Összesen 2735763 látogató
Összesen 4747 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülésére 2017.11.29.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 232 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. november 29-én (szerda), 13.30 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyekre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

2.     A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

3.     Beszámoló Szentgotthárd város 2017. évi  Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2018. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról. Energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségei - energia koncepció kidolgozása. A város közvilágítási helyzetének áttekintése.

Előadó: Doncsecz András városüzemeltető vezető

 

4.    2018. évi költségvetési koncepció.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

5.    Beszámoló az Ifjúsági Tanács munkájáról és az ifjúsági cselekvési terv megvalósulásáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

 1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló.
 2. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások végrehajtásának vizsgálata.
 3. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017.
 4. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a grúziai Tskaltubo városával.
 5. Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadása.
 6. Közcélú közvilágítási használati megállapodás.
 7. Közszolgáltatási szerződés távhőszolgáltatásra.
 8. 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
 9. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
 10. A fizető-parkoló rendszer üzemeltetésének tapasztalatai, fenntartásának, rendjének áttekintése.
 11. M8 gyorsforgalmi úttal kapcsolatos területértékesítés 0237/3 hrsz.
 12. Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség-, és vízdíj-hátralékáról.

13.  Szentgotthárd, Széll K. tér 19. szám alatti 31/A/5 hrsz-ú garázs bérbeadása.

 1. Közmeghallgatás.
 2. Kitüntetési javaslat a "Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj"-ra.
 3. "Szentgotthárd Közművelődéséért Díj"

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2017. november 22.

 

                                                                                     Huszár Gábor

                                                                                          polgármester