Összesen 2725631 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére 2018.02.21.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 282 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság u. 134. Telefon: 06123 447 817 FAX: 06/23 447 819 E-mail: polgarmester@budaors.hu www.budaors.hu 

 

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2018. február 21-én (szerda)

8.30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend:

 

 

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

 

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

3. napirendi pont: A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása

 

4. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetentő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

 

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítása

 

6. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

 

7. napirendi pont: Intézményvezető felmentése nyugdíjba vonulás miatt (Budaörsi Vackor Óvoda)

 

8. napirendi pont: Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötött "Vagyonkezelési Szerződés" szerint benyújtott, 2017. évi felújítási és karbantartási, pótlási tervről

 

9. napirendi pont: Intézmények 2018. évi felújítási tervének elfogadása

 

10. napirendi pont: MOL NyRt.-vel-, a Garibaldi utcai töltőállomással kapcsolatosan kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

 

11. napirendi pont: Döntés pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről

 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a budaörsi víziközművek 2017 - 2031. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási terv módosításáról

 

13. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés VII. számú módosítása

 

14. napirendi pont: Döntés a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbításáról

 

15. napirendi pont: A Budaörs, Domb u. 14. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása

 

16. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Domb utca, 8502/2, 8503 és 8504, valamint a Meggy utca, 8723 helyrajzi számú ingatlanok cseréje tárgyában hozott 174/2017.(XI.15.) ÖKT sz. határozat módosításáról

 

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 291 m2 nagyságú, "kivett beépítetlen terület" megnevezésű önkormányzati ingatlan értékesítéséről.

 

18. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4001/6 és 7920/3 hrsz-ú ingatlanokra kiírt pályázatokról.

 

19. napirendi pont: Felhatalmazás a "Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése" tárgyú közbeszerzések megindításához

 

20. napirendi pont: H2020 pályázaton való részvétel - Pozitív Energia Tömb

 

21. napirendi pont: Energetikai projektben való részvétel (COMPETE4SECAP)

 

22. napirendi pont: Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázaton való részvétel

 

23. napirendi pont: A 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat keretében megítélt támogatás igénybevételéhez szükséges önrész biztosítása

 

24. napirendi pont: Javaslat mammográfiai vizsgálat támogatásának módosítására

 

25. napirendi pont: A Városi Sportcsarnok 2018. évi használatára vonatkozó pályázatok elbírálása

 

26. napirendi pont: Elszámolási határidők meghosszabbítása

 

27. napirendi pont: A 2018. évi nemzetiségi pályázati kiírás

 

28. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

 

29. napirendi pont: A Képviselő-testület 2018. évi Munkaterve

 

30. napirendi pont: A polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

 

31. napirendi pont: Közbeszerzési szakértői és szakjogi szolgáltatás

 

32. napirendi pont: Szennyvíz víziközművek üzemeltetése 2018. április 8.-át követően (zárt ülés)

 

33. napirendi pont: Budaörs, 4184 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlan átsorolása a hatályos településrendezési eszközökben

 

34. napirendi pont: Módosító indítvány a Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez - Löfler Dávid: pályázati keret biztosítása gazdaságfejlesztéshez...

 

35. napirendi pont: Sürgősségi: Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

 

Budaörs, 2018. február 14.

 

Witthinghoff Tamás

polgármester

Összesen 35 napirendi pont