Összesen 2736301 látogató
Összesen 4757 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017.12.21.

Feltöltő : Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata 331 megtekintés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

2017. december 21-én /csütörtök/ 10:00 órai kezdettel

megtartandó ülésére

 

 

Az ülés helye:         Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

1./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1157/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

2./ 2018. január 1-én hatályba lépő törvények miatt szükséges rendeletmódosítások

Előterjesztő:            Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma:  123-1174/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

3./ Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:            Hevér László György önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma:  123-1146/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális Bizottság

 

4./ Javaslat Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1202/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

5./ Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 18/2016. (III. 04.) rendeletének módosítása

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1184/2017

Megvitató bizottságok:        Jogi és Ügyrendi Bizottság        

 

6./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról szóló 10/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelet, a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről szóló 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelet, és a piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről szóló 23/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó határidő hosszabbítása

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1196/2017

 

7./ "Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása" című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1204/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

                                               Jogi és Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

8./ Zuglói óvodák alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1120/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

9./ A BVSC Zugló és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolójának tudomásul vétele

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1143/2017

Megvitató bizottságok:    Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

10./ A Bolgár Országos Önkormányzat és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás 2016/2017. nevelési évre vonatkozó beszámolójának tudomásul vétele

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1144/2017

Megvitató bizottságok:    Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 

 

11./ Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház épület felújítási célú önkormányzati támogatás felhasználásának és az arról szóló beszámoló határidejének módosítása

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1117/2017

Megvitató bizottságok:    Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

12./ Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás a Zuglói Egészségügyi Szolgálat foglalkozás-egészségügyi rendelésének ellátására

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1197/2017

Megvitató bizottságok:    Egészségügyi Bizottság

 

13./ Budapest XIV. kerület, Fogarasi út - Róna utca - Kerepesi út - (31911/19) hrsz.-ú közpark - Pillangó utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat elfogadása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1156/2017

Megvitató bizottságok:    Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi Bizottság

 

14./ Döntés a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságnak a Budapest XIV. kerület, Szobránc u. 18-22. B.1. (hrsz.: 32521/0/B/1) szám alatti üzlethelyiség értékesítéséről szóló 373/2017. (XI. 21.) TKB számú határozata végrehajtásának polgármesteri felfüggesztéséről

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1176/2017

 

 

15./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő:            Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma:  123-1151/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

16./ Zugló önkormányzatának tulajdonában, kezelésében lévő úthálózat fejlesztési terve 2017-2020.

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1181/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

17./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2017-2019. évi fejlesztési, felújítási terve

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1182/2017

Megvitató bizottságok:    valamennyi bizottság

 

18./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. I. ülésszak munkaterve

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1183/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

19./ Az Egészséges Budapest Program keretében együttműködési megállapodás megkötése az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1192/2017

Megvitató bizottságok:    Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Környezetvédelmi Bizottság

Egészségügyi Bizottság

 

20./ A kerület hatékony hulladékgazdálkodása érdekében hozott intézkedések

Előterjesztő:            Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1193/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Környezetvédelmi Bizottság

 

21./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat területén a díjfizetéshez kötött várakozási övezet kibővítése

Előterjesztő:            Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1194/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

22./ Javaslat Budapest XIV. kerület Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására adandó támogatásra

Előterjesztő:            Bihary Zoltán önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma:  123-1195/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

23./ 2017. Év végi jutalom biztosítása az önkormányzat hivatalában és intézményeiben dolgozók részére

Előterjesztő:            Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1179/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

24./ Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az összes intézmény, cégek épületeinek gáz és elektromos áram fogyasztásának felmérése, beszerzéseik összevonása és összevont szabadpiaci elektromos árlejtés eljárással közbeszereztetése

Előterjesztő:            Várnai László önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma:  123-1201/2017

Megvitató bizottságok:    Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Környezetvédelmi Bizottság

 

25./ A Zuglói Filharmónia non-profit Kft. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1135/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

26./ A Zuglói Cserepes Kulturális non-profit Kft. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1136/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

27./ A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1137/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Közbiztonsági Bizottság

 

28./ A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező non-profit Kft. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1138/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

29./ A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása és alapszabályának módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1139/2017

Megvitató bizottságok:    Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

30./ Személyi javaslatok

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1206/2017

 

31./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI.14.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő:            Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1207/2017

Megvitató bizottságok:    Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

32./ Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:            Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:      123-1149/2017; 123-1150/2017; 123-1152/2017; 123-1153/2017

Megvitató bizottságok:       Szociális Bizottság

 

33./ Önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társasház Alapító Okiratának módosítása ráépítés jogcímen történő tulajdonátruházás (Budapest XV. kerület, Körvasút sor 30. szám alatti Társasház (Hrsz.: Bp. XV. 81351. hrsz.))

Előterjesztő:            Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:  123-1187/2017

Megvitató bizottságok:       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. december 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Karácsony Gergely

                                                                               polgármester