Összesen 2810527 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2018.04.25.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 79 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság u. 134. Telefon: 06/23 447 817 FAX: 06/23 447 819 E-mail: polgarmester@budaors.hu www.budaors.hu 

Meghívó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése értelmében

a Képviselő-testület ülését 2018. április 25-én (szerda) 830 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését. Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend: 

 

 

1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

2. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

3. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

4. napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) számú és Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeleteinek módosítására

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

6. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) sz. rendelet módosítása (nemzetiségi együttműködési megállapodások)

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

7. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

 

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények - Pitypang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása

 

9. napirendi pont: Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

 

10. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft.-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

 

11. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

 

12. napirendi pont: Csata utca - Károly Király utca - Szervízút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

 

13. napirendi pont: BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

 

14. napirendi pont: "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" című pályázaton való részvétel

 

15. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

 

16. napirendi pont: Tulajdonosi döntés a 7289/16 helyrajzi számú, a 7289/17 helyrajzi számú és a 7289/18 helyrajzi számú természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítéséről

 

17. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9423-1 helyrajzi számú, Csillagvölgyi/Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről.

 

18. napirendi pont: Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti Budaörs, 1243 és 1248/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

 

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

 

20. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

 

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m2 nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

 

22. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

 

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 helyrajzi számú, "kivett közterület" megnevezésű ingatlan értékesítéséről

 

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m2 területű "kivett mocsár" megnevezésű ingatlan 216 m2 részének értékesítéséről.

 

25. napirendi pont: Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs, 228/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

 

26. napirendi pont: Döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

 

28. napirendi pont: Döntés a magántulajdonban lévő, Budaörs, Törökugrató, 4302/4 helyrajzi számú, és az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről

 

29. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

 

30. napirendi pont: Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés alapján készült elszámolás elfogadásáról

 

31. napirendi pont: A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Budaörsi Passióval kapcsolatosan

 

32. napirendi pont: A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

 

33. napirendi pont: 2017 évi pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

 

34. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

 

35. napirendi pont: Civil szervezetek 2017 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóik elfogadása

 

36. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2018 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

 

37. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

 

38. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

39. napirendi pont: Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

40. napirendi pont: Döntés a Budafoki utcában található, Budaörs, 4080/9 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos fizetési kötelezettségre vonatkozó részletfizetési megállapodásról (zárt ülés)

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

Budaörs, 2018. április 19.

 

Wittinghoff Tamás

polgármester

Összesen 40 napirendi pont