Összesen 2736299 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2017.11.28.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 189 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2017. november 28.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.    Ruff Mátyás

7.    Varga László

 

Később érkezett:

 

8.    Áncsán Mihály

9.    Halász János

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 28-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 30 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselő urat javasolja, amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 207          Száma: 17.11.28/1/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 18:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

207/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

A meghívóban kiküldött napirendhez két módosító javaslata van: szeretné, ha a 13-as napirendi pontot "Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára" a 6. napirendet követően tárgyalnák meg. Továbbá új napirendi pontként javasolja felvenni a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodás és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítása témáját közvetlenül az Egyebek napirendi pont előtt. Rögzíti, hogy a napirendi pont előtti felszólalásra kért lehetőséget Tóth József képviselő úr. Érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e egyéb javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 208          Száma: 17.11.28/2/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28. 18:32

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

 

4.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

5.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

 

7.    Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

 

8.    Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elfogadására

 

9.    Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

 

10. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

 

11. Előterjesztés a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

 

12. Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

 

13. Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2018. évre

 

14. Előterjesztés az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

 

15. Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

 

16. Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

 

17. Előterjesztés a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

18. Előterjesztés a felvidéki Taksony (Matúškovo) részére történő Taksony zászló adományozásáról

 

19. Beszámoló a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

 

20. Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására

 

21. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

208/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

4.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

5.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

7.    Előterjesztés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

8.    Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elfogadására

9.    Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

10. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

11. Előterjesztés a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

12. Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

13. Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2018. évre

14. Előterjesztés az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

15. Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

16. Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

17. Előterjesztés a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

18. Előterjesztés a felvidéki Taksony (Matúškovo) részére történő Taksony zászló adományozásáról

19. Beszámoló a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

20. Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására

21. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Mielőtt megadná a szót képviselő úrnak, jelzi, hogy most adott át számára egy levelet, melyet e-mailben küldött meg a Testület tagjainak tájékoztatásként. A levélben kéri az NNÖT-t, hogy a megválasztott települési képviselők a NNÖT Szervezet és Működési Szabályzatában foglalt szabályozásnak megfelelően - a levél alapján bejelentett módon - minden egyes ülés napirendi pontjához hozzászólási lehetőséget kapjanak. (A Szabályzat szerint a hozzászólási szándékot előző nap írásban jelezni szükséges. Azért fordult ezzel a kéréssel a német önkormányzathoz, mert az elmúlt két év gyakorlata azt mutatta, hogy az ülést megelőző nap nem lehetett látni, hogy pontosan milyen előterjesztés kapcsolódik a napirend témaköreihez.) Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felszólalását szó szerint kéri rögzíteni: "A holnapi Taksony Nap kapcsán teszem a következő észrevételemet. Taksony kitüntetettjeinek kiválasztási iránya világos. Szinte minden alkalommal már megvan a jelölt, illetve kiválasztott személy. Önök polgármester úr vezetésével tisztelt lokálpatrióta képviselők csak saját maguk fedezésére használják az úgynevezett javaslattételi cetlit, sőt az ad-hoc bizottság javaslatát is figyelmen kívül hagyva döntenek. Jó példa erre a 2017-es év. Általam is nagyra becsült Ruff Bélát kitűntetésre érdemtelennek tartották, holott a jelölő bizottság javasolta. Önök ezt a bizottsági munkát is értéktelennek minősítették ezzel, pedig sokat dolgoztak rajta. Miért csodálkozik Ön - Györke képviselő asszony - , hogy a lakosság érdektelensége ilyen arányú ebben a témában. Ez elhangzott az egyik testületi ülésen. Nem kell csodálkozni. Megvan az oka és ez a lakosság véleménye. Így reagál rá. Mert például most jegyző asszony férje kapja a kitüntetést, jövőre majd egy újabb kiszemelt. És így tovább. Javaslom tartsanak tükröt maguk elé és nézzenek a lakosság szemébe. Köszönöm, hogy meghallgattak."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tartalmas hozzászólást. "Úgy érzem magam, mintha egy "szűz" képviselővel állnék szemben, akinek az elmúlt években nem lett volna meg minden joga arra - képviselői felhatalmazása -, hogy az Előkészítő Testület munkájában részt vegyen. A Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a díjadományozás témáját. Erről az ülésről annyit biztosan tudok állítani, hogy mi az ön által megnevezett személyről konkrétan semmiféle döntést nem hoztunk a zárt ülésen. Ilyen döntés nem született, hogy mi bárkit is elutasítottunk volna. Lehet, hogy még egy név elkerülte a figyelmedet, ami talán a zárt ülésen okozott egy kis nehézséget azzal, hogy szavazok, nem szavazok, jelen vagyok, nem vagyok jelen ... Zárt ülésről nem tudok sokat mondani, de azt azért elárulom, hogy ez a szavazok, nem szavazok, kint is vagyok, bent is vagyok, részt is veszek, nem is, ezt úgy hívják, hogy Tóth József képviselő úr. Volt egy kis purparlé ezzel kapcsolatosan… Nem is értem a hozzászólásodnak a lényegét. Az Előkészítő Bizottság javaslatát a Képviselő-testület tiszteletben tartotta. Az, hogy olyan kiválóságok dolgoznak ebben a faluban, hogy családon belül - akár még ezt is mondhatjuk - mindkét fél a falu szolgálatában dolgozik, az egyik oldalon, mint köztisztviselő, a másik oldalon pedig, mint a közösséget szolgáló taksonyi polgár. Én azt kívánom, hogy sok ilyen település legyen, ahol nem keresgélni kell, hanem egy családban mindjárt kettő személy is ezt a szolgálatot fontosnak tartja. Az összes mondandódat az összes választópolgár és a tisztelt lokálpatrióta többségű Képviselő-testület nevében visszautasítom." Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Visszautasítja az előre kijelölt várományos állítást. Elmondja, hogy nincs semmiféle előzetes információ, szervezkedés. A demokratikus úton választott Előkészítő Testület a leadott szavazatokból dolgozik zárt ülés keretében. A személyek és jelölések témája nem nyílt ülés anyaga, a személyiségi jogok tiszteletben tartása végett a Képviselő-testület is zárt ülésen tárgyalja a jelöléseket. A zárt ülés keretén belül tárgyalt témakörökkel kapcsolatban minden jelenlévőnek titoktartási kötelezettsége van. Számára az előbbi hozzászólás jogi aggályokat is felvet.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Úgy gondolja, hogy a kitüntetett személynek nem az-az érdeme, hogy a jegyző asszony férje. A holnapi ünnepségen lehetőség van meghallgatni a méltatást és eldönteni, hogy érdemes és méltó-e a jelölt arra a kitűntetésre, amit a Képviselő-testület megszavazott.

 

Györke Erzsébet képviselő

Jelzi, hogy ahhoz, hogy a lakosság szemébe nézzen, nem kell tükör. Hangsúlyozza, hogy mindig a tudása legjava és lelkiismerete szerint igyekszik szavazni. "Ha már a Bizottság és a Testület munkájáról ilyen negatív képet tud lefesteni, ehhez nagyon nagy tehetség kell. Amit mondani tetszett, azt polgármester úrral egyetértve, visszautasítom. … Abban is egyetértek, hogy az a viselkedés, amit képviselő úr tanúsított azon a zárt ülésen, az bizony egy tükröt megérdemelne, hogy belenézzen képviselő társam."

 

Kreisz László polgármester

Felmerül benne kérdésként, hogy mi történt volna, ha a képviselő urat szavazza meg a Testület. Érdeklődik, hogy ebben az esetben mi hangzott volna el ezen az ülésen. Megadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nem tudja elfogadni az elutasításra vonatkozó véleményeket.

 

Kreisz László polgármester

Taksony nap kapcsán jelzi, hogy reméli, hogy az a bölcs döntés, amit a Képviselő-testület meghozott és az elmúlt 10 év tapasztalata és munkája, valamint a következő napi ünnepség minden egyes momentuma rácáfol képviselő úrtól elhangzottakra. Rögzíti, hogy képviselő úr megállapításait polgármesterként, a taksonyiak és a Testület nevében nem el, csak visszautasította.

 

Ezt követően megkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Köszönti Surányiné Lantos Judit intézményvezető asszonyt. Jelzi, hogy Áncsán Mihály képviselő úr, SZNB elnöke még nem érkezett meg az ülésre, de a Bizottság a módosítást megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Érdeklődik, hogy van-e intézményvezető asszonynak kiegészítése az anyaggal kapcsolatban. Megadja a szót Surányiné Lantos Juditnak.

 

Surányiné Lantos Judit intézményvezető

Tájékoztatásul közli, hogy 2017. október 27-én hatósági ellenőrzésre került sor a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Az ellenőrzés előtt 5 nappal bekérték az iratokat átnézésre. Ezt követően javaslatokat fogalmaztak meg a szükséges változtatásokra a szakmai programban. Felhívták a figyelmet olyan jogszabályokra, amelyek már hatályon kívül vannak, de még tartalmazta a szakmai program. A javítás megtörtént. Mivel 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjólét egy szakmai egységben működik, ezért ez összevonásra került egy mellékletben (3. sz.). A Család és Gyermekvédelmi Központ feladatainak részletezését, törvényi hátterét is szükséges volt belevenni a szakmai programba, mivel 2016. január 1. óta a szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központhoz.

Az ellenőrzésről végzést küldenek határidő megjelölésével a szükséges módosítások elvégzésére.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Rögzíti, hogy a Szociális Bizottság a módosítást elfogadta. Az ülésen részéről javaslatként hangzott el, hogy a módosításokat az anyagban pirossal jelezzék. (Erre azért lenne szükség, mert képviselő úr nyomtatott formában kapja meg az ülések anyagát és így jobban látható lenne a módosítás.) Megjegyzi, hogy az ülésen kérte, hogy a testületi ülés előtt küldjék meg részére az átvezetett anyagot és nem kapta meg. A szakmai program módosítása részéről rendben van, de lenne még egy-két gondolata:

 

Jelzi, hogy van egy állandóan utcán élő taksonyi lakos.

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy biztosan beilleszthető a nyílt ülés keretébe a felvetés.

 

Tóth József képviselő

Hangsúlyozza, hogy nem mond konkrét nevet, csak érdeklődik, hogy a lakos a szolgálat látókörében van-e.

Felveti, hogy úgy tudja, hogy a szociális segítés keretében van ún. vészhelyzet kezelés és elhárítási feladat. Érdeklődik, hogy ez megoldott-e Taksonyban, és amennyiben van olyan eset, ahol sürgős segítségre van szükség, akkor van-e jelzési lehetőség. Amennyiben nincs jelző rendszer, akkor annak kialakítását szorgalmazza.

 

Surányiné Lantos Judit intézményvezető

Elmondja, hogy a szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központnak van egy krízis telefonszáma erre az esetre. Ez a telefonszám a szolgálat ajtaján is fel van tüntetve.

Létezik jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, de Taksonyban nincsen.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e további kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, úgy a szakmai program módosításának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 209 Száma: 17.11.28/3/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 18:53

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

1. javaslat: Határozat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

209/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság a koncepciót megtárgyalta. Hozzáfűzi, hogy a koncepció készítése nem kötelező, de segíti a költségvetés elkészítését. A Bizottság a koncepció elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Györke Erzsébet képviselő

Hozzáfűzi, hogy a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság is megtárgyalta a koncepciót és elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a Szociális Bizottság is megtárgyalta a koncepciót. Elnök úr még nincs jelen, így megkéri Tóth József képviselő urat, hogy néhány mondatban ismertesse a Bizottság véleményét.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy a Bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja ellenszavazat nélkül. Hozzáfűzi, hogy a bizottsági ülésen is megemlítette javaslatként, hogy a Taksonyi Református Misszió támogatását nem javasolja, mivel a katolikus egyház sem kér támogatást. Megjegyzi, hogy az oktatás finanszírozás a NNÖT kezében van, nem tudja elfogadni, hogy miért nyújt anyagi segítséget a települési önkormányzat.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az indokkal kapcsolatban mit nem tud elfogadni képviselő úr.

 

Tóth József képviselő

"Õk is a mi gyerekeink, az igaz, de nem kell pontosan úgy támogatni, hogy ők semmit nem tesznek annak érdekében - a református hitoktatás - , hogy megszerezzék az említett helyen a támogatást az elvégzett munkára. Egyszerűbb az, hogy kérünk az önkormányzattól. "

A másik téma az ingatlanvásárlással kapcsolatos: itt érdeklődik, hogy a Kraugert rendezését beleszámították-e.

A csapadékvíz elvezetésnél felsorolt utcáknál javasolja, hogy a Sólyom utcai csapadékvíz elvezetéssel egy időben a csatorna fővezetéke is kerüljön lefektetésre. Szeretné, ha ez beépítésre kerülne az anyagba, mivel egy munkafázissal a két feladat megoldható.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a koncepció készítés nem kötelező feladat, viszont összhangban a ciklusprogrammal irányt jelöl ki az adott évre a Képviselő-testület számára. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A Református Egyházközösség támogatásával kapcsolatban jelzi, hogy a koncepció elfogadása nem jelenti azt, hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Református Egyházközösséget 2018-ban is támogatja, csupán tájékoztatás az anyagban a nagyságrend miatt, hogy 2017-ben milyen civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat és egyesületeket támogatott a Testület.

Jelzi, hogy a Katolikus Egyházzal ellentétben a Református Egyházközösség nem tudott igénybe venni központi támogatást, azonban ez a 2018-as évtől megváltozik, az állam biztosítja a szükséges forrást. (2018-ban nem fognak támogatási kérelmet benyújtani..)

 

Halász János képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre módosult.

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatásul elmondja, hogy előző héten csütörtökön közmeghallgatás keretében sor került a koncepció ismertetésére. A hangfelvétel és a jegyzőkönyv az interneten elérhető. Érdeklődik, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a koncepció elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 210          Száma: 17.11.28/4/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 19:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

1. javaslat: 2018. évi költségvetési koncepció elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetési koncepciót a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

210/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetési koncepciót a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I-III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot, köszönti Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy könyvvizsgáló asszony részt vett a bizottsági ülésen is, a kérdéseket megtárgyalva a Bizottság elfogadásra javasolja a gazdálkodásról szóló beszámolót.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

Közli, hogy az I-III. negyedéves beszámoló szintén nem kötelező jellegű tájékoztatás a jogszabályok értelmében, de támogatást nyújt a koncepció elkészítéséhez, majd a költségvetéshez is. Véleménye szerint az anyag teljes körűen magába foglalja azokat az információkat, amelyek segítséget nyújtanak a későbbi döntések meghozatalában. Szeretné kiemelni, hogy a költségvetési bevételek jócskán fedezték a költségvetés kiadásait, ami azt jelenti, hogy a tárgyévi bevételekből tudott az önkormányzat gazdálkodni és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. A tájékoztatót elfogadásra javasolja.

 

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre változott.

 

Tóth József képviselő

Megemlíti, hogy a közhatalmi bevételeknél nagyon szépen teljesült a vagyoni típusú adók bevétele, ellenben a gépjárműadó befizetések elmaradtak. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka.

Másik észrevétele, hogy a felhalmozási költségvetési kiadásoknál felújítások címszó alatt módosított előirányzat 226 millió volt és ebből a teljesítés 1 % összesen.

A kiadásoknál a 2017. III. negyedévi tényadatoknál sokallja, hogy a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások címszó alatt (jogi tanácsadás, képviselet, iskolai egészségügyi szolgáltatás) 14 millió forint szerepel. Érdeklődik, hogy ebben a szerződéses kötelezettségek is benne vannak-e, vagy azon felül ekkora összeg.

 

Kreisz László polgármester

A felhalmozási kiadások tekintetében - beruházások 1 %-os teljesítést mutatnak - elmondja, hogy abból adódik, hogy 233 millió forint a számlán van és nem történt kifizetés, mivel a munka teljesítése nem érkezett el abba a fázisba, hogy az első részszámlát kibocsájthatná a kivitelező. Év végére ez az összeg el fog mozdulni. A másik ok, hogy a Révész utca tekintetében még nem kellett számlát kiegyenlíteni. A fedezet rendelkezésre áll.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra utalva jelzi, hogy ezek a (megkötött) szerződéses kötelezettségei az önkormányzatnak. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy konkrétan nem fog tudni válaszolni arra, hogy miért csak 63 %-ban teljesült a gépjárműadó bevétel, a behajtás folyamatban van. A kommunális adóval összevetve elmondható, hogy az jóval kevesebb összegű kötelezettség, amit a magánszemélyek két részletben teljesítenek. A gépjárműadó általában nagyobb jellegű kiadást jelent mindenki számára, ezért nem biztos, hogy mindenki teljesíteni tudja a befizetést a határidőig. Jelzi, hogy az összeg szeptember 30. óta emelkedett.

 

Tóth József képviselő

Nem egészen tudja elfogadni jegyző asszony válaszát, mert véleménye szerint a gépjárműadó inkább olyan lakosokat érint, akik tehetősebbek.

Megjegyzi, hogy a működési bevételeknél a bérleti díj témakörében fel van sorolva, hogy melyik cégtől mi folyik be. A Vízmű területén az Invitelnek is van bérleménye. Érdeklődik, hogy a kis épület után fizet-e a cég bérleti díjat. Utánajárást kér.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Ígéretet tesz arra, hogy a hivatal megnézi, annyi segítséget kér, hogy képviselő úr adja meg pontosan, hogy melyik területen van ez a bérlemény.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 211          Száma: 17.11.28/5/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28. 19:15

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról

1. javaslat: III. negyedéves beszámoló elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I.-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

211/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I.-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2017. (III.02.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a rendelet módosítását a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

A második rendelet módosítás az év közben történt változások leképezése. Az anyag részletesen taglalja a változásokról van szó. Maga a rendeletmódosítás, a kapcsolódó előterjesztés és a táblázat minden számszaki adatra kitér. A gépjárműadóra visszatérve jelzi, hogy a rendeletmódosításból látszik, hogy van kintlévősége az önkormányzatnak. Tapasztalata szerint az október hónapban ebben az adónemben még jelentős összeg befolyik és ezzel a kollégák is tisztában vannak, különben kezdeményezték volna az előirányzat csökkentését. Úgy látja, hogy az elmúlt időszakban megközelítette a teljesítés az előző évekét gépjárműadó vonatkozásában. Nem vitatja, hogy az adókat behajtani mindig nehéz. Úgy látja, hogy a munkatársak mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyi adók rendezésre kerüljenek. Rögzíti, hogy a rendelet módosítást elfogadásra javasolja.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a Sünivár Bölcsőde vonatkozásában 315.000,- forintot költött az önkormányzat emlékkönyvre. Érdeklődik, hogy hány darab könyv készült el, mennyit ajándékoztak el ebből és mennyi lett értékesítve.

 

Kreisz László polgármester

Továbbítja a kérdést intézményvezető asszony felé és ő fogja ezt következő testületi ülésen megválaszolni. Érdeklődik, hogy van-e még valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a rendeletmódosítást teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 15 Száma: 17.11.28/6/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28. 19:20

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendeletének módosítására

1. javaslat: Költségvetést módosító rendelet megalkotása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. I.-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017. () rendelete

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III.02.) rendelet módosításáról

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

615 214 879 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

676 635 580 forintban

Működési egyenleg

-          61 420 701 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

294 196 477 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

431 424 838 forintban

Felhalmozási egyenleg

-           137 228 361 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

909 411 356 forintban

Költségvetési kiadások

1 108 060 418 forintban

Költségvetési egyenleg

-198 649 062 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

343 135 607 forintban

Finanszírozási kiadások

144 486 545 forintban

Finanszírozási egyenleg

198 649 062 forintban

 

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 252 546 963 forintban állapítja meg.

 

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

Taksony, 2017. november 28.

 

 

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. november  napján megtörtént.

 

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017. (XI.30.) rendelete

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III.02.) rendelet módosításáról

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

615 214 879 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

676 635 580 forintban

Működési egyenleg

-          61 420 701 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

294 196 477 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

431 424 838 forintban

Felhalmozási egyenleg

-           137 228 361 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

909 411 356 forintban

Költségvetési kiadások

1 108 060 418 forintban

Költségvetési egyenleg

-198 649 062 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

343 135 607 forintban

Finanszírozási kiadások

144 486 545 forintban

Finanszírozási egyenleg

198 649 062 forintban

 

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 252 546 963 forintban állapítja meg.

 

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

 

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

Taksony, 2017. november 28.

 

 

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2017. november  napján megtörtént.

 

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A LAKIHEGY RÁDIÓ MÛSORSZOLGÁLTATÓ BT. MÉDIASZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Köszönti Dr. Szilvay Balázst a Lakihegy-Rádió igazgatóját. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tartalmas megbeszélésről és tájékoztatásról számol be a bizottsági üléssel kapcsolatban. Jelzi, hogy a Bizottság egyhangúan támogatja az ajánlat elfogadását.

 

Dr. Szilvay Balázs, Lakihegy-Rádió

Röviden bemutatja a Lakihegy-Rádió történetét: "2007-ben nyertük el az FM107-es frekvenciára az állami koncessziót és egy évvel később kezdtük meg rajta a műsor szolgáltatást. Idén vagyunk a frekvenciánkat tekintve 10 évesek, jövőre pedig a médiaszolgáltatásunkat tekintve. Azt a médiaszolgáltatást, amit néhány szóval lehetne aposztrofálni: helyi kereskedelmi rádiózás. … Egyfajta élményalapú rádiózást viszünk lassan egy évtizede. .. A hallgatói visszajelzéseink azt bizonyítják, hogy erre itt igény van.  A reprezentatív hallgatottság mérés azt mutatja, hogy egy átlagos napon több hallgatónk van mint a közmédia négy csatornájának együttvéve. … Ezt egy nagyon szisztematikus és elsősorban helyben élő emberek lokálpatriotizmusára alapozó médiaszolgáltatással tudtuk elérni. … Nagyon nagy szerepe volt ebben azoknak a helyhatóságoknak is, amelyek kezdettől fogva bizalmat tudtak nekünk szavazni. A fő mecénásunk Szigetszentmiklós Önkormányzata. Ott van a fejállomásunk és az egyik stúdiónk. ... (A másik Százhalombatta.) E mellett 9 éve ott van Tököl, Dunavarsány, illetve Dunaharaszti települése, illetve volt három éves időszak Szigethalom városával is. … Büszkék arra a hírszolgáltatásra, ami országos léptékben is megállja a helyét, hiszen azok a hírek, amiket mi készítünk, azt több budapesti, illetve vidéki rádió is sugározza. Nem csak megírjuk ezeket a híreket, hanem a hangos híreinket is továbbítjuk. … (Magyarországon két vállalkozás folytat hangos (országos) hír gyártást: ebből az egyik a Lakihegy-Rádió) . … Fontosnak tartjuk, hogy az online térben is jelen legyünk. Nem csak honlapot működtetünk, hanem a közösségi médiában is ott vagyunk. A Facebook oldalunknak közel 15.000 -es követői bázisa van. … A honlapunk nagy értéke, hogy komoly archívummal és adatbázissal rendelkezik. Minden felkerülő írásos anyag, továbbá a magazinműsorok anyaga visszahallgatható. … Tapasztalatunk az, hogy ahol elkezdtük a szolgáltatást, ott a helyben élők megszerették a rádiót. … "

Megemlíti, hogy egy átlagos napon (hivatalos reprezentatív mérés szerint) 20.000 hallgatója van a rádiónak a 12 település vonatkozásában. Hozzáteszi, hogy a 12 településnél sokkal több helyen fogható a rádió. Vételi körzet Soroksártól Ráckevéig, Alsónémeditől Érdig tart..

Részletezi az előterjesztésben olvasható ajánlat egyes pontjait. Az árral kapcsolatban elmondja, hogy az öt társult önkormányzatnál meghatározott díjaknál alacsonyabb.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jelzi, hogy a Rádió 10 évvel ezelőtti megalakulásán részt vett polgármester úr delegáltjaként. Véleménye szerint azóta a rádió nagyon sokat fejlődött. Támogatja a csatlakozást.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy az ajánlat elfogadása esetén a műsorhoz szükséges információanyag összegyűjtése, előkészítése kit fog érinteni, van-e hozzá erőforrás.

 

Dr. Szilvay Balázs, Lakihegy-Rádió

Megnyugtatásul közli, hogy a megszólalók, témák felkutatása nem okoz gondot a tapasztalatai szerint. A kezdeti időszakban a kapcsolatkiépítésre nagy hangsúlyt fektetnek, ez zökkenőmentesen szokott működni. Jelzi, hogy rugalmasan megvalósítható ajánlatot tettek (heti 1-2 hír, döntések..) A műsorok kialakítása - havi 1 magazinműsor - könnyen megtölthető tartalommal. A programok pedig korlátlanul állnak rendelkezésre. Jelzi, hogy a településen jól működő online médiarendszer van és az önkormányzati lap is kiváló. Könnyen  képbe lehet kerülni. Terveik között szerepel, hogy lesz egy munkatársuk, akivel gyakran lesz lehetőség találkozni (Mayer Nóra), ő látogatja majd a kiemelt eseményeket, készíti az interview-kat.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy alapvetően a rádióműsor készítést nem az önkormányzat szeretné végezni. A  konstrukció úgy szól, hogy lesz egy munkatárs, aki Taksonyban nyomon követi és beszámol az eseményekről. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Sajnálja, hogy erre a megkeresésre csak most került sor. Üdvözli a kezdeményezést.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 212          Száma: 17.11.28/7/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 19:33

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjeszetés a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

1. javaslat: Határozat a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatára

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatát 2018. január 1-jétől 1 éves határozott időtartamra, havi 190.000 Ft.+ÁFA összegért elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a médiaszolgáltatási szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

212/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakihegy Rádió Műsorszolgáltató Bt. médiaszolgáltatási ajánlatát 2018. január 1-jétől 1 éves határozott időtartamra, havi 190.000 Ft.+ÁFA összegért elfogadja.

2. Felhatalmazza a polgármestert a médiaszolgáltatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy a rendelet célja a békés egymás mellett éléshez szükséges olyan szabályrendszer lefektetése, ami betartható és elfogadható, ugyanakkor megszegés esetén jegyzői hatáskörben szankcionálható. Ugyanakkor a világ változásával ez a keretrendszer várhatóan mindig finomításra szorul. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendeletet.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a rendelet előkészítése hosszú folyamat volt. Ez év első felében tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, majd ezt követően polgármester úr ismertette a civil szervezetek vezetőivel, az anyagot előzetesen kiküldték részükre, hogy véleményt formálhassanak. Ezen túlmenően több fórumon is egyeztetésre bocsájtották a tervezetet. Megjelent a taksony.hu honlapon, illetve Hírlevélben is közölték a tervezet elérhetőségét. Az észrevételeket meg lehetett küldeni a Polgármesteri Hivatalba. Ezzel éltek a lakosok: elektronikus úton több vélemény is érkezett, melyeket igyekeztek beépíteni a tervezetbe. Ezt követően lakossági tájékoztató keretében is ismertetésre került az anyag. Az itt elhangzott véleményeket is bedolgozták a tervezetbe. Időközben egy jogszabály módosítás is történt, január elsejétől a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényt hatályon kívül helyezték, ehelyett egy új eljárási törvény lép hatályba, amely nem rendelkezik a közigazgatási bírságról, de átmeneti rendelkezésekkel a közigazgatási bírságra, mint szankcióra is lehetőség fog adódni a jövőben. A rendelet hatályba lépését 2018. január elsejétől javasolja. Jelzi, hogy a szabályokat nyilvánosságra kell hozni.

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően vitára bocsájtja az anyagot. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a szankcionálás 2018. január 1-től lép-e életbe. (Az előzetes bevezetésben 2019. január 1-től lép hatályba szerepel…)

 

Halász János és Szalai János képviselő urak elhagyták a termet, így a jelen lévő szavazók száma 5 (öt) főre változott.

 

Tóth József képviselő

Támogatja a rendeletet, de néhány észrevétele van ezzel kapcsolatban:

"Alapvető dolog az, hogy például a jegyzői hatáskör érvényesül ebben az egész rendeletben. A második dolog az, hogy a jegyzői hatáskört támogató és mindenképpen erősen biztosító lehetőség az, hogy közterület felügyelőt alkalmazzunk. A harmadik dolog pedig a szankcionálásnál a kiróható büntetések, illetve határozatok megszületése után jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani. Ez ne maradjon ki, mert az anyagban nem szerepel."

Következő dolog, hogy a jegyző egy személyben nem tehető felelőssé a rendeletben lefektetett szabálysértések elbírálása, jogossága, kirótt büntetések területén. Azért nem tehető egy személyben felelőssé, mert jelezve van, hogy bárki tehet bejelentést, jelzést, hogy hol történt szabálysértés. Az ilyen jelzések nem teljesen elfogadhatók és nem teljesen olyan esetek, amik megtámadhatatlanok. Ezért kell, hogy a jegyző asszony mellett működjön egy személy, aki a közterületi jelenlétével ezeket a szabálysértéseket teljes biztonsággal leírják és rögzítsék. ..."

 

Halász János képviselő visszaérkezett a terembe, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre változott.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy Képviselő-testület döntésétől függ, hogy közterület-felügyelői státusszal bővíti-e a hivatali álláshelyeket. A jövő évi munkatervbe ez a téma beépítésre került: januári ülésen szerepel napirendként. Eddig a hivatal megvizsgálja, hogy a státusz milyen költségeket jelentene az önkormányzatnak. A januári időpontnak köszönhetően a februári ülésre - költségvetés elfogadásakor - megfelelő információval fog rendelkezni a témában a Testület. Megerősíti, hogy valóban egy közterület-felügyelő a rendelet betartatásában nagy segítséget jelentene.

A jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatban rögzíti, hogy azt jogszabály írja elő, így valójában kötelezettség. Ezért ezt a rendeletben nem kell rögzíteni, mivel magasabb jogszabály szerint szükséges eljárni.

A rendelet 2018. január 1-től lép hatályba, a 2019. január 1-i határidő arra vonatkozik, hogy az idei évben született egy törvény, amely kifejezetten a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szól. Ez a törvény lép hatályba ezzel a dátummal. A köztes állapotra vonatkozóan az új törvény rendelkezik arról, hogy az átmeneti időszakban olyan közigazgatási szankció alkalmazható, amely e törvény hatályba lépését megelőzően is alkalmazható volt. Ez alapján a közigazgatási bírság megvalósítható.

 

Szalai János képviselő visszaérkezett a terembe, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egyetért abban, hogy a rendeletre szükség van. Aggályosnak tartja, hogy miközben a rendelet a magánszemélyekre alapvető szabályokat és szankciókat határoz meg, nem tér ki a vállalkozásokra, a vállalkozásokkal összefüggő környezeti ártalmak taglalására, és azok szankcionálására. Felhívja a figyelmet arra, hogy a településen belül működnek olyan vállalkozások, amelyek időnként zavaró tevékenységet végeznek. (pld. Vasútállomás..)  Véleménye szerint a vállalkozások számára is szükséges lenne kritériumokat megfogalmazni a működéssel kapcsolatban. Amíg ez nem teljesül, addig a tervezetet nem tudja teljes körűen támogatni.

 

Halász János képviselő

Részben egyetért Tóth képviselő úrral. Visszaemlékszik arra az időszakra, amikor működött Taksonyban közterület-felügyelő. Érdekes tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban. Inkább mezőőr alkalmazását javasolná, mivel külterületen nagyobb problémákat lenne szükséges kezelni.. Nem támogatja a közterület-felügyelő alkalmazást.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti Áncsán képviselő urat, hogy a rendelet a jogi személyekre is kiterjed. (2 §) Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy látja, hogy a rendeletnek nem témája a közterület-felügyelői státusz. Véleménye szerint a tervezet jól összeszedett, mindenre kiterjed. A betartatás a jövő kérdése. Nem kérdőjelezi meg a jegyző felelősségét; a rendelet betartásáért és a szankciókért egy személyben ő felel. Az anyagot jónak tartja.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy gondolja, hogy a jövőben a panaszok, bejelentések számának csökkenése jó mutatója lesz annak, hogy a rendelet elérte-e a célját. A rendelet megsértésének bejelentésére e-mail cím létrehozását javasolja, amennyiben arra van lehetőség. (eljárási rend beépítése a rendeletbe).

 

Tóth József képviselő

Felhozza, hogy a környék településein is (Dunaharaszti, Dunavarsány) működik közterület-felügyelő, nincs vele probléma. Nem fogadja el Halász képviselő úr érvelését.

 

Halász János képviselő

Nem lát különbséget az említett települések és Taksony között rendezettség tekintetében. Nem gondolja ezt a kérdést égető problémának. Nagyjából hasonló szintű rend van a településen, mint a környéken… Felhozza a magas költségeket ellenérvként.

 

Kreisz László polgármester

Megkér mindenkit, hogy a rendelet megtárgyalásához térjenek vissza. Rögzíti, hogy egy új korszak indul el azzal, hogy az együttélés szabályait összefoglaló rendeletet a Képviselő-testület megalkothatja, a szankcionálás lehetőségét magasabb rendű jogszabályok teszik lehetővé, ami alapján a település jegyzője eljárhat. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a rendelet 9§ 7f pontja az ingatlanról történő csapadékvíz kivezetés közterületre témakört taglalja. Megjegyzi, hogy ezt a kérdést már egy másik rendelet szabályozza: "közterületre csapadékvizet az ingatlanról kivezetni tilos." Mivel nem sikerült azt betartatni, véleménye szerint ebben az esetben is hasonlóra lehet számítani. Úgy gondolja, hogy itt a szövegezés azt sugallja, hogy amennyiben nem veszélyezteti a közterületen lévő építményeket, akkor nyugodtan ki lehet vezetni a vizet… (Rendeltetésszerű használatot ne akadályozza…)

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint ugyanarról beszélnek. Hangsúlyozza, hogy itt tudatosan a csapadékvíz közterületre történő kivezetésének veszélyeire hívja fel a figyelmet az önkormányzat. A szélsőséges időjárás következményeként ez a probléma egyre égetőbb. Jelzi, hogy Taksonyban közel 2200 ingatlan esetében ilyen módon oldják meg a csapadékvíz elvezetését. Érdekelné képviselő úr megoldási javaslata erre vonatkozóan.

 

Tóth József képviselő

Javasolja, hogy az ingatlan tulajdonosok tartsák bent hordókban, dézsákban a vizet az udvarban, úgy, mint a régi időkben. Locsolásra alkalmas, erre kellene ösztönözni a lakosságot. (műanyag hordók vásárlásának támogatása)

 

Hiányolja, hogy nem talált utalást a rendeletben az utcai szemetelés kezelésére vonatkozóan. Emlékeztet az utcai szeméttároló edények elhelyezésére tett korábbi javaslatára (egyforma, igényes szemétgyűjtők kihelyezése frekventált utcákban)

 

Állattartásnál, kóbor ebekre vonatkozóan érdeklődik, hogy van-e szankcionálás, ellenőrzés.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy nehéz beazonosítani az olyan kóbor ebeket, akikben nem található chip. Úgy gondolja, hogy ilyen esetekben az eddigi gyakorlatot fogja a hivatal követni: gyepmestert hívnak, aki elszállítja az állatot. Szívesen fogad egyéb javaslatokat a probléma kezelésére.

Ha az állat beazonosítható, csak akkor van lehetőség a szankcionálásra.

 

Érdeklődik, hogy konkrét javaslat-e a csapadékvíz kivezetés témaköre kerüljön ki a rendeletből, azaz ezt a kérdés ne szabályozza ez a rendelet. Illetve a szemetelés témakörével kapcsolatosan utána kell járnia, hogy beépíthető-e a rendeletbe. (Amennyiben szabálysértésnek minősül, akkor nem kerülhet bele.) Amennyiben igen, érdeklődik, hogy ez is tekinthető-e javaslatnak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy véli, hogy ezt a rendeletet most tanácsos lenne elfogadni. Véleménye szerint a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó rész maradjon benne az anyagban.

A szemeteléssel kapcsolatban közli, hogy amikor a szemét már ott van az utcán, akkor annak eltakarítása annak az ingatlantulajdonosnak (civil, jogi személy) a kötelessége, aki előtt eldobták. Továbbra is az elfogadását javasolja a rendeletnek és hangsúlyozza a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló módosítás lehetőségét a későbbiekben.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kukák karbantartása és ürítése az önkormányzat büdzséjét terhelné. Bízik a lakosság kölcsönös felelősségvállalásában és az egyén lakókörnyezetre vonatkozó rendbentartására/karbantartására vonatkozó igényében. (Mindemellett mindenkinek kötelessége az árkot, zöld felületet rendben tartani, a síkosság mentesítésről gondoskodni és a csapadékvíz elvezetése pedig nem veszélyeztetheti a közterületi létesítményt.) Úgy gondolja, hogy az a tisztaság, ami tapasztalható Taksony területén nem igényel közterület-felügyelőt, inkább azzal ért egyet, hogy a külterületen van szükség megoldást találni a hulladéklerakás visszaszorítására. Szintén javasolja a rendelet elfogadását. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A közterületi szemeteléshez visszatérve meg szeretné erősíteni, hogy szabálysértési törvényben szerepel, mint köztisztasági szabálysértés (közterületen, közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmi közlekedési eszközön szemetelés.) Ebből adódóan nem kerül bele a rendeletbe, ilyen módon nem szabályozható.

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, hogy a rendeletre szükség van, de további módosításokra is. A szemeteléssel kapcsolatban hozzáfűzi, hogy lehetetlen az éjszakai szemetelőket beazonosítani. Jelzi, hogy a csapadékvíz elvezetésre adott javaslatot és nem történt reagálás.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ez műszaki kérdés. Elsőként azt kéri a képviselőktől, hogy amikor már mindenkinél van műanyag hordó és abba gyűjtik a csapadékvizet, akkor várják el mástól is ezt a megoldást. A vitát lezárja és a rendelet elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 16 Száma: 17.11.28/8/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28. 20:24

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet elfogadására

1. javaslat: A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet megalkotása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

/2017. () önkormányzati rendelete

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.            Fejezet

Általános rendelkezések

1.   A rendelet célja

 

1.   §

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül megteremtse azokat a feltételeket, melyekkel a lakosság nyugalmát zavaró magatartási cselekmények szankcionálhatóvá válnak, így várhatóan elősegítik a jogkövető magatartás érvényesülését és a harmonikusabb együttélést.

 

2.   A rendelet hatálya

 

2.   §

 

(1)   A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Taksony Nagyközség közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2)   A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

 

3.   Értelmező rendelkezések

 

3.   §

 

E rendelet alkalmazásában

a)  közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b)  közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület.

 

II.          Fejezet

 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

 

1.   Eljárási szabályok

 

4.   §

 

(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban, vagy írásban bárki megteheti.

(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt eljárás lefolytatására és ezzel kapcsolatos szankció kiszabására - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva - a jegyző jogosult.

(3)   A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert adatait, a magatartásnak, az elkövetési helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(4)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr), a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény (továbbiakban: Szabs. tv) valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény (továbbiakban: Szankciótörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szankciótörvény hatálybalépéséig a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései az irányadóak.

 

 

2.   Közigazgatási bírság

 

5.   §

 

(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén kettőszázezer forintig jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2)   A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni különösen:

a)  a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, továbbá

b)  az elkövető személy vagyoni helyzetét, körülményeit, jövedelmi viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat - a hatóság erre vonatkozó felhívására - önként igazolja.

(3)   Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és azt közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője személyi körülményei, a cselekmény elkövetésének körülményei indokolják, továbbá ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

 

 

3.   A közigazgatási bírság megfizetése

 

6.   §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Taksony Nagyközség Önkormányzatának erre a célra kijelölt pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

 

III.        Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai

 

1.   A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

 

7.   §

 

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki 

 

a)  közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,

b)     közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyezett időtartamot meghaladóan tárol, továbbá, ha az üzemképtelen járművet az üzembentartó vagy a tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 8 napon belül nem távolítja el,

c)     3,5 tonnát meghaladó össztömegű teher és áruszállításra szolgáló gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, munkagépet, pótkocsit, autóbuszt közúton, közterületen tárol,

d)    közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, lépcsőt, homlokzati hőszigetelést, közúti behajtót, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,

e)     a közterületet érintő építési, közműépítési, javítási munkálatokra a munka megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást nem kér,

f)      építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot és törmeléket közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,

g)     az építési munkálatok befejezését követően a közterületet nem takarítja fel,

h)     közterületi emléktáblát, közúti jelzőtáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,

i)       közterületen, a helyi védelemben részesítendő és az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken, azok kerítésein, élő fán, korláton, padokon, a játszótér berendezésein, a buszvárókon, transzformátorokon és villanyoszlopokon reklámhordozót, plakátot, falragaszt elhelyez, illetve erre megbízást ad.

j)     építő- vagy tüzelőanyagot 72 órát meghaladóan közterületen tárol,

k)    közterületet lekerít, (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával határos gondozott részének védelmére az útburkolat szélétől, vagy a szilárd útburkolattal el nem látott földút esetén a kitaposott nyom szélétől számított 1,5 méteren belül kihelyezett kő, fém, karó, huzal, vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő), közterület használat elől elzár. Az engedéllyel kihelyezett forgalomkorlátozó elkerítéseknek minden esetben jól láthatónak kell lennie.

 

2.   Ipari, kereskedelmi tevékenység

 

8.   §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ipari, kereskedelmi tevékenység körében, aki:

a)    gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy a környezetet szennyező módon tisztít;

b)   közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást végez;

c)    vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet;

d)    közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

 

3.   A köztisztaság fenntartása

 

9.   §

 

(1)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), illetőleg a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:

a)  az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,

b)  a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek (pl: udvar, kert) a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

c)    az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, továbbá a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, a terület szemét- és gyommentesítéséről, valamint annak elszállításáról/elszállíttatásáról, továbbá téli időszakban a hó, és síkosság mentesítéséről,

d)  az ingatlanokról az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról,

e)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, gyommentesítéséről, hótól, jégtől és egyéb lefolyást gátló anyagoktól való megtisztításáról,

f)   arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse.

 

(2)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki a település közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a külön jogszabály(ok)ban meghatározott égetés az ott szabályozott módon.

 

4.   Állattartás

 

10.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a)  a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb, más tulajdonában lévő magánterületre történő átjutását lehetővé tesz;

b)  az általa tartott állatot bármilyen ok miatt elhagy, szabadon enged;

c)  aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

d)  aki nem gondoskodik a trágya, illetve trágyalé zárt, szag- és szivárgásmentes tárolásáról, valamint annak rendszeres időközönként történő elszállításáról,

e)  aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba ebet - a vakvezető vagy terápiás kutya kivételével - bevisz.

5.   Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

 

11.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a)  a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

b)  a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c)   a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket helyez el,

d)  saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel.

 

6.   Környezetünk védelme, zajvédelem

 

12.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a)    a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

b)   az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,

c)    a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,

d)    közterületre telepített fát, facsemetét rongál.

 

13.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a zajvédelemmel kapcsolatban aki

a)  Taksony nagyközség belterületén akár emberi hanggal, hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz 23.00-6.00 között a hét bármely napján;

b)  erős zajjal járó ipari tevékenység végez 20.00 - 6.00 óra között és hétvégeken,

c)   zajt keltő munkát (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végez 20.00 - 6.00 óra között hétfőtől szombatig, vagy vasárnap a nap bármely szakában.

 

7.   Házszámtábla elhelyezése

 

14.                §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

 

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2017. november 28.

     

 

           Kreisz László                                                               Dr. Micheller Anita

          polgármester                                                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve 2017. november -án.

 

                                                                               Dr. Micheller Anita

                                                                                         jegyző

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             71.24         55.56     5

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete

 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

IV.         Fejezet

Általános rendelkezések

 

4.   A rendelet célja

 

15.                §

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat a közigazgatási határain belül megteremtse azokat a feltételeket, melyekkel a lakosság nyugalmát zavaró magatartási cselekmények szankcionálhatóvá válnak, így várhatóan elősegítik a jogkövető magatartás érvényesülését és a harmonikusabb együttélést.

 

5.   A rendelet hatálya

 

16.                §

 

(3)   A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Taksony Nagyközség közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(4)   A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

 

6.   Értelmező rendelkezések

 

17.                §

 

E rendelet alkalmazásában

c)   közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

d)  közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület.

 

V.           Fejezet

 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

 

4.   Eljárási szabályok

 

18.                §

 

(5)   A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban, vagy írásban bárki megteheti.

(6)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt eljárás lefolytatására és ezzel kapcsolatos szankció kiszabására - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva - a jegyző jogosult.

(7)   A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy ismert adatait, a magatartásnak, az elkövetési helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(8)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (továbbiakban: Ákr), a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény (továbbiakban: Szabs. tv) valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény (továbbiakban: Szankciótörvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szankciótörvény hatálybalépéséig a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései az irányadóak.

 

 

5.   Közigazgatási bírság

 

19.                §

 

(4)   A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetén kettőszázezer forintig jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(5)   A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni különösen:

c)  a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, továbbá

d)  az elkövető személy vagyoni helyzetét, körülményeit, jövedelmi viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat - a hatóság erre vonatkozó felhívására - önként igazolja.

(6)   Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és azt közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője személyi körülményei, a cselekmény elkövetésének körülményei indokolják, továbbá ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

 

6.   A közigazgatási bírság megfizetése

 

20.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Taksony Nagyközség Önkormányzatának erre a célra kijelölt pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

 

VI.         Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai

 

8.   A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

 

21.                §

 

(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki 

 

l)    közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,

m)   közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyezett időtartamot meghaladóan tárol, továbbá, ha az üzemképtelen járművet az üzembentartó vagy a tulajdonos a közterületről saját költségén a felszólítást követő 8 napon belül nem távolítja el,

n)     3,5 tonnát meghaladó össztömegű teher és áruszállításra szolgáló gépjárművet, mezőgazdasági vontatót, munkagépet, pótkocsit, autóbuszt közúton, közterületen tárol,

o)   közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, lépcsőt, homlokzati hőszigetelést, közúti behajtót, hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez,

p)     a közterületet érintő építési, közműépítési, javítási munkálatokra a munka megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást nem kér,

q)     építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot és törmeléket közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,

r)      az építési munkálatok befejezését követően a közterületet nem takarítja fel,

s)     közterületi emléktáblát, közúti jelzőtáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,

t)      közterületen, a helyi védelemben részesítendő és az önkormányzat tulajdonában lévő épületeken, azok kerítésein, élő fán, korláton, padokon, a játszótér berendezésein, a buszvárókon, transzformátorokon és villanyoszlopokon reklámhordozót, plakátot, falragaszt elhelyez, illetve erre megbízást ad.

u)    építő- vagy tüzelőanyagot 72 órát meghaladóan közterületen tárol,

v)    közterületet lekerít, (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával határos gondozott részének védelmére az útburkolat szélétől, vagy a szilárd útburkolattal el nem látott földút esetén a kitaposott nyom szélétől számított 1,5 méteren belül kihelyezett kő, fém, karó, huzal, vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő), közterület használat elől elzár. Az engedéllyel kihelyezett forgalomkorlátozó elkerítéseknek minden esetben jól láthatónak kell lennie.

 

9.   Ipari, kereskedelmi tevékenység

 

22.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ipari, kereskedelmi tevékenység körében, aki:

e)    gépjárművet közterületen iparszerűen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy a környezetet szennyező módon tisztít;

f)     közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást végez;

g)    vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet;

h)    közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

 

10.                A köztisztaság fenntartása

 

23.                §

 

(3)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), illetőleg a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki nem gondoskodik:

g)  az egyes ingatlanok tisztán tartásáról,

h)  a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek (pl: udvar, kert) a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,

i)     az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, továbbá a járda és az út között kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, a terület szemét- és gyommentesítéséről, valamint annak elszállításáról/elszállíttatásáról, továbbá téli időszakban a hó, és síkosság mentesítéséről,

j)    az ingatlanokról az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról,

k)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, gyommentesítéséről, hótól, jégtől és egyéb lefolyást gátló anyagoktól való megtisztításáról,

l)    arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse.

 

(4)   A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki a település közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, kivéve a külön jogszabály(ok)ban meghatározott égetés az ott szabályozott módon.

 

11.                Állattartás

 

24.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

f)   a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb, más tulajdonában lévő magánterületre történő átjutását lehetővé tesz;

g)  az általa tartott állatot bármilyen ok miatt elhagy, szabadon enged;

h)  aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

i)    aki nem gondoskodik a trágya, illetve trágyalé zárt, szag- és szivárgásmentes tárolásáról, valamint annak rendszeres időközönként történő elszállításáról,

j)   aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba ebet - a vakvezető vagy terápiás kutya kivételével - bevisz.

12.                Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

 

25.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

e)  a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

f)   a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

g)  a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket helyez el,

h)  saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel.

 

13.                Környezetünk védelme, zajvédelem

 

26.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

e)    a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

f)     az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,

g)    a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,

h)    közterületre telepített fát, facsemetét rongál.

 

27.                §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a zajvédelemmel kapcsolatban aki

d)  Taksony nagyközség belterületén akár emberi hanggal, hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz 23.00-6.00 között a hét bármely napján;

e)  erős zajjal járó ipari tevékenység végez 20.00 - 6.00 óra között és hétvégeken,

f)   zajt keltő munkát (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végez 20.00 - 6.00 óra között hétfőtől szombatig, vagy vasárnap a nap bármely szakában.

 

14.                Házszámtábla elhelyezése

 

28.                §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.

 

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

 

Taksony, 2017. november 28.

        

 

           Kreisz László                                                               Dr. Micheller Anita

          polgármester                                                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve 2017. november -án.

 

                                                                               Dr. Micheller Anita

                                                                                         jegyző

 

9. ELÕTERJESZTÉS A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a következő napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a beérkezett javaslatok bekerültek a munkatervbe és így a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság a munkatervet megtárgyalta és két kiegészítéssel javasolta elfogadásra: az egyik javaslat a Sólyom utca csatornázásának a vizsgálata, a másik pedig a temető bekerítése című témát öleli fel.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

A Bizottság szintén elfogadásra javasolja a munkatervet. Hangsúlyozza, hogy bármilyen téma az év során felmerül a falu életében, azt a hivatal napirendre tűzheti képviselői javaslatra.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy Tóth József képviselő úrnak is voltak javaslatai, melyek szintén felvételre kerültek a munkatervbe. Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a munkaterv elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 213          Száma: 17.11.28/9/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:27

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

1. javaslat: Határozat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkaterv javaslatot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

213/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi munkaterv javaslatot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10.                                                                                                       ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATÁSETIKAI KÓDEXÉNEK ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság támogatását tolmácsolja Testület felé.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi az intézkedések megtételére irányuló arányosság témakörénél, "hogy az intézkedések nem merülhetnek ki abban, hogy az ügyfelet "Majd intézkedünk" kifejezéssel lerázzuk." Elmondja, hogy nem sokszor, de volt rá példa, hogy ügyfelek bejelentettek valamit, amire ezt a választ kapták és nem történt semmi. Szeretné, ha a kódexben rögzítésre kerülne "ennek elkerülésének biztosítása."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Az elhangzott javaslat beépítését a kódexbe nem tanácsolja. Jelzi, hogy mindenkinek lehetősége van arra, amikor bejelentéssel él a hivatalban, hogy azt írásban tegye meg. Ebben az esetben írásban választ is kell kapnia. Szóbeli bejelentés esetén is kérhető, hogy jegyzőkönyvbe foglalják a bejelentést. Tájékoztatásul közli, hogy sok esetben megpróbálnak először hivatalos eljáráson kívül tenni az ügy érdekében, de nem gondolja, hogy a "Majd intézkedünk" kifejezés tiltásának a kódexben lenne a helye.

 

Kreisz László polgármester

Tóth József képviselő úr javaslatának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 214          Száma: 17.11.28/10/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő a Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó hivatásetikai alapelveket és az hivatásetikai eljárás szabályait tartalmazó Hivatásetikai Kódex kiegészítésére irányuló javaslatát, mely a lakossági bejelentésekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik, elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             14.29         11.11     1

Nem                                6             85.71         66.67     6

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

214/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő a Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó hivatásetikai alapelveket és az hivatásetikai eljárás szabályait tartalmazó Hivatásetikai Kódex kiegészítésére irányuló javaslatát, mely a lakossági bejelentésekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik, elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

A Hivatásetikai Kódex előterjesztés szerinti változatának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 215          Száma: 17.11.28/10/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:31

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

2. javaslat: Határozat a Taksonyi Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó hivatásetikai alapelveket és az hivatásetikai eljárás szabályait a határozat mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg. Egyúttal felkéri a jegyzőt a mellékelt hivatásetikai kódexben foglaltak köztisztviselőkkel történő megismertetésére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

215/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban alkalmazandó hivatásetikai alapelveket és az hivatásetikai eljárás szabályait a határozat mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg. Egyúttal felkéri a jegyzőt a mellékelt hivatásetikai kódexben foglaltak köztisztviselőkkel történő megismertetésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A DUNAVARSÁNYI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIAI KORSZERÛSÍTÉSE PÁLYÁZAT KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MEGKÖTÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti a Bizottság támogatását.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy az előterjesztésben olvasható a projekt bekerülési összköltsége, illetve részletezve van, hogy mennyi az állami támogatás és mennyi a hat település önrésze. Mindezt összeadta és mínusz 65.446.000,- forintot kapott eredményül. Ez a mínusz közel az önrésszel azonos nagyságrend. Véleménye szerint ezt így nem lehet támogatni. Érdeklődik, hogy mi lehet itt a probléma. Választ vár a felvetésre.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés nem erről szól, hanem arról, hogy a támogatás összege megemelkedett és a módosított megállapodást írjuk alá. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a megállapodás megkötéséről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 216          Száma: 17.11.28/11/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:33

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

1. javaslat: Határozat a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése pályázat konzorciumi megállapodásának megkötésére

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

1. a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges Konzorciumi megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

216/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

1. a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú, Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése pályázat megvalósításához szükséges Konzorciumi megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megkéri képviselő urat, hogy küldje meg számára, hogy melyik tételeket adta össze és írásban fog válaszolni a kérdésre.

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A FÕ ÚT 52. SZÁM ALATTI INGATLAN BONTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a Fő út 52 és a Fő út 54 is megmenthetetlen állapotban van. Szomorjai Ferenc statikus szakvéleményét kikérték. Elmondja, hogy a Fő út 52-t egy tulajdonostárssal birtokolja az önkormányzat közösen, így az ő hozzájárulása is szükséges a lebontáshoz.

A Bizottság az elbontást javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Hangsúlyozza, hogy a tulajdonostárs hozzájárulása szükséges a lebontáshoz. Jelzi, hogy nem látta a hozzájárulást. Véleménye szerint, amíg az nem áll rendelkezésre, addig ez a téma nem aktuális. Napirendről levételt javasol.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy az előterjesztés kitér arra, hogy a tulajdonostárssal egyeztetés történt és támogatta a bontást. A téma ezért került a Testület elé. Megjegyzi, hogy sürgős intézkedésre van szükség, mivel az épület életveszélyes állapotban van, amit a szakvélemény is megerősít. A határozati javaslat ennek megfelelően tartalmazza, hogy a bontásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tulajdonostárstól az írásbeli hozzájárulás rendelkezésre áll. Úgy véli, hogy ezzel a felhatalmazással a Képviselő-testület nyugodtan meghozhatja döntését. (Hiszen ellenkező esetben nem kerülhet sor a bontásra.)

 

Halász János képviselő

Érdeklődik, hogy a hozzájárulás a költségekhez történő hozzájárulást is jelenti-e, vagy csak az önkormányzatot terheli. Úgy véli, hogy a tulajdonviszonyok rendezése is szükséges lenne.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy erről is történt egyeztetés a tulajdonostárssal, aki jelezte, hogy nyitott a rendezésre. Ugyanakkor jelzi, hogy most annak az épületrésznek az elbontására kerülne sor, amit az önkormányzat vásárolt meg. Tulajdonostárs nyitott a bontást követően a felelősségi körök lehatárolására és a bontási költségek valamilyen arányú megosztására is. Jelenleg, ha bármi történne az adott ingatlanon azért a tulajdonosok egyetemlegesen felelősek. Rögzíti, hogy a terület további hasznosítása kapcsán azonban teljesen eltérőek az álláspontok. Első körben az életveszélyes helyzet megszűntetése a cél. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 217          Száma: 17.11.28/12/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:40

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

1. javaslat: Határozat a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szomorjai Ferenc statikai szakvéleménye alapján a 2335 Taksony, Fő út 52. szám alatti, 208.hrsz-ú ingatlan első három lakásának, mellékelt helyszínrajz alapján történő elbontását határozza el. A bontási munkálatok kizárólag Wágner Tamás tulajdonostárs hozzájárulásával kezdhetők meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

217/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szomorjai Ferenc statikai szakvéleménye alapján a 2335 Taksony, Fő út 52. szám alatti, 208.hrsz-ú ingatlan első három lakásának, mellékelt helyszínrajz alapján történő elbontását határozza el. A bontási munkálatok kizárólag Wágner Tamás tulajdonostárs hozzájárulásával kezdhetők meg.

 

Határidő: 2018. január 31.

Felelős: polgármester

 

Tóth József képviselő

Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatban a bontást végző kivitelezőt nem tűntették fel, de az anyagban benne van. Pótolni szükséges.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a döntési javaslat első részéről történt szavazás, miszerint a bontási munkálatok a tulajdonostárs hozzájárulásával kezdhetők meg. A döntés javaslat második része, hogy mely kivitelezővel végezteti el az önkormányzat ezt a munkát. Itt hozzáfűzi, hogy összesen négy ajánlat érkezett be 1 millió és 1,5 millió között. A legkedvezőbb ajánlatot (Virabel Kft) javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 218          Száma: 17.11.28/12/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:42

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

2. javaslat: Határozat a Fő út 52. szám alatti ingatlan bontásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony, Fő út 52. szám alatti ingatlan bontási munkálataival, valamint a bontással kapcsolatos előkészítő tevékenység lebonyolításával a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t bízza meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

218/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony, Fő út 52. szám alatti ingatlan bontási munkálataival, valamint a bontással kapcsolatos előkészítő tevékenység lebonyolításával a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t bízza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSÁRA A KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK KARBANTARTÁSÁRA 2018 ÉVRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő asszony elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre módosult.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul elmondja, hogy harmadik éve az Eurovill tartja karban a lámpatesteket. Alapvetően pozitív tapasztalatokról számol be. A bizottsági ülésen az a vélemény alakult ki, hogy a következő időszakra is a cég megbízását javasolják. Hozzáfűzi, hogy a legkedvezőbb ajánlatot is az Eurovill adta.

 

Halász János képviselő

Támogatja a javaslatot. Jelezni szeretné, hogy a Fő úton (Sportpálya környékén) erősebb szél esetén némelyik lámpa kileng, a rögzítések megerősítését, ellenőrzését kéri.

 

Szalai János képviselő

Visszatérve hozzáfűzi, hogy rendszeres tájékoztatást kap arról, hogy hol, milyen munkát végzett el a cég. Az újonnan kiépült közvilágítási eszközök karbantartási szerződésbe foglalását is fontosnak tartja.

 

Györke Erzsébet képviselő asszony visszatért, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre módosult.

 

Tóth József képviselő

Értékeli, hogy a megadott árban a lámpatesteket benövő fák gallyazása is beletartozik. Támogatja a szerződéskötést.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 219          Száma: 17.11.28/13/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:46

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés vállalkozó kiválasztására a közvilágítási lámpatestek karbantartására 2018. évre

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 1.-től 2020. december 31-ig, három év határozott időre az Eurovill Kft-t. bízza meg a közvilágítási lámpatestek karbantartásával 126.286 Ft + Áfa/hó áron. Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

219/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 1.-től 2020. december 31-ig, három év határozott időre az Eurovill Kft-t. bízza meg a közvilágítási lámpatestek karbantartásával 126.286 Ft + Áfa/hó áron. Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS AZ NCT KÉRELMÉRE AZ ÜZEM KÖRÜLI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK CSERÉJÉNEK ÜGYÉBEN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendet. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Az ingatlancseréket a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek. A helyszínrajzon jól látható, hogy az adott ingatlanok az NCT területének közelében vannak, ugyanakkor a másik irány kedvező lehet az önkormányzat számára.

 

Tóth József képviselő

Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben nem szerepel döntési javaslat, így nem tudja támogatni a cserét.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatát teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 220 Száma: 17.11.28/14/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

1. javaslat: Határozat az NCT kérelmére az üzem körüli Önkormányzati tulajdonú ingatlanok cseréjének ügyében

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az NCT Kft. és az Önkormányzat közötti területcserék lebonyolítását.

 

Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

220/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az NCT Kft. és az Önkormányzat közötti területcserék lebonyolítását.

 

Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

15. ELÕTERJESZTÉS A FÕ ÚT 38. SZÁM ALATTI INGATLANRA MEGKÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS FELÜLVIZSGÁLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság támogatja a határozati javaslat mindkét pontját.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más hozzáfűzés, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 221 Száma: 17.11.28/15/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés a Fő út 38. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

1. javaslat: Határozat a Fő út 38. szám alatti ingatlanra megkötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Budai Csaba tulajdonossal, a Fő út 38. szám alatti ingatlan tekintetében 2016. október 04-én kötött bérleti szerződés meghosszabbításához hozzájárul. A bérleti szerződést határozott időre, 2019.12.31-ig köti, a bérleti díj összegét 2018.01.01 napjától kezdődően 50.000,-(ötvenezer) forint/hó összegben állapítja meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

221/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Budai Csaba tulajdonossal, a Fő út 38. szám alatti ingatlan tekintetében 2016. október 04-én kötött bérleti szerződés meghosszabbításához hozzájárul. A bérleti szerződést határozott időre, 2019.12.31-ig köti, a bérleti díj összegét 2018.01.01 napjától kezdődően 50.000,-(ötvenezer) forint/hó összegben állapítja meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

 

 

16. ELÕTERJESZTÉS DR. ERNSZT EDINÁVAL KÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS FELÜLVIZSGÁLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót elnök úrnak.

 

Szalai János képviselő

A jelenleg is hatályban lévő szerződés folytatását javasolja a Bizottság. Pozitív tapasztalatokról számol be.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 222 Száma: 17.11.28/16/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

16. napirend: Előterjesztés Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

1. javaslat: Határozat Dr. Ernszt Edinával kötött bérleti szerződés felülvizsgálatára

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Ernszt Edina fül-orr-gégész szakorvossal 2015. július 13-án kötött szerződés meghosszabbításához, a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti fertőzőbeteg rendelő heti 2X2 órában történő bérlésére vonatkozóan, hozzájárul. A bérleti szerződést határozatlan időre köti, a bérleti díj összegét változatlanul 10.000,- (tízezer) forint/hó összegben, a rezsiköltséget 6000,- (hatezer) forint/hó átalányban állapítja meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

222/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Ernszt Edina fül-orr-gégész szakorvossal 2015. július 13-án kötött szerződés meghosszabbításához, a Taksony, Szent Anna tér 1. szám alatti fertőzőbeteg rendelő heti 2X2 órában történő bérlésére vonatkozóan, hozzájárul. A bérleti szerződést határozatlan időre köti, a bérleti díj összegét változatlanul 10.000,- (tízezer) forint/hó összegben, a rezsiköltséget 6000,- (hatezer) forint/hó átalányban állapítja meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: polgármester

 

 

17. ELÕTERJESZTÉS A 2018. ÉVI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót elnök úrnak.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza a feladat fontosságát különösen a vízpart közelsége miatt.

 

Kreisz László polgármester

Üdvözli azt a kezdeményezést, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata felvállalta a feladat megszervezését és már decemberben elindul a folyamat. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy a kimutatás tartalmazza a 2017 évi költségeket és a várható 2018-as költségeket. A 2018 évi költségek tekintetében megállapítja, hogy az majdnem a tavalyi duplája. Ennek okára kérdez rá.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy a tavalyi évben is ennyi volt az előirányzott költség, ami a településre esett volna, azonban minden évben szerepet vállal a szúnyoggyérítésben a Katasztrófavédelem is. Ezért kevesebb alkalommal kell a térségnek pluszban saját költségére igénybe venni a szúnyoggyérítési alkalmakat. Ennek köszönhető, hogy a végleges költség 2017-ben kevesebb lett. Várhatóan a következő évben is kevesebb lesz a kifizetés.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 223 Száma: 17.11.28/17/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:53

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

17. napirend: Előterjesztés a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

1. javaslat: Határozat a 2018. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes körű szervezési, beszerzési, megrendelői, pénzügyi és adminisztrációs tevékenység lebonyolításával megbízza Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát, a mellékletben foglalt megbízási szerződés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület a szúnyoggyérítés költségeit a 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

223/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes körű szervezési, beszerzési, megrendelői, pénzügyi és adminisztrációs tevékenység lebonyolításával megbízza Szigetszentmiklós Város Önkormányzatát, a mellékletben foglalt megbízási szerződés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület a szúnyoggyérítés költségeit a 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

18. ELÕTERJESZTÉS A FELVIDÉKI TAKSONY (MATÚSKOVO) RÉSZÉRE TÖRTÉNÕ TAKSONY ZÁSZLÓ ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnök asszonyának.

 

Györke Erzsébet képviselő

A Bizottság szép és nemes gesztusként értékeli a kezdeményezést és elfogadásra javasolja a Testületnek. Tájékoztatásul közli, hogy a felvidéki település fennállásának 880. évfordulóját fogja ünnepelni a következő évben. Polgármester asszony jelezte, hogy a Taksony napi ünnepségen jelen tud lenni és ennek keretében kerülne sor a zászló átadására.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 224 Száma: 17.11.28/18/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 20:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

18. napirend: Előterjesztés a felvidéki Taksony (Matúškovo) részére történő Taksony zászló adományozásáról

1. javaslat: Határozat a felvidéki Taksony (Matúškovo) részére történő Taksony zászló adományozásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felvidéki Taksony (Matúškovo) okleveles említésének 880. évfordulója alkalmából a testvértelepülés részére Taksony zászlót adományoz. A zászló adományozására a Taksony-napi ünnepség keretében, 2017. november 29-én kerül sor.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

224/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a felvidéki Taksony (Matúškovo) okleveles említésének 880. évfordulója alkalmából a testvértelepülés részére Taksony zászlót adományoz. A zászló adományozására a Taksony-napi ünnepség keretében, 2017. november 29-én kerül sor.

 

Határidő: 2017. november 29.

Felelős: polgármester

 

19. BESZÁMOLÓ A KRAUGERT RENDEZÉSÉNEK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót elnök úrnak.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a beszámolót a Bizottság elfogadásra javasolja.

 

Halász János képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre csökkent.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy sok mindent lehet hallani a faluban, többek között megtudta, hogy az önkormányzatnak van egy jóhiszemű versenytársa, aki nem 900,- forintot, hanem 1100,- forintot kínál a telkekért. Örömét fejezi ki, hogy így nem az adófizetők által befizetett közös pénzből kell költeni, hanem a versenytárs költi a saját pénzét. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megköszöni a beszámoló elkészítését. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy ezt a mindenre kiterjedő, nehéz munkát végzi a hivatal. Hozzáfűzi, hogy 2010 és 2015 között nem történt a terület rendezése kapcsán előrelépés. Ismételten megköszöni a folyamatos munkát és tájékoztatást.

 

Tóth József képviselő

Az aktuális állásról szóló kimutatást elfogadhatónak tartja, ha ez egy intenzív lendületet ad a terület végleges rendezéséhez.

Hozzáfűzi, hogy az út bejegyzését a jövő évben az önkormányzat szeretné megvalósítani, ehhez kapcsolódik az, hogy van egy 2010-es megállapodása az önkormányzatnak az első soros tulajdonosokkal, mely szerint, ha az út kiszabályozása, rendezése megtörténik, evvel egyidejűleg az első sor belterületbe vonása is rendeződik. Kéri, hogy ez legyen szem előtt tartva.

Jelzi, hogy a "Megvalósult cserék" táblázatban hiányzik a 4132 hrsz saroktelek. (A tulajdonos a telek szinte teljes egészét az útba adta és csere tekintetében szeretne megállapodni az önkormányzattal. Csereként elfogadna a 4131 hrsz-ből  - az önkormányzatnak van egy 330 nm-es tulajdona..) Szorgalmazza a cserét.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy itt útról van szó.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy ugyanilyen út volt, amit másnak eladtak, azaz véleménye szerint megoldható a csere.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a hivatal tartja a kapcsolatot Makó Pállal, de ez az információ még nem jutott el hozzá, hogy cserélni szeretne. Elmondja, hogy másik javaslatot tett, amit nem tud az önkormányzat teljesíteni. (amire cserélni szeretne az az ingatlan nem az önkormányzat tulajdona). Az egyeztetés régóta húzódik, úgy gondolja, hogy az említett információt Makó Pál meg fogja osztani a hivatallal is, amennyiben számára ez megfelelő.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e még valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy annak elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 225 Száma: 17.11.28/19/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 21:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

19. napirend: Beszámoló a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

1. javaslat: Beszámoló elfogadása a Kraugert rendezésének aktuális állásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temető előtti "kiskáposztás" rendezéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

225/2017. (XI. 28.) Kt. határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temető előtti "kiskáposztás" rendezéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

20. ELÕTERJESZTÉS A DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a Társulás négy önkormányzattal bővül, és ehhez kérik a Képviselő-testület támogatását. A négy önkormányzat: Újszilvás Község Önkormányzata, Gyömrő Város Önkormányzata, Pánd Község Önkormányzata, és Farmos Község Önkormányzata. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a felvétel támogatásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 226 Száma: 17.11.28/20/0/A/KT

Ideje: 2017. november 28 21:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

20. napirend: Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására

1. javaslat: Határozat a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítására

Taksony Nagyközség Önkormányzata a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás I. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

226/2017. (XI. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzata a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás I. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

21. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

A napirend keretén belül tájékoztatni szeretné a Képviselő-testületet a két ülés közt történt eseményekről.

 

Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről, folyamatban lévő projektekről, képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

2017. október 28-án született határozatok:

1.    A 2018-2032 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása. Intézkedés: A jóváhagyó határozat DPMV Zrt. részére megküldésre került.

2.    Az I. vh. emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtása. Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, hiánypótlás keretében pénzügyi terv összeállítása folyamatban.

3.    Tájház működtetésére irányuló intézmény létrehozására. Intézkedés: A képviselő-testület határozata a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére továbbításra került, melyet a nemzetiségi önkormányzat a november 10-i ülésén megtárgyalt. Döntés az ülésen nem született, ellenben támogatták azt a kezdeményezést, mely szerint a két önkormányzat közötti hatályos együttműködési megállapodásba a tájház jövőbeni, nemzetiségi önkormányzat általi használatára vonatkozó szabályok lefektetésre kerüljenek.

4.    Gálaműsor rendezvény támogatása. Intézkedés: A képviselő-testület határozata kérelmező részére továbbítva lett.

5.     A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítás Intézkedés: A rendelet kihirdetésre került.

6.    A településközpont karácsonyi díszkivilágítása Intézkedés: A képviselő-testület döntésének megfelelően a fényfüzérek beszerzésre kerültek.

7.     Korcsolyapálya bérlése Intézkedés: A korcsolyapálya bérlésére a képviselő-testület határozatának megfelelően a bérleti szerződés aláírásra került.

8.    RSD Víziközmű Társulat székhelyének áthelyezésére Intézkedés: A hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került.

9.    Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata Intézkedés: A felülvizsgálat eredménye az illetékes szerv felé feltöltésre került.

10. A Baross téri régi óvoda épületének kiürítési terve Intézkedés: A Művelődési Ház kijelölt helyisége kiürítésre került, a Táncegyesület szekrényeinek, ruháinak átköltöztetése megkezdődött.

Egyebek:

1. Az ÁNTSZ kezdeményezésére november hónapban egy egyeztető tárgyaláson vettünk részt a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalban a DPMV Zrt.-vel egyetemben, miután az ÁNTSZ felé több panaszos bejelentés érkezik településünkről a nem megfelelő szennyvízelvezetéssel kapcsolatban.

A megbeszélés eredményeképpen január elejére a lakosság tájékoztatása érdekében egy fórum megtartását helyeztük kilátásba.

Révész utcai útépítés

A Révész utcában december 4-én történnek az aszfaltozási munkák, ezt követően vehető majd igénybe, eddig az időpontig kizárólag az elkerülő út járható csak. Az elkerülő út állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük, a dunaharaszti szakasz gréderezése is ezen a héten megtörtént. (Virabel Kft. kivitelezésében, az Önkormányzat megbízására, Dunaharaszti Város Önkormányzatával egyeztetve.)

Épületenergetikai beruházás

Településüzemeltetés épülete elkészült, folyamatban van még: villámvédelem és érintésvédelmi helyreállítások.

Művelődési Ház: udvar felőli oldal szigetelése 80 %-ban elkészült, valamennyi műanyag nyílászáró cseréje megtörtént, a fa nyílászárók gyártmányterve elkészült, beépítésükre várhatóan január hónapban kerül sor. További szigetelési munkálatok január-február hónapokban zajlanak.

Általános Iskola: "A" épület ablaküveg cseréi kivételével az egész épületen megtörtén a nyílászáró csere, jelenleg a "B" épület és a tornaterem hőszigetelése zajlik.

Az Általános Iskolában történő beruházással kapcsolatban e hét pénteki napján kerül sor a nevelőtestület tájékoztatására, miután a kivitelezéssel kapcsolatban egy panaszos levelet juttattak el Önkormányzatunk részére.

Dózsa György utcai szennyvízvezeték fektetése

December elején megkezdődnek a munkálatok, a lakossági tájékoztató anyagok összeállítása folyamatban van.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

Jelzi, hogy szigeti lakosok keresték meg azzal kapcsolatban, hogy a focipálya melletti lezárt útszakaszt ideiglenesen - a beruházás befejezéséig - meg lehetne-e nyitni.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy ott egy magánterületen keresztül menne az út.

 

Tisztázásra kerül, hogy pontosan melyik útról van szó.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy megemlíti, hogy a Taksony Napra mindenkit szeretettel várnak. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy lakossági megkeresés érkezett felé azzal kapcsolatban, hogy a Bugyi út eleje - sorompótól a Tüzép telepig - nagyon sáros. Balesetveszélyes.

A kerékpárút melletti árkok végig a Szent Imre úton és az aszfalt levéllel terített. Nem szedik rendszeresen. Szintén balesetveszélyes. Utal az önkormányzat Zöld Korona Kft-vel kötött szerződésére a közterület karbantartására vonatkozóan. Kéri polgármester urat, hogy a szerződésben meghatározottak alapján járjon el, hogy ezek a munkálatok elvégzésre kerüljenek.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a jelzést és intézkedést ígér. Érdeklődik, hogy van-e további felvetés, észrevétel.

Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 21 óra 17 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 21 napirendi pont