felújítások 40.600.000,- forint, a beruházás 88 millió, összességében 128.800.000, - forint. Az önkormányzati hozzájárulások érintettségtől függően 23.300.000,- forint és a tervezhető felújítás az a 119 millió forint. Ami azt jelenti, hogy 14.241.000,- tartalék marad. Ezt a különbözetet tudjuk továbbgörgetni a jövőben. A jövő évi keretünket ezzel tudjuk megemelni... Ez vonatkozik a szennyvízrendszerre. A vízrendszernél pedig van egy rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok megoldására elkülönített 3 milliós keret, … 3 db tolózárat szeretnénk beépíteni ez 1.600.000,- forint, 46 db házi bekötés felújítását terveztük 3,5 millió forinttal. Ez is az útfelújítások miatt szükséges.  Csővezetékek cseréje… Összességében beszélhetünk 15-20 millió forintról."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Jelzi, hogy bár Taksony a célterület, de hat önkormányzat tulajdonában van mind a hat önkormányzat területén lévő hálózat, gerincvezeték és a szennyvíztelep. Ezért fontos, hogy a Testület azt is lássa, hogy a területen, máshol mit valósítanak meg a vagyonkezelésbe adott tárgyon az amortizációs és értékcsökkentés által elszámolható költségekből. Megemlíti, hogy nem esett szó arról a 10 millió forintról, melyet a Képviselő-testületnek a jövő évi költségvetésébe kell erre a gördülő fejlesztésre beterveznie, kiegészítve a 20 milliós hozzájárulással, ami még a Testület előtt van. Visszaadja a szót Istenes Attila úrnak.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Az önkormányzatok hozzájárulásával kapcsolatban hozzáfűzi, hogy a felsorolt beruházásokat a pótlás és felújítás terhére az amortizáció keretből valójában nem kellene finanszíroznia a DPMV Zrt-nek. A cég a problémaforrások folyamatos minimalizálása érdekében kér támogatást az önkormányzatoktól (önkormányzat tulajdonhányadának megfelelő arányban).

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy mindemellett, a fejlesztések megvalósulásáig is a hálózatot a DPMV Zrt-nek üzemeltetnie kell. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A jövő évre tervezett beruházások időbeli ütemezésére kérdez rá. A lesüllyesztett fedlapok felemelésével kapcsolatban szeretne további magyarázatot kapni. Az elmúlt időszakban történt beruházások kapcsán (Arany János utca - árokban helyezkednek el a csatornák) a csatorna árokban elhelyezésének indokáról érdeklődik. Firtatja, hogy a beruházási tervek mennyire fogják Taksony szennyvízzel kapcsolatos problémáját összességében orvosolni, javítani.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Amennyiben a terv elfogadásra kerül, a DPMV Zrt. szeretné már az év elejéig előkészíteni a megállapodásokat, ami alapján elkezdhetik a munkát. A megállapodások megkötését követően januárban már a külső vállalkozók bevonásával szükséges munkák pályáztatását megkezdik. A jövő év első harmadában a Dózsa György út és Szent István tér közötti szakasz vákuumakna építését figyelembe véve az útépítés ütemezését, annak függvényében végrehajtják. Megerősíti, hogy ezekre a költségkeretek, pénzösszegek rendelkezésre állnak. (Az időjárástól függ minden.)

Az aknák fölemelésére vonatkozóan rögzíti, hogy emelőgyűrűk állnak rendelkezésre, mellyel a feladat könnyen megoldható. (Ezt követően szigetelik az aknákat..) Annyit szükséges elérni, hogy az árokban található akna teljesen zárt legyen, illesztéseken és a tetején ne folyjon be a víz. Aszfalt esetében a fedlapokat kivágják, lecserélik olyanokra, melyek gumizárással rendelkeznek. Itt fűzi hozzá, hogy nem tudja, hogy az Arany János utcában nem tudja, hogy mikor épült az akna… Az új beruházásoknál tudatosan figyelnek arra, hogy az aknák a legoptimálisabb helyre kerüljenek.

Reményei szerint a tervezett beruházásokkal - a rendkívül nagy mértékű csapadékos időszak kivételével - megszűnnek a lakossági problémák… A  rekonstrukciót kifejezetten ezzel a céllal tervezték meg. Számszerűsíteni nem tudja, hogy az egész rendszerre ennek mekkora hatása lesz.

 

Kreisz László polgármester

Alpolgármester asszony kérdésére adott választ annyival egészítené ki, hogy az igazgató úr által említettek az Akácfa utcát, a Hársfa közt, a Hársfa utcát a Nyírfa utcát és az Állomás utcát, a teljes külső területet érinti. Úgy véli, hogy ez egy nagyon komoly előrelépést jelent. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megjegyzi, hogy csapadékvízzel terhelt akna nem csak zöld területen helyezkedik el, hanem útfelületen is. A neuralgikus pontok ismertek. Javasolja, hogy amikor sor kerül a kiemelések elvégzésére, akkor napi kapcsolatot tartsanak a közös megoldás kialakítása végett.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Megköszöni képviselő úr felvetését. Hozzáfűzi, hogy a közutas beruházások tekintetében nincs a cégnek ráhatása, éppen ezért kiemelten fontos véleménye szerint is az egyeztetés. (Elkerülendő a vállalkozók saját elképzelés mentén történő kivitelezését a felületaknák szintbe helyezését illetően…) Kölcsönös tájékoztatást szorgalmaz - DPMV Zrt bevonását az útépítéssel kapcsolatos koordinációba.

 

Halász János képviselő

Megköszöni a tájékoztatást. Örül, hogy a DPMV Zrt. részéről is elhangzott, hogy a rendszer viszonylag alultervezett. (két gépház helyett csak egy gépház épült meg.) Érdeklődik, hogy az eredeti tervekhez nem lehet-e visszatérni. Felhozza, hogy Taksonyban rengeteg ház épül. Külön felhívja a figyelmet a Varsányi úti lakóterületre, ami beépítés előtt áll. Hozzáfűzi, hogy szinte alig van aknafedő. Ez mindenki számára veszélyes.

Felveti a Bábakalácsból folyó szennyvíz, valamint a csapadékvíz szennyvízaknába engedéséből adódó problémákat is. Dunaharaszti Önkormányzat bevonását szorgalmazza. Érdeklődik, hogy ki adja ki ott a bekötési engedélyeket.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

"Az egyik az, hogy a vízi lakóparknál, az a rendszer annak semmi köze nincs a vákuumos rendszerhez. Ott lesz egy átemelő és ott van egy gravitációs rendszer, már félig-meddig megépítve, az átemelő megint félig-meddig megépítve, ami nyomóvezetékre fog dolgozni. Ehhez a DPMV Zrt-nek a világon semmi köze nincs. Van egy beruházó, aki majd valamit épít, amit majd valaki valamikor át fogja venni, hogyha az műszakilag alkalmas arra, hogy azt működtetni lehessen. Viszont a Varsányi úton most fogunk építeni egy átemelőt, ami a nyomóvezetékre fog dolgozni. Azt is tudni kell, hogy sok helyen nem tudunk mit csinálni, mert nincs ott egy másik lehetőség. Itt a Varsányi úton, ott van egy központi nyomóvezeték, ami bedolgozik a telepre és akkor így tudunk megoldásokat csinálni. De, ha azt mondjuk, hogy a "vízi" lakópark megépül, akkor az nagyon jó lesz, mert van ez az átemelő, akkor lesz egy lehetőség, amivel hozzá tudunk járulni, hogy a Varsányi útnak azt a szakaszát, amit teljesen végig állt, le tudjuk választani egy nyomóvezetékkel és át tudjuk építeni. Ekkora hálózatnak a rekonstrukcióját nem képes senki elvégezni, mert nincsen annyi pénz. Jelenleg pályázati lehetőség nincs. Olyan pontokat kell kialakítanunk a rendszeren belül, ahol be tudunk avatkozni és tudunk segíteni a rendszer működésének. A vákuumos rendszer nem olyan mint egy gravitációs, hogy akkor továbbtoldom, vagy felbővítem, vagy nyomottá… Ezeket a szokványos rekonstrukciókat nem lehet rajta végezni. Nincsen akkora tűrése, mint egy gravitációsnak, hogy mennyi vizet képes elvezetni. Sokkal nagyobb a gravitációsnak - nem duplája, hanem 5-10 szerese az a terhelhetősége, ami a vákuumnak nincs meg. A vákuumgépház építés nagyon jól hangzik, de minek? A vákuumgépház építése akkor, amikor megterveztük a csatornahálózatot, akkor lett volna értelme, mert akkor a vákuumágakat úgy alakítják ki, hogy elosztva, egy-egy gépházra, azonos mennyiségű vagy a gépház kapacitás függvényében kialakított vákuumágakat alakítanak ki, amik be tudják hozni azt a mennyiségű vizet, ami a területen képződik. De Taksony az egyedüli a világon is, mert úgy fejlesztett, hogy a területéről egy métert sem ment ki. Felosztotta a telkeit, egy telek helyett lett két -három telek, arra épült egy-két ház és innentől fogva a megtervezett csatornahálózatra a 4-5-6 darab ház helyett 8-10 házat is rákötünk egy aknára, amit nehezen képes elvinni. Minél távolabb vagyunk a gépháztól annál nehezebb. … Nem tudnám megmondani, hogy melyik az a pont, ahová kellene egy ilyen gépházat építeni. Nem oldana meg semmit, mert ezek az ágak hosszabbak, mint kellene lenniük és nincsen egy olyan pont, ahová azt mondhatnám, hogy ha ezt ide leteszem, akkor két ágat átkötve meg tudom oldani a szennyvíz elvezetését. Ezért keresünk olyan műszaki megoldásokat, amik jobban kezelik ezt a problémát és kevesebb pénzből… Egy vákuumgépház létrehozása 150-200 millió forintot jelent.

A Bábakalács egyedi eset, hogy ide épült meg. Azon a területen nem volt probléma a hálózattal - amennyi ház ott volt, annyit tudott befogadni. Szerintem tőlünk nem fognak kérni újabb befogadói engedélyeket, rákötési lehetőségeket, de ha igen, akkor is mindig csak addig adjuk ki, ameddig az a többi lakóra nem jelent problémát. Meg lehet nézni, hogy az utóbbi hat évben - mióta itt vagyok - korlátoztuk a rákötések számát, vannak olyan területek, ahol még egy családi házat sem engedünk, hogy rákössenek, mert olyan kárt okozna az összes többi lakónak. … "

 

 

 

Érces Ferenc

Örül annak a hírnek, hogy a vákuumgépház hang gátló falat is kap és a zajon kívül a szaghatás is várhatóan nullára csökken. A vízhálózat fejlesztéssel kapcsolatban megismétli, hogy az útfelújításnál a tűzcsapokat az útépítőnek meg kell oldania. Érdeklődik, hogy szerepel-e a tervek között a meglévő föld alatti tűzcsapok föld felettivé alakítása.

Javasolja még bizottsági ülés keretében feltérképezni, hogy hol vannak azok a területek Taksonyban, ahol nem lehet rákötési engedélyt kapni és erről véleménye szerint tájékoztatás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy mikorra várható, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően zöld utat lehet adni az építkezéseknek. Megoldást sürget ezen a téren. Felhívja a figyelmet arra, hogy a HÉSZ nem engedi a saját telken történő zárt tartályban történő szennyvíz kezelését.

Nem ért egyet azzal, hogy a világon egyedül Taksonyban gyakorlat a telkeken belül történő megosztás. Hangsúlyozza, hogy a település igen erős korlátokat támaszt a létszám fejlesztés irányában.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Elnézést kér a félreérthető megfogalmazás miatt. Arra szeretett volna utalni, hogy a vákuumos rendszer kiépült egy bizonyos kapacitásra, ehhez képest változott a környezet és a belső fejlesztések miatt ez a rendszer képtelen ezt feldolgozni. Ebben értette az egyedülállóságot és nem szerette volna minősíteni a település szerkezeti tervét, alakításának eljárás rendjét. "De az biztos, hogy olyan határozatot hozni, vagy olyan HÉSZ-t csinálunk, amiben megtiltunk egy közműpótló berendezés használatát, ahol műszakilag a vízi-közmű törvény és az OTÉK szerint az üzemeltetőnek kell eldöntenie, hogy az lehetséges-e ott, ezzel meggátolnánk azt, hogy ezek az emberek építsenek bármit is. Ezt nem lehet megcsinálni, hiszen az OTÉK azt rendelkezi, hogy ahol nem alkalmas a rendszer vagy nincs csatornahálózat, úgy közműpótlóval meg lehet oldani. Egy magasabb rendű jogszabályt egy HÉSZ -szel korlátozni szerintem nem biztos, hogy lehet. Ezt érdemes átgondolni önkormányzati szinten. A tűzcsapok vonatkozásában nyilván most azt vettük előre, ami az útépítés miatt kell és ezért a vízágazat vezető és én is úgy döntöttünk, hogy arra költsünk pénzt, amiben tudunk segíteni, hogy a település jobb legyen és ne kelljen öt éven belül összerondítani ezt az utat.. Szívünk szerint kicseréltük volna az egész vezetéket, mert itt van ahol azbesztcement van és ez is kockázatot jelent, de ennyi pénz nincs. A tűzcsapok is sorra fognak kerülni. Föld alatti tűzcsapot már telepíteni nem lehet, azok, amik vannak, azokat évek alatt tudjuk kicserélni föld felettivé…"

 

Tóth József képviselő

Az önkormányzattól kért hozzájárulásokat túlzottnak tartja. Kijelenti, hogy a rendszer elkészült, működött sok éven keresztül. Véleménye szerint a felújítások és a rekonstrukciós munkák költségét - nem veszi bele a fejlesztéseket és a bővítéseket - a szolgáltatónak kell állnia a keletkezett profitból. Úgy tudja, hogy ezt a szolgáltató váltás lehetővé tenné. Hozzáfűzi, hogy évekkel ezelőtt egy osztrák cég üzemeltette a rendszert és a profitot kivitte, ennek köszönhető, hogy Taksonyban nem volt semmiféle fejlesztés. Azonban a szolgáltató váltás megtörtént. Szeretné az önkormányzatot megkímélni ezektől a költségtől…

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Cáfolja, hogy a DPMV Zrt "dúskál" a vagyonban, ugyanis azzal, hogy váltást kellett végrehajtani és össze kellett vonni a vízi közműveket, valamilyen szinten lehetett spórolni, de időközben vezeték adó, eljárási díj (több száz millió forintba kerül a vállalatnak évente) került bevezetésre. Az évente képződő amortizációs keret terhére tudnak felújításokat, beruházásokat végezni. Ezt az amortizációs keretet és az üzletpolitikát úgy állapították meg, hogy a megtermelt pénz elköltésre kerül. Profitot nem tudnak realizálni a működés során. A víz díja a 2011. évi értéken van. A vállalat állami támogatásra szorul, mert az önköltségi ár nem térül meg a beszedett díjakból.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólásokat, a vitát ezzel lezárja. A 2018-2032- re szóló Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 196          Száma: 17.10.31/4/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 19:13

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

1. javaslat: Határozat a 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a határozat mellékletét képező, a DPMV Zrt. által elkészített 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.  Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt.(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

196/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a határozat mellékletét képező, a DPMV Zrt. által elkészített 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.  Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt.(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS AZ I. VH. EMLÉKMÛ FELÚJÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Érces Gergő főépítész urat megkéri, hogy foglalja össze a felújítással kapcsolatos tudnivalókat.

 

Érces Gergő főépítész

Elmondja, hogy kiemelt fejlesztési területként kezelnek valamennyi olyan településkép szempontjából stratégiai pontot, ami bármilyen műemlékkel, szoborral, közterületi hellyel bír. Rögzíti, hogy az I. világháborús megemlékezéssel kapcsolatos fejlesztés már korábban megkezdődött. Ez bizonyítja a pályázat kapcsán, hogy itt valódi szándékról lehet beszélni. Továbbá az önrész mértéke szintén plusz pontok formájában tud megnyilvánulni a pályázatnál. A pályázat jelen esetben az emlékmű közvetlen környezetének a felújítását jelenti (burkolatok, lépcsők, emlékmű közvetlen épített környezetének minőségjavítása).

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a szobor felújítása megtörtént. Az emlékmű környezetével kapcsolatban is valamennyi változtatást hajtottak végre a Zöld Korona közreműködésével. A komplett rendbetétel azonban nagyobb volumenű feladat. A Bizottság 1 millió forintos önrész felvállalását javasolja. Megjegyzi, hogy a 3,5 millió forintos keret látványos beruházás végrehajtására adna lehetőséget. A Bizottság 1 millió forintos önrésszel és 2,5 millió forintos támogatási igény megjelölésével javasolja a pályázaton indulást az emlékmű felújítására.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Támogatja a pályázaton indulást a javaslat szerint. Szorgalmazza annak eldöntését, hogy mire irányuljon a felújítás: közvetlen környezetre, szobor felújításra vagy pedig a zöld felület kialakítására a szobor környékén.

 

Érces Gergő főépítész

Megerősíti, hogy a pályázati kiírás az emlékmű felújításáról szól. Pusztán a szobornál az emlékmű jóval többet jelent (környezetet is.) Hozzáfűzi, hogy itt az épített elemekre lehet pályázni. (A parkosítás, a zöld felülettel kapcsolatos dolgok szorosan, vagy közvetlenül nem kapcsolódnak a kiíráshoz.) Az elbírálás nem függ attól, hogy milyen tartalmat tesznek hozzá. Minél nagyobb az önerő, annál szélesebb körben van lehetőség a felújításra. Úgy gondolja, hogy az összességében vett 3,5 millió forinttal az épített környezet felújítása biztosítható lehet.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy az emlékmű felújításáról beszélnek. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint az önkormányzat indul a pályázaton és a 2,5 millió forintos támogatási igény mellé 1 millió forintos önrészt biztosít.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 197          Száma: 17.10.31/5/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31. 19:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

1. javaslat: Határozat az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hősök terén álló I. világháborús emlékmű renoválása érdekében a Közép-és Kelet-európai Történelem és társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírásra került KKETTKK-CP-02 számú pályázaton való indulását határozza el az alábbiak szerint:

 

Támogatási igény: bruttó 2.500.000,- Ft

Önerő: bruttó 1.000.000,- Ft

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

197/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hősök terén álló I. világháborús emlékmű renoválása érdekében a Közép-és Kelet-európai Történelem és társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírásra került KKETTKK-CP-02 számú pályázaton való indulását határozza el az alábbiak szerint:

 

Támogatási igény: bruttó 2.500.000,- Ft

Önerő: bruttó 1.000.000,- Ft

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A TÁJHÁZ MÛKÖDTETÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZMÉNY LÉTREHOZÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul közli, hogy a szeptember 27-i ülésen határozott a Képviselő-testület arról, hogy kifejezi szándékát a Tájház intézményi formában működtetésére. A Képviselő-testület a NNÖT véleményét kérte ki erre vonatkozóan.  Elmondja, hogy július 12-i levelében tájékoztatta első alkalommal a nemzetiségi önkormányzatot erről a szándékról.

Felolvassa az említett levelet: "Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony és Taksony Nagyközség Önkormányzata között 2011. június 1-én létrejött Tájház használatára irányuló haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezését a települési önkormányzat Képviselő-testületén következő rendes ülésére beterjesztem. Egyúttal javaslatot kívánok tenni arra vonatkozóan is, ez indokolja a Használati Szerződés megszüntetését is, hogy a Tájház üzemeltetés a jövőben önálló intézményi keretek között történjen elősegítve ezzel a Tájház múzeummá nyilvánításának folyamatát az ahhoz szükséges feltételek megteremtését. Bízom abban, hogy a Képviselő-testület pozitív, javaslatomat elfogadó döntését követően a kezdeményezést a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete is támogatni tudja."

 

Rögzíti, hogy július 12. óta semmilyen formában nem kapott erre választ. Hozzáfűzi, hogy az intézmény élére egy olyan személyt kíván választani a Képviselő-testület, aki eleve érdekelt abban, hogy a Tájház intézményi keretek között történő múzeummá nyilvánítás lehetőségét megvalósítja. Ennek érdekében elnök asszonyt kérte fel erre, azonban részéről még nem érkezett válasz, holott ennek köszönhetően a települési önkormányzat adna egy olyan célt, amit egyben támogatásként biztosít és nem az oktatás-nevelésre szánt pénzt kurtítja meg 7-8 millió forinttal…

 

Sajnálatát fejezi ki, hogy a meghívás ellenére a mai ülésen nem vesz részt senki a NNÖT részéről. Megjegyzi, hogy október 11-én újabb levélben ismét megkereste elnök asszonyt: "Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-én megtartott ülésén kifejezte szándékát, a Taksony Dózsa György utca 52. szám alatti Tájház működtetésére irányuló költségvetési szerv alapítására. Egyúttal határozatba foglalta azt is, hogy kezdeményezi a nemzetiségi önkormányzat 2011. évben kötött Haszonkölcsön Szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését. Korábbi levelemben már vázoltam elnök asszonynak önkormányzatunk elképzelését, melyben kifejtettem a költségvetési szerv alapításának indokát is. A Képviselő-testület most határozatba is foglalta a korábban megfogalmazott szándékot, melyet mellékelten megküldök. Kérem elnök asszonyt, hogy a nemzetiségi önkormányzat soron következő ülésére a Képviselő-testület kezdeményezését terjessze be, ahol a további felmerülő kérdésekre is lehetőségem adódik válaszolni."

 

Itt fűzi hozzá, hogy az utolsó mondatot azért volt szükséges írásban is rögzíteni, mivel az NNÖT az SZMSZ-t úgy módosította, hogy témához hozzászólni az ülésen csak úgy lehetséges, ha a szándékot előtte írásban jelezték.

 

Kitér arra, hogy mindezzel párhuzamosan a BTDSE elindított egy beruházást az oktatás-nevelésre szánt finanszírozásból átadott pénzen és a TAO támogatásokból, amelyre egy újabb levelet fogalmazott meg október 16-án. Ennek előzménye volt, hogy október 11-én kapott az önkormányzat egy levelet, miszerint 14-re már meghozott döntésre lenne szükség a sportpálya elbontásával kapcsolatban. Jelzi, hogy a fizikai munka megkezdése előtt semmiféle engedély - tulajdonosi hozzájárulás - megkérésére nem került sor a NNÖT részéről. Felolvassa az önkormányzat (jegyző asszony) október 16-i válaszlevelét:

"A sportpálya bontásával kapcsolatos tájékoztatóját köszönettel megkaptuk. Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő rendes ülésére - 2017. október 31. napján kerül sor. A mihamarabbi munkakezdés érdekében polgármester úr rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze a lehető legkorábbi időpontra: 2017. október 24-én 18 órára hívtam össze. Kérem, hogy a testületi ülésen a felmerülő kérdések megválaszolása és a települési önkormányzat döntésének elősegítése érdekében a NNÖT feltétlenül képviseltesse magát. Tájékoztatom, hogy a bontási munkálatok kizárólag a Képviselő-testület döntését követően kezdhetők meg. Egyúttal megragadva az alkalmat kérem arra is, hogy a települési önkormányzat törekvését támogatva - polgármester úr megkeresésének eleget téve - a Tájház haszonkölcsön szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésének kérdését még a Képviselő-testület október 31-i ülését megelőzően soron kívül, rendkívüli ülés keretében tárgyalni szíveskedjen. A NNÖT álláspontjának ismerete az ügy októberi ülésén történő érdemi továbbtárgyalásához elengedhetetlen. Konstruktív együttműködésüket megköszönve: Dr. Micheller Anita jegyző"

 

Közli, hogy a rendkívüli ülésre a Pénzügyi Bizottság ülését megelőzően került sor. Az itt meghozott döntés tette jogszerűvé azt a munkát, amit két hónappal korábban kezdtek meg.

 

Kéri a tisztelt Képviselő-testülettől, hogy ezt a napirendi pontot ne tárgyalja a Testület. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megerősíti, hogy a Tájház önálló intézményként működtetése a települési önkormányzat célja.

A 25 éve vásárolt ingatlan még nem tudta betölteni azt a szerepét, melyre rendeltetett, hogy a közgyűjtemények és múzeumok listájában szerepelhessen. Hozzáfűzi, hogy a környező településeken normál tendencia, hogy a tájház előbb-utóbb múzeum lesz. Ezért lenne véleménye szerint szerencsés, ha az önkormányzat venné kezébe ezt a folyamatot.

Az időközben történt levélváltások kapcsán szintén várja elnök asszony válaszlevelét…

 

Kreisz László polgármester

Szeretné kérni a Testületet, hogy a napirendet döntés nélkül zárják le. Megadja a szót Tóth József képviselőnek.

 

Tóth József képviselő

Összefoglalásként elmondja, hogy a megfogalmazott cél jelenlegi gátja, hogy a NNÖT nem reagál a települési önkormányzat megkeresésére és ez egyben azt is jelenti, hogy nem lehet az ügyben tovább lépni.. Hozzáfűzi, hogy ilyen alapon a napirendi pont levételekor nem érti, hogy a Testület miért utasította el a kérését.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az önkormányzat nem titkos társaságként működik. És a működéssel kapcsolatos kérdésekre az önkormányzat is választ szeretne kapni. A taksonyiak nem csak a jegyzőkönyvet olvassák el, hanem az Interneten is meghallgatják az ülésen történteket vágatlan formában, ezért fontosnak tartja, hogy az előzmények, tények a kérdésben elhangozzanak. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

Szeretne következő ülésre tájékoztatást kapni a települési önkormányzat lehetőségeiről arra az esetre, ha a NNÖT nem reagálna a megkeresésre, illetve nemleges válasz esetére is.

 

Györke Erzsébet képviselő

Egyetért képviselő úrral. Hozzáteszi, hogy örül, hogy a témát nem vették le a napirendről. Utal arra, hogy a meghívó a napirendi pontokkal a településen több helyen kifüggesztésre került. Azok a lakosok, akik a hanganyagot meghallgatják, felmerülhet a gondolat a napirendi pont levétele esetén, hogy a települési önkormányzat "sumákol".

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A pontosság kedvéért megemlíti, hogy a tegnapi nap folyamán (október 30) levelet kapott a NNÖT -tól, melyben több témát érintően kérték a véleményét. Többek között a Tájházzal kapcsolatban megemlítették, hogy részletes tájékoztatást szeretnének kérni annak érdekében, hogy ők is megfelelő döntést tudjanak hozni, azaz megbeszélést kezdeményeznének még a képviselő-testületi ülésen kívül polgármester úrral. Ez a legfrissebb információ az üggyel kapcsolatban.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy erre a NNÖT ülésén szeretné, ha sor kerülne. Hozzáfűzi, hogy erről elnök asszonnyal már folytatott egyeztetést. Hangsúlyozza, hogy a települési önkormányzat nem szeretne a Tájházból senkit sem kitenni, csak egy minőségi célt szeretne megfogalmazni. Megjegyzi, hogy az önkormányzat hivatalos levélre hivatalos választ vár, valamint a témát nemzetiségi önkormányzati ülésen szeretné megvitatni, mert ezek az egyeztetések már lefolytak. Ismételten ezért kéri, hogy most mindenféle döntés nélkül haladjon tovább a Képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalásában.

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS GÁLAMÛSOR RENDEZVÉNY TÁMOGATÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti napirendi pontot. Elmondja, hogy Proksa Zoltán szervez önálló estet a Művelődési Házban és ehhez kéri az önkormányzat támogatását, hogy a bérleti díjtól tekintsen el. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy ismét nagyon színvonalas műsor várható és a kérés rendkívül szerény, számszerűsítve 10.600,- forint hozzájárulást jelentene az önkormányzat részéről. Közli, hogy a Bizottság egyhangúan javasolja támogatásra a kérést.

 

Halász János képviselő

Maximálisan támogatja a javaslatot.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 198          Száma: 17.10.31/7/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 19:44

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés Gálaműsor rendezvény támogatására

1. javaslat: Határozat Gálaműsor rendezvény támogatására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Proksa Zoltán részére a 2017. november 18-án megrendezésre kerülő Erzsébet- és Katalin napi Gálaműsor rendezvény megtartásához és lebonyolításához a Művelődési Ház színháztermét, valamint a hangtechnikust térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

198/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Proksa Zoltán részére a 2017. november 18-án megrendezésre kerülő Erzsébet- és Katalin napi Gálaműsor rendezvény megtartásához és lebonyolításához a Művelődési Ház színháztermét, valamint a hangtechnikust térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen aktív párbeszédet folytattak a szigorítással kapcsolatban. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Figyelembe véve a PTKB ülésen elhangzott javaslatokat az SZMSZ módosítását úgy állították össze, hogy a meglévő szabályozás került átemelésre a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletből az SZMSZ-be. Ezt az indokolta, hogy amennyiben a képviselő, illetve bizottsági tagok a kötelezettségeiket megszegik, akkor az szankcionálható is legyen. A képviselő-testületi ülésekről távolmaradás eddig is szankcionálva volt a tiszteletdíjról szóló rendeletben, ez került a Bizottság javaslata alapján átemelésre az SZMSZ-be azzal az egy ponttal kiegészítve, hogy amennyiben a döntéshozatali eljárásban valaki  nem vesz részt, akkor ebből a szempontból hiányzásnak számítana az adott ülésen.

 

Szalai János képviselő

A bizottsági ülés hangulatával kapcsolatban elmondja, hogy kevesen voltak jelen. Az ülést megelőzően egy másik bizottsági ülés a hiányzók miatt nem valósulhatott meg. Úgy gondolja, hogy azokat a tagokat/képviselőket, akik rendszeresen vesznek részt az üléseken méltán zavarja, hogy valaki nem vesz részt, vagy előbb elmegy hátráltatva a jelen lévők munkáját. Ezt a problémát morális kérdésnek érzi: aki vállalta a közszereplést, felelősséggel kell, hogy azt megtegye. A fél éves hiányzást a rendszeresen jelen lévőkre nézve megalázónak tartja.

 

Tóth József képviselő

Ezzel a napirenddel kapcsolatban az SZMSZ módosításával egyetért, kivéve a 43/B. § 3. pontjával. S ezzel kapcsolatban átadnék egy levelet jegyző asszonynak áttanulmányozásra. Amennyiben a rendelet marad így, úgy jelzi, hogy tiltakozásul nem szavaz.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az SZMSZ Bizottság javaslata alapján történő elfogadását teszi fel szavazásra.

 

A szavazás elindítása 6 aktív pulttal történik, Tóth József képviselő nem vesz részt a szavazásban, ezért a szavazás lezárása végett a pultja kikapcsolásra kerül. A képviselő jelen van, de nem szavaz.[1]

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 14 Száma: 17.10.31/8/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31. 19:51

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

1. javaslat: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2017. (   ) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.  §

 

A Rendelet 29.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"Szavazni személyesen, "igen", "nem" vagy "tartózkodik" szavazat leadásával kell. A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet."

 

 

2.  §

 

A Rendelet 43.§ (2) a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

"(2) Az Mötv.-ben foglaltakon túl a képviselő:

a)    előzetesen szóban/írásban bejelenti a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének, ha a Képviselő-testület vagy bizottságai ülésén való részvételben vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van;

b)   aktívan és felkészülten részt vesz a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában, valamint az ülésen a döntéshozatali eljárás során a 29. §-ban foglaltak szerint szavaz;"

 

 

3.§

 

A Rendelet az alábbi 43/B. §-al egészül ki:

 

"43/B. §

 

(1)  "A félévenként elszámolt tiszteletdíj adott félévben lezajlott ülések számától függően arányos csökkentésre, illetve megvonásra kerül, ha a képviselő vagy a bizottság nem képviselő tagja bármely okból nem vesz részt az ülésen, illetve az ülésre az ülés megkezdését követően érkezik, vagy arról annak bezárása előtt távozik.

(2)  A képviselő vagy a bizottság nem képviselő tagja évente egy ülésről bármely okból igazoltan távol maradhat. Ez esetben tiszteletdíja az (1) bekezdés szerint nem csökken.

 

(3)  Ha a képviselő, illetve a bizottság nem képviselő tagja az ülésen a döntéshozatali eljárás során szavazatát önhibájából, felszólítás ellenére sem adja le - képviselői kötelezettségének megszegése miatt - a tiszteletdíj megállapítása szempontjából őt az adott ülés vonatkozásában hiányzónak kell tekintetni és tiszteletdíját az (1) bekezdés szerint csökkenteni kell.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

(1)      Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2)      E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)-(3) bekezdése.

 

 

Taksony, 2017. október

 

               /:Kreisz László:/                                                /: dr. Micheller Anita:/            polgármester                                                              jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2017. november …napján megtörtént. 

 

  

/:dr. Micheller Anita:/

                         jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés: Tóth József képviselő jelen van, de nem szavaz.

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

14/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) a következő rendeletet alkotja:

 

 

5.  §

 

A Rendelet 29.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"Szavazni személyesen, "igen", "nem" vagy "tartózkodik" szavazat leadásával kell. A szavazás nyíltan vagy titkosan történhet, a nyílt szavazás név szerinti is lehet."

 

 

6.  §

 

A Rendelet 43.§ (2) a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

"(2) Az Mötv.-ben foglaltakon túl a képviselő:

c)    előzetesen szóban/írásban bejelenti a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének, ha a Képviselő-testület vagy bizottságai ülésén való részvételben vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van;

d)    aktívan és felkészülten részt vesz a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában, valamint az ülésen a döntéshozatali eljárás során a 29. §-ban foglaltak szerint szavaz;"

 

 

7.§

 

A Rendelet az alábbi 43/B. §-al egészül ki:

 

"43/B. §

 

(4)  "A félévenként elszámolt tiszteletdíj adott félévben lezajlott ülések számától függően arányos csökkentésre, illetve megvonásra kerül, ha a képviselő vagy a bizottság nem képviselő tagja bármely okból nem vesz részt az ülésen, illetve az ülésre az ülés megkezdését követően érkezik, vagy arról annak bezárása előtt távozik.

(5)  A képviselő vagy a bizottság nem képviselő tagja évente egy ülésről bármely okból igazoltan távol maradhat. Ez esetben tiszteletdíja az (1) bekezdés szerint nem csökken.

 

(6)  Ha a képviselő, illetve a bizottság nem képviselő tagja az ülésen a döntéshozatali eljárás során szavazatát önhibájából, felszólítás ellenére sem adja le - képviselői kötelezettségének megszegése miatt - a tiszteletdíj megállapítása szempontjából őt az adott ülés vonatkozásában hiányzónak kell tekintetni és tiszteletdíját az (1) bekezdés szerint csökkenteni kell.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

8.§

 

(3)      Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(4)      E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)-(3) bekezdése.

 

 

Taksony, 2017. október 31.

 

               /:Kreisz László:/                                                /: dr. Micheller Anita:/            polgármester                                                              jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2017. november …napján megtörtént. 

 

  

/:dr. Micheller Anita:/

                         jegyző

 

A szavazást követően Tóth József képviselő úr pultja visszakapcsolásra kerül.[2]

 

Tóth József képviselő

"Jelezni szeretném polgármester úr és a jegyző asszony részére, vagy számára, hogy a gépet, tehát a szavazó gép bekapcsolása az a képviselő jogosultsága, ha megérkezik és jelen van. Annak kikapcsolása szintén a képviselő jogosultsága, tehát nem fogadom el azt, hogy közbe, a szavazásnál a gépemet távirányítással kikapcsolták. Azt mondtam, hogy tiltakozásul nem szavazok, de jelen vagyok. Köszönöm szépen."

 

Kreisz László polgármester

Köszönöm szépen.

 

9. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSKÖZPONT KARÁCSONYI DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság az eddigi bővítések folytatását javasolja az előterjesztésben leírtak szerint. Az idei évre Bizottság maximum 2 millió forintos keretet szabna a fejlesztésre.

 

Kreisz László polgármester

Kifejti, hogy a Bizottság amellett döntött, hogy nem az oszlopokat kezdi el feldíszíteni, hanem a fákat, elkerülve azt a többletkiadást, ami a dekoráció villanyoszlopra felszereléséből, áramdíjából és leszereléséből fakad. Visszaadja a szót elnök úrnak.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság több árajánlatot is átnézett. Az oszlopokra szerelhető díszvilágítás 7-8 millió forintos kiadást jelentene, ekkora összeget nem támogat a Bizottság. A hangulatos, diszkrét irány követése mellett érvel.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a döntési javaslat kitér a korábbi meghibásodott fényfüzérek pótlására, valamint a Fő út Szent Imre út kereszteződéstől a Deák Ferenc utcáig eső központi szakasz ünnepi díszkivilágítás megvalósítására. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint az előterjesztésből és a bizottsági határozatból is úgy látszik, hogy a Templom téri díszkivilágítás koncentrálásáról van szó. Hangsúlyozza, hogy több évi nekifutásra is "egy gagyi fa fényfüzérekre telik csak Taksony Fő utcájába. Ez szégyenletes." Tudna mondani pár magánszemélyt Taksonyban, akiknek csodálatos díszkivilágítása van.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy nagyon büszke arra, hogy a Testület hosszú távon előre tekintve hoz bölcs döntéseket. A díszkivilágítást lépésről-lépésre haladva - évente nem több milliót elköltve - igyekszik a Testület reális keret biztosítása mellett megvalósítani. Ebbe beletartozik a fejlesztésen túl a karbantartás is, hogy a már elért eredményből ne kelljen visszalépni. A gagyi jelzőt visszautasítja. Véleménye szerint a taksonyi lakosság hatásköre eldönteni, hogy mi a gagyi vagy mi nem. Hangsúlyozza, hogy a konzervatív Képviselő-testület számára a karácsony a családok ünnepe, keresztény ünnepként tekintenek rá. Ezért fontos, hogy Taksony Fő terét méltóképpen feldíszítsék és onnan haladjanak tovább a Fő út felé. Úgy gondolja, hogy a Testület a szerényebb lépésről-lépésre felépített döntéseivel ésszerűen gazdálkodik. (Megjegyzi, hogy az oszlopvilágítás használatakor összesen 1 millió forintjába került Taksonynak az, hogy felszerelték, leszerelték a lámpákat és az áramdíjat kifizették. Újat nem vettek, nem történt karbantartás…) Sokkal szerényebb költségekkel tudják elérni a Fő út díszkivilágítását (fák, ereszek…) Az önkormányzat pedig külön hálás azért, hogy vannak olyan családok, akik a költségvetésükből tudnak arra áldozni, hogy szebbé teszik az otthoni környezetet a szomszédok örömére is… Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 199          Száma: 17.10.31/9/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a településközpont karácsonyi díszkivilágítására

1. javaslat: Határozat a településközpont karácsonyi díszkivilágítására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településközpont karácsonyi díszkivilágításának bővítését az előterjesztés I.-II.-III. pontjában foglaltak alapján határozza el, mely a Fő téren a meghibásodott fényfüzérek cseréjét, illetve a Fő tér 8. szám alatti ingatlan és a Fő téren található fák díszítése érdekében további fényfüzérek beszerzését, valamint a Fő út Szent Imre út és a Deák Ferenc utca közötti szakaszát érintően az út menti fák díszítését szolgáló fényfüzérek beszerzését foglalja magában, legfeljebb bruttó 2 millió Ft értékben.

A Képviselő-testület a díszkivilágítás elemeit az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó  Blachere Kft.-től az előterjesztésben szereplő ajánlat szerint megrendeli.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

199/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településközpont karácsonyi díszkivilágításának bővítését az előterjesztés I.-II.-III. pontjában foglaltak alapján határozza el, mely a Fő téren a meghibásodott fényfüzérek cseréjét, illetve a Fő tér 8. szám alatti ingatlan és a Fő téren található fák díszítése érdekében további fényfüzérek beszerzését, valamint a Fő út Szent Imre út és a Deák Ferenc utca közötti szakaszát érintően az út menti fák díszítését szolgáló fényfüzérek beszerzését foglalja magában, legfeljebb bruttó 2 millió Ft értékben.

A Képviselő-testület a díszkivilágítás elemeit az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó  Blachere Kft.-től az előterjesztésben szereplő ajánlat szerint megrendeli.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10.                                                                                                       ELÕTERJESZTÉS KORCSOLYAPÁLYA BÉRLÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy az előző télen rengetegen vették igénybe a pályát. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a tavalyi döntés a pályával kapcsolatban sikeresnek bizonyult. Jelzi, hogy a pálya kifejezetten a gyerekek (óvodások) számára nagyon hasznos, segíti a korcsolyázás biztonságos keretek között történő elsajátítását. Hozzáfűzi, hogy a tapasztalatok alapján egy hónapra lenne érdemes a pályát kibérelni. Sajnálatát fejezi ki, hogy csak december 28-ra tudja a cég a pálya felállítását vállalni. (December 28-tól február 4-ig bérelné az önkormányzat a pályát egy picit komfortosabb "kis házzal" . )

 

Györke Erzsébet képviselő

Pozitívumként említi meg, hogy az iskolások a mindennapos testnevelés keretében az órákon ingyen vehették igénybe a pályát. Éltek is ezzel a lehetőséggel.  (14 éven aluli gyerekeknek ingyenes a pályahasználat.)

 

Halász János képviselő

Felveti az órarend erre az időszakra történő módosításának lehetőségét.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy már korábban is javasolták, hogy a napi tanmenet pici átszervezését - nehéz megoldani, hogy 45 perc alatt kijussanak a gyerekek a pályára, "beöltözzenek", korcsolyázzanak, majd visszaérjenek időben a következő órára. Rugalmas szervezéssel, dupla testnevelés órákkal lehetne áthidalni ezt a problémát… (A pálya délelőtt szinte csak a tanuló ifjúságé, a felügyeletet és a pálya üzemeltetését ebben az időszakban is az önkormányzat biztosítja.) A kéréssel idén már sokkal korábban meg fogják keresni az iskolát. Megemlíti még, hogy korcsolya oktatás is biztosítva lesz. (Ennek tavaly is nagy sikere volt.) Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával.

 

Szalai János képviselő

Felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezővel történő szerződéskötéskor a bérlésre szánt cipőknél kérjék ki a pályánál napi szinten dolgozók véleményét a tekintetben, hogy a méretenkénti darabszámot meghatározzák. (A kisebb méretekből több korcsolya szükséges..)

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Örül, hogy az idei szezonra már tapasztalatokkal indítják el ezt a lehetőséget. Érdekelné, hogy megoldható-e annak követése, hogy hányan használják (iskolai testnevelés óraként hányan vették igénybe) a pályát. Ezek az adatok hasznosak lennének a következő évben a bérléssel kapcsolatban.

 

Halász János képviselő

Érdeklődik, hogy a helyszín ugyanaz lesz-e mint tavaly. Felveti, hogy nem lenne-e szerencsésebb az iskolához közel elhelyezni a pályát (parkoló).

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az építési terület. Az óvodánál azért szerencsés a helyszín, mert az óvoda az infrastruktúrát is biztosítja (mosdó..). Ügyeletet tartanak a pálya nyitva tartásakor. Amennyiben nincs több kérdés, módosító javaslat, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 200          Száma: 17.10.31/10/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:16

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés korcsolyapálya bérlésére

1. javaslat: Határozat korcsolyapálya bérléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január hónapra (2017. december 28. és 2018. február 4. közötti időtartamra) a SummericeTM által biztosított korcsolyapályát 1.488.000 Ft +ÁFA (egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer) áron bérbe veszi. A költségeket a 2017. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

200/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január hónapra (2017. december 28. és 2018. február 4. közötti időtartamra) a SummericeTM által biztosított korcsolyapályát 1.488.000 Ft +ÁFA (egymillió-négyszáznyolcvannyolcezer) áron bérbe veszi. A költségeket a 2017. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS AZ RSD VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT SZÉKHELYÉNEK ÁTHELYEZÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta. Tájékoztatásul közli, hogy az RSD Parti Sávjából a szennyező anyag kivezetése című projekt elemnek két fő szereplője van, az egyik a 14 önkormányzatból álló Társulás és a tulajdonosokat tömörítő Víziközmű Társulat. Az Intéző Bizottság élén személyi változás történt és azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul felénk a VT Küldött Gyűlése, hogy a székhelyüket Áporkáról Taksonyba helyezhessék át. Ez egyszerre öröm és nagy feladat, mert a Társulás és a Társulat így egy székhellyel bír. (Idáig is a telefonok megválaszolása nem kis feladatot jelentett) Mégis arra kéri a Testületet, hogy támogassa a székhely áthelyezését, mert legalább az információk Taksonyban összpontosulnak lehetővé téve az első kézből történő tájékoztatást. Másodsorban - ami a hivatal számára nagyobb terhelést okozna, az az ügyfélszolgálat, ezt Ráckeve Város Önkormányzata vállalta fel. Tehát az ügyfélszolgálatnak ők biztosítanak iroda helyiséget. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

A telefonok kezelésével kapcsolatban érdeklődik, hogy megoldható-e egy külön vonalat kérni egy új számmal és a leggyakoribb kérdésekre gépről történne válasz adás. Amennyiben az nem kielégítő az érdeklődő számára, akkor kapcsolnák az ügyintézőt.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a székhelyváltozás alapvetően postai küldeményekhez és a cégjegyzéshez szükséges. A telefonszám az továbbra is a Társulás telefonszáma, nem a hivatalét adják meg. A levelek érkeznek Taksonyba, az ügyfélszolgálati telefonokat Ráckevéhez kapcsolják. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, úgy a székhely áthelyezésről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 201          Száma: 17.10.31/11/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés az RSD Víziközmű Társulat székhelyének áthelyezésére

1. javaslat: Határozat az RSD Víziközmű Társulat székhelyének áthelyezéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  Ráckevei-Soroksári Dunaág (RSD) Viziközmű Társulat 2335 Taksony Fő út 85. szám alá történő székhely bejegyzését. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

201/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  Ráckevei-Soroksári Dunaág (RSD) Viziközmű Társulat 2335 Taksony Fő út 85. szám alá történő székhely bejegyzését. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A HELYI ESÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Áncsán Mihály, Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Tájékoztatásul összefoglalja, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban megalkotta és elfogadta az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit, érvényesülését biztosító Helyi Esélyegyenlőségi Programját öt éves időtartamra. A programot kétévente szükséges áttekinteni, illetve adott esetben felülvizsgálni. Ez 2015-ben megtörtént, a Bizottság, illetve a Képviselő-testület az akkori megállapításait, illetve módosításait rögzítette és ezt a Képviselő-testület határozatával el is fogadta. Az azóta eltelt két év után ismét szükséges áttekinteni, illetve esetleg módosítani ezt a programot. A Bizottság áttekintette a programot és Képviselő-testület felé azt javasolja, hogy elfogadva az eddigi intézkedéseket most ne lépjen fel módosítási igénnyel, hiszen az öt év 2018-ban lejár és várhatóan a 2018-as év munkatervének első félévében erre sort kell keríteni. A jövő év nyara környékén az öt éves időtartam lejár és új programot kell alkotni építve az előzményekre.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy gondolja, hogy nem csak azért nem szükséges változtatni a programon mert nemsokára felül kell vizsgálni, hanem azért, mert a Képviselő-testület és az előző HEP Fórum is olyan módosításokat hajtott végre, amelyek határideje még nem járt le. Tehát nem szükséges módosítani. Bízik benne, hogy a vállalt kötelezettségek teljesülni fognak a ciklus végére.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs több észrevétel, hozzászólás, úgy a Bizottság javaslatának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 202          Száma: 17.10.31/12/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára

1. javaslat: Határozat a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2013. (X.30.) számú határozatával elfogadott, valamint a 210/2015. (X.30.) számú határozatával felülvizsgált Helyi esélyegyenlőségi Programját (2013-2018) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak alapján áttekintette, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

202/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2013. (X.30.) számú határozatával elfogadott, valamint a 210/2015. (X.30.) számú határozatával felülvizsgált Helyi esélyegyenlőségi Programját (2013-2018) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak alapján áttekintette, a program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában helybenhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

13. TÁJÉKOZTATÓ A BAROSS TÉRI RÉGI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK KIÜRÍTÉSI TERVÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Röviden elmondja, hogy az épület jövőre vonatkozó sorsával kapcsolatban döntés született miszerint azt nem szeretnék megőrizni hosszú távon. Mivel azonban közösségek vannak ott elhelyezve, a kiürítést lépésről-lépésre szükséges megoldani. Első körben a Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete által használt raktározási területet szabadítják fel és költöztetik át a Művelődési Házba. A költöztetésről a Forrás Intézményüzemeltető Központ gondoskodik az egyesülettel egyeztetve. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy az egyesület bútorainak felmérése folyamatban van. Úgy látja, hogy az első lépést meg tudják oldani.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 203          Száma: 17.10.31/13/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:25

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Tájékoztató a Baross téri régi óvoda épületének kiürítési tervéről

1. javaslat: Tájékoztató elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baross téri régi óvoda épület kiürítésének I. üteméről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

203/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baross téri régi óvoda épület kiürítésének I. üteméről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS MÛSZAKI ELLENÕR MEGBÍZÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A Révész utca útépítési munkálataihoz a műszaki ellenőri feladatok ellátására Rung Józseftől kért a hivatal ajánlatot. Bruttó 617.000,- forintos ajánlatot juttatott el Rung úr a hivatalba. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a műszaki ellenőr megbízásáról döntsön.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, hogy a pályázatban ez a tétel szerepel-e.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Révész utcát az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Amennyiben nincs több kérdés, úgy a műszaki ellenőr személyéről és az ajánlat díjáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 204 Száma: 17.10.31/14/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:27

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés műszaki ellenőr megbízására

1. javaslat: Határozat műszaki ellenőr megbízásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Nagyközség Révész utca útépítési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására Rung József mérnököt bízza meg. A műszaki ellenőrzés díja bruttó 617.000,- (Hatszáztizenhétezer) forint.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

204/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Nagyközség Révész utca útépítési munkáinak műszaki ellenőri feladatainak ellátására Rung József mérnököt bízza meg. A műszaki ellenőrzés díja bruttó 617.000,- (Hatszáztizenhétezer) forint.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

15. ELÕTERJESZTÉS A BRÓZIK TIBOR DIÁKSPORT EGYESÜLET KÉRELMÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Büszke arra, hogy a Képviselő-testület már nem először fejezte ki abbeli szándékát, hogy ahol csak lehet segíteni fogja az építkezést. A kérés a kosárlabda csarnok építése kapcsán merült fel: az öltözőnek egy része föld alá kerül és azért, hogy ne kelljen a földet elhordani és visszahordani a Tájház udvar iskola felőli oldalának egy részét használnák fel arra, hogy oda deponálják a kitermelt földet. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az iskola tankertként használja ezt a részt, ezért felhívta a BTDSE elnökének figyelmét arra a tényre, hogy az önkormányzat - mint tulajdonos - tudomásul veszi és hozzájárul a kéréshez, de az iskolát fenntartó NNÖT -t is kérdezze meg elnök úr erről egy esetleges fegyelmi elkerülése végett.. (Itt elmondja, hogy iskola igazgató asszony azért kapott írásbeli fegyelmit, mert az üvegtégla beépítés kapcsán először a települési önkormányzatot kereste meg úgy, hogy a NNÖT -nek nem volt arról határozata. Nagyon kíváncsi az NNÖT következetességére a kérdésben…) Amennyiben nincs kérdés, úgy a tulajdonosi hozzájárulásról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 205 Száma: 17.10.31/15/0/A/KT

Ideje: 2017. október 31 20:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés a Brózik Tibor Diáksport Egyesület kérelmére

1. javaslat: Határozat a Brózik Tibor Diáksport Egyesület kérelmére

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Brózik Tibor Diáksport Egyesület beruházásban megvalósuló kosárlabdacsarnok építésének zökkenőmentes lebonyolítása érdekében tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az építési munkálatok során ideiglenesen kitermelésre kerülő, de a későbbiek során visszatöltésre kerülő föld az Önkormányzat tulajdonában lévő Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatti Tájház udvarán deponálásra kerülhessen.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

205/2017. (X. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Brózik Tibor Diáksport Egyesület beruházásban megvalósuló kosárlabdacsarnok építésének zökkenőmentes lebonyolítása érdekében tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az építési munkálatok során ideiglenesen kitermelésre kerülő, de a későbbiek során visszatöltésre kerülő föld az Önkormányzat tulajdonában lévő Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatti Tájház udvarán deponálásra kerülhessen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

16. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója, javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A Hírharang októberi számát a Hírlevél betétlapjával a mai nap folyamán kapta meg. Ebben egy tájékoztatás van arról, hogy illegális hulladék elhelyezése megtörtént ebben az évben Taksony külterületén. Az adatokból azt tudja leszűrni, hogy túl nagy mennyiség került dokumentálásra. Ezért az önkormányzat 900.000,- forintot fizetett ki. 131.100 kg az 131 tonna hulladéknak felel meg. Arra lenne kíváncsi, hogy ez hol van dokumentálva az önkormányzatnál. Ki ellenőrizte a szállítást? Vagy esetleg csak a számlák bemutatása történt meg.

 

Kreisz László polgármester

Az utolsó mondatot visszautasítja. A többit elfogadja. Jelzi, hogy 100 tonnát már korábban elvittek és amiről most beszélnek az az a 100 tonna, ami még a helyszínen maradt..

 

Tóth József képviselő

Megállapítja, hogy ez a mennyiség több mint 10 kamionra fér el.

 

Kreisz László polgármester

Egyetért képviselő úr megállapításával. Jelzi, hogy a dokumentációt megküldik képviselő úrnak. Rögzíti, hogy a 100 tonna elszállítását (a szerződéses keret terhére) fotókkal is dokumentálták.

 

Tóth József képviselő

A Révész utcai útépítéssel kapcsolatban megkeresték, hogy polgármester úr kapott egy feljegyzést az ott lakóktól aláírásokkal ellátva, hogy kérik az útépítéssel párhuzamosan a sebesség korlátozást és fekvőrendőr műtárgy elhelyezését. A műszaki osztály tájékoztatása kapcsán érdeklődik, hogy a balesetmentes közlekedés szellemében ez a kérés miért nem teljesíthető.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy két lassító kerül elhelyezésre a felgyorsítás megakadályozása végett és Sziget Étteremnél is a lelassítás céljából. A járdán (150 cm széles) biztosítható mind a gyalogos, kerékpáros, kerekes székes, babakocsis közlekedés. A pályázat nem tartalmazza, a beruházás előre haladásával a következő testületi ülésen a pontos megjelöléssel fog a Testület arról dönteni, hogy hova helyezzék el a lassítókat.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy az Atheneum területéről négyen keresték fel polgármester urat és úgy nyilatkozott, hogy a Zrínyi utcában alkalmazott megoldást fogják itt is megvalósítani.

 

Kreisz László polgármester

Egyetért és jelzi, hogy ezt a megoldást lassítónak hívják, mert bukkanónak nagy.

 

Tóth József képviselő

Megemlíti még, hogy 50 cm-re megy el a betonút a telekhatártól a faházaknál.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ez a távolság jelenleg nulla.

 

Tóth József képviselő

Az ingatlanról történő kiállás véleménye szerint balesetveszélyes lesz. (Most nem mennek még gyorsan a járművek a kátyúk miatt..)

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a tervek szerint 4 méter széles lesz az út, szeretnének sok fát megmenteni. A cél az, hogy ideális íven tudjanak rákanyarodni a behajtókra. Teljes beálló méretű sávval viszont nem lehet eltolni az utat a szántóföld felé. Az önkormányzat szeretne a lehetőségekhez mérten eleget tenni a lakók igényeinek.

 

Tóth József képviselő

A műszaki osztály tájékoztatása alapján 40 km-es sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről van szó. A Zrínyi utcában 20 km-es táblák kihelyezésére került sor…

 

Kreisz László polgármester

A sebesség korlátozásra az engedélyben szerepeltetettnél a Testület - saját bölcsességére bízva - szigorúbbat megállapíthat. A tulajdonosokkal történt egyeztetésen is a 20 km/h sebességkorlátozást preferálták. Az engedélyes tervben az előírásoknak megfelelő sebességkorlátozás szerepel… Ennél lehet szigorúbbat megállapítani. Hozzáteszi, hogy a 20 km/h-t javasolják és lakó-pihenő övezetté szeretnék nyilvánítani. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

Az optikai kábelekkel kapcsolatban elmondja, hogy nyáron többször "sikerült" letépni. Megmérte a magasságot: 3,5 méter, holott a minimális magasság 5,5 méter kellene, hogy legyen. Nagyobb géppel nem tudnak ott közlekedni.

 

Kreisz László polgármester

Köszöni a jelzést.

 

Halász János képviselő

A vasúti rakodással kapcsolatban említi meg, hogy jelenleg nagyon sáros az út. Nagy a zaj.

Az 51-es és a Bugyi út kereszteződésénél valamikor 20 perces várakozás után lehet csak kihajtani. Ezt az anomáliát túlnyomó részt azok a kocsik okozzák, amik a vasútra jönnek. Megemlíti a tolatásból adódó problémákat is.

 

Kreisz László polgármester

Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a kábelek kapcsán egyeztet a PR Telecommal.  Az 51-es és a Bugyi út kereszteződésénél a körforgalom építéséhez készülnek a tervek.

Megerősíti képviselő úr tapasztalatait. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nem kapott választ a zöld hulladékszállítással kapcsolatos feljegyzésére, holott polgármester úr a válaszában a következőt írta: "Ülés keretében szóban is részletezni fogom az ezzel kapcsolatos tudnivalókat." Várja a részletezést.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy új közszolgáltató lesz, aki fizikailag a régi. Még nem tudott a szolgáltatóval arról egyeztetni, hogy jövő évben előbb szeretnék kezdeni a zöld hulladék szállítását.

A MÁV kapcsán még annyit jegyez meg, hogy november 23-án - amikor egyébként is közmeghallgatásra kerül sor - a MÁV képviselői mellett a MÁV vasúti vonal felújítását végzők képviselőit is meghívják, hogy tartsanak egy beszámolót, fórumot. Itt a rakodásra, terhelésre is választ várnak tőlük, illetve a lakók kérdéseinek megválaszolására is fel kell készülniük. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja.

Az ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 20 óra 44 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn[1]              Jegyzőkönyvvezetői hozzáfűzés: hanganyag 19h 50perc 59 másodpercénél indított szavazás. Pult kikapcsolás 19 óra 51 perc 18 másodpercnél történt.

[2]              Jegyzőkönyvvezetői hozzáfűzés: szavazás lezárása 19 óra 51perc 26 másodperckor, pult visszakapcsolása 19óra 51 perc 33másodperckor történt.

Összesen 16 napirendi pont