Összesen 3168399 látogató
Összesen 6205 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv a Fővárosi Közgyűlés üléséről 2018.02.21.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 38 megtekintés

J e g y z ő k ö n y v

A Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21-én (szerdán) a Városháza Dísztermében (Bp. V., Városház u. 9-11. I. emelet) megtartott üléséről.

 

J e l e n   v a n n a k:

 

Tarlós István, dr. Bácskai János, dr. Bagdy Gábor, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Gajda Péter, Gy. Németh Erzsébet, Hajdu László, Hassay Zsófia, Horváth Csaba, Karsay Ferenc, dr. Kocsis Máté, Kovács Péter, Kovács Róbert, dr. Láng Zsolt, dr. Nagy Gábor Tamás, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szabados Ákos, Szaniszló Sándor, Szentgyörgyvölgyi Péter, Tokody Marcell, dr. Tóth József, dr. Trippon Norbert, Ughy Attila, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt (28)

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző, dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a Főpolgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztályvezetői, a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. képviselője, 1. napirendnél: Bucsek Gábor Budapest rendőrfőkapitánya.

 

                                             ELNÖK: Tarlós István

 

 

 

 

(A szavazatok mellett zárójelben az Mötv. 47. §-a alapján a főváros lakosságszámának százalékos aránya szerepel.)

 

 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc.)

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérem, hogy foglalják el a helyüket a tisztelt képviselők, és kérem, hogy a padsorokban ülők koncentráljanak egy picit ránk, vagy ha beszélgetni szeretnének, annak semmi akadálya, büfé is van az előtérben, ott meg lehet ezt tenni.

Tisztelettel köszöntöm Papp Károly urat, Magyarország rendőrfőkapitányát (Taps. - Papp Károly felállva köszöni meg a tapsot.), köszönjük, tábornok úr, hogy eljöttél a beszámolóra, és köszöntöm Bucsek Gábor tábornok urat, Budapest rendőrfőkapitányát. (Taps. - Bucsek Gábor felállva köszöni meg a tapsot.) A napirendben nem kell előre venni, mert az 1. napirendi pontunk a BRFK tavalyi évi beszámolójának az elfogadása.

Mielőtt a napirend előtti vitához hozzáfognánk, hallok itt valami győzelmi jelentésről az akadálymentesítés aláírásgyűjtésével kapcsolatban, és ha elmondhatta az egyik oldal, akkor elmondja a másik oldal is, nem kéne az egyik oldalnak ismét egy pluszlehetőséget kapnia, hogy ő valamire ráerősítsen, meg nincs is mire egyébként, mert a következőket szeretnénk elmondani - én mondom el, de sokan így gondoljuk -: tessék csak bátran összegyűjteni az aláírásokat, bátran gyűjtsék össze, mert nekünk ez a színpadias bejelentés sokkal inkább arról árulkodik, hogy nem tudják összegyűjteni az aláírásokat. Nem indokolt ezt győzelmi induló keretében felfüggeszteni, mert semmilyen megállapodás nincs még a mozgáskorlátozottakkal, bár egy irányba haladunk - de ehhez persze a kezdeményezőknek az égvilágon semmi közük nincsen -, megállapodás azonban nincs, és április előtt nem is igen várható, hiszen mind a gyártókkal, mind pedig az állomásokkal meg kell beszélnünk a ferde kabinok dolgát, és tekintettel arra, hogy a kezdeményező, aki, ugye, annak idején felelős városvezetőként a 2-es metrónál 10 százalékos akadálymentesítést biztosított, pedig a ’97. évi törvény akkor is érvényben volt, az most felállt a hordóra, és elkezdett itt győzelmi indulókat énekelni. Én meg arra biztatom őket, gyűjtsék csak bátran tovább az aláírást, az általuk erőltetett hagyományos liftből egy darabbal nem fog több épülni, és semmi okot nem látunk arra, hogy az aláírásgyűjtést befejezzék. Gyűjtsék csak össze a 138 ezer érvényes aláírást, és kíváncsiak lennénk egyébként erre a 93 ezerre is, hogy annyi-e. És mivel egyáltalán nincs még megállapodás, így egyáltalán nem mondhatják azt, hogy a céljukat elérték, főleg mivel a céljuk kimondottan és vállaltan a hagyományos lift volt.

Én arra kérem a média és a sajtó tisztelt képviselőit is, hogy a kérdést ennek megfelelően kezeljék. Az egyeztetésbe a kezdeményezőket be sem vonjuk, a mozgáskorlátozottak sem kívánják ezt. Gyűjtögessék csak az aláírást, tegyék le a 138 ezret érvényesen az asztalra, és addig ne ajánlgassanak semmit!

Nem nyitunk erről különösebb vitát, majd a dicsekvő megint elmondja a saját szellemi színvonalának megfelelően a magáét. Én mégis azt kérem, folytassák az aláírásokat, és tegyék csak le az asztalra azt a 138 ezer aláírást! Köszönöm szépen.

Horváth Csaba szeretne hízelegni egy kicsit a sajtónak, adjunk röviden lehetőséget rá!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy ön sokkal rosszabb véleménnyel van magáról, mint mi. Szerintem a főpolgármester úr szava ennél többet kell hogy érjen. Igenis a célt elértük, a népszavazási aláírásgyűjtés után alig három nap telt el, és önök érdemben tárgyaltak a kormánnyal és a hivatalosan az érintettek érdekében eljáró MEOSZ-szal, és a harmadik napon a 20 megállóból 18 akadálymentesítését vállalták - gondolom, nem akar ön ebből visszakozni. És az is tény, hiszen megjelent, nemcsak háttérinformációkból lehet tudni, hanem meg is jelent a sajtóban, hogy igen, a maradék két állomás tekintetében, az Ecseri úti és a Pöttyös utcai tekintetében is megállapodás született, és ennek a szakmai kivitelezési része zajlik az előkészítésben. Tudomásom szerint egyébként ott liftről van szó, és az én tudomásom szerint az ön mérnökei 1 milliárd forintban állapították meg a két állomás, a Pöttyös utcai és az Ecseri úti állomásnak a kivitelezési költségeit.

Éppen ezért adódik a lehetőség, és én ezt megtettem, úgyhogy mondhat ön, főpolgármester úr, ebben az értelemben, amit akar, a cél nem a népszavazás kiírása volt, hanem a metró akadálymentesítése. Ön azt mondta, 2 milliárd forintba kerül a népszavazás lebonyolítása, a mérnökei szerint 1 milliárdba kerül a két állomás liftesítése, akkor mi ezt a 2 milliárd forintot biztosítjuk az ön számára, és azt kérjük, hogy csoportosítsa át ezt a tervezett összeget az akadálymentesítéshez, így kijelenthetjük, hogy 20 állomásból 20 akadálymentes lesz. És ebből mi nem kívánunk presztízskérdést csinálni, főpolgármester úr, ez egy siker, ami lehet közös siker, és ezzel minden budapesti nyer. Én köszönöm a budapestieknek, és a végén, ha akadálymentes lesz a metró, akkor önnek is meg fogom köszönni. Köszönöm a figyelmet.

 

 

                                             ELNÖK: Igen, nem akarom a budapestiek előtt lejáratni magam azzal, hogy Horváth akadémikus úr szavaira közvetlenül hosszabban reagáljak, három rövid kérdésem azért van. Az egyik úgy hangzik, hogy vajon Horváth Csabának a múltja alapján mennyi erkölcsi alapja van arra, hogy ebben a kérdésben egyáltalán megszólaljon. Kettő: ha így van, ahogy mondja, akkor miért nem csak három napig gyűjtötték az aláírást, miért gyűjtötték több mint két hétig? - ez a második észrevételem. A harmadik észrevételem, hogyha nem a népszavazást akarták, akkor miért azt kiabálta a hordókról az első napokban, hogy most végre a budapestiek dönthetnek? Tehát lássák be, hogy ez az ember teljesen hiteltelen és nevetséges, de nem is akarok ezzel a kérdéssel tovább foglalkozni.

Szaniszló képviselő úr, tegyen eleget pártkötelezettségének, és védje meg Horváth akadémikus urat!

 

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! Nem kell ilyet tennem, ugyanis ön most még, az első negyedórában senkit nem nevez sem agyalágyultnak, sem egyéb testi fogyatékkal rendelkezőnek; ha ez így marad egész nap, akkor, istenbizony, én emiatt nem fogok szót kérni. Viszont…

 

                                             ELNÖK: Én nem használtam ilyen kifejezést, elértette akkor…

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Folytathatom, főpolgármester úr?

 

                                             ELNÖK: …nem "agyalágyult"-at mondtam, hanem "akadémikus"-t, ez megtisztelő.

 

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR (MSZP): Máskor meg ön abban szerencsés ember, hogy igen széles repertoárral rendelkezik másra pejoratív jelzők megfogalmazásában, és szerintem még nem merítettük ki az ön képességét, de ma nem szeretnénk ezt tenni, ha megengedi, főpolgármester úr.

Lenne két javaslatom napirendi pontokra, ha ezeket elmondhatom. Az egyik az, hogy kérem tisztelettel, vegyük napirendre a javaslat a Budapest Közlekedési Központ vezérigazgatójának visszahívásáról szóló napirendi pontot. Tudom, hiszen átbeszéltük már többször, ez főpolgármesteri hatáskör, én nem mondom, hogy ez így van jól, de ez a tény, ettől függetlenül a Fővárosi Közgyűlés kezdeményezheti annak a vezérigazgatónak a menesztését, akit sikerült a főváros történetének legnagyobb bírságával, 150 millió forinttal elmeszelni. Példátlan ez az összeg, ezt a fővárosiak fizetik meg. Azt gondolom, minden rendes ország rendes cégénél egy ilyen bírságnál vagy azonnal megmagyarázzák, hogy mi történt, vagy pedig azonnali hatállyal megy a vezérigazgató, és még jó, hogyha csak a vezérigazgatónak kell mennie.

Kérem továbbá, tűzzék napirendre azt az előterjesztést, amit szintén kiosztottunk: javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére. Talán mindannyian tudják, még 8-10 évvel ezelőtt 15 milliárd forintból leviacolorozták a Belvárost, ez Rogán Antal polgármester hivatali ideje alatt történt, és az OLAF számos megállapítást tett, köztük olyat is, ami könnyen lehet, hogy az igazságszolgáltatástól egyéb tevékenységet is megkíván az eddigieken túlmenően.

Van egy olyan veszélye is ennek az előterjesztésnek, ennek a vizsgálatnak, hogy 3 milliárd forintot is visszakérhetnek a fővárostól. Korábban a 4-es metró OLAF-jelentésével kapcsolatban a főpolgármester úr az élére állt annak, hogy amennyire lehetséges, csökkentsük azokat a károkat, amiket a budapestieknek esetleg meg kell fizetni. Ennél a 3 milliárd forintnál is ez indokolt, tehát kérem, hogy normálisan, higgadt keretek között tárgyaljuk meg ezt az előterjesztést.

Köszönöm a figyelmet.

 

 

                                             ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr, és önnek az ön stílusában válaszolok. Először is a stílust, ha elvárja, vagy szívesen venné, hogy barátságos legyen, akkor nézzen egy kicsit balra, mert én legfeljebb csak reagálni szoktam, azt is egyre ritkábban. Nem én rikácsolok mindenütt, hogy Tarlós fél, meg Tarlós gyáva, meg orbánozás, meg ki mit tud kilobbizni, ki mit nem tud kilobbizni; olyan ember, aki az előszobánkig nem jutna el. Tehát mi legföljebb csak reagálunk, de hangsúlyozom, egyre ritkábban. Ne rajtunk és rajtam kérje elsősorban számon a stílust, hanem azon, aki ezt a stílust mindig elkezdi.

Ami a BKK vezérigazgatójának a sorsát illeti, én elmondtam önnek, képviselő úr, hogy nem kompetenciája a Közgyűlésnek foglalkozni ezzel a kérdéssel. A törvény alapján akkor foglalkozhat vele, ha a főpolgármester ezt előterjeszti. Valóban a BKK-vezérigazgató kinevezése és felmentése most már talán egyedüliként - de nem, még azt hiszem, a BKV idetartozik, meg a holding vezetője - közgyűlési kompetencia, de csak a főpolgármester terjesztheti elő. Nekem szilárd meggyőződésem, hogy más történt a BKK-nál, mint amit ön feltételez, és még mindig nem látom, hogy a BKK vezérigazgatójának a személyes felelőssége fennállna. Ha tisztázódnak és lezárulnak a vizsgálatok - mert nem csak Városházán belüli vizsgálatok vannak -, akkor megígérem önnek, hogy visszatérünk a kérdésre, de addig nem. És akkor sem biztos, hogy osztani fogom az ön álláspontját, ez annak a függvénye, hogy ezek a vizsgálatok mit mutatnak ki.

Ami a Budapest Szíve programot illeti, elmondtam önnek, megismétlem, mert elég kulturáltan beszéltünk erről telefonon, nem titok, hogy önnek, ami a Városházán anyag rendelkezésre áll - legyen az akár OLAF-jelentés -, alanyi képviselői joga abba betekinteni. Ha ezt valaki megakadályozza, akkor szóljon, mert akkor fel tudok lépni az ön érdekében. Ezt nem kell külön kérni meg engedélyezni, ez önnek alanyi képviselői joga.

Az a tiszteletteljes kérésem, hogy az országos rendőrfőkapitány urat soká ne várassuk napirend előtti vitákkal. Még Borbély Lénárd polgármester úrnak és Tokody Marcell képviselő úrnak szót adok, utána a napirendi vitát engedelmükkel lezárom. Ja, és még Kocsis Máté kívánt szólni, ez a három hozzászólás még lehetséges, utána szavazzunk, kérem, a napirendről, és a főkapitány urat lehetőleg ne tartsuk fel egész délelőtt, mert nem az az egyetlen feladata, hogy a mi beszámolónkat hallgassa és erről értekezzünk, szórakoztatva őt.

Borbély Lénárd polgármester úré a szó.

 

                                             BORBÉLY LÉNÁRD, az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Nem a napirendi pontokhoz szeretnék hozzászólni, sem az előttem elhangzottakhoz.

Az MSZP népszavazási kezdeményezéséről talán annyit, hogy ez a mostani kezdeményezésük, tekintve, hogy milyen elkeseredett helyzetben van a párt, a kampány szempontjából véleményem szerint egy egyszerű adatbázis-építés, pont ugyanúgy, mint ahogy Csepelen ezt a Jobbik megcsinálta. Azzal a különbséggel, hogy ők sokkal őszintébbek voltak, hiszen úgy jelentették be az aláírásgyűjtést, hogy adatbázis-építésre kértek jogosítványt. Szerintem az őszinteség sokszor kifizetődőbb, még akkor is, ha visszatetsző. Tehát erről a kérdésről ennyit.

Én az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnökeként szeretném bejelenteni a Közgyűlésnek, hogy a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok határidőben egytől egyig leadták a vagyonnyilatkozatukat. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm, polgármester úr. Hát igen, annyit ismételjünk meg: ha volt bátorságuk elkezdeni ezt a népszavazást, legyen bátorságuk befejezni! Meg ha összegyűlnek mégis azok az aláírások, akkor tessék csak végigvinni azt a népszavazást! Ahhoz, ha lesznek ferde kabinok a mozgólépcsők mellett, az MSZP-nek az égvilágon semmi köze nem lesz és nincs is.

Tokody Marcell képviselő úr!

 

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. A BKK-ra vonatkozó javaslat napirendre vételével kapcsolatos álláspontom attól függ, hogy a vizsgálatok, amik folyamatban vannak az elmondása alapján, akár részben milyen eredménnyel zárultak, vagy milyen részeredmények vannak, megállapították-e bármilyen formában a BKK vezérigazgatójának a személyes felelősségét. Tudvalevő, hogy volt tavaly egy 150 millió forintos bírság, nemrégiben, e hónap elején egy 10 millió forintos bírság, amit kiszabtak a BKK-ra, és míg a T-Systemsnél, piaci szereplőnél felelősségre vonták a hibát elkövető vezetőket, két embert elbocsátottak az állásából, itt a legjobb tudomásom szerint ez idáig még semmi nem történt.

A kérdésem tehát az, hogy a részeredmények tükrében tudjuk-e azt, hogy fennáll-e a BKK vezetőjének a személyes felelőssége. A kérdésem az, hogy kik vették át a hibás szoftvert, kik igazolták a teljesítést, kik vettek részt aktívan ennek az életbe léptetésében, történt-e bármilyen munkajogi, kártérítési jogi vagy egyéb formájú felelősségre vonás, ha igen, akkor milyen formában és kikkel szemben. Ezekre kérem szépen szíves válaszát. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Képviselő Úr! Ezekre megkapja a választ, amennyiben ezek a megállapítások mind megtörténtek és véglegessé válnak, de szeretnék önnek valamit nagyon őszintén mondani. Nekem most már az az érzésem, hogy ugyan más-más motivációval, de itt Dabóczi Kálmánra utaznak egyesek. Én pedig, tessék tudomásul venni, hogy egy olyan embert, akiről meggyőződésem, hogy talpig becsületes, nem vagyok hajlandó kicsinálni mondvacsinált okokból. Ami a BKK-nál történt, annak a végére kell járni, azt tisztességesen ki kell vizsgálni, és a megállapításoknak megfelelő konzekvenciákat le kell vonni, én ebben partner vagyok. Egy becsületes ember kicsinálásában nem vagyok partner. Ez a helyzet.

Kocsis Máté polgármester úr!

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Csak két rövid témában szeretnék hozzászólni. Egyrészt vitatkozom önnel abban, Horváth Csaba nagyon jól fogalmazott, elérte a célját az aláírásgyűjtés, ugyanis egy célja volt, egy politikai hangulatkeltés, és azt valóban elérte. Más célja nem volt Horváth úrnak, és ez a vita köztünk már az előző közgyűlésen is felbukkant, egy értelmetlen kérdésfeltevéssel heccelte a fővárosiakat, ami most teljes kudarcba fulladt. Azt reméljük, hogy levonja Horváth úr a következtetéseket belőle.

Ami Szaniszló képviselő úrnak az indítványát illeti, az OLAF-jelentésre vonatkozó előterjesztésének tudjuk támogatni a napirendre vételét, ugyanis valószínűleg Steiner Pál szocialista, egykori V. kerületi polgármesterrel ön nem egyeztetett ebben az ügyben, úgyhogy örömmel fogjuk megtárgyalni ezt a kérdést. Arról nem beszélve, hogy a Budapest Szíve program egy főváros által koordinált program volt, éppen ezért a szocialista és a liberális városvezetésnek lehet csak terhelő az abban foglaltak megállapítása. Ezt, ha nem gondolta át, mi a legnagyobb örömmel fogunk erről tárgyalni és tájékozódni.

 

                                             ELNÖK: Igen, hát megállapíthatjuk, hogy ennek a népszavazásnak a kezdeményező általi felfüggesztése nem egyéb, mint egy szánalmas bohócság, azt kell mondjam.

A Közgyűlés határozatképes. Szeretném bejelenteni, hogy Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony legutóbb hozzám intézett kérdésére a választ tudomásom szerint írásban megkapta. Tokody Marcell képviselő úr ugyanazon a közgyűlésen feltett kérdésének a válaszadási határideje még nem járt le, kérdésére határidőben eljuttatjuk a választ. Most kérdést intézett hozzám Tokody Marcell képviselő úr a BKK online jegyértékesítésével kapcsolatban. Egyszer már elmondtam, de ismétlem, képviselő úr, az SZMSZ szerint a választ írásban, 30 napon belül természetesen megkapja.

Egyetlenegy javaslatom van: a meghívó szerinti 2. napirendi pontot, "Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására" az előterjesztő kérésére javasolom 21. napirendi pontként tárgyalni. Egyéb kiegészítésem a napirendhez nincsen.

Lévén, hogy nincsen kérdés, először kérek döntést arról, hogy a 2. napirendi pontot 21-esként tárgyaljuk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 21. pontként tárgyalja meg a "Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására" című előterjesztést.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

69/2018.(II.21.)                        úgy dönt, hogy 21. pontként tárgyalja meg a

Főv.Kgy.h.                               "Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására" című előterjesztést.

[27 igen (80,12 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

                                             ELNÖK: 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Közgyűlés elfogadta.

Bocsánat, még egy probléma van, hiszen Szaniszló képviselő úrnak van két előterjesztési javaslata. Kér képviselő úr külön szavazást a kettőről? (Szaniszló Sándor: Igen, ha lehet.)

Képviselő úr külön szavazást kér a két javaslatról. Az egyik a BKK vezérigazgatójával kapcsolatos, egyébként az érvényes jogszabályoknak és az SZMSZ-nek nem felel meg ez az előterjesztés, de ezzel együtt kérem, hogy a képviselők döntsenek. Én nem támogatom ennek az elfogadását. Kérem, döntsenek!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés napirendjére veszi a "Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának visszahívására" című előterjesztést.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

70/2018.(II.21.)                        nem   fogadja   el   a   "Javaslat   a   Budapesti

Főv.Kgy.h.                               Közlekedési Központ vezérigazgatójának visszahívására" című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

[7 igen (14,84 %), 18 ellenszavazat (59,34 %),
2 tartózkodás (5,94 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 7 igen szavazattal, 18 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elutasította a Közgyűlés a javaslatot.

A másik javaslata Szaniszló képviselő úrnak az OLAF-jelentéssel kapcsolatos. Hozzáteszem, hogy amit képviselő úr kér, az alanyi joga a képviselőnek, ezzel együtt kérem, hogy döntsenek róla. Az a véleményem, hogy semmi akadálya, hogy ezt megszavazzuk. Akárhogy szavazunk, képviselő úrnak alanyi joga van ahhoz - ismétlem -, amit kér. De döntsünk róla!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés napirendjére veszi a "Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére" című előterjesztést.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

71/2018.(II.21.)                        napirendjére veszi a "Javaslat a Budapest Szíve

Főv.Kgy.h.                               programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére" című előterjesztést.

[27 igen (80,12 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 27 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Kérem, hogy a napirend egészéről döntsenek!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1.         Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására

2.         Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésére

3.         Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések meghozatalára

4.         Javaslat személyi döntések meghozatalára

5.         Tájékoztató a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről

6.         Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére

7.         Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

8.         Javaslat a XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő 14,61 m² alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

9.         Javaslat a Bp. VII. ker., Marek József utca 35. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbe adására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére

10.      Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására 

a.)  Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

b.)  Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

11.      Javaslat a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítására     

12.      Javaslat a Miniszterelnökség által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására 2017. évben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges döntések meghozatalára

13.      A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

14.      Javaslat "Az M2 metróvonal járműállomány cseréje" feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítására

15.      Javaslat a KEHOP-3.2.1. "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

16.      Javaslat a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" (KEOP1) projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítására

17.      Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

18.      Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

19.      Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

20.      Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

21.      Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására

22.      Javaslat névtelen közterület elnevezésére (Minszk tér) 

23.      Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

24.      Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására

25.      Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázat elbírálására

26.      Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére

27.      Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti [1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.] együttműködési megállapodás végrehajtásáról 

28.      Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

29.      Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesztések" c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez 

30.      Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

31.      Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére

32.      Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

 

Indíthatjuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

72/2018.(II.21.)                        az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 

Főv.Kgy.h.                               1.         Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására 

 

2.               Javaslat Budapest Főváros Önkormány-zata 2018. évi költségvetésére

 

3.               Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések meghozatalára 

 

4.               Javaslat személyi döntések meghozatalára

 

5.               Tájékoztató a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről

 

6.               Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére

 

7.               Javaslat Budapest Főváros Önkormány-zata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

8.               Javaslat a XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő 14,61 m² alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

 

9.               Javaslat a Bp. VII. ker., Marek József utca 35. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbe adására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére 

 

10.             Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására 

a.)  Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

b.)  Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

 

11.             Javaslat a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítására

 

12.             Javaslat a Miniszterelnökség által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására 2017. évben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges döntések meghozatalára

 

13.             A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

 

14.             Javaslat "Az M2 metróvonal jármű-állomány cseréje" feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítására 

 

15.             Javaslat a KEHOP-3.2.1. "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

16.             Javaslat a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" (KEOP1) projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítására

 

17.             Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

18.             Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

 

19.             Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

20.             Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyá-sára

 

21.             Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására

 

22.             Javaslat névtelen közterület elnevezésére (Minszk tér) 

 

23.             Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

24.             Javaslat egyes TÉR_KÖZ város-rehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési megállapodá-sának módosítására 

 

25.             Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázat elbírálására 

 

26.             Javaslat településrendezési szerződéshez kapcsolódó megállapodás megkötésére

 

27.             Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisz-térium és Budapest Főváros Önkormány-zata közötti [1198/2016. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.] együttműködési megállapodás végrehajtásáról 

 

28.             Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására 

 

29.             Javaslat támogató nyilatkozatok kiadására fővárosi cégek részére a KEHOP-5.2.8 "Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló épületenergetikai fejlesz-tések" c. konstrukcióba benyújtandó támogatási kérelmekhez 

 

30.             Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

31.             Javaslat a Budapest Szíve programmal kapcsolatos OLAF-jelentés kikérésére

 

32.             Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

[25 igen (75,41 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

                                             ELNÖK: 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta a napirendet.

Első napirendi pontunk a BRFK tavalyi évi beszámolójának elfogadása.

 

                                    A napirend 1./ pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására

 

(Szabados Ákos megérkezik az ülésterembe.)

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Tokody Marcell, Bucsek Gábor

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Kocsis Máté polgármester úrral, rendészeti tanácsnokkal együtt terjesztettük be a beszámolót. Szeretném Bucsek Gábor vezérőrnagynak, főkapitány úrnak megköszönni a mind tartalmi, mind alaki szempontból kifogástalan beszámolót és a BRFK segítőkész és hatékony egész éves munkáját. Ugyanezt teszem országos főkapitány úrnak is.

Akkor vitára bocsátom a beszámolót. Tokody Marcell képviselő úr kért szót.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Megjelentek! Az első szó a köszöneté. Köszönöm a munkájukat, és köszönöm a munkáját minden szolgálatot teljesítő rendőrnek, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a valóban kifogástalan beszámoló. Ki szeretnék emelni néhány dolgot, ami nagyon fontos.

A nyomozáseredményességi mutató jelentős javulása: több mint 7 százalékponttal javult a nyomozáseredményességi mutató. A reagálási idő további csökkenése: a korábbi 14 percről immár alig több mint 12 perc alatt érkeznek ki a helyszínre a rendőrei. Illetőleg összességében csökkenés figyelhető meg a bűncselekmények számában, különösen csökkent az emberölések, testi sértések, erőszakos bűncselekmények száma, közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és a saját személyes tapasztalatom is azt támasztja alá, hogy igen jó munkát végeznek Budapesten a rendőrök, ugyanis amikor BKK-automata-fosztogató tolvajhoz kértük a rendőrség segítségét, akkor tíz percen belül kiérkeztek és elfogták az elkövetőt. Éppen két hete voltam tanúskodni ebben az ügyben az elkövető ellen, úgyhogy tényleg köszönöm a munkájukat.

Ahol pedig a számok emelkedést mutatnak, a kábítószeres bűncselekményeknek a száma, ez már azt jelenti, hogy ismertté váltak a bűncselekmények, akkor van eljárás egy ügyben, tehát noha növekvő számot látunk, ez mégis dicsérete a rendőrség munkájának, hiszen sok esetben nem derül ki a kábítószerrel elkövetett bűncselekmény. Itt azt látjuk, hogy nőttek ezek a számok, azonban ehhez hozzájárul az is, hogy a hatóság tudomására jutott, ismertté váltak ezek a bűncselekmények. Tehát összességében minden szempontból, tartalmilag a beszámolóra jó szívvel tudok egy igen szavazatot adni, és további jó és sikeres munkát kívánni a rendőri állomány minden egyes tagjának. Köszönjük a munkájukat.

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Az udvariasság is azt kívánta volna, de azt hiszem, hogy kérdéseket is meg tudunk előzni vele, én tisztelettel felkérem Bucsek Gábor főkapitány urat, hogyha van rá, majdnem azt mondtam, hogy kedve, de ez túlzás lenne, főkapitány úr, ha egy rövid tájékoztatóban összefoglalnád a Közgyűlésnek, amit el szeretnél mondani, én tisztelettel felkérlek, hogy ezt tedd meg.

 

 

                                             BUCSEK GÁBOR Budapest rendőrfőkapitánya: Tisztelt Főpolgármester Úr! Tanácsnok Úr! Polgármester Asszony! Polgármester Urak! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Tisztelettel köszöntöm önöket a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az elért eredményekről szóló beszámolója alkalmával.

Az elmúlt év meghatározó rendőri eseményei voltak világ- és európai sportrendezvények és több külföldi védett vezető magyarországi tartózkodásának biztosítása. Egész Magyarország büszke volt arra, hogy 2017 nyarán Budapest és Balatonfüred adott otthont a 17. FINA-világbajnokságnak, amelyet a szakemberek a világ harmadik legrangosabb sporteseményeként tartanak számon.

A FINA elnöke a vb befejezése előtt, július 27-én minden idők legjobb világbajnokságának minősítette a Budapesten és Balatonfüreden zajló eseményt. A BRFK szavatolta a résztvevők és a nézők biztonságát, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a világbajnokság szervezése ilyen rangos elismerésben részesüljön.

Az Európát érintő terrorfenyegetettség hatására világszerte fokozott biztonsági intézkedések kísérték a karácsonyi vásárokat. A BRFK idén először a több helyszínt érintő karácsonyi vásárra látogatók védelme, biztonsága érdekében a gépjárművekkel elkövetett merényletek megelőzése gyanánt új elemként alkalmazta a behajtást gátló telepített betonelemeket, szakmai zsargon szerint az Uni-City elemeket. Bár a média egy része próbálta kritikus szemmel figyelni az elemek telepítését, azonban az utcán megkérdezett turisták egyértelműen visszaigazolták számunkra, hogy intézkedéseink hatására fokozódott a biztonságérzetük.

A bűncselekmények számának visszaszorítása és az elkövetett deliktumok felderítése területén sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A kemény és tervszerű munkánk eredményeként folytatódott az évek óta tartó tendencia, amely Budapestet Európa egyik legbiztonságosabb fővárosává tette.

Ahogy főpolgármester úr is megemlítette a főváros napja alkalmából tartott beszédében, a brit külügyminisztérium elemzése Magyarországot a tíz legbiztonságosabb turistacélpontok között tartja számon.

Tisztelt Közgyűlés! Idén negyedszerre számolok be a főkapitányság munkájáról, és elmondhatom, hogy a BRFK teljesítménye évről évre javuló tendenciát mutat, ugyanakkor az eredményekre jellemző a stabilitás is. Budapesten 2010 óta a kiemelten kezelt bűncselekmény-kategóriákban folyamatosan csökkent az elkövetett deliktumok száma, illetve nőttek a nyomozáseredményességi mutatóink.

2017 adatait az elmúlt év adataihoz hasonlítva a következő eredményeket érte el a főkapitányság: 2017-ben az összes rendőri eljárásban 62 870 bűncselekményt regisztráltunk, amellyel megismételtük a 2016-os év sikerét. Ezen belül a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2017-ben 34 435 volt, mely 10,7 százalékos csökkenést mutat a bázisévhez viszonyítva.

A nyomozáseredményességi mutató ezzel párhuzamosan 41 százalékról 48 százalékra emelkedett. 2017-ben jelentősen, 41,9 százalékkal csökkent a rablások, 24,5 százalékkal a lakásbetörések és 16,5 százalékkal a személygépkocsi-lopások száma. 15,6 százalékkal kevesebb gépkocsifeltörést követtek el Budapesten, és 6,9 százalékkal csökkent a rongálások száma. Kimagasló, 81,1 százalékos volt a nyomozáseredményességi mutatója a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozásának.

A látható tendenciák bemutatása érdekében kérem, engedjék meg, hogy hosszabb idő távlatában is bemutassam a BRFK által elért eredményeket. 2010-től számítva az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 44,5 százalékos csökkenést mutat, a nyomozáseredményességi mutató ezzel párhuzamosan 20,8 százalékról 48,3 százalékra emelkedett. Ezen belül a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 49,3 százalékkal csökkent.

A nyomozáseredményességi mutató ezzel párhuzamosan 13,5 százalékról 30,5 százalékra nőtt.

A kiemelten közterületen elkövetett bűncselekmények száma az elmúlt hét évet vizsgálva jelentősen, 72,7 százalékkal csökkent. A nyomozáseredményességi mutató ezzel párhuzamosan 11,1 százalékról 34,3 százalékra emelkedett.

A lakásbetörések száma 56,4 százalékkal csökkent. A nyomozáseredményességi mutató ezzel párhuzamosan 3 százalékról 12,9 százalékra emelkedett.

A személygépkocsi-lopások számában szintén jelentős, 76 százalékos csökkenés figyelhető meg, a nyomozáseredményességi mutató ezzel együtt 2,5 százalékról 15,1 százalékra emelkedett. A gépkocsifeltörések száma 72,7 százalékkal csökkent, a nyomozáseredményességi mutató 4,5 százalékról 17,7 százalékra emelkedett.

A rablások számának alakulásában is jelentős, 82,6 százalékos csökkenés tapasztalható az elmúlt hét év távlatából. Nyomozáseredményességi mutatónkat tovább javítottuk 30,9 százalékról 68,5 százalékra.

2017-ben is prioritásként kezeltük a bejelentésekre történő gyors és szakszerű reagálást, a helyszíni intézkedések mielőbbi bevezetését, a látható rendőri jelenlétet. A budapesti rendőrök átlagos kiérkezési ideje a riasztástól a helyszínre érkezésig 12 perc 33 másodperc, ami az országos átlaghoz viszonyítva 3 perccel gyorsabb reagálást jelent, illetve sikerült a saját 2016. évi teljesítményünkön is javítani 1 perc 27 másodperccel.

A látható rendőrség az állampolgárok biztonságérzetét alapvetően befolyásoló körülmény, ezért a korábbi évekhez hasonlóan előtérbe helyeztük a gyalogos-, illetve a mozgóőri szolgálatot. A rendészeti állomány közterületen klasszikus rendészeti tevékenységgel 2017-ben közel 3 millió órát töltött el, ez az előző évhez képest 13 százalékos emelkedést mutat. Célul tűztük ki az intézkedési aktivitás további növelését. Az elért eredmények közül kiemelendő a szándékos bűncselekmény miatti elfogások közel 8 százalékos, a büntetőfeljelentések számának közel 10 százalékos, a szabálysértési feljelentések számának 29 százalékos, valamint a pozitív eredményű alkoholszonda-alkalmazások 10 százalékos emelkedése.

Az elmúlt években stratégiai célként meghatározott intézkedésikultúra-váltás, a professzionális, empatikus, ám következetes rendőri gyakorlat, amely főként a prevencióra és a párbeszédre épül, meghozta az eredményét a lakosság rendőrségbe vetett bizalmának növelése területén. Egy 2017 októberében a felnőtt magyar lakosság körében végzett közvélemény-kutatás során a megkérdezettek értékelhették a rendőrök kompetenciáit. A válaszadók szerint a rendőrök szakmailag képzettek, udvariasak, határozottak, határozott fellépésűek és rátermettek. Szintén jó értékelést adott a lakosság a rendőrökről az informatikai képzettség, a modern eszközök használata kapcsán, valamint a kommunikáció és a sportosság területén. A budapesti rendőrök szakmai képzettségét a fővárosi lakosok 78 százalékra, rátermettségét, határozottságát közel 76 százalékra értékelték.

2017-ben a bűnmegelőzés területén is sikerült előrelépnünk. Régi programjaink mellett egy professzionális és vizuálisan jól befogadható PPT készült a drogprevenció, az iskolai zaklatás és a családon belüli erőszak témakörében, amelyet 217 iskolában prezentáltak munkatársaink. Az új program lényegi eleme, hogy a szakmai bemutatót nem a gyerekek számára, hanem a pedagógusok és a szülők részére prezentáljuk.

Bűnmegelőzési programjaink zöme érinti a drogprevenció területét, a prevenció mellett ez a szegmens a bűnfelderítés területén is előnyt élvezett az elmúlt évben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017-ben négy olyan nagyszabású nyomozást is folytatott, amelynek nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező elkövetőit sikerült elfognunk és elszámoltatnunk. Ezen eljárások eredményeként mintegy 125 kilogramm marihuánát, valamint 27 kilogramm heroint foglaltunk le összesen 713 millió forint értékben. Ezen túlmenően 2,5 kilogramm amfetamint, 3,5 kilogramm új típusú pszichoaktív anyagot, 710 darab LSD bélyeget, 4388 darab kábítószergyanús tablettát, valamint további 50 kilogramm marihuánát vontunk ki Budapest utcáiról.

A fiatalokat célzó programjaink közül a közösségi szolgálatot emelném ki, amely hozzájárul a jövő nemzedékét olyan állampolgárrá nevelni, amely felelősséget érez a közösség iránt, és az élhetőbb, nem utolsósorban biztonságosabb környezetért anyagi ellenszolgáltatás nélkül is tenni kész. 2017-ben köszöntöttük az ezredik diákot, aki a közösségi szolgálatát a BRFK szervezésében teljesítette.

A rendvédelmi tevékenység során elengedhetetlen feladatként jelentkezik a más állami szervekkel, a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészségekkel, bíróságokkal, valamint civil szervezetekkel történő minél szélesebb körű együttműködés. A tavalyi évben a BRFK a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával és a kerületi közterület-felügyeletekkel összesen 115 393 óra közös szolgálatot látott el. Hasonlóan jó a kapcsolatunk a polgárőrséggel, akikkel összesen 1586 esetben láttunk el közös szolgálatot, ezáltal több mint 27 537 órát dolgoztunk együtt.

A BRFK kommunikációjának színvonalában markáns változást hozott az elmúlt év. Meggyőződésem, hogy a BRFK-nak nem csupán sikeres tevékenységet kell folytatnia, hanem a sikereket, illetve a tevékenységet be is kell mutatni a lakosság számára.

Tisztelt Közgyűlés! A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2017-re meghatározott célkitűzéseket megvalósította, sikeres évet zárt, megtalálva ezzel az állandóság és a fejlődés közötti összhangot. A bűnügyi területen 2018-ban a hangsúlyt a pénzmosás elleni küzdelemre, illetve az eltitkolt javak felderítésére helyezzük, valamint tovább haladunk a megkezdett úton a számítógépes bűnözés visszaszorítása, a kibertérben megjelenő új típusú bűncselekményekre való hatékony reagálás területén.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a fővárosi, valamint a kerületi önkormányzatok önzetlen támogatását. Egyúttal tisztelettel kérem önöket a benyújtott írásbeli előterjesztés, illetve szóbeli kiegészítés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps.)

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönjük szépen, főkapitány úr.

Maradt-e az elhangzottak és az írásos anyag ismeretében kérdés? (Dr. Kocsis Máté jelentkezik.) Megállapítom, hogy kérdés (Dr. Kocsis Máté nemet int.) nincs.

Főkapitány úr, Budapest köztestülete és a magam nevében megköszönöm önnek a BRFK egész éves munkáját és Budapest és a budapestiek érdekében kifejtett tevékenységét, és ugyanúgy köszönet illeti a feltételek biztosításáért az országos főkapitány urat, neki is köszönjük.

Mielőtt szavaznánk, megadnám még a szót a főváros rendészeti tanácsnokának, Kocsis Máté polgármester úrnak.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Kocsis Máté): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Én csak szeretettem volna megerősíteni azt, amit ön is mondott, hogy köszönet illeti a BRFK valamennyi munkatársát, különös tekintettel arra, hogy ezek a számok, amelyek a beszámolóban olvashatóak, illetve amelyekre a főkapitány úr kitért, azok önmagukért beszélnek, túl sok magyarázatra nem szorulnak. Az - csak kiemelve ezt a részt -, hogy 2010 óta a kiemelt bűncselekmények száma a felére csökkent Budapesten, az igenis megerősíti azt az állításunkat, a közös állításunkat, hogy Budapest egyre biztonságosabb, és mindezt kiegészítve azzal, hogy kiváló együttműködésben a társszervekkel, más szervezetekkel a BRFK további eredményeket ért el, illetve hogy világeseményeket sikeresen biztosított, ezzel egyébként nemcsak a budapesti, hanem a teljes magyar rendőrség hírnevét öregbítette, ez, azt gondolom, szintén nem szorul magyarázatra.

Az országos főkapitány úr személyét is köszönet illeti, hiszen Budapest számos segítséget kapott a készenléti rendőrség szervezetén keresztül is a közrend, közbiztonság fenntartásához, nemcsak a 2015-ös akut migrációs helyzetben, hanem a sport- és egyéb események biztosítása, illetve a mindennapok biztonsága kapcsán is. Úgyhogy a BRFK-n túl valóban az Országos Rendőr-főkapitányságnak is köszönettel tartozunk.

Amit szeretnék kiemelni, hogy azt különösen nagy előrelépésnek gondoljuk, kerületi polgármesterekként egyet is értünk abban polgármester-kollégáimmal, hogy a BRFK és a kerületi közterület-felügyeletek között egy kiváló és most már százezres óraszámot meghaladó közös szolgálatot tudhatunk magunk mögött. Ennek igenis, higgyék el, helyben óriási haszna van, és talán hozzájárult, nem is talán, egész biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a Budapesten élő polgárok, éljenek bármelyik kerületben is, egyre nagyobb bizalommal fordulnak a rendvédelmi szervek felé a közös szolgálatból fakadóan is, tehát nemcsak a rendőrök, hanem a közterület-felügyelők felé is.

Ami pedig szintúgy önmagáért beszél, és engedjék meg, hogy záró gondolatként ezt hozzam ide, hogy 2010-hez képest óriási eredmény, hogy megváltozott a rendőrség és a rendőrök megítélése. Egy nagyon mély, nagyon rossz korszakból kellett ezt újraépíteni, aminek elsősorban politikai okai voltak, de szeretnék ahhoz is gratulálni, hogy a felmérések szerint a budapestieknek több mint a négyötöde bizalommal fordul a rendőrök felé - ez korábban messze nem volt így -, és talán az ő munkájuk legnagyobb visszajelzése az állampolgári visszajelzés, a statisztikát sokan nem is nagyon látják, de hogy érzik a budapestiek, hogy bízhatnak a rendőrségben, és azt alappal tehetik, abban bizony komoly munka van. Úgyhogy a magam részéről a tavalyi együttműködést a fővárosi rendészeti együttműködést is megköszönve gratulálok a főkapitány úrnak és az országos főkapitány úrnak a munkájához, és további hasonló sikereket kívánok az idei évre. Köszönöm, főpolgármester úr.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Felkérem a Főváros Közgyűlését, hogy döntsenek a BRFK 2017. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 7. melléklet 15.8. pontja szerinti főpolgármesterre átruházott hatáskört és elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről készített beszámolót.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

73/2018.(II.21.)                        a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Főv.Kgy.h.                               Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 7. melléklet 15.8. pontja szerinti főpolgármesterre átruházott hatáskört és elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2017. évi tevékenységéről készített beszámolót.

[27 igen (81,75 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Bejelentem, hogy a Főváros Közgyűlése 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Gratulálok, főkapitány úr! (Bucsek Gábor: Köszönöm szépen.)

Szeretnénk megköszönni a főkapitány úrnak és az országos főkapitány úrnak, hogy megtisztelték a Közgyűlést a jelenlétükkel. Amennyiben idejük megengedi, és szívesen hallgatják a Közgyűlés munkáját, szívesen látjuk őket; amennyiben nem, természetesen megértjük, hogy feladataik elszólítják őket. Köszöntjük a tábornok urakat, és köszönjük szépen, hogy itt voltak. (Papp Károly és Bucsek Gábor: Köszönjük. - Papp Károly és Bucsek Gábor távozik.)

Folytatjuk a munkát, a 2. napirendi pontunk az ez évi költségvetés megtárgyalása és az erről való szavazás.

 

                                    A napirend 2./ pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács Péter 

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Tokody Marcell, Horváth Csaba, dr. Kocsis Máté

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Felkérem a főpolgármester-helyettes urat, hogy az előzetes tájékoztatót tartsa meg, és kérem a tisztelt képviselőket, hogy Kovács Péter bizottsági elnök úr tájékoztatóját a szakbizottság határozatáról, továbbá Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr előterjesztői kiegészítését a szavazás során vegyék figyelembe. A bizottsági elnök úr tájékoztat bennünket arról, hogy a költségvetést a Költségvetési Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében elfogadta és támogatja.

Megadom a szót dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úrnak.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. A költségvetés. Nem először tárgyaljuk a költségvetést ebben a körben, úgyhogy nagyon sok új dolgot nem tudok mondani, hiszen a főváros működési keretei nagyjából stabilak az utóbbi néhány évben. Ugyanazt tudom elmondani, amit tavaly is, hogy egy igen feszített terv van előttünk, ami komoly kihívást jelent a mi számunkra is, természetesen mind bevételi, mind kiadási oldalról egy fegyelmezett működést feltételez, de ezen túlmenően viszont teljes mértékben biztosítja a főváros működőképességét és a legfontosabb fejlesztéseink továbbvitelének biztosítását.

Azért néhány mondatban hadd jelezzem, hogy nem lett jobb az életünk vagy bőségesebb az életünk, mint tavaly volt, azt, gondolom, mindenki tudja és nyomon követte, hogy a közösségi közlekedés finanszírozásában azért évről évre változások vannak, ez évben 3 milliárd forinttal kevesebb áll állami támogatásból rendelkezésünkre. Másfelől ténykérdés, hogy megjelent egy 5 milliárd forintos szolidaritásiadó-befizetési kötelezettség, ami alól eddig a főváros mentesült. Ezek bizonyos értelemben nehezítik a főváros mozgásterét.

A meglévő mozgástéren belül, nem tagadom, kiemelt célja volt a városvezetésnek, hogy bizonyos bérfeszültségeket enyhítsen, hiszen az állami szférában, mint mindenki tudja, jelentős béremelések zajlottak, zajlanak, és vannak a jövőre nézve is folyamatban, ezért összességében a főváros az ez évi költségvetésében körülbelül 13 milliárd forintnyi keretet biztosít a főváros különböző cégei, intézményei, köztisztviselői, közalkalmazottai bérének emelésére.

Nyilvánvalóan komoly kihívás a főváros számára a legnagyobb fejlesztések biztosítása, így például az M3-as metró felújítása, aminek nemcsak fejlesztési, hanem működési ágon is vannak természetesen kihatásai, ezeket is biztosítottuk a költségvetésben.

Nagy öröm ugyanakkor, és dicséret illeti az Adó Főosztályt is, hogy a tavalyihoz képest nyugodt szívvel 10 milliárd forinttal több iparűzésiadó-bevételt tudunk tervezni. Ennek a részleteiről azért nem beszélnék, hiszen a forrásmegosztásról szóló előterjesztést, amit januárban tárgyalt a Közgyűlés, nyilván mindenki részleteiben ismeri, mindenesetre a költségvetés szempontjából annyi itt a lényeges, hogy 10 milliárd forinttal több iparűzésiadó-bevétellel számolhat a főváros, ami a mozgásterünket kezelhetővé tette.

Így összességében a törvényi előírásoknak, a hitelfelvételi mutatóknak és a gazdasági racionalitásnak is megfelelően egy működésitöbblet-eredményt biztosítottunk, ami mintegy 2 milliárd forintnyi többletet jelent.

Fejlesztési ágon, ahogy említettem, van előttünk néhány nagy kihívás - az M3-as metró felújítása, a Csillaghegyi-öblözet, az elektronikus jegyrendszer -, tehát számos nagyprojekt fut a fővárosban, amelynek a finanszírozását biztosítjuk. Természetesen minden ilyen nagyberuházásnak vannak időbeli, pénzügyi kockázatai, ezeket megpróbáljuk kezelni. Természetesen - hogy mondjam? - tényszerű és világos és egyértelmű összefüggés, hogy egy 2 milliárd forintnyi működésitöbblet-eredményből nagy fejlesztéseket csak mérsékelten és egyéb források bevonásával együtt lehet biztosítani.

Mindezekkel együtt azt gondolnám, hogy bevezetőnek annyit jeleznék, hogy az előterjesztés minden jogi, gazdasági formának, előírásnak megfelel, és a főváros 2018. évi működését és fejlesztéseit biztosítja, úgyhogy nyugodt szívvel ajánlom képviselőtársaim számára, hogy fogadják el ezt az előterjesztést. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm, főpolgármester-helyettes úr. Megadom a szót Tokody Marcell képviselő úrnak.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Köszönöm az előterjesztőnek, hogy nem kertelt, hiszen valóban feszített és kockázatokkal teli ez a költségvetés. Való igaz az, ahogyan említette, hogy nem lett jobb az életünk, nem lett bővebb a mozgásterünk, kétségtelenül így van, azonban ez nehezen jön össze azzal a kommunikációval, hogy itt dübörög a gazdaság, erősödik az ország, hogyha a költségvetés évről évre válságköltségvetés.

Mert mi történik? Az alapvető működőképesség fenntartása valamilyen, még elfogadható szinten az, amit ez a költségvetés biztosítani remél. És miből is történik ez? Egyrészt hitelek felvételéből, így történik meg a jövő pénzének az elköltése, másrészt betétekből és értékpapírok értékesítéséből is táplálkozik ez a költségvetés, ez pedig az eddigi megtakarítások és a jelen felélése, tehát semmiképpen sem tartom ezt jónak. Különösen szégyenletes, hogy 15 milliárdról, ahogyan ön is említette, 3 milliárddal rövidebb, 12 milliárd forintra csökken a közösségi közlekedés fenntartására, működtetésére nyújtott központi költségvetési támogatás, tehát mindösszesen egész évben 12 milliárd forintra abban az országban, ahol Mészáros Lőrinc, a miniszterelnök strómanja az első két hétben januárban több mint 100 milliárd forintot nyert el közbeszerzésen.

Ezt a költségvetést, nem azért, ahogyan önök összerakták, hanem a jelen helyzetben nem tudom elfogadni. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Horváth Csaba képviselő úré a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem ez lesz az a költségvetés, amely bekerül a főváros aranykönyvébe, mint amire büszkék vagyunk - ezt, ugye, leszögezhetjük -, Bagdy főpolgármester-helyettes úr előzetes tájékoztatása is nagyon finoman, visszafogottan, de mégiscsak ezt jelzi, mint ahogy az is, és majd a számokra is rátérek, hogy ez a költségvetés bizonyítja, hogy a kiszolgáltatottság költségvetése a kormányzattal szemben, amire az előbb képviselőtársam is utalt, és sajnos az eladósodás költségvetése is. És akkor engedjék meg, hogy néhány konkrét számmal is alátámasszam ezt!

A hitelfelvétel egy egyre romló spirált mutat így az elmúlt évekből, idén plusz 75, majdnem 76 milliárd forinttal fog nőni a hitelállományunk. Ha nem vennénk fel egy forint hitelt sem a következő három évben, az önök leirata szerint 2022-ben 168 milliárd 324,7 millió forint, tehát közel 170 milliárd forint adósságszolgálatot kell teljesítenünk 2022-ben.

Azért azt tegyük hozzá, hogy vélhetően fog még hitelfelvételre kényszerülni a főváros a következő három évben is, hacsak nem lesz április 8-án kormányváltás, tehát ez az összeg azért már vetekszik azzal, amire önök nagyon büszkék, hogy ezt konszolidálta, mint adósságállományt a kormányzat. Tehát önöknek sikerül mintegy nyolc év alatt legyártani ugyanazt a hitelösszeget, aminek a felszámolására rendkívül büszkék voltak.

Nem mellesleg sajnos ott sokat romlott a költségvetési pozíciónk. Csak szeretném jelezni - a főpolgármester úr mindig büszke, hogy eljut az előszobáig, mondjuk, a kormány összefüggésében -, hogy én nemcsak az előszobáig jutottam el, amikor ez volt a feladatom, hanem a kormányülésig is, ahol kereken több mint 40 milliárd forinttal több működési támogatást kapott évente, szerződésben garantálva a főváros közlekedési fenntartása címén. A 40 milliárd forintért szerintem érdemes lenne az előszobától elmenni a kormányülésig és ezt biztosítani - én ezt kormánybiztosként tudtam, úgyhogy, ha ön valami hasonló teljesítményt majd fel tud mutatni, akkor természetesen álljon ki vele.

Még egy: egyetértek azzal, hogy egy rendkívül feszes költségvetés van előttünk, a feszes költségvetésben viszont az is benne van, hogy felelősen költsünk. Felelős költésnek tekintem például az akadálymentesítés ügyét, azt gondolom, hogy minden más hasonlóan fontos ügyet azonosan kell kezelni, viszont például - csak szeretném jelezni, mert napirenden van - a spanyol szállítótól ismét akarunk venni CAF villamosokat, amelyekről szintén lehet tudni, hogy rozsdásodnak, rohadnak, tehát jó lenne, ha a felelős költés szellemében csak olyanra költenénk, ami kiváló minőségben szolgálja az itt élő budapestieket. Tehát szeretném, ha a költségvetés készítése és utána a költségvetés felhasználása szinkronban lenne a célokkal és a budapesti polgároknak a jogos igényeivel, és őszintén szólva nem irigylem önöket, hogy arra kényszerülnek a mai napon, hogy erre a költségvetésre mondjanak igen szavazatot - hát biztos, hogy nem lesznek nagyon büszkék ma este.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Még Kocsis Máté polgármester úr előtt, hát Horváth képviselő úr sajátos matematikai összefüggésére neki magának nem válaszolnék, inkább Tokody Marcell képviselő úrnak mondanám, hiszen ő nem volt itt korábban, és éppen ezért az ő hozzászólásait egyébként is illik másként kezelnünk, mint mások hozzászólását. De van valami, képviselő úr - Tokody Marcellhez intézem a szavaimat -, ami viszont nem szégyellnivaló, és ez az, hogy 2010 óta az azt megelőző időszakkal ellentétben sem a város, sem a BKV működési hitelt egy forintot nem vett föl.

Itt hallottunk számokat, a két évvel később, a negatív fejleményeket figyelembe véve prognosztizált 168 milliárd forint hitelről, ami egyébként fejlesztési hitel. Azért elmondanám a képviselő úrnak, hogy 2010-ben minket összességében 251 milliárd forint adósság várt itt, ebből 78 milliárd a BKV-é volt, ami működési adósság volt, tehát a hozzászólásokat meg a tényeket így kezeljük. Erre a 251 milliárd forint adósságra ígért itt valaki ingyenes közlekedést. Most hirtelen nem is emlékszem, hogy ki volt az. Ön nem emlékszik rá, képviselő úr, ki volt az?

Ami pedig a 40 milliárdos, nagy hangú bejelentést illeti, tudja, ez úgy volt, hogy ez egy 40 milliárd forintos ígéret volt. Egy olyan időpontban, amikor már mindenkinek alapos oka volt sejteni, hogy ezt másnak kell teljesíteni. Ebből említésre méltó nem került a főváros büdzséjébe, hanem itt maradt ígéretként a következő kormányra, tehát azért ezt a dolgot így kezeljük, mert másféle beállítása az ügynek az merő halandzsa.

Kocsis Máté polgármester úré a szó.

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm, főpolgármester úr. Rövid leszek, mert alapvetően sok mindent most elmondott, amit szerettem volna, csak én is emlékeztettem volna Horváth urat arra, hogy amikor a saját sikereiről beszél, akkor azért a főváros új vezetésére hagyott adósságállományáról legyen szíves, ne feledkezzen meg. De ennél fontosabbat szeretnék mondani, legalábbis amivel készültem. Én egy technikai átvezetést kérnék szépen támogatni a költségvetésben: a tanácsnoki keretelőirányzat csökkentését szeretném 15 millió forinttal kérni és a bűnmegelőzési keret céltartaléka kiadási előirányzat növelését ezzel egyidejűleg ezzel a 15 millió forinttal.

Horváth úrnak pedig még annyit szeretnék mondani, hogy mi nem kényszerülünk elfogadni - nem tudom, megfigyelték-e, hogy amikor Horváth úr számára nehéz részek jönnek, akkor ilyen kamu telefonokba szokott fogni mindig a közgyűlés közben; ettől függetlenül én a hozzászólásomat befejezem - ezt a költségvetést, Horváth úr, tudom, hogy hallja, mert nem beszél senkivel, hanem örömmel fogjuk elfogadni. Ez egy egyeztetett költségvetés, amely…

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Polgármester Úr! Nem hallja Horváth úr, mert telefonál.

 

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): De szerintem nem telefonál. Úgy csinál. Igaz? Másképp pislog, amikor tényleg telefonál.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Ez valószínűleg nem fog az ATV-ben megjelenni, de csak azért szólok, mert hiába beszélsz.

 

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): No, szóval örömmel fogadjuk el ezt a költségvetést, képviselő úr, nem kényszerből. Már csak azért is, mert biztosítja a város működését és olyan fejlesztési lehetőségeket nyit meg, érintve egyébként ez alatt józsefvárosi fejlesztéseket is, amelyek az önök városvezetése idején nem valósultak meg, úgyhogy számunkra ennek a költségvetésnek az elfogadása nem kényszer, hanem egy lehetőség arra, hogy Budapest még egyet lépjen előre.

Köszönöm, főpolgármester úr.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm. Tokody képviselő úr, azt kérem barátilag, hogy tényleg ügyrendi legyen.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Valóban ügyrendi. Engem nem láttak még ebben a teremben telefonálni. Megjegyzem, a főpolgármester urat sem láttuk, hogy éppen telefont bonyolítana, miközben ülést vezet. Tehát ez egy munkahely, és nem telefonálgatunk munkaidőben. Én azt gondolom, alapvető illemszabály, hogy nem telefonálunk, különösképpen akkor, ha valaki hozzánk intéz szavakat. Arra kérem minden tisztelt képviselőtársamat, hogy őrizzük meg a Fővárosi Közgyűlés méltóságát, például azzal, hogy nem telefonálgatunk összevissza, miközben itt zajlik az ülés. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Igen, hát ez részben gyerekszoba kérdése. Kovács Péter polgármester úré a szó.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (Kovács Péter): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Az előbbi, Kocsis Máté által elmondott javaslattal kapcsolatban én, mint előterjesztő javaslom, hogy ezt előterjesztői kiegészítésként vegyék figyelembe és fogadjuk be, úgy, hogy ne kelljen róla szavazni. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Horváth Csaba képviselő úr az ATV-ben és a Hír TV-ben is megszokta már, hogy nem szereti, ha őrá reagálnak, és mindig szeret egy lehetőséget kapni, másokkal ellentétben, hogy újra, ismét reagálhasson. Ez történik itt is. Mindazonáltal megengedhetjük magunknak, hogy akár az SZMSZ alapján is szót adjunk Horváth képviselő úrnak, aki szereti, ha az övé az utolsó szó. Tessék!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Csak két dologra szeretnék reflektálni, mert a költségvetés tárgyalása szerintem alkalmas arra, hogy felidézzük a honnan hová kérdését is.

Nagyjából kilenc évvel ezelőtt önök ördögtől valónak tekintették, hogy a főváros fejlesztési hiteleket… - tehát az európai uniós finanszírozású projektek önrészére vett föl mintegy 170 milliárd forintot, ezzel nagyjából 1000-1200 milliárdnyi fejlesztés valósult meg, és fura, hogy eltelt néhány év és önök most ugyanarról a konstrukcióról egészen másképp nyilatkoznak, tehát ezzel az önök hitelességét, hát mondjuk úgy, egy picit, finoman polírozzák, vagy karcolgatják, vagy csiszolgatják.

De nem is ezt szerettem volna elmondani, csak még két adatot, mert biztos, hogy ön nem tudott ebből felkészülni. 2010-ben 72 milliárd forint volt nagyságrendileg az az összeg, amit ez a szerződés biztosított a számunkra, és valóban, az önök újonnan alakuló kormánya finanszírozta ennek egy részét. Nem a nagy részét, egy részét, tehát 72 milliárd. 2011-ben, tehát az önök első teljes évében már 76 milliárd forintot kapott a főváros, ugyanennek a szerződésnek az alapján. Tehát állapítsuk meg, hogy ez nem egy utolsó pillanatban elkapkodott szerződés volt, hanem ezt még az önök kormánya is egy évig tiszteletben tartotta és aszerint finanszírozta a fővárost.

Ehhez képest történt a törés a főváros életében, hogy 2012-től egészen a mai napig folyamatosan csökkentették le ezt az összeget, önök nem voltak elég erőteljesek ahhoz, hogy az eredeti szerződést betartassák, és ennek a következménye az, hogy ma már 40 milliárd forintnál is nagyobb az elvonás összege, ami a működés finanszírozását illeti. Ezek a tények, szerintem erről már nem is érdemes vitatkozni.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Igen, hát nézze, Horváth képviselő úr, természetesen én nem tudtam felkészülni, ahogy Bagdy Gábor sem. Ön közismert arról, hogy milyen felkészült, ezt már a budapestiek tudják, hiszen nyilván én szoktam hibás matematikai összefüggéseket alkalmazni, nyilván én használok következetesen rosszul idegen kifejezéseket, és nyilván én vagyok az, aki 78 milliárd forint BKV működési tartozásra azt nyilatkozta, mielőtt megbukott volna, hogy ön rendbe tette a BKV-t és ingyenes közlekedést ígért rá, tehát ne higgye, hogy van Budapesten három ember, aki ezzel nincs tisztában.

Megint félreértett engem, természetesen fejlesztési hitelre mi is kényszerülünk és természetesen megvannak a nehézségeink. Én azért többet ütköztem a saját kormányommal, mint ön a sajátjával, mielőtt lemondatták, de én nem erre utaltam, hanem arra utaltam, amiről ön immár sokadszor megfeledkezik, hogy volt itt a BKV-nak egy 78 milliárd forintos adósságállománya, ami gyakorlatilag színtiszta működési hitel volt. Én erről beszéltem, uram, és ez az, amiről ön mindig elfeledkezik, és ez az egyike azoknak a megnyilvánulásoknak, amiért mindig nevet önön a város. Erről beszéltem, tehát nem a fejlesztési hitelekről, és nincs módja arra, hogy ezt annullálja, vagy megpróbáljon olyan helyzetet előállítani, mintha ez meg sem történt volna. Nem pedig arról beszéltem, hogy ne lennének nehézségek, ne lennének nézetkülönbségek és ne lenne most is fejlesztési hitel. Tehát megint egy olyan utcába szalad bele, aminek a végén nem lehet továbbmenni, és az elejére is ki van téve a zsákutca tábla, csak azt ön soha nem veszi észre.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Köszönöm a szót. Érdekes ez a mai költségvetési vita és bizonyos értelemben újszerű. Eddig mindig Horváth Csaba mellett Gy. Németh Erzsébet is hozzá szokott szólni a költségvetéshez és mindig kritikával illeti a jelenlegi helyzetet. Én bizonyos értelemben megköszönöm neki, hogy nem szólt hozzá.

Most kénytelen vagyok megint elmondani Horváth Csabának, de most már csak egyedül neki címezve, hogy meglehetősen furcsa, hogy pont onnan érkeznek kritikák egy sokkal jobb helyzetben lévő főváros felé, egy sokkal jobb helyzetben lévő költségvetés felé, akik lehetetlen helyzetbe hozták ezt a jelenlegi városvezetést, mert olyan örökséget hagytak a nyakunkra, amihez képest ez a költségvetés maga a paradicsom. Ezt azért szeretném itt rögzíteni. A főpolgármester úr jelezte, hogy voltak szívesek 180 milliárdnyi fővárosi, aztán ehhez képest még durván 80 milliárdnyi BKV-hitelt a nyakunkba tenni. Én örömmel veszem a kritikákat, de tárgyszerűen megjegyezném, hogy ehhez a 250-260 milliárdhoz képest most van körülbelül 7 milliárd forint adóssága a fővárosnak, csak hogy legyen mit mihez viszonyítani. Ezt én nem is folytatnám, mert ez mindig egy méltatlan vita, és kicsit úgy érzem mindig, hogy valakit itt, hogy mondjam… Szóval én tisztelem Horváth Csabát emberileg, úgyhogy nem folytatnám. Az a kérésem, hogy ilyen kérésekkel lehetőleg ne álljon elő, hogy költsünk többet, de legyen kevesebb a hiányunk, szóval ezeket így most tegyük félre.

Arról azért illene szót ejteni, hogy ez a költségvetés tulajdonképpen mit takar hosszabb távon, és a főváros vezetésének a működése mit jelent kifelé, hiszen mindenki láthatja, hogy mi minden zajlott ebben a fővárosban, és ugyan a költségvetés ennek egy technikai megnyilvánulása, és mindig egy évről szól és kitekint előre három évre, de azért én tényszerűen hadd tegyek egyetlenegy mondatot hozzá, ami nem a saját véleményem, hanem az Economist Intelligence Unitnak a fölmérése, ami a városok élhetőségét, a világ 200 legnagyobb városának élhetőségét vizsgálja. Õk azon kevés intézmények egyike, akik idősorosan, hosszabb távon vizsgálják ugyanazokat a városokat, nyilvánvalóan nem valószínű, hogy az Economist Intelligence Unit méréseit Budapest főváros vezetése érdemben befolyásolni tudja. Az ő állításuk az, hogy a 2010-ben megszerzett 55. helyről 2017-ben a 36. helyre lépett előre Budapest, azaz 19 helyet lépett előre. A tényeket fogadjuk el. Természetesen azzal együtt, hogy ez a költségvetés számos feszítő nehézséget, kockázatot és egyszersmind lehetőséget tartalmaz, azért ezt ebbe a keretbe helyezzük el.

Magáról a költségvetésről az is minősítést jelez, hogy módosító indítvány nem érkezett, az egyetlen talán Kocsis Máté polgármester úr részéről érkezett, amit én szintén befogadni, előterjesztői kiegészítésként kezelni tudnék, máshogy nem is.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Lezárom a vitát és szavazni fogunk. Csak tudják, azért így egymás közt, nem vagyunk olyan sokan - és nem tudom, melyik televíziós csatornák vannak itt, de valószínűleg olyanok, akik ezt úgyse fogják bejátszani, úgyhogy nagy kockázatot senki rovására nem vállalok -, de azért egy érdekes dolog. Ha Tokody úr, vagy akár Csárdi úr, de akár Hajdu polgármester úr elmond veretes kritikákat, azt értem. Na de az, amit itt Horváth képviselő úr művel, meg hogy ő állandó vendégként ezt hetente kétszer elmondhatja a Hír TV-ben meg az ATV-ben, rendszerint persze egy vele hasonló rangú reakcióra adódó lehetőségét mellőzve, ráadásul rendszerint frakcióvezetőként bemutatkozva - amit tőlem megtehet, de nem tudom, hogy lehet valaki ott frakcióvezető, ahol nincsenek frakciók, mert lassan négy éve a Közgyűlés törölte a frakciókat az SZMSZ-éből is; tőlem ez is lehet, mert igazán nem érint mélyen -, csak annyit szerettem volna megjegyezni, hogy ennek úgy egészében van valami diszkrét bája.

Mivel Kocsis Máté polgármester úr javaslatát az előterjesztő befogadta, ezért egy dolgunk van, a költségvetés elfogadásáról dönteni. Kérem önöket, hogy ezt tegyék meg!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösszesen 376.829.678 eFt-ban határozza meg.

 

Tudomásul veszi, hogy 2019-2021-ig - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 573.580.803 eFt, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 22.109.100 eFt.

 

Úgy dönt, hogy a több éves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

 

Megalkotja 7/2018. (……) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

74/2018.(II.21.)                        Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi

Főv.Kgy.h.                               költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösszesen 376.829.678 eFt-ban határozza meg.

[20 igen (71,87 %), 5 ellenszavazat (0 %),
3 tartózkodás (12,06 %)]

 

75/2018.(II.21.)                        Tudomásul veszi, hogy 2019-2021-ig - az

Főv.Kgy.h.                               adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 573.580.803 eFt, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 22.109.100 eFt.

[20 igen (71,87 %), 5 ellenszavazat (0 %),
3 tartózkodás (12,06 %)]

 

 

76/2018.(II.21.)                        Úgy dönt, hogy a több éves kihatással járó hivatali

Főv.Kgy.h.                               feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

[20 igen (71,87 %), 5 ellenszavazat (0 %),
3 tartózkodás (12,06 %)]

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 7/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

[20 igen (71,87 %), 5 ellenszavazat (0 %),
3 tartózkodás (12,06 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 20 igen szavazattal, 5 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést, ezért Budapest Főváros Önkormányzatának 2018. évi összevont költségvetését a Főváros Közgyűlése ezennel megalkotta.

Köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárjuk.

A 3. napirendi pontunk: javaslat intézményvezetőt érintő személyi döntések meghozatalára.

 

 

                                    A napirend 3./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Formálisan a főpolgármester az előterjesztő, ezzel együtt megkérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, kérése, javaslata, vagy a szavazásra vonatkozó külön kérése. (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Kérem, hogy akkor a három pontjáról az előterjesztésnek… Még egyszer megkérdezem, kíván-e valaki külön szavazni. (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Művelődési Központ intézményvezetője, Pordány Sarolta közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pontja és a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. §-a szerint a felmentési idő 60 nap plusz 3 hónap, 2018. április 1-jétől - 2018. augusztus 31-ig tart, melyből négy hónapra, 2018. május 1-jétől 2018. augusztus 31-ig mentesíti a munkavégzés alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: Tarlós István

 

A Budapesti Művelődési Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a Budapesti Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

  Szedlacsek Emília, az EMMI szakmai főosztályvezetője;

  Gábor Ilona, Budapesti Népművelők Egyesülete elnök, országos szakmai szervezet delegáltjaként - a Kispesti Munkásotthon igazgatója;

  Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ igazgatója;

  dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója;

  Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály vezetője;

  a Közalkalmazotti Tanács delegált tagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, döntsenek! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

77/2018.(II.21.)                        a Budapesti Művelődési Központ intézmény-

Főv.Kgy.h.                               vezetője, Pordány Sarolta közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pontja és a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. §-a szerint a felmentési idő 60 nap plusz 3 hónap, 2018. április 1-jétől - 2018. augusztus 31-ig tart, melyből négy hónapra, 2018. május 1-jétől 2018. augusztus 31-ig mentesíti a munkavégzés alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról.

Határidő: 2018. április 1.

Felelős: Tarlós István

[22 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

78/2018.(II.21.)                        A Budapesti Művelődési Központ intézmény-

Főv.Kgy.h.                               vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

79/2018.(II.21.)                        A   150/1992.   (XI. 20.)   Korm.    rendeletben

Főv.Kgy.h.                               előírtaknak megfelelően a Budapesti Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

  Szedlacsek Emília, az EMMI szakmai főosztályvezetője;

  Gábor Ilona, Budapesti Népművelők Egyesülete elnök, országos szakmai szervezet delegáltjaként - a Kispesti Munkásotthon igazgatója;

  Lőrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ igazgatója;

  dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója;

  Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály vezetője;

  a Közalkalmazotti Tanács delegált tagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A következő napirendi pontunk ismét személyi döntés meghozatalára irányul.

 

                                    A napirend 4./ pontja: Javaslat személyi döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: dr. Kocsis Máté

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Kettő pontból áll az előterjesztés.

Kocsis Máté polgármester úrnak megadom a szót.

 

                                             DR. KOCSIS MÁTÉ (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Ahogy azt már önnek, mint előterjesztőnek és a jogosultnak korábban jeleztem, szeretném kérni, hogy a RÉV8 Zrt. igazgatósági elnökét illetően Máté András helyett Kovács Barbarát javasolhassam a Fővárosi Közgyűlés számára. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm, előterjesztőként elfogadom, külön dönteni erről nem szükséges. Megkérdezem, hogy az előterjesztés két pontjáról kíván-e valaki külön szavazni. (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: BTI Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

-   Tudomásul veszi dr. Kiss Gergely munkavállalóli küldöttnek a BTI Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségének megszűnését.

-   Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának az BTI Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt Görgényiné Balya Dórát (anyja neve: ……………, születési hely, idő: …………., ……………..) 2018. február 22. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 100.000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

-   A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának, egyben elnökének Kovács Barbarát (anyja neve: …………, születési hely, idő: ….…….., ………...) a korábbi igazgatósági elnök megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

80/2018.(II.21.)                        Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (továbbiakban: BTI Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

-   Tudomásul veszi dr. Kiss Gergely munkavállalóli küldöttnek a BTI Zrt. felügyelőbizottságában betöltött tisztségének megszűnését.

-   Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának az BTI Zrt. Üzemi Tanácsa által jelölt Görgényiné Balya Dórát (anyja neve: ……………, születési hely, idő: …………., ……………..) 2018. február 22. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben bruttó 100.000 Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

[27 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

81/2018.(II.21.)                        Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

-   A Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nappal megválasztja igazgatósági tagjának, egyben elnökének Kovács Barbarát (anyja neve: …………, születési hely, idő: ….…….., ………...) a korábbi igazgatósági elnök megbízatásával összhangban 2020. május 28. napjáig, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő:   a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

[27 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 27 egyhangú igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta.

A főpolgármester ez évi szabadságütemezése.

 

                                    A napirend 5./ pontja: Tájékoztató a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezéséről

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Gy. Németh Erzsébet

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Itt engedjék meg, hogy mondjak valamit. Természetesen önök elé tártam, nekem ezt meg kell tenni, az összes többi szabadság esetében annyit jegyeznék meg, hogy jelentkezzen az, aki meg tudja mondani februárban, hogy novemberben vagy decemberben mikor óhajt szabadságra menni. Tehát nem egy túl értelmes jogszabályi kötelezettség, de tegyünk eleget neki. Sőt, ha valakinek kedve van meghatározni, hogy én novemberben mikor menjek szabadságra, akkor erre is lehetőséget adok, például Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonynak.

 

 

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót. Eszemben sincs meghatározni, hogy a főpolgármester mikor menjen szabadságra, eldönti ezt ő magától, de ma már itt beszéltünk elegánsságról, meg egyáltalán, hogy itt hogyan működnek a dolgok, annyit hadd jegyezzek meg, hogyha én főpolgármester lennék, biztos, hogy nem engedném, hogy bekössenek egy olyan anyagot az én aláírásommal, amiben többrendbeli javítás van. Nem tudom, de talán négy számot vagy nyolc számot le lehetne úgy is írni, hogy abban ne legyen javítás, vagy ha már van javítás, akkor lehet, hogy egy új papíron kellett volna ezt megtenni. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm a hozzászólást, képviselő asszony. Alapos oka van gyanakodni, hogy nem tudunk 56-ig számolni a főjegyző asszonnyal ketten, közösen se, úgyhogy levonjuk a konzekvenciát és visszamegyünk az első elemibe. Biztosan ilyen oka volt, hogy ön egy ilyen színvonalas hozzászólásra ragadtatta magát. Köszönjük szépen, és valószínűleg a Demokratikus Koalícióból fel fogunk kérni főjegyző asszonnyal valakit, hogy korrepetálja velünk a díszlépésből elhanyagolt nüanszokat.

Ideje volt, hogy erre rávilágítson. Köszönöm. Kérem a Közgyűlést, hogy szavazzon!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

82/2018.(II.21.)                        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

Főv.Kgy.h.                               CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester 2018. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Rác fürdő.

 

                                    A napirend 6./ pontja: Javaslat a Rác Fürdő és Hotel épületek tulajdonjogának felszámolási eljárásban történő megszerzésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Gy. Németh Erzsébet, Tokody Marcell, Szőke László, Horváth Csaba

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Nincs külön kiegészítésem. Az előterjesztés aktualitását az adja összességében, hogy a felszámolási eljárás halad előre, és a felszámoló elkészítette a hitelezői igényeket, közbenső mérleget, tehát várható, hogy előbb-utóbb valami történni fog az ügyben. Erre vonatkozóan fogalmazunk meg egy elméleti szándékot. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Ki akar fogadni, hogy a három hozzászólóból kettőt előre kitaláltam volna? Na, gyerünk akkor a szerecsenmosdatással, Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonyé a szó.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen. Hát, ha kitalálta a főpolgármester úr, hogy miről akarok beszélni, akkor nagyon könnyű dolgom van, mert akkor az egyszerű kérdésre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. Egyrészt az helyes, hogy a főváros végre próbálja rendezni a Rác fürdő sorsát és nem adja oda az orbáni vőnek, viszont ezzel kapcsolatban felmerült egy másik kérdés, egy másik fürdővel kapcsolatban, mégpedig a Gellért fürdővel kapcsolatban.

Szeretném megkérdezni, hogy igazak-e hírek, hogy miután a Gellért Szállót megszerezte Mészáros Lőrinc, szó van arról, hogy a Gellért fürdő üzemeltetését is megkapná, és elvennénk a Gellért fürdő üzemeltetését a Gyógyfürdőktől. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Igen, képviselő asszony, az a helyzet, hogy mi ugyan nem egy csapatban futballozunk, meg nem is olyan különösebben szimpatizálunk egymással (Gy. Németh Erzsébet: Így van.), de van egy-két dolog, amit egymásról el szoktunk ismerni. Nem akarom most felsorolni azt a körülbelül három dolgot, de itt úgy vettem észre, hogy itt betartjuk kölcsönösen a szabályokat. Nem mindet sorolom fel, nem olyan sok, nagyon kevés, szívem szerint még kevesebb lenne, de hála istennek, nem kevesebb ennél.

Ezek egyike az, hogy azért nyíltan és feltűnően, sőt reményeim szerint ilyen konkrét, megválaszolható ügyekben nem szoktunk egymásnak hazudni. Ezt tőlem is megszokhatta. Most is közbeléptem tegnap egy margitszigeti ügyben, majd adok róla egy rövid tájékoztatót, amit sikerült korrigálni. A feltett kérdésére azt tudom mondani, hogyha az ön által feltett kérdésnek lesz valós alapja, és igaz lesz, vagy olyan stádiumba kerül, hogy azt lehet mondani, hogy hátha igaz, akkor azt tőlem fogja először hallani. Ebben biztos lehet.

Tokody Marcell képviselő úré a szó.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr.

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Bocsánat, képviselő asszony, azt nem állítom, hogy nincsenek erről mendemondák, ha ezek megalapozottak lesznek és ez igaz lesz… (Gy. Németh Erzsébet: Tehát akkor vannak mendemondák.) Mendemondákat én is hallottam, csak tudja, a mai világban annyi mendemonda van, ami nem igaz, és van egy kevés, ami igaz, hogy őszintén mondom önnek: messze nem tartunk itt. Ha én ezt a dolgot veszélyesnek fogom ítélni egy kicsit is, vagy igaznak, vagy megalapozottnak, vagy olyantól kapok erre megerősítést, akinek a háta mögött szeretnek hülyeségeket beszélni, de ő maga is erre utal, akkor higgye meg, rögtön szólni fogok.

Elnézést kérek, Tokody képviselő úré a szó.

 

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Örömmel látom, hogy itt végre nem az MFB által hozott titokzatos befektető kívánja megszerezni ezt a fürdőt, mellyel korábban már szembesültünk, és szót emeltem ellene.

Én akkor tudom jó szívvel támogatni ezt az előterjesztést, ahol is a főváros a tulajdonszerzésre törekszik, hogyha itt és most a Közgyűlés előtt az előterjesztő vagy akár főpolgármester úr elmondja azt világosan és nyíltan, hogy a szándék az, hogy ez a főváros kezében maradjon, és továbbra is közvagyon tárgyát képezze, még véletlenül se legyen belőle magánvagyon.

Ha ezt itt önök megerősítik, akkor jó szívvel tudom az igen szavazatomat adni. Köszönöm.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Képviselő úr, most én használom ezt a kifejezést, bár utálom, mert nekem mást jelent, nem akarok visszamutogatni, mert a történet hosszú. Az elődök vezetőinek egy része is valószínűleg belesodródott ebbe az ügybe. Ellentétben a Bálnával, itt azt érzem, hogy nem minden korábbi vezető volt felelős ezért a besodródásért, és ebben az ügyben éppen Horváth képviselőt fel kell mentsem, mert neki ebben valószínűleg semmi része nem volt, de nagyon szövevényes ügy, és Bagdy főpolgármester-helyettes úrral és a kerületi polgármesterek alkotta többséggel nem vagyunk hálásak, hogy jó néhány ilyet ránk hagyományoztak.

De valóban ez nem olyan egyértelmű, hogy itt egy konkrét, múltba vezető elhatárolódást vagy markáns kritikát, különösen a közgyűlésben ma jelen lévőkre meg lehetne fogalmazni, de ebből az ügyből nagyon nehéz volt kikeveredni.

Most azt tudom önnek mondani, hogy a magunk részéről Bagdy Gáborral az égvilágon mindent megtettünk, hogy egységesen a főváros tulajdonában maradjon ez a létesítmény, és ide kell sorolnom Szőke vezérigazgató urat is, aki ebben kiváló partner volt, és azt tudom önnek mondani, hogy az előzetes jelzések szerint minden esélyünk megvan arra, hogy a város tulajdonban tarthassa ezt a létesítményt. Ezért is hoztuk ide ezt az előterjesztést, és erről az elhatározásról nem is vagyunk eltéríthetőek.

Én megkérem Szőke vezérigazgató urat, hogy néhány mondatban számoljon be, de röviden a Közgyűlésnek az ügy állásáról. Kérem, Laci, hogy fáradj ide, és ha képes vagy röviden beszélni, nem úgy ismerlek harminc éve, de hátha most megerőlteted magad, akkor röviden mondd el.

Azért hoztuk ide az előterjesztést, képviselő úr, mert olyan stádiumba jutott az ügy, hogy reális arra gondolni, hogy tulajdonban tudjuk tartani.

 

                                             SZÕKE LÁSZLÓ, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A jelenlegi helyzetben várhatóan kiírják a felszámolási eljárást, és a főváros a korábban az MFB-től megvásárolt követelés erejéig pályázna erre az ingatlanegyüttesre, ami a fürdőt és a szállodát foglalja magában.

Másnak nagyon nincs esélye pályázni, hiszen az épületegyüttes alatti föld a Budapesti Gyógyfürdő tulajdona, a vízkitermelési jog a Budapesti Gyógyfürdőé. Tehát igazából úgy gondolom, hogy ez csak egy formaság, hogy a főváros így hozzájut ehhez az ingatlanhoz.

Készítettünk egy felmérést mind a szálló-, mind a fürdőépületre, hogy mennyibe kerülne a felújítása. Ehhez szükséges majd hitelt felvennünk - hiszen a saját tőkénk nem elegendő, hiszen más fejlesztéseink is vannak -, hogy ezt megcsináljuk, és ebből a hitelből történik meg a fürdő felújítása.

A szálló még számomra is kérdés, hogy mi lenne az észszerűbb, hogy mi üzemeltessük direktben, vagy megpályáztatjuk és más üzemelteti a szállót, erre ma még, én legalábbis, nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen. Ennyit tudok mondani.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Horváth Csaba képviselő úré a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én szeretném jelezni, hogy először is köszönöm, hogy ön korrekt módon elmondta, hogy ez mihez nem kötődik vagy kihez nem kötődik. De azért van egy másik olvasata, én nem tudom ugyanezt megtenni az önök-féle városvezetéssel szemben.

A probléma nagy része, és leszögezem elsőként, hogy egyetértek az előterjesztéssel, tehát az, hogy a főváros ezt végre vegye úgy birtokba, ahogy ezt birtokba lehet venni, úgy, hogy ráadásul az alatta lévő földterület és a vízhasználati jog a fővárosé, ezzel maximálisan egyetértek.

Egyet szeretnék rögzíteni, és bízom benne, hogy ezt azért ön is elismeri, hogyha ön nincs, akkor ez a probléma így nincs. Tehát az, hogy 2010-ben egy elkészült létesítményt nem sikerült aktiválni, az nagyrészt a főváros hibája, de ebben egyébként Bagdy Gábor vitte az oroszlánrészt, merthogy ő gátolta meg akkori főpolgármester-helyettesként, hogy a földhivatalba bejegyezzék a felépítménynek a tulajdoni lapra való kerüléséhez a szükséges igazolásokat. Ennek lett az a következménye, hogy bedőlt a hitel, bedőlt a projekt, és ennek a következménye az, hogy Szőke úrnak arról kell majd beszámolnia, hogy egy-, vagy másfél milliárd forintot kell a szakszerűtlenül, az elmúlt nyolc évben szakszerűtlenül fenntartott, tehát használaton kívül, de fenntartott létesítményt üzemeltetni.

Tehát ennek a problémának a nagy részét, 90 százalékát el lehetett volna kerülni, hogyha nem politikai boszorkányüldözésként indul ez 2010-ben. Én ezt szerettem volna elmondani, és nyilván főpolgármester úr majd erre reagál valamit, de ez az igazság. Tehát lehet mondani bármit, ez az igazság, volt egy konstrukció, lehet vitatni, hogy jó vagy nem jó, de azt, hogy az épület maga ilyen állapotba került, ez erőteljesen a főváros hibájaként is felróható, elsősorban a fideszes többségé. De a múltat zárjuk le, az elmúlt nyolc évet zárjuk le, és nézzünk előre, nyissuk meg ezt a létesítményt. Valóban váljon Budapest turisztikájának egyik új gyöngyszemévé!

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony, utána lezárom a vitát.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Csak annyit szeretnék kérni, hogy ne nekem szóljon a főpolgármester, hogyha Mészáros Lőrinc rá akarna repülni a Gellért fürdőre, hanem akadályozza meg.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést engedjenek meg, hogy először is súlyosan megvédjem Bagdy Gábor főpolgármester-helyettest, mert nem térünk erre mindig vissza, de hogy mi múlt a jelenlegi vezetésen és mi korábban, azért engedjék meg, volt itt nekünk 2010-ben 251 milliárd forint adósságállomány. Volt nekünk egy félig befejezetlen 4-es metró, amin négy évig kellett még dolgoznunk. Lehet ilyen sötétkék viaszosvászon transzparensekkel rohangálni strandpapucsban, hogy "Köszönjük, Demszky!", nem is igen reagáltunk rá, de azért ne felejtsék el, hogy ezen négy évig dolgoznunk kellett. Most akkor nem beszélek barátságból a szerződésekről.

Itt maradt egy 3-as metró olyan állapotban, hogy az valami gyalázat. Itt maradt egy teljesen amortizálódott BKV-járműállomány, ami 2019-re a villamoson kívül gyakorlatilag teljes mértékben lecserélődik. Buszok, trolik, metrók, autóbuszok, de a villamosok is több mint egyharmad arányban. Itt maradt egy Bálna, itt maradt egy Rác fürdő, most a teljesség igénye nélkül említettem öt dolgot, amivel meg kellett birkóznunk, és azért lássák be, hogy lassan-lassan mindegyikkel megbirkózunk. Itt maradt egy teljesen magára hagyott árvízvédelem, amire több mint húsz évig egyetlen forintot nem költöttek. Egyetlen forintot se!

Bagdy Gábor kimosta azt a Bálnát a bajból, ami úgy nézett ki 2010-ben, hogy hét darab pert hagyományoztak ránk, egy még mindig folyamatban van. Ezzel együtt a főváros tulajdonában van. Kétségtelen, hogy nincs teljesen kihasználva, de jogilag többé-kevésbé rendeződött, és az, hogy nincs kihasználva, annak az a fő oka, hogy egy nagyon látványos építmény, ami funkcionálisan nagyon kérdésesen használható. Ahogy említettem, a Rác fürdő is gyakorlatilag kezelhetetlen állapotban volt, és Bagdy Gábor mosta ki ebből a kezelhetetlen állapotból, amiért én nem marasztaltam el az elődeinket, ha jól hallották, mert nem szeretnék igazságtalan lenni. Hátha akkor elhiszik, amikor a másik irányba is igyekszem igazságos lenni.

Tehát az, hogy Bagdy Gábor negatív szerepet játszott volna a Rác fürdő ügyének a megoldásában, ez - hogy is mondjam - egy hibás megállapítás a képviselő úr részéről, és feltehetőleg az ismeretek részleges hiányából ered, ami nem biztos, hogy csak az ő tájékozottságán múlik, de ettől még nem pontos.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztés elfogadásáról szavazzon!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Rác Fürdő mielőbbi megnyitása érdekében kifejezi azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/B hrsz.) ingatlanok teljes és egységes tulajdonjogát megszerezze. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről, és a felszámolási eljárás alakulásának függvényében a döntési javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:     a Fővárosi Közgyűlésnek a felszámoló intézkedéseit követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

83/2018.(II.21.)                        úgy dönt, hogy a Rác Fürdő mielőbbi megnyitása

Főv.Kgy.h.                               érdekében kifejezi azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Rác Fürdő (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/A hrsz.) és a Hotel (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10., 5973/0/B hrsz.) ingatlanok teljes és egységes tulajdonjogát megszerezze. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről, és a felszámolási eljárás alakulásának függvényében a döntési javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő:   a Fővárosi Közgyűlésnek a felszámoló intézkedéseit követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

A következő napirendi pontunk a 2017. évi összevont költségvetésről szóló rendeletmódosítás, ami egy részben formális szükségszerűségből ered.

 

 

                                    A napirend 7./ pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Nincs kiegészítésem.

 

                                             ELNÖK: Nincs is kiegészítés. Kérdés sincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 8/2018. (……) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Indítsuk a gépet! Szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 8/2018. (III. 12.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

[23 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (11,30 %)]

 

                                             ELNÖK: 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

XI. kerületi gyalogos aluljáróban lévő helyiség kedvezményes bérbeadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére.

 

                                    A napirend 8./ pontja: Javaslat a XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáróban lévő 14,61 m² alapterületű helyiség kedvezményes bérbeadására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: A hajléktalanellátással függ össze az előterjesztés. Kérem, hogy támogassák.

Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? (Nincs jelzés.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen vagyonelemnek minősülő Budapest XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáró 128/7 jelölésű, 14,61 m² alapterületű helyiség bérlőjének a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60., azonosító: 01 99 016564, adószám: 19025702, statisztikai számjel: 19025702-9499-529-01, képviseli: Vecsei Miklós alelnök és Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök) jelöli ki, egyidejűleg jóváhagyja és megköti a bérleti szerződést az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal az alábbi feltételekkel:

-   a bérleti jogviszony bérleti szerződés aláírásának napjától számított 5 éves határozott időtartamra szól, szendvics, pékáru, üveges zöldségkrémek, szószok, savanyúságok, tea, továbbá kerámia termékek árusítása - kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából. A bérleti jogviszony a felek közös akaratával, a Szeretetszolgálat szerződésszerű és kötelezettségei határidőben történő teljesítése, valamint jogszabályi feltételek fennállása esetén további 5 évvel meghosszabbítható;

-   a bérleti díj összege 32.000 Ft/hó + áfa. A bérleti díjat bérbeadó jogosult évente - először a bérleti jogviszony kezdetét követő évben - a szerződés hatálybalépését követő hónapnak megfelelő hónap első napjával a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével emelni. Defláció esetén a bérleti díj mértéke nem változik;

-   az óvadék címén fizetendő összeget három havi bruttó bérleti díjban állapítja meg;

-   a szerződés hatálybalépésének együttes feltétele az óvadék megfizetése és a bérleti szerződésben meghatározott közjegyzői okirat rendelkezésre állása;

-   Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Szeretetszolgálat a helyiségbe a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet befogadja;

-   a Szeretetszolgálat kötelezettsége a helyiség használatával összefüggésben felmerülő közüzemi, karbantartási költségek viselése;

-   a bérleti szerződés a felek aláírásától számított 18. naptári hónap végéig rendes felmondással nem szüntethető meg. Ezen időtartam lejártát követően a Szeretetszolgálat írásban 60 napos felmondási idő megtartásával rendes felmondással megszüntetheti a szerződést.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! Szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

84/2018.(II.21.)                        a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem

Főv.Kgy.h.                               lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, forgalomképtelen vagyonelemnek minősülő Budapest XI. kerület, Etele tér - Kelenföldi pályaudvar gyalogos aluljáró 128/7 jelölésű, 14,61 m² alapterületű helyiség bérlőjének a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60., azonosító: 01 99 016564, adószám: 19025702, statisztikai számjel: 19025702-9499-529-01, képviseli: Vecsei Miklós alelnök és Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök) jelöli ki, egyidejűleg jóváhagyja és megköti a bérleti szerződést az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal az alábbi feltételekkel:

-   a bérleti jogviszony bérleti szerződés aláírásának napjától számított 5 éves határozott időtartamra szól, szendvics, pékáru, üveges zöldségkrémek, szószok, savanyúságok, tea, továbbá kerámia termékek árusítása - kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából. A bérleti jogviszony a felek közös akaratával, a Szeretetszolgálat szerződésszerű és kötelezettségei határidőben történő teljesítése, valamint jogszabályi feltételek fennállása esetén további 5 évvel meghosszabbítható;

-   a bérleti díj összege 32.000 Ft/hó + áfa. A bérleti díjat bérbeadó jogosult évente - először a bérleti jogviszony kezdetét követő évben - a szerződés hatálybalépését követő hónapnak megfelelő hónap első napjával a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékével emelni. Defláció esetén a bérleti díj mértéke nem változik;

-   az óvadék címén fizetendő összeget három havi bruttó bérleti díjban állapítja meg;

-   a szerződés hatálybalépésének együttes feltétele az óvadék megfizetése és a bérleti szerződésben meghatározott közjegyzői okirat rendelkezésre állása;

-   Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Szeretetszolgálat a helyiségbe a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezetet befogadja;

-   a Szeretetszolgálat kötelezettsége a helyiség használatával összefüggésben felmerülő közüzemi, karbantartási költségek viselése;

-   a bérleti szerződés a felek aláírásától számított 18. naptári hónap végéig rendes felmondással nem szüntethető meg. Ezen időtartam lejártát követően a Szeretetszolgálat írásban 60 napos felmondási idő megtartásával rendes felmondással megszüntetheti a szerződést.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, egyhangúlag a Közgyűlés elfogadta.

VII. kerület, Marek József utcai ingatlan kedvezményes bérbeadása a Református Szeretetszolgálat részére.

 

                                    A napirend 9./ pontja: Javaslat a Bp. VII. ker., Marek József utca 35. szám alatti ingatlan kedvezményes bérbe adására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Nincs kiegészítésem.

 

                                             ELNÖK: Nincsen. Nincs kérdés sem, hozzászólás sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy az együttesen hasznosított Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 33254/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a 1078 Budapest, Marek József utca 35. 1. em. 1. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 100 m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint "iroda" megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 33254/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest, Marek József utca 35. 1. em. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 19 m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint "raktár" megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant a szerződés hatálybalépésétől számított öt éves határozott időtartamra, közfeladat ellátása (ifjúsági közösségi pont, Önkéntes Diakóniai Év Programiroda, valamint adománybolt működtetése) céljából, 86.614 Ft/hó + áfa, azaz bruttó 110.000 Ft/hó összegű kedvezményes bérleti díj, továbbá bruttó három havi piaci bérleti díjnak megfelelő mértékű óvadék (533.400 Ft) megfizetése mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.) részére bérbe adja.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést - amelyben megadja a hozzájárulást a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány számára a felújítási munkákhoz az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal -, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, hogy indítsuk a gépet és döntsenek! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

85/2018.(II.21.)                        a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem

Főv.Kgy.h.                               lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 35. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy az együttesen hasznosított Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 33254/0/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott, a 1078 Budapest, Marek József utca 35. 1. em. 1. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 100 m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint "iroda" megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala által 33254/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1078 Budapest, Marek József utca 35. 1. em. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 19 m² területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint "raktár" megnevezésű, természetben földszinti elhelyezkedésű ingatlant a szerződés hatálybalépésétől számított öt éves határozott időtartamra, közfeladat ellátása (ifjúsági közösségi pont, Önkéntes Diakóniai Év Programiroda, valamint adománybolt működtetése) céljából, 86.614 Ft/hó + áfa, azaz bruttó 110.000 Ft/hó összegű kedvezményes bérleti díj, továbbá bruttó három havi piaci bérleti díjnak megfelelő mértékű óvadék (533.400 Ft) megfizetése mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.) részére bérbe adja.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést - amelyben megadja a hozzájárulást a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány számára a felújítási munkákhoz az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal -, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződésnek a BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyása.

 

                                    A napirend 10./ pontja: Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására

a.)  Pénzügyi Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

b.)  Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Horváth Csaba

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak! Van előterjesztői kiegészítés, kérem, szíveskedjenek figyelembe venni.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Egy mondatom van ehhez.

 

                                             ELNÖK: Tessék, Balázs!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelettel kérem, hogy az alapelőterjesztésben a 007253 azonosító számú engedélyokiratot ne vegyék figyelembe, azt visszavonom, azt áprilisban fogom visszahozni. Ez a Budapest Közút útfelújítási programjára vonatkozik. Ezzel együtt kérem tisztelettel az előterjesztés elfogadását. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Horváth Csaba képviselő úr!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Csak szeretném megismételni azt a kérdést, amit már néhány héttel ezelőtt is megfogalmaztunk, hogy az éven belüli beruházások tekintetében, például a CAF-villamosoknál vizsgáljuk meg, hogy azok a hibajelenségek, amelyek akár az orosz metrónál, akár a CAF-villamosoknál vannak, tehát konkrét rozsdásodás, ezek az új vásárlásnál ne forduljanak elő, vagy akkor ne tőlük vásároljunk, mert úgy tudom, hogy egy új kontingens is lehívásra kerülne.

 

                                             ELNÖK: Balázs, van reakció?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Hogyne! Nagyon örülünk annak a helyzetnek, Csaba, hogy lehívhatunk új villamosokat, és a régi, ’14-es áron tudunk lehívni plusz 17 milliárd forint értékben 26 darab új CAF-villamost. Amennyiben a leszállítandó eszközök közül valahol beavatkozás szükséges, mondjuk korróziómentesítés, azt természetesen, a józan paraszti ész mentén a szállítónak kutya kötelessége kijavítani és teljesíteni. Köszönöm.

 

 

 

                                             ELNÖK: Nincs több kérdés, lezárom a vitát.

Az előterjesztés három pontból plusz az előterjesztői kiegészítésből áll. Van-e valakinek a szavazásra vonatkozóan kérése? (Nincs jelentkező.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7090. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7308 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7589. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7340. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 20 sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7212. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7327., 7310., 7316., 7322. és a 7311. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7594. és a 7619. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

c.)  az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6938., 7072. és a 7083. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 4. sz. módosítását, a 7193. és a 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, a 7454., 7337., 7338. és a 7455. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a 7620., 7625., 7626., 7624., 7622., 7621. és a 7623. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

d.)  az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 7078. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

e.)  az előterjesztés 19. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok (BFVK Zrt. közszolgáltatás), "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7146. és a 7148. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7145. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7356. és a 7505. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7025. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7317. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a 7584., 7578., 7579., 7583., 7587., 7580. és a 7585. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

c.)  az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7616. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d.)  az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7149. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7628. és a 7627. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

e.)  az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7353. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

f.)  az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7077. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7238., 7239., 7241. és a 7243. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

b.)  Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

 

 

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó
8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 13. sz. módosítását, a 7507. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7511. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7112. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a 7504. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7046. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7079. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

c.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7190. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7390. és a 7397. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7557. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását, a 7050. egyedi azonosító számú felújítási feladat 3. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 6673. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

e.)  az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7177. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7199. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7120. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 10. sz. módosítását, a 7254. és a 7293. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat 4. sz. módosítását, a 7098., 7104., 7111., 7109., valamint a 7510. és a 7506. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7251., valamint a 7299. egyedi azonosító számú beruházási feladat 3. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 15. sz. módosítását, a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 18. sz. módosítását, a 7636. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak mellékleteként csatolt, az Enviroduna Kft.-vel a műszaki ellenőri, illetve projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat;

c.)  az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7208. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7139. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7235. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7209. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6723. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

e.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6940. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7499., 7447. és a 7540. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, a 7493. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7290. és a 7496. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7555. és a 7495. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.módosítását, a 7118. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7206. és a 7181. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7303. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7329. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7174. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6877. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7478., 7571., 7394. és a 7399. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosítását;

f.)  az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7204., 7159. és a 7187. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7344. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7349. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7552. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosítását;

g.)  az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7170. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

h.)  az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7269. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7295. és a 7294. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

i.)   az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7248. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

j.)   az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7476., 7389., 7415., 7485., 7428., 7426., 7405., 7467., 7469. és a 7545. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7629. és a 7631. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7500. és a 7501. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7300. egyedi azonosító számú felújítási feladat 3. sz. módosítását;

k.)  az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7163. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7551. és a 7403. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7600., 7593., 7599., 7609., 7606., 7611. és a 7634. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7168. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7376., 7372., 7378., 7377., 7375., 7374. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

l.)   az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7529. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7610. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

m.) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sport feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7424. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

n.)  az előterjesztés 18. sz. melléklete, egyéb vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7133. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7524. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7573., 7502., 7503., 7398., 7402., 7465., 7498., 7554., 7364., 7366. és a 7544. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7639. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7440. és a 7445. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;

c.)  az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7567., 7568., 7468., 7391., 7345. és 7347., 7528., 7432., 7433., 7437., 7438. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7382, 7348. és a 7350. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7453. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7530. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását és a 7613., 7614., 7617., 7618. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e.)  az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7259. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7411., 7482., 7481., 7489., 7422., 7466. és a 7569. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7175. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7460., 7408., 7406., 7543. és a 7368. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7630. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

f.)  az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7169. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7550., 7416., 7418., 7371. és a 7370. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7258. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7396. és a 7404. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7604., 7607., 7598., 7592., 7595., 7596., 7597., 7602. és a 7601. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7154. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 7373. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

g.)  az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7532., 7464., 7547., 7548. és a 7549. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7603., 7605., 7608., 7632., 7612. és a 7615. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

86/2018.(II.21.)                        az 50/1998.(X.30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány

Főv.Kgy.h.                               jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7090. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7308 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7589. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7340. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 20 sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, 

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

 

87/2018.(II.21.)                        Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Főv.Kgy.h.                               engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7212. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7327., 7310., 7316., 7322. és a 7311. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7594. és a 7619. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

c.)  az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6938., 7072. és a 7083. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 4. sz. módosítását, a 7193. és a 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, a 7454., 7337., 7338. és a 7455. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a 7620., 7625., 7626., 7624., 7622., 7621. és a 7623. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

d.)  az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 7078. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

e.)  az előterjesztés 19. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok (BFVK Zrt. közszolgáltatás), "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7146. és a 7148. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

 

88/2018.(II.21.)                        Az   50/1998.   (X. 30.)   Főv.   Kgy.   rendelet

Főv.Kgy.h.                               engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7145. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7356. és a 7505. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7025. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7317. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a 7584., 7578., 7579., 7583., 7587., 7580. és a 7585. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

c.)  az előterjesztés 10. sz. melléklete, igazgatási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7616. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d.)  az előterjesztés 11. sz. melléklete, informatikai ágazat, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7149. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7628. és a 7627. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

e.)  az előterjesztés 8. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7353. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

f.)  az előterjesztés 20. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7077. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7238., 7239., 7241. és a 7243. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

 

b.)  Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes illetékességi körébe tartozó feladatok

 

 

89/2018.(II.21.)                        Az   50/1998.   (X. 30.)   Főv.   Kgy.   rendelet

Főv.Kgy.h.                               célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását, az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 13. sz. módosítását, a 7507. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7511. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7112. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a 7504. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7046. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7079. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

c.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7190. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7390. és a 7397. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7557. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását, a 7050. egyedi azonosító számú felújítási feladat 3. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 6673. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

e.)  az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7177. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7199. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7120. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

90/2018.(II.21.)                        Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Főv.Kgy.h.                               engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 10. sz. módosítását, a 7254. és a 7293. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat 4. sz. módosítását, a 7098., 7104., 7111., 7109., valamint a 7510. és a 7506. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7251., valamint a 7299. egyedi azonosító számú beruházási feladat 3. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 15. sz. módosítását, a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 18. sz. módosítását, a 7636. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és annak mellékleteként csatolt, az Enviroduna Kft.-vel a műszaki ellenőri, illetve projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat;

c.)  az előterjesztés 3. sz. melléklete, FINA megrendezésével összefüggő feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7208. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7139. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7070. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7235. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7209. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6723. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

e.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6940. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7499., 7447. és a 7540. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, a 7493. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7290. és a 7496. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7555. és a 7495. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz.módosítását, a 7118. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7206. és a 7181. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7303. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7329. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7174. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6877. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7478., 7571., 7394. és a 7399. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosítását;

f.)  az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7204., 7159. és a 7187. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7344. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 7349. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7552. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosítását;

g.)  az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7170. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

h.)  az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7269. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7295. és a 7294. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

i.)   az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7248. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

j.)   az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7476., 7389., 7415., 7485., 7428., 7426., 7405., 7467., 7469. és a 7545. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7629. és a 7631. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7500. és a 7501. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7300. egyedi azonosító számú felújítási feladat 3. sz. módosítását;

k.)  az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7163. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7551. és a 7403. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7600., 7593., 7599., 7609., 7606., 7611. és a 7634. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7168. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7376., 7372., 7378., 7377., 7375., 7374. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

l.)   az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7529. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 7610. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

m.) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sport feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7424. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

n.)  az előterjesztés 18. sz. melléklete, egyéb vagyongazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7133. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

91/2018.(II.21.)                        Az   50/1998.   (X. 30.)   Főv.   Kgy.   rendelet

Főv.Kgy.h.                               engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a.)  az előterjesztés 2. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7524. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b.)  az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7573., 7502., 7503., 7398., 7402., 7465., 7498., 7554., 7364., 7366. és a 7544. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7639. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 7440. és a 7445. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;

c.)  az előterjesztés 6. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7567., 7568., 7468., 7391., 7345. és 7347., 7528., 7432., 7433., 7437., 7438. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7382, 7348. és a 7350. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását;

d.)  az előterjesztés 7. sz. melléklete, köznevelési feladatok "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7453. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7530. egyedi azonosító számú beruházási feladat 1. sz. módosítását és a 7613., 7614., 7617., 7618. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e.)  az előterjesztés 14. sz. melléklete, kulturális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7259. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7411., 7482., 7481., 7489., 7422., 7466. és a 7569. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7175. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7460., 7408., 7406., 7543. és a 7368. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7630. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

f.)  az előterjesztés 15. sz. melléklete, szociális feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7169. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7550., 7416., 7418., 7371. és a 7370. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7258. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7396. és a 7404. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7604., 7607., 7598., 7592., 7595., 7596., 7597., 7602. és a 7601. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti 7154. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és a 7373. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

g.)  az előterjesztés 16. sz. melléklete, köznevelési feladatok, "I. Jóváhagyandó okmányok" cím alatt szereplő 7532., 7464., 7547., 7548. és a 7549. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7603., 7605., 7608., 7632., 7612. és a 7615. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés mellékleteihez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő:   a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (72,63 %), 0 ellenszavazat,
7 tartózkodás (11,30 %)]

 

                                             ELNÖK: 21 - 0 - 7 arányban elfogadta a Közgyűlés.

A BKV Panoráma Kft. alapító okirat módosítása, főpolgármester-helyettes urak.

 

                                    A napirend 11./ pontja: Javaslat a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: (Nincs jelzés.) Nincs kiegészítés. Hozzászólás van? (Nincs jelentkező.) Nincsen.

Hárompontos az előterjesztés. Kíván-e valaki a szavazásra vonatkozóan javasolni valamit? (Nincs jelentkező.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

92/2018.(II.21.)                        Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a BKV Panoráma Kft. alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására és kiadására, valamint arra, hogy jelen határozatot a BKV Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (79,22 %), 0 ellenszavazat,
3 tartózkodás (4,71 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 25 - 0 - 3 arányban elfogadta a Közgyűlés.

A Miniszterelnökség által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására a tavalyi évben, tehát 2017-ben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges döntések meghozatala.

 

 

 

 

 

                                             A napirend 12./ pontja: Javaslat a Miniszterelnökség által a Nemzeti Emlékhelyek támogatására 2017. évben biztosított költségvetési forrás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Van-e kérdés vagy javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése értelmében eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) és (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört.

 

Jóváhagyja a 007638 azonosító számú, "Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a "Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem" tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, hogy indítsuk a gépet, és szavazzanak! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

93/2018.(II.21.)                        a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Főv.Kgy.h.                               szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése értelmében eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) és (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört.

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

94/2018.(II.21.)                        Jóváhagyja a 007638 azonosító számú, "Nemzeti

Főv.Kgy.h.                               Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem" megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

95/2018.(II.21.)                        Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési

Főv.Kgy.h.                               Intézet Zrt.-vel a "Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem" tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[28 igen (83,93 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása.

 

                                    A napirend 13./ pontja: A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: dr. Láng Zsolt, Sárádi Kálmánné dr.

 

                                             ELNÖK: Itt annyit szeretnék előrebocsátani, hogy kivételesen az Alkotmánybírósághoz fordultunk, mert képtelenségnek gondoljuk ezt a szabályozást, képtelenség, és a kerületek a jogegységi döntés alapján automatikusan ugyanebbe a helyzetbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy minden egyes fellebbezés a Közgyűlés elé kell hogy kerüljön, egy külön ügyosztály nagyságú csoportot kell majd létrehozni, tehát egyszerűen kezelhetetlen. Én jogászokat hivatalosan soha nem bírálok, de az életszerűséget súlyosan - hogy is mondjam? - támadja ez a jogegységi döntés, ezért kénytelenek voltunk az Alkotmánybírósághoz fordulni. Kérem, hogy ennek ismeretében tegyék meg hozzászólásaikat. Láng Zsolt polgármester úr!

 

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm szépen. Tisztelt Főpolgármester Úr! Annyit szeretnék csak kérni, mert van egy módosító javaslatunk Kocsis és Szentgyörgyvölgyi kollégámmal, amely ki lett osztva, hogy amennyiben befogadható, akkor fogadja be az előterjesztő, amennyiben nem, akkor pedig szavazzunk róla. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Annyi kérdésem van, polgármester úr, hogy azt egy közterület-felügyelő fogja a helyszínen eldönteni, hogy megvannak-e a törvényi feltételek? Mert ez nekem nagyon tűri a vitát, és vannak erre nézve, mondjuk, nem kifejezetten kedvező tapasztalatok. Erről ugyan nem beszéltünk, polgármester úr, előzetesen, de ha az a helyzet, hogy egyenként minden közterület-felügyelő saját hatáskörben eldöntheti, hogy fennállnak-e a törvényi feltételek, akkor én olyan jó szívvel ezt nem tudom támogatni. Parancsolj, polgármester úr!

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP, polgármester): Főpolgármester úr, szeretnélek felvilágosítani, nyilván annyira nem mélyedsz bele minden előterjesztésbe. Itt csupán annyi a módosítás, hogy az eredeti előterjesztés szerint az volt benne, hogy csak fővárosi közterület-felügyelő, és mivel a főváros úgy működik, hogy megbeszélve a FÖRI-vel számtalan kerületnek van megállapodása, és olyan fővárosi területek, ahol a kerületek végzik viszont az ellenőrzést, így borzasztó életszerűtlen lenne, hogy a kerület végez ellenőrzést, de nem bírságolhat - akkor nem tud ellenőrzést végezni. Ezért adtuk be a kollégáimmal azt, hogy általában a "fővárosi közterület-felügyelő" helyett "közterület-felügyelő" legyen, ennyi a módosításunk, nem azt érinti, hogy…, tehát eredetileg is ez volt benne.

Hozzáteszem neked, hogy egyébként pedig igen, tehát én úgy látom, hogy úgy működik a főváros közterület-felügyelete is Pető úrral sok-sok éve, hogy egyébként a közterület-felügyelőnek az a dolga, hogy a szükséges engedélyek tekintetében leellenőrizze, hogy megvannak-e az engedélyek, ha nincsenek meg az engedélyek, akkor pedig bírságoljon, tehát igen, ezt jelenti a törvényi feltételek fennállása. Szerintem erre képesek a közterület-felügyelők, így működik ez a rendszer.

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr, elkövettük azt a hibát, hogy ezt nem beszéltük át, mondjuk úgy, kölcsönösen elkövettük. Nekem van egy baráti áthidaló javaslatom: beszéljük át ezt az egész rendeletet, és hozzuk be áprilisban, mert… (Sárádi Kálmánné dr.: Nem tudjuk hatályba léptetni 1-jével.) Na de, hát bocsánatot kérek, és ezt nem Láng Zsolt polgármester úrral szemben mondom, de azért hogy a közterület-felügyelők itt huszonnégyféleképpen nekiálljanak önkényesen össze-vissza bírságolni saját elhatározásukból, azt én nem nagyon tudom támogatni, megmondom őszintén. Ebben nagyon nagy a tévedés lehetősége, akár a fővárosiak esetében is. Ezt így nem tudom sajnos… Abban partner vagyok, hogy beszéljük át. Melyik hónap 1-je előtt?

 

                                             SÁRÁDI KÁLMÁNNÉ DR. főjegyző: Május 1-jén kell hogy hatályba lépjen, illetve május 1-jétől veszíti hatályát a régi rendeletünk, és 15 nappal korábban hatályba kell léptessük az újat, miután ez…

 

                                             ELNÖK: Ez április közepén megoldható. (Az elnök Sárádi Kálmánné dr. főjegyzővel egyeztet.) Így van. Hadd kérjem, polgármester úr, hogy üljünk le néhányan! Nem akarom megakadályozni, Zsolt, nem is fogom megakadályozni, de vannak olyan tapasztalataim, amelyek bennem kétséget ébresztenek. Azért azt nem akarom, hogy itt a nép fölött közterület-felügyelői korlátlan hatalom legyen, erről nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak.

Tessék, polgármester úr!

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP), polgármester): Természetesen, ha így gondolja a főpolgármester úr, akkor vonja vissza! Énszerintem egy óriási félreértés van. Mi csupán Pető úrral leegyeztetve kijavítottuk ezzel a módosítóval a beterjesztett rendeletmódosítás egyetlenegy pontjának egy fél szavát, mert így lett pontos, tehát ennyi történt, semmi változást nem akarunk, a régi szabályozás vagy a régi rendszer szerint ennyi történt. Ez egy félreértés szerintem, főpolgármester úr, de érzem, hogy ezt kérted, és innentől, ha ebben a történetben te szeretnél beszélni, és bele akarsz menni, akkor természetesen tiszteletben tartjuk, és egyeztessünk!

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr, még egyszer mondom, nem akarom megakadályozni, őszintén mondom, csak annyit javasolok, hogy ne itt folytassuk le ezt a vitát - és nem is biztos, hogy vita ez -, hanem egymással.

Szeneczey Balázs doktoré a szó.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Köszönöm. Valóban nem olyan nagy hókuszpókusz ez, ezt normálisan meg lehet csinálni, ez valóban így van, mindazonáltal jobb lett volna előbb megkapni ezt az előterjesztést, polgármester úr, hogy ezt érdemben át tudjuk nézni. Ugye, ez automatikusan azt vonja maga után, hogy a kerületekkel kötött feladatátadási megállapodást módosítani kell, amely megállapodásban például a beérkező bírság megosztásáról is rendelkezni kell, ugye, ez egy objektív követelmény. Úgyhogy, ha erre alapvetően igent mondtok, én csak abban az esetben javasolnám azt a főpolgármester úrnak, hogy ezt most itt fogadjuk el, ez egy objektív feltétel.

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr, annyit szerintem megér, hogy senkiben ne maradjon tüske, áprilisig a dolog kibírja. Annak nem örülök, hogy így jön be valami, amit én mindenképpen át akarok vinni, arról azért néhány embernek szoktam szólni. Ezzel most szembesülök először itt így, ebben a formában. (Az elnök dr. Kocsis Mátéval, Sárádi Kálmánné dr.-ral és dr. Szeneczey Balázzsal egyeztet.)

 

                                             ELNÖK: Igen, elmondom én, elmondom én mindenkinek: kiderült, hogy a fővárostól kérték a javítást, tehát ilyen értelemben a polgármestereket fel kell mentsem. Valahogy ez a dolog egy kicsit elromlott, és ebben ezek szerint a főváros sem ártatlan. Szeneczey doktor, miért kellene ezt most elfogadnunk?

 

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): A bírság bevezetése miatt szükséges ezt most eldönteni, tekintettel arra, hogy 15 nappal korábban ki kell hirdetni a bevezetését megelőzően.

 

                                             ELNÖK: Ebben a megfogalmazásban én nem tudom ezt támogatni.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Szeneczey Balázs): Jó, hát ez is egy objektív körülmény, főpolgármester úr. (Sárádi Kálmánné dr. közbeszól.)

 

                                             ELNÖK: Nem szeretem az ilyen megoldásokat. Az a baj, hogy a főváros is hülyeséget csinált, az a baj. Hát nézzék, én bízom a polgármesterek szavában, nem bánom, hirdessék ki, és akkor áprilisban legfeljebb a megbeszélés után módosítjuk, amit közösen módosítani akarunk, de az a kérésem, hogy ilyen ne legyen máskor. Nagyon kellemetlen ez a helyzet, és ráadásul a súlyánál nagyobb jelentőséget adunk most neki. Én ezt is belátom. Örülnék, ha a fővárostól az arra illetékes jelezné a városvezetésnek is, ha valamit kér a polgármesterektől. Ne állítsunk elő ilyen helyzetet, mert ez mindenkinek kínos. A polgármestereknek is, nekem is, meg általában is.

Nagyon kérem, hogy ne ezen a helyen kelljen itt látszólag egymással is vitába kerülni, mert ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Nem bánom, hirdessék ki, ha a főjegyző asszony is így látja, de akkor ugye, nem korrigálja senki, hogy bírom a polgármesterek ígéretét, hogy erről egymás közt beszélünk, és akkor tisztázzuk az esetet. Ha ezt nem cáfolják a polgármester urak, akkor nem bánom, legyen úgy, hogy kihirdetjük. Talán a közterület-felügyelők akarata ellenére is az utóbbi egy évben egy kicsit problémás lett ez a közterület-felügyelői ügy.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 9/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - módosító javaslattal módosult - 2. számú melléklete szerint.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelettel való összhang megteremtése érdekében a Fővárosi Közgyűlés érintett rendeleteinek felülvizsgálatáról és terjessze a Közgyűlés elé a szükséges rendeletmódosításokat.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közterület-használati önkormányzati hatósági eljárás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében, a Főpolgármesteri Hivatal feladatellátásához rendelt szervezeti egysége működésének és létszámkeretének felülvizsgálata alapján úgy, hogy a hatósági feladatok 2018. május 1-jétől elláthatók legyenek.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le a közterület-használati önkormányzati hatósági eljárással érintett szervezetekkel szükséges szakmai egyeztetéseket, különösen a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzattal és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulással a társulási megállapodás felülvizsgálata, a Társulás további működése körében.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5033/2017/4. számú határozatával szemben alkotmányjogi panasz benyújtására, ezzel párhuzamosan felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a közterület-használat törvényi szintű részletes, polgári jogi alapon történő szabályozásának lehetőségét.

Határidő: törvényi határidőn belül

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, hogy indítsuk a gépet, és az általam tett kiegészítéssel szavazzanak!

(Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 9/2018. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - módosító javaslattal módosult - 2. számú melléklete szerint.

[19 igen (67,56 %), 3 ellenszavazat (6,24 %),
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

96/2018.(II.21.)                        felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a

Főv.Kgy.h.                               Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelettel való összhang megteremtése érdekében a Fővárosi Közgyűlés érintett rendeleteinek felülvizsgálatáról és terjessze a Közgyűlés elé a szükséges rendeletmódosításokat.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[19 igen (67,56 %), 3 ellenszavazat (6,24 %),
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

97/2018.(II.21.)                        Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a

Főv.Kgy.h.                               szükséges intézkedéseket a közterület-használati önkormányzati hatósági eljárás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése érdekében, a Főpolgármesteri Hivatal feladatellátásához rendelt szervezeti egysége működésének és létszámkeretének felülvizsgálata alapján úgy, hogy a hatósági feladatok 2018. május 1-jétől elláthatók legyenek.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[19 igen (67,56 %), 3 ellenszavazat (6,24 %),
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

98/2018.(II.21.)                        Felkéri a főpolgármestert, hogy folytassa le a

Főv.Kgy.h.                               közterület-használati önkormányzati hatósági eljárással érintett szervezetekkel szükséges szakmai egyeztetéseket, különösen a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzattal és a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulással a társulási megállapodás felülvizsgálata, a Társulás további működése körében.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[19 igen (67,56 %), 3 ellenszavazat (6,24 %),
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

99/2018.(II.21.)                        Felkéri a főpolgármestert a Kúria Önkormányzati

Főv.Kgy.h.                               Tanácsa Köf.5033/2017/4. számú határozatával szemben alkotmányjogi panasz benyújtására, ezzel párhuzamosan felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a közterület-használat törvényi szintű részletes, polgári jogi alapon történő szabályozásának lehetőségét.

Határidő: törvényi határidőn belül

Felelős: Tarlós István

[19 igen (67,56 %), 3 ellenszavazat (6,24 %),
5 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Láng Zsolt polgármester úr jelentkezett post festam. Tessék, polgármester úr!

 

 

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP), polgármester): Ne haragudjon, főpolgármester úr, amit mondott, megszavaztuk, ugye, akkor jól értettük, hogy befogadta azzal, hogy erről le fogunk ülni beszélni, de azt a módosítót most befogadta, és…

 

                                             ELNÖK: Én azzal a feltétellel szavaztam meg, hogy a polgármester urak ígéretének megfelelően… (Dr. Láng Zsolt: Ez igaz.) egymás között konzultálunk ebben a kérdésben… (Dr. Láng Zsolt: Ezt mi is vállaljuk.), de ha megegyezünk valamilyen korrekció szükségességében, akkor azt módosítjuk áprilisban.

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP, polgármester): Rendben, de akkor most a módosítóval együtt szavaztunk róla?

 

                                             ELNÖK: Igen.

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP, polgármester): Jó, köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Menjünk tovább. Nem változtat egyébként azon a bejelentésemen, hogy kénytelenek voltunk az Alkotmánybírósághoz fordulni. Javaslom a polgármester uraknak, gondolják végig, ez a kerületükben is mit fog jelenteni, hogy tulajdonosként minden egyes közterület-foglalási ügyet hatósági ügyként kell kezelniük, határozatot hozni és erre egy külön egységet felállítani. Tehát gondolom, ezt a tapasztalt polgármesterek fel tudják mérni, hogy hány közterület-használati kérelem van egy évben.

Az M2-es metróvonal járműállomány cseréje feladattal kapcsolatban a BKV-val kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítása következik.

 

 

                                    A napirend 14./ pontja: Javaslat "Az M2 metróvonal járműállomány cseréje" feladattal kapcsolatban a BKV Zrt.-vel kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?
(Dr. Szeneczey Balázsnak nincs kiegészítése.) Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Szintén nincs. Az előterjesztés öt pontból áll. Van-e valakinek kívánsága a szavazásra vonatkozóan? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az "M2 metróvonal járműállomány cseréje" feladatot 2018. december 31-re módosult határidővel változatlan összköltséggel valósítja meg a BKV Zrt. útján.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy az "M2 metróvonal járműállomány cseréje" feladat tárgyévi előirányzatának fedezetét 703.869 eFt összegben biztosítja a 2018. évi költségvetésben.

 

 

 

Jóváhagyja és megköti az "M2 metróvonal járműállomány cseréje" megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet, és határozzanak! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

100/2018.(II.21.)                      úgy    dönt,    hogy    az    "M2    metróvonal

Főv.Kgy.h.                               járműállomány cseréje" feladatot 2018. december 31-re módosult határidővel változatlan összköltséggel valósítja meg a BKV Zrt. útján.

[23 igen (75,68 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

101/2018.(II.21.)                      Kötelezettséget   vállal   arra,   hogy   az   "M2

Főv.Kgy.h.                               metróvonal járműállomány cseréje" feladat tárgyévi előirányzatának fedezetét 703.869 eFt összegben biztosítja a 2018. évi költségvetésben.

[23 igen (75,68 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

102/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja és megköti az "M2 metróvonal

Főv.Kgy.h.                               járműállomány cseréje" megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[23 igen (75,68 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (4,71 %)]

 

                                             ELNÖK: 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A KEHOP-projekthez kapcsolódó döntések következnek, hulladékgazdálkodásról van szó.

 

 

                                    A napirend 15./ pontja: Javaslat a KEHOP-3.2.1. "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?
(Dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincsen kiegészítés. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Négypontos az előterjesztés. Kíván-e valaki a szavazásra vonatkozólag javaslattal élni? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" feladatot a 2018. évben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel együttműködésben. A feladat összköltsége 10.432.368 eFt, amelyből a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadások összege 9.354.630 eFt. A kiadások fedezete teljes mértékben támogatásból kerül biztosításra.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" feladattal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadásokat és bevételeket szerepelteti a 2018. évi költségvetésben az alábbiak szerint: a kiadások összege 9.354.630 eFt, amelyből KEHOP támogatás 6.623.000 eFt (ebből 2017. 12. 31-ig befolyt 6.496.085 eFt, 2018-ban várható 126.915 eFt), önerő támogatás 742.850 eFt, áfa támogatás 1.988.780 eFt.

 

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosító számú "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" tárgyú támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1.)" megnevezésű feladat megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 007591 azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

103/2018.(II.21.)                      kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja "A

Főv.Kgy.h.                               fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" feladatot a 2018. évben a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel együttműködésben. A feladat összköltsége 10.432.368 eFt, amelyből a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadások összege 9.354.630 eFt. A kiadások fedezete teljes mértékben támogatásból kerül biztosításra.

[22 igen (68,59 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (6,59 %)]

 

104/2018.(II.21.)                      Kötelezettséget vállal arra, hogy "A fővárosi

Főv.Kgy.h.                               hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" feladattal kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatnál felmerülő kiadásokat és bevételeket szerepelteti a 2018. évi költségvetésben az alábbiak szerint: a kiadások összege 9.354.630 eFt, amelyből KEHOP támogatás 6.623.000 eFt (ebből 2017. 12. 31-ig befolyt 6.496.085 eFt, 2018-ban várható 126.915 eFt), önerő támogatás 742.850 eFt, áfa támogatás 1.988.780 eFt.

[22 igen (68,59 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (6,59 %)]

 

105/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési

Főv.Kgy.h.                               Programiroda Nonprofit Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között a KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosító számú "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" tárgyú támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Tarlós István

[22 igen (68,59 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (6,59 %)]

 

 

 

106/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja "A fővárosi hulladékgazdálkodási

Főv.Kgy.h.                               rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (KEHOP-3.2.1.)" megnevezésű feladat megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 007591 azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

[22 igen (68,59 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (6,59 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer projekt keretében létrehozott eszközök használati jogának átruházása következik.

 

 

                                    A napirend 16./ pontja: Javaslat a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" (KEOP 1.) projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?
(Dr. Szeneczey Balázsnak nincs kiegészítése.) Kérdés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Két pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki a szavazással kapcsolatban kéréssel élni? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az értékmeghatározó szakértői véleményben meghatározott érték alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. részére visszafizetendő bruttó 584.050 eFt összeg fedezetét biztosítja a 2018. évi költségvetésben.

 

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt.-vel a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. egységes szerkezetű módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a bruttó 584.050 eFt összeg visszafizetéséről a megállapodás aláírását követő 30 napon belül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

107/2018.(II.21.)                      előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az

Főv.Kgy.h.                               értékmeghatározó szakértői véleményben meghatározott érték alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. részére visszafizetendő bruttó 584.050 eFt összeg fedezetét biztosítja a 2018. évi költségvetésben.

[21 igen (69,09 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (11,30 %)]

 

108/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-

Főv.Kgy.h.                               fenntartó NZrt.-vel a "Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer" keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. egységes szerkezetű módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a bruttó 584.050 eFt összeg visszafizetéséről a megállapodás aláírását követő 30 napon belül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (69,09 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (11,30 %)]

 

                                             ELNÖK: 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A köznevelési ágazathoz tartozó ingatlanokkal kapcsolatos döntések következnek.

 

                                    A napirend 17./ pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettesek? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra jelzik, hogy nincs kiegészítés.) Kérés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Ötpontos az előterjesztés, az 1-4.-ig terjedő határozati javaslatok esetében minősített szavazás szükséges. Nincs kiegészítés.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti, a 38191/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest IX. kerület, Soroksári út 136. (Illatos út 2-4.) szám alatt lévő ingatlan területén lévő 477 m² földszinti helyiségcsoport és a rendeltetésszerű használathoz szükséges 622 m² nagyságú udvarrész használat jogának adásáról szóló szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ (1071 Budapest, Damjanich utca 6.) által kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által kötött haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/201. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és tulajdonosi hozzájárulást ad a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére az előterjesztés 10. számú mellékelte szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő:     a tulajdonosi nyilatkozat záradékának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által történő aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

Úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződése oly módon kerüljön előkészítésre, hogy a 34635 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca 16/a. szám alatti ingatlannak az üresen álló összesen 1.307 m² alapterületű helyiségcsoportja - a hozzá tartozó 404 m² udvarral együtt - a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő birtokba adásig szerepeljen a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésében.

Határidő: a BFVK Zrt. 2018. évi éves szerződésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

109/2018.(II.21.)                      jóváhagyja  és  megköti  Budapest  Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti, a 38191/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest IX. kerület, Soroksári út 136. (Illatos út 2-4.) szám alatt lévő ingatlan területén lévő 477 m² földszinti helyiségcsoport és a rendeltetésszerű használathoz szükséges 622 m² nagyságú udvarrész használat jogának adásáról szóló szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (68,38 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (8,52 %)]

 

110/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja  és  megköti  Budapest  Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ (1071 Budapest, Damjanich utca 6.) által kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (68,38 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (8,52 %)]

 

111/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja  és  megköti  Budapest  Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által kötött haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (68,38 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (8,52 %)]

 

112/2018.(II.21.)                      A   Fővárosi   Önkormányzat   Szervezeti   és

Főv.Kgy.h.                               Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/201. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és tulajdonosi hozzájárulást ad a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére az előterjesztés 10. számú mellékelte szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő:   a tulajdonosi nyilatkozat záradékának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház által történő aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

[20 igen (68,38 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (8,52 %)]

 

113/2018.(II.21.)                      Úgy  dönt,  hogy  a  BFVK Zrt.  2018.  évi  éves

Főv.Kgy.h.                               közszolgáltatási szerződése oly módon kerüljön előkészítésre, hogy a 34635 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca 16/a. szám alatti ingatlannak az üresen álló összesen 1.307 m² alapterületű helyiségcsoportja - a hozzá tartozó 404 m² udvarral együtt - a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő birtokba adásig szerepeljen a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésében.

Határidő:   a BFVK Zrt. 2018. évi éves szerződésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

[20 igen (68,38 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (8,52 %)]

 

                                             ELNÖK: 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása következik.

 

                                    A napirend 18./ pontja: Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

                                             ELNÖK: (Jelzésre:) Kérdés nincs. Kétpontos az előterjesztés. Van-e kérés a szavazásra vonatkozóan? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen, szavazhatunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

Módosítja a Cseppkő Óvoda költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

114/2018.(II.21.)                      módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája

Főv.Kgy.h.                               költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,80 %), 0 ellenszavazat,
3 tartózkodás (6,59 %)]

 

115/2018.(II.21.)                      Módosítja a Cseppkő Óvoda költségvetési szerv

Főv.Kgy.h.                               alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[22 igen (73,80 %), 0 ellenszavazat,
3 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             ELNÖK: 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

Személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól szóló rendelet módosítása következik.

 

 

 

 

 

                                    A napirend 19./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

                                             ELNÖK: (Jelzésre:) Kiegészítés nincs. Kérdés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 10/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 10/2018. (III. 5.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[20 igen (64,14 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (10,41 %)]

 

                                             ELNÖK: 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A BVH tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018-2019. évi ingatlangazdálkodási tervei következik.

 

 

                                    A napirend 20./ pontja: Javaslat a BVH Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási terveinek jóváhagyására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Jelzésre:) Kiegészítés nincsen. Kérdést és javaslatot sem látok. Szavazásra vonatkozó igénye van-e valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕTÁV Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕTÁV Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕKERT Nonprofit Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕKÉTÜSZ Kft. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕKÉTÜSZ Kft. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, egyben szavazhatunk. (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

116/2018.(II.21.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy.


rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕTÁV Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕTÁV Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (15,12 %)]

 

 

117/2018.(II.21.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (15,12 %)]

 

 

118/2018.(II.21.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕKERT Nonprofit Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕKERT Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (15,12 %)]

 

 

 

119/2018.(II.21.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (15,12 %)]

 

 

 

120/2018.(II.21.)                      Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabálya VI. fejezetének 1. yl) pontjában foglaltaknak megfelelően a FÕKÉTÜSZ Kft. legfőbb szerveként jóváhagyja a FÕKÉTÜSZ Kft. 2018. és 2019. évi ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a BFVK Zrt. bevonásával kerüljön sor az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására és a legalább 10 évre szóló, határozott idejű hasznosításokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a FÕKÉTÜSZ Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (15,12 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett fogadta el a Közgyűlés.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadását tárgyaljuk.

 

 

                                    A napirend 21./ pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában kötött támogatási szerződés elszámolásának elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: Van-e kérdés, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által az "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában 2017. július 6-án létrejött támogatási szerződéssel kapcsolatosan benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

121/2018.(II.21.)                      elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési

Főv.Kgy.h.                               Közalapítvány által az "Elektromos elosztó berendezések felújítása és cseréje" tárgyában 2017. július 6-án létrejött támogatási szerződéssel kapcsolatosan benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az előterjesztés 1-3. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[24 igen (75,68 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (4,71 %)]

 

                                             ELNÖK: 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A névtelen közterület elnevezése következik.

 

                                    A napirend 22./ pontja: Javaslat névtelen közterület elnevezésére (Minszk tér)

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Azért vettük ki az éves csomagból a Minszket, merthogy magas szintű országos delegáció fog érkezni, és az érkezésükre a nagykövet kérésének megfelelően illendőnek tartottuk, ha a Közgyűlés erről külön dönt. Van-e kérdés, javaslat, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi 15574/36 helyrajzi számú névtelen közterületet Minszk térként nevezi el.

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

122/2018.(II.21.)                      úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi 15574/36

Főv.Kgy.h.                               helyrajzi számú névtelen közterületet Minszk térként nevezi el.

[24 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 24 egyhangú igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

Az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatos döntések következnek.

 

                                    A napirend 23./ pontja: Javaslat az elektronikus jegyrendszer projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Horváth Csaba

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Jelzésre:) Nincsen kiegészítés. Hozzászólás nincs. Hárompontos az előterjesztés… (Jelzésre:) Horváth Csaba képviselő úré a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Főpolgármester Úr! Csak szeretném azt a kérést megismételni… Néhány hónappal ezelőtt ígérte, hogy a vizsgálatról, ami a 150 millió forintos bírsághoz kapcsolódik, kapunk valamilyen részletes tájékoztatót, tehát bízom benne, hogy ez akkor legkésőbb az áprilisi közgyűlésen megtörténik.

 

                                             ELNÖK: Képviselő Úr! Természetesen ehhez joga van és meg is kapják, és nem feltételezek rosszhiszeműséget, de a nyári kéthetes jegyvásárlási akciót kérem, hogy ne keverjék össze az elektronikus jegyrendszer témájával, mert a kettő nem ugyanaz.

Nagyon különböző, és nem lenne szerencsés, ha a közvélemény előtt a kettőről egyként beszélnénk. Amit kért, az jogos, azt a közgyűlésen részletes tájékoztató formájában ön és a többiek is megkapják, de ez az előterjesztés nem arról szól.

Hárompontos az előterjesztés. Ki kíván szavazni valamelyikről a többitől függetlenül? (Nincs jelzés.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére az elektronikus jegyrendszer projekt egyes részszámlái ellenértékének átmeneti finanszírozása érdekében 1.550.000 eFt éven belüli kölcsönt nyújt.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy 1.550.000 eFt összegű éven belüli kölcsönt a 2018. évi költségvetésében szerepelteti a "893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás" cím kiadási, azon belül működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzaton, továbbá bevételi, azon belül működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzaton.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja és megköti az "Elektronikus Jegyrendszer Projekthez kapcsolódó szállítói számlák 2018. évi átmeneti finanszírozása" érdekében kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 3 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

123/2018.(II.21.)                      úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési

Főv.Kgy.h.                               Központ Zrt. részére az elektronikus jegyrendszer projekt egyes részszámlái ellenértékének átmeneti finanszírozása érdekében 1.550.000 eFt éven belüli kölcsönt nyújt.

[19 igen (65,27 %), 2 ellenszavazat (4,71 %),
4 tartózkodás (10,41 %)]

 

124/2018.(II.21.)                      Kötelezettséget vállal arra, hogy 1.550.000 eFt

Főv.Kgy.h.                               összegű éven belüli kölcsönt a 2018. évi költségvetésében szerepelteti a "893201 BKK AFC átmeneti finanszírozás" cím kiadási, azon belül működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzaton, továbbá bevételi, azon belül működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzaton.

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 2 ellenszavazat (4,71 %),
4 tartózkodás (10,41 %)]

 

 

 

 

125/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja   és   megköti   az   "Elektronikus

Főv.Kgy.h.                               Jegyrendszer Projekthez kapcsolódó szállítói számlák 2018. évi átmeneti finanszírozása" érdekében kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 3 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (65,27 %), 2 ellenszavazat (4,71 %),
4 tartózkodás (10,41 %)]

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

TÉR_KÖZ projektek támogatási szerződései.

 

                                    A napirend 24./ pontja: Javaslat egyes TÉR_KÖZ városrehabilitációs projektek támogatási szerződéseinek megkötésére, illetve egyes projektek együttműködési megállapodásának módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor,
dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Nincs jelzés.) Polgármester urak, van valakinek hozzászólása, kiegészítése? (Nincs jelzés.) Nincsen. 28 pontos az előterjesztés. Ki ellenzi az egyben szavazást? (Nincs jelzés.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között a "Holdudvar park revitalizációja" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között a "A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a "Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III." c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között a "A Gazdagréti tér megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között a "Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata között a "Szent István tér komplex fejlesztése" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között a "Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése - III. ütem" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a "Batthyány tér" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a "Horváth-kert" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között az "Adyliget park megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata között az "Innovatív közösségerősítés és életminőségjavítás a Szilas park komplex fejlesztésével" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között a "Podmaniczky tér felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a "Jókai tér komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a "Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között az "Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a "TÉR_ÉPÍTÕK" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között a "Bakáts projekt" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között "A Hegyvidék főutcája" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat között "A Rákos-patak Béke utca - Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a "Megújuló zöld folyosó" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata között a "Rákos út terei" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között az "Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között a "Kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása a Naplás út mentén" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a "Havanna piac közösségi célú megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között "A wekerlei kispiac felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata között a "Hajó utca - Duna-parti sétány környezetének fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a "Napközis tábor komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a "Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! Szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

126/2018.(II.21.)                      jóváhagyja,    megköti    Budapest    Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között a "Holdudvar park revitalizációja" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

127/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között a "A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

128/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a "Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III." c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

129/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között a "A Gazdagréti tér megújítása" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

 

130/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között a "Szilasmenti kerékpárút közösségi tereinek bővítése" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

131/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,    megköti    Budapest    Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata között a "Szent István tér komplex fejlesztése" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

132/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között a "Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése - III. ütem" c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

133/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a "Batthyány tér" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

134/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között a "Horváth-kert" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

135/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között az "Adyliget park megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

136/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata között az "Innovatív közösségerősítés és életminőségjavítás a Szilas park komplex fejlesztésével" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

137/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között a "Podmaniczky tér felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

138/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között a "Jókai tér komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

139/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a "Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

140/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között az "Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

141/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a "TÉR_ÉPÍTÕK" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

142/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között a "Bakáts projekt" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

143/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között "A Hegyvidék főutcája" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

144/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat között "A Rákos-patak Béke utca - Göncöl utca közötti szakaszának komplex közparki felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

145/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a "Megújuló zöld folyosó" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

146/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata között a "Rákos út terei" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

147/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között az "Új közösségi ház létrehozása Rákoshegyen és a Szent István park rekonstrukciója" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

148/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között a "Kerékpárforgalmi nyomvonal kialakítása a Naplás út mentén" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

149/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között a "Havanna piac közösségi célú megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

150/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között "A wekerlei kispiac felújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

151/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata között a "Hajó utca - Duna-parti sétány környezetének fejlesztése" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

152/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a "Napközis tábor komplex megújítása" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

153/2018.(II.21.)                      Jóváhagyja,     megköti     Budapest     Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között a "Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében" c. projektről szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (80,39 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

                                             ELNÖK: 25 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

"Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" című pályázat elbírálása.

 

                                    A napirend 25./ pontja: Javaslat az "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázat elbírálására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Nincs jelzés.) Nincs kiegészítés. Kérdés, javaslat sincs. A szavazásra vonatkozóan van-e valakinek kérése? (Nincs jelzés.) Nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 943/2017. (VI. 21.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghirdetett "Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017" pályázati támogatásait az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra.

 

Sorsz.

Cím

Pályázó

Támogatási igény

(Ft)

Támogatási javaslat

(Ft)

1.

I. kerület, Attila út 10.

Társasház

350 000

300 000

2.

I. kerület, Attila út 37.

Társasház

2 160 000

0

3.

I. kerület, Attila út 41.

Társasház

20 000 000

0

4.

I. kerület, Bem rakpart 15.

Társasház

4 289 224

3 000 000

5.

I. kerület, Bem rakpart 25/A

Társasház

19 932 432

0

6.

I. kerület, Bérc utca 5.

Társasház

8 551 206

0

7.

I. kerület, Donáti utca 16.

Társasház

2 260 000

1 500 000

8.

I. kerület, Döbrentei utca 26.

Társasház

9 900 000

8 000 000

9.

I. kerület, Fortuna utca 15.

Társasház

3 350 000

2 000 000

10.

I. kerület, Fő utca 4.

Társasház

11 879 165

8 000 000

11.

I. kerület, Lánchíd utca 9-11.

Társasház

2 000 000

0

12.

I. kerület, Lánchíd utca 13.

Társasház

1 545 000

0

13.

I. kerület, Logodi utca 48.

Társasház

695 000