Összesen 2726272 látogató
Összesen 4671 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő-testületi ülésére 2018.02.15.

Feltöltő : Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata 336 megtekintés

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

2018. február 15-én /csütörtök/ 9:00 órai kezdettel

megtartandó ülésére

 

 

Az ülés helye:       Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 11-17. Házasságkötő-terem

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

1./ A Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, valamint a XIV. kerületben kijelölt szavazókörökbe a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Makranczi László jegyző 

Előterjesztés sorszáma: 123-168/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

2./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Makranczi László jegyző

Előterjesztés sorszáma: 123-51/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3./ A XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-88/2018

Megvitató bizottságok: Közbiztonsági Bizottság

 

 

4./ A "Közösségi tér kialakítása a Csertő parkban" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-30/2018

Megvitató bizottságok:  Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

5./ A "Pillangó park közpark felújítása"tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-31/2018

Megvitató bizottságok:  Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

6./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-102/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

7./ A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottságra történő átruházására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-169/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

8./ A "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest XIV. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló megállapodás módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-100/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

     Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

9./ Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt esetében

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-103/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

10./ Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester, Hevér László György Szociális Bizottság elnöke

Előterjesztés sorszáma: 123-108/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                         Szociális Bizottság

                                         Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

11./ Családok átmeneti otthonának működtetése érdekében a Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal ellátási szerződés és haszonkölcsön szerződés megkötése valamint együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-29/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Szociális Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 

12./ Családok átmeneti otthonának működtetése érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási szerződés és haszonkölcsön szerződés megkötése

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztő: sorszáma: 123-92/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Szociális Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13./ Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Sokacz Anikó önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-52/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14./ Fenntartói megállapodás megkötése a Zuglói Filharmónia Nkft-vel

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-71/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

15./ Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása, felügyelőbizottsági ügyrend jóváhagyása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:123-99/2018

Előterjesztés sorszáma: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                          Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

16./ Zuglói Sport és Rendezvényszervező Nkft. alapító okiratának módosítása (tőkeleszállítás átvezetése, felügyelőbizottság számának módosítása)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:123-178/2018

Előterjesztés sorszáma: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                        Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 

 

17./ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott gyermektáborok működtetéséhez szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma:123-179/2018

Előterjesztés sorszáma: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                         Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

18./ Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés mellékleteinek módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-3/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                 Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19./ Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok korszerű villamosenergia termelő rendszereinek kialakításához

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-133/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

20./ Tulajdonosi hozzájárulás a Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola területén egy műanyagsportpálya építéséhez

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-180/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

21./ A köznevelési intézmények (óvodák) magasabb vezetői beosztásaival összefüggő pályázati kiírás és közzététel

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-105/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

22./ A Zuglói Narancs Óvoda alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-85/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

23./ A 6. számú gyermek fogorvosi körzet működtetése és pályázat kiírása

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-126/2018

Megvitató bizottságok: Egészségügyi Bizottság

 

 

24./ Budapest XIV. kerület, 31373/18, 31373/19, 1373/20 és 31373/8 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett beruházás kapcsán kötött településrendezési szerződés módosítása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-122/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

25./ Kerületi építési szabályzat módosítása a Budapest XIV. kerület, Miskolci utca - Egressy út - Vezér utca - Szugló utca által határolt területre

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-110/2018

Megvitató bizottságok:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Környezetvédelmi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

26./ Kerületi építési szabályzat módosítása a Budapest XIV. kerület, Thököly út - Nagy Lajos király útja - Bácskai utca - Nagybecskerek utca által határolt területre

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-54/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                        Környezetvédelmi Bizottság

                                       Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

27./ Budapest XIV. kerület, Hungária krt. - Kerepesi út - Ifjúság útja - Stefánia út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat partnerségi egyeztetésének lezárása

 Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-109/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

28./ Helyi Értékvédelmi Támogatás - 2017. és Helyi Értékvédelmi Támogatás - Önrész-támogatás - 2017. (döntés a beérkezett pályázatokról)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-55/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

29./ Elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondás (a Budapest XIV. kerület, Thököly út 169. szám alatti ingatlan vonatkozásában)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-72/2018

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

30./ Köztéri szoborpályázatok elbírálása (Slachta Margit szobor, Pillangó szobor)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-98/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

 

 

31./ Emléktáblák elhelyezése Zuglóban

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-182/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

                                        Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                       Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                      Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

32./ Elvi hozzájárulás adása elektromos töltőállomások telepítéséhez

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-22/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Környezetvédelmi Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 

 

 

33./ Döntések meghozatala a II. Közösségi Kert ügyében

Előterjesztő: Lévai Sándor önkormányzati képviselő, Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-111/2018

Előterjesztés sorszáma: Környezetvédelmi Bizottság

                                         Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

34./ Döntés bizottsági keretösszeg felhasználásáról (Családcentrum Alapítvány)

Előterjesztő: Lévai Sándor Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke

Előterjesztés sorszáma: 123-127/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

35./ Támogatás nyújtása a Kiskokas Zene Mozgás Kreativitás Alapítvány részére

 Előterjesztő: Sokacz Anikó önkormányzati képviselő

 Előterjesztés sorszáma: 123-128/2018

Megvitató bizottságok: Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

36./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség felújítása (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 100. (hrsz.: 31900/3))

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-64/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

37./ Beszámoló a 2017. évi lakáshasznosítási terv teljesüléséről

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:123-170/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

38./ Javaslat Budapest XIV. kerület Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására adandó támogatásra

Előterjesztő: Bihary Zoltán önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-118/2018

 

 

39./ Javaslat a Szent Kristóf Egymásért Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-172/2018

Megvitató bizottságok:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Szociális Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

 

40./ Tájékoztató az átláthatósági biztos jelentéséről

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-50/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

 

 

41./ Bizottsági beszámolók az átruházott hatáskörök ellátásáról a 2017. év vonatkozásában

Előterjesztő: valamennyi bizottság elnöke

Előterjesztés sorszáma:123-07/2018, 123-13/2018, 123-14/2018, 123-19/2018, 123-26/2018, 123-27/2018, 123-28/2018, 123-76/2018

 

 

42./ Beszámoló a tanácsnokok 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: valamennyi tanácsnok

Előterjesztés sorszáma: 123-24/2018, 123-25/2018, 123-163/2018, 123-164/2018, 123-165/2018, 123-171/2018, 123-173/2018, 123-174/2018, 123-175/2018,

 

 

43./ Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben (2017. évi IV. negyedév) hozott döntéseiről, intézkedéseiről

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-114/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

44./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2018. január 15-ig)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-115/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

45./ Javaslat "Vállalkozási Szerződés parkolás üzemeltetésre" tárgyú szerződés módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-183/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

                                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

46./ Térfigyelő kamerarendszer telepítése, és az ehhez szükséges forrás biztosítása

Előterjesztő: Bihary Zoltán önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-184/2018

Megvitató bizottságok: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

                                         Közbiztonsági Bizottság

 

47./ Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester

Előterjesztés sorszáma:123-162/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                         Szociális Bizottság

                                        Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendek:

 

 

48./ Az önkormányzat tulajdonában álló üzlethelyiség bérbeadása (Budapest XIV. kerület, Fogarasi út 19/E. (Hrsz.: 31911/22))

Előterjesztő: Hajdu Flórián alpolgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-58/2018

Megvitató bizottságok: Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság

 

49./ Fakivágási ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (Alveola Kft. fellebbezése)

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-2/2018

Megvitató bizottságok: Környezetvédelmi Bizottság

 

 

50./ Településképi bejelentési eljárások során hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Karácsony Gergely polgármester 

Előterjesztés sorszáma: 123-4/2018, 123-96/2018, 123-97/2018

Megvitató bizottságok: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

51./ A Bölcsődék Napja alkalmából adományozható kitüntetések odaítélése

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-161/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

52./Eseti szociális segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezések elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-20/2018, 123-116/2018, 123-117/2018, 123-123/2018, 123-135/2018, 123-137/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

53./ Gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-23/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

54./ Születési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Szabó Rebeka alpolgármester

Előterjesztés sorszáma: 123-134/2018

Megvitató bizottságok: Szociális Bizottság

 

 

 

    Budapest, 2018. február 8.

 

 

 

Karácsony Gergely

                                                                                                                                polgármester

 

Összesen 54 napirendi pont