Összesen 2810562 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fővárosi Közgyűlés ülésére 2018.04.25.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 79 megtekintés

 

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

 

1.                Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

3.                Javaslat a Budapest IX., Aszódi út 18-20. szám alatti hajléktalanszállónál elhelyezett kamerarendszert érintő, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával megkötött használatba adási és üzemeltetési szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

4.                Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2018. évi támogatási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

5.                Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, valamint megvalósítási és fejlesztési megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

6.                Javaslat a Főpolgármesteri keretből alapítványok támogatására                         

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

7.                Javaslat a Budapest II., Jurányi utca 3. szám alatti ingatlanon található felépítmény II. emeletének kedvezményes bérbe adására a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

8.                Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-t, valamint az általa ellátandó kegyeleti közszolgáltatást érintő egyes kérdések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

9.                Javaslat a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft.-t érintő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

10.           Javaslat Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

11.           Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2018. évi költségvetésben szereplő, egyes beruházási és felújítási feladatokhoz kapcsolódó megállapodások módosításainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

12.           Javaslat a BKK Zrt. és a BKV Zrt. által megvalósítandó, folyamatban lévő, fővárosi közlekedésfejlesztések egyes beruházási és felújítási feladatok engedélyokiratai és kapcsolódó megállapodásai módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs                                                   

 

 

13.           Javaslat a "Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés" c. feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat a kulturális ágazathoz tartozó beruházási és felújítási megvalósítási megállapodások módosításának jóváhagyására                                                                               

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.)  Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.           Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.           Javaslat a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges további döntésekről

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2018. évi éves szerződésének megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Javaslat közúti közvilágítási oszlopok reklámcélú hasznosítása tárgyában kiírt pályázat eredményéről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat Budapest csatlakozására a Helyi Környezeti Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsához (ICLEI), valamit annak szervezetéhez a Procura+ Hálózathoz

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

23.           Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra                                 

 

 

24.           Javaslat szociális intézményekhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

25.           Javaslat sport, szociálpolitikai és köznevelési szervezetek szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

26.           Javaslat tulajdonosi jognyilatkozat megtételére a Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermének és öltözőjének felújításával összefüggésben

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

27.           Bírósági ülnökválasztás

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

28.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőit érintő  személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

29.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

30.           Döntés Bárczy István Díj adományozásáról

Előterjesztő: Nagy Gábor Tamás dr.

 

 

31.           Döntés díszpolgári cím adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

32.           Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi külön célú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára

Előterjesztő dr. Szeneczey Balázs

(Köteten kívül küldve)

 

 

33.           Javaslat a BFVK Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

34.           Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2018. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

35.           Javaslat a "Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

36.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyes kizárólagos és résztulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

37.           Javaslat a BFVT Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a közfeladata-ellátás feltételeiről szóló megállapodás 1. számú mellékletének módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

38.           Javaslat a kulturális, szociális és sport ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóival kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

39.           Javaslat a kulturális, turisztikai, sport, és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra                                 

 

 

40.           Javaslat a Főkert Nonprofit Zrt. 2018. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

41.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

42.           Javaslat a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2017. évi menedzsment költségeiről készült beszámoló, valamint a 2018. évi menedzsment költségvetés elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

43.           Javaslat a Pro-Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének és 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.           Javaslat közvilágítási oszlopokon közművelődési eseményeket népszerűsítő reklámcélú eszköz elhelyezésére vonatkozó szerződés előzetes elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

45.           Javaslat a Horizont 2020 Cities-4-People című projektet érintő Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

46.           Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 konstrukcióban megvalósuló projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

47.           Javaslat Budapest Klímastratégiájának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

48.           Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére, módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.           Javaslat a kerületi önkormányzatok számára városrehabilitációs munkák támogatására szóló pályázati kiírás - TÉR_KÖZ 2018 - jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.           Javaslat a "Műemléki Keret 2016" és az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016" egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015", a "Műemléki Keret 2015" és az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016" egyes megállapodásainak felmondására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

51.           Javaslat a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.           Javaslat a kulturális és turisztikai ágazathoz tartozó szervezetekkel történő éves szerződések és támogatási megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

53.           Javaslat az Új Színház Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

54.           Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

55.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

Tájékoztatók:

 

 

1.                  Tájékoztató polgármesteri tisztségről történő lemondásról

                                                                                                                        

 

2.                  Tájékoztató 2018. február 1. és március 31. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés) 

 

 

3.                  Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi előirányzatainak január-március havi változásairól

 

 

4.                  Tájékoztató a LIFE Program HungAIRy 2017 című pályázat II. fordulóba történő benyújtásáról

 

 

5.                  Tájékoztató a Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 2016-os évi monitoring jelentéséről

 

 

6.                  Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2017. évi felhasználásáról

 

 

7.                  A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság beszámolója az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2017. évben hozott határozatokról

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

B u d a p e s t, 2018. április "…."

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 62 napirendi pont