Összesen 2810528 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.03.22.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 117 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2018. március 22-én (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

I. emelet 115. számú tanácstermébe

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések - 2018. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.         Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről (161. számú előterjesztés) - PREZENTÁCIÓ

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

2.         A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeket érintő átszervezés véleményezése (162. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

3.         A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan használatba adása és az alapító okirat módosítása (140. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

4.         A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi önköltségének és intézményi térítési díjainak meghatározása (147. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

5.         Köznevelési intézmények átszervezése (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

6.         A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (127. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

7.         A Peter Cserny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért civil szervezet támogatási kérelme (135. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

8.         Saját halottá nyilvánítás (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

9.         Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. I-IV. havi várható likviditási helyzetéről (143. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Pap Sándor alpolgármester

 

 

10.     Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatokról (144. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

11.     Az MNV Zrt. Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő 38920/9 hrsz.-ú ingatlan 7442/78420 tulajdoni részére vonatkozó vételi ajánlata (. számú előterjesztés) Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

      Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján - az érintett kérelmére - zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

12.     Óvodavezető közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos kérelmének elbírálása (126. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                   Kovács Róbert polgármester

 

13.     A Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízás (117. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                    Kovács Róbert polgármester

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

14.     Szociális tárgyú fellebbezések elbírálása (116. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2018. március 21-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a csoszanna@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                 Üdvözlettel,  

 

Kovács Róbert