Összesen 2723169 látogató
Összesen 4643 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.11.30.

Feltöltő : Kiskunmajsa 179 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

Az ülés várható időtartama: 2 óra

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2017. november 30. napján 14:00 órakor

tartandó rendes ülésére, az alábbi helyszínen:

 

Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.    Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

4.    A helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

5.    Városgazdálkodási Intézmény kérelme jutalmazási fedezet biztosítására

6.    Pályázati eredmények bemutatása

7.    A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosítószámú "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása

8.    Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben történő előirányzat átcsoportosítás, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározat módosítása

9.    Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása

10.  Péli Jenőné kérelme a kiskunmajsai 0431/8 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban

11.  Gácser Lajos kérelme a kiskunmajsai 0433/38 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban

12.  Intézményvezetői megbízás 2. ciklus - véleményezés

13.  Kecskeméti Tankerületi Központ 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési terve

14.  Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár  2018. évi rendezvényterve

15.  Menetrend módosítás jóváhagyása

16.  Képviselői indítvány térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatban

17.  Településrendezési eszközök 2017. évben indított módosítása véleményezési eljárásnak lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása

18.  Településképi arculati kézikönyv elfogadása

19.  A 319/3 hrsz-ú ingatlan 200m2-es területére kötött bérleti szerződés módosítása

20.  Petőfi Sándor utcai súlykorlátozás alól mentesség kérése

21.  Zártkerti ingatlanok művelés ágának megváltoztatása

22.  Nagyapáti Oszkár kérelme a kiskunmajsai 7016 és 7036 hrsz-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban

23.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatba adási kérelme

24.  Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

25.  Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2017. november 24.

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester sk.