Összesen 2726271 látogató
Összesen 4671 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Kiskunmajsa Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.02.22.

Feltöltő : Kiskunmajsa 293 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

Az ülés várható időtartama: 3 óra

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2018.  február 22. napján  14:00  órakor tartandó rendes  ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

1.    Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról

2.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

3.    Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évre  várható összegei

4.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018.(.....) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

5.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

6.    Kiskunmajsa és Vidéke  ÁFÉSZ  támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére

7.    Vakáció  Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve

8.    A Mezei  Kft. 0296/57 hrsz-ú terület  vásárlásával kapcsolatos végleges döntés

9.    A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői  feladatainak átadása a

Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

10.  Az orvosi  ügyelet 2 fővel való ellátása

11.  A CLLD és a LEADER pályázatok területi  lehatárolása

12.  2017. évben céljelleggel adott  működési és felhalmozási célú  támogatások - pénzeszköz átadások -

elszámolása

13.  Civil szervezetek 2018. évi támogatása

14.  Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló  bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés)

15.  Ingatlanárverésen való részvétel (zárt ülés)

16.  Ingatlanvásárlás szociális bérlakás céljára (zárt ülés)

17.  A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről

18.  Faludi  Tamás képviselői indítványa

19.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2018. február 16.

 

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester sk