Összesen 2725631 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.02.27.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 305 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2018. február 27-én (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

 
 1. Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szerződés rendezése

            Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet: Multi-Med Team Kft. szerződése

         - 2. melléklet: Encián és Társa Kft cégkivonata

         - 3. melléklet: Feladatellátási-szerződés tervezete

 

 

2.    Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde 2018. évi nyári zárásainak időpontjai

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: Nobilis Kérelem_Bölcsődei ellátás szüneteltetése 2018

                   - 2. sz. melléklet: 2018. évi Bölcsődei ellátás szüneteltetésének rendje3

 

 
 1. Az Önkormányzat étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló rendeletének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                    - rendelet egységes szerkezetben

 

 
 1. KRESZ park területének értékesítése vállalkozási célra

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: Értékbecslés

                   - 2. sz. melléklet: Cégismertető

 

 

5.    Szent István Általános Iskola - játszótér átadás, parkoló kialakítás

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:           

                   - 1. sz. melléklet: KLIK megkeresése (E-mail)

                   - 2. sz. melléklet: Előzetes ajánlat - kerítés

                   - 3. sz. melléklet: Előzetes ajánlat - vízelvezetés

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2017. évi IV. számú előirányzat-módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

    - 1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.01.)     önkormányzati rendelet egységes szerkezetben a módosításokkal.

    - 2. számú melléklet: A rendelet-tervezet mellékletei: 2017. évi IV. előirányzat-módosítás     mellékletei

 

 
 1. Felelős állattartói magatartás erősítése érdekében pályázat kiírása

                        Előadó: Fáki László polgármester

           

 
 1. Szigethalom József A. u. 51. sz., hrsz. 1986 ingatlan megvásárlása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. sz. melléklet: Értékbecslés

 

 
 1. Városi térfigyelő rendszer kiépítése

                        Előadó:Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Szigethalom térfigyelő rendszer árajánlat

 
 1. Településrendezési eszközök véleményezési szakaszának lezárása

            Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet 54/2015. (III. 24.) Kt határozat

                   - 2. sz. melléklet 55/2015. (III. 24.) Kt határozat

 

 
 1. Szigethalom Barackos út elnevezésű közterület átnevezése

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. TAO támogatások önrészéről döntés

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: Darazsak SE határozata

         - 2. sz. melléklet: Értesítés az MLSZ döntésről

         - 3. sz. melléklet: MLSZ tájékoztatás a TAO befizetésekről

 

 

13. Civil szervezetek 2018. évi pályázata

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1. sz. melléklet: Civil szervezetek Pályázati kiírás_2018

                   - 2. sz. melléklet: Elszámolási útmutató bejegyzett szervezetek_2018

                   - 3. sz. melléklet: Elszámolási útmutató nem bejegyzett szervezetek_2018

                   - 4. sz. melléklet: Elszámoló adatlap pénzbeli támogatásról_2018

                   - 5. sz. melléklet: Igazolás rendezvény/projekt bejelentéséről -VSZK_2018

                   - 6. sz. melléklet: Igazolás terembérletről_2018

                   - 7. sz. melléklet: Pályázati adatlap_2018

                   - 8. sz. melléklet: Igazolás természetbeni támogatás felhasználásáról_2018

 

 
 1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

            Előadó: dr. Stiebel Viktória jegyző

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

Szigethalom, 2018. február 22.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 17 napirendi pont