Összesen 2810527 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának ülésére 2018.03.20.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 102 megtekintés

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

E l n ö k e

Meghívó

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

 

 2018. március 20-án (kedden), 18.00 órakor

tartandó rendes, nyilvános ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

 

1.    Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs 2017. évi beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója és kapcsolódó melléklete                    (1.1. sz. melléklet)

 

 

2.    Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

                Melléklet:

                                - Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

 

 
 1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

              - 1. sz. melléklet - Éves jelentés

              - 2. sz. melléklet - Táblázatok

              - 3. sz. melléklet - Ellenőrzések nyilvántartása

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

             - 1. melléklet - 2018. évi költségvetési rendeletmódosítás-terv. 1-11. mellékletei (2018.évi     ktg.vet.rend.mód.mell.)

             - 2. melléklet - A Magyar Államkincstár értesítése

             - 3. melléklet - 1/2018 (I.31) rendelet egységes szerkezetben a módosítással

 

 
 1. Az Önkormányzat étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló rendeletének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - rendelet egységes szerkezetben

 

 
 1. Az Állami Számvevőszék Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere c. folytatott ellenőrzésére készített intézkedési terv elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1.mell._Intézkedési terv ÁSZ 2018

                   - 2.mell._Jelentéstervezet

                   - 3.mell_Jelentésre észrevételek és ÁSZ válasza

                   - 4.mell_ÁSZ jelentés teljes

 

 
 1. Metalfin Atta-Cső Kft. ingatlanvásárlási kérelme

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: Vételi ajánlat

         - 2. sz. melléklet: Értékbecslés

         - 3. sz. melléklet: Az Önkormányzati ingatlan tulajdoni lapja

         - 4.sz. melléklet: Metalfin Atta-Cső Kft. ingatlan tulajdoni lapja

         - 5. sz. melléklet: Helyszínrajz

 

 
 1. 572/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: Értékbecslés

         - 2. sz. melléklet: Az ingatlan tulajdoni lapja

         - 3. sz. melléklet: Az ingatlanon lévő épület alaprajza

 

 
 1. Szigethalom volt laktanya területén kocsiszín bérbeadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Szundiacél Kft. kérelem

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Nemzeti Ovi-Sport Program pályázat

                        Előadó:Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány megkeresése

- 2. "Nemzeti Ovi-Sport Program" tájékoztató

 

 
 1. Magánszemélyek kivitelezésében megvalósuló járdaépítés és járdafelújítás önkormányzati támogatásához rendelet megalkotása

                        Előadó:Fáki László polgármester

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat Kis-Duna Mente Turisztikai Egyesületbe való belépése

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: az Egyesület alapszabálya

         - 2. sz. melléklet: az Egyesület belépési nyilatkozata

         - 3. sz. melléklet: az Egyesület tagdíjrendszere

         - 4. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a Nonprofit Kft.-vel

 

 

14. Egyebek

 

 

Szigethalom, 2018. március 14.

        

                                                                                      Blum Zoltán s.k.

                                                                                                                 PFB elnök

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vez.