Összesen 2810578 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.03.27.

Feltöltő : Szigethalom Város Önkormányzata 67 megtekintés

Szigethalom Város Önkormányzat

Polgármestere

 

Meghívó

 

A Képviselő-testület 2018. március 27-én (kedden) 18.00 órakor tartandó ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem

 

Napirend-tervezet:

 

 

1.    Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs 2017. évi beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - 1. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója és kapcsolódó melléklete                    (1.1. sz. melléklet)

 

 

2.    Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

                Melléklet:

                                - Szigethalmi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

 

 
 1. Központi orvosi ügyelet 2017. évi beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - 1. melléklet: Központi orvosi ügyelet beszámolója

         - 2. melléklet: Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

 

 

4.    Egyházak 2017. évi beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet_Görögkatolikus Egyházközség 2017. évi beszámolója

         - 2. melléklet_Református Egyházközség 2017. évi beszámolója

         - 3. melléklet_Római Katolikus Egyházközség 2017. évi beszámolója

 

 

5.    Egyházak 2018. évi támogatása

                        Előadó:  Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. melléklet_Egyházak_Együttműködési szerződés-tervezete

         - 2. melléklet_Együttműködési Szerződés 1. számú melléklete

 

 
 1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

              - 1. sz. melléklet - Éves jelentés

              - 2. sz. melléklet - Táblázatok

              - 3. sz. melléklet - Ellenőrzések nyilvántartása

 

 

7.    Közétkeztetési intézmény 2017. évi szakmai beszámolója

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

                           - Nebuló 2017. évi szakmai beszámolója

 

 

8.    Közművelődési intézmények 2017. évi szakmai beszámolója

                        Előadó:  Fáki László polgármester

Mellékletek:

              - 1. sz. melléklet_VSZK 2017. évi szakmai beszámolója

              - 2. sz. melléklet_HGVK 2017. évi szakmai beszámolója

 

 
 1. A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata

                        Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 9/2001. (VI.15.) Kt. rendelet

 

 

10. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartásában lévő Nobilis Humán Szolgáltató Szakmai Program, Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása         

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1. melléklet Nobilis Humán Szolgáltató intézményvezető helyettes előterjesztés iránti kérelme

                   - 2. melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Szakmai program 2018

                   - 2.2 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató szervezeti ábra 2018

                   - 2.2 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Szervezeti Működési Szabályzat

                   - 2.3 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Házirend - 2018

                   - 2.3.1 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde Házirend egységes szerkezetben-2018

                   - 2.3.2 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum

                   - 2.4 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde Megállapodások

                   - 2.5 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató által foglalkoztatottak táblázat 2018

                   - 2.6 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde felvételi szabályzat

                   - 2.7. melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde előjegyzési szabályzat

                   - 2.7.1 melléklet Nobilis Humán Szolgáltató Bölcsőde előjegyzési nyilvántartás

 

 

11. A szociális szolgáltatásokról szóló, valamint a bölcsődei ellátásról szóló rendelet felülvizsgálata

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

         - A bölcsődei ellátásról szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet

 

 
 1. Nobilis Humán Szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése                    Előadó: Fáki László polgármester

Melléklet:

         - 1. melléklet Nobilis Humán Szolgáltató intézményvezető helyettes intézkedési jelentése

         - 2. melléklet a PMKH ellenőrzési végzése

         - 3. melléklet 96.2017.IV.25._Nobilis 2016.besz_hat.kiv

 

 
 1. Az Önkormányzat étkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló rendeletének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

                   - rendelet egységes szerkezetben

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

             - 1. melléklet - 2018. évi költségvetési rendeletmódosítás-terv. 1-11. mellékletei (2018.évi     ktg.vet.rend.mód.mell.)

             - 2. melléklet - A Magyar Államkincstár értesítése

             - 3. melléklet - 1/2018 (I.31) rendelet egységes szerkezetben a módosítással

 

 
 1. Az Állami Számvevőszék Önkormányzatok integritás- és belső kontrollrendszere c. folytatott ellenőrzésére készített intézkedési terv elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

Mellékletek:

                   - 1.mell._Intézkedési terv ÁSZ 2018

                   - 2.mell._Jelentéstervezet

                   - 3.mell_Jelentésre észrevételek és ÁSZ válasza

                   - 4.mell_ÁSZ jelentés teljes

 

 
 1. Metalfin Atta-Cső Kft. ingatlanvásárlási kérelme

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: Vételi ajánlat

         - 2. sz. melléklet: Értékbecslés

         - 3. sz. melléklet: Az Önkormányzati ingatlan tulajdoni lapja

         - 4.sz. melléklet: Metalfin Atta-Cső Kft. ingatlan tulajdoni lapja

         - 5. sz. melléklet: Helyszínrajz

 

 
 1. 572/6 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: Értékbecslés

         - 2. sz. melléklet: Az ingatlan tulajdoni lapja

         - 3. sz. melléklet: Az ingatlanon lévő épület alaprajza

 

 
 1. Szigethalom volt laktanya területén kocsiszín bérbeadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Melléklet:

                   - Szundiacél Kft. kérelem

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

                        Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Nemzeti Ovi-Sport Program pályázat

                        Előadó:Fáki László polgármester

Mellékletek:

- 1. Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány megkeresése

- 2. "Nemzeti Ovi-Sport Program" tájékoztató

 

 
 1. Magánszemélyek kivitelezésében megvalósuló járdaépítés és járdafelújítás önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosítása

                        Előadó:Fáki László polgármester

Melléklet:

            - járdarendelet módosításokat jelölő egységes szerkezetben

 

 
 1. Szigethalom Város Önkormányzat Kis-Duna Mente Turisztikai Egyesületbe való belépése

                        Előadó: Fáki László polgármester

            Mellékletek:

         - 1. sz. melléklet: az Egyesület alapszabálya

         - 2. sz. melléklet: az Egyesület belépési nyilatkozata

         - 3. sz. melléklet: az Egyesület tagdíjrendszere

         - 4. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a Nonprofit Kft.-vel

 

 
 1. Szolgálati férőhely iránti kérelem elbírálása

            Előadó:  Fáki László polgármester

Melléklet:

         - Kerti Károly kérelme

 

 
 1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

         Előadó: Fáki László polgármester

 

 
 1. Interpellációk, kérdések

 

 

 

 

Szigethalom, 2018. március 22.    

                                                 

                                                                                         Fáki László s.k.

                                                                                                                polgármester

 

 

Kiadmány hiteléül: Törő Sándorné jkv.vezető

Összesen 26 napirendi pont