Összesen 2810556 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlésére 2018.04.26.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 70 megtekintés

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2018. április 26-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom

 

Javasolt napirendek:

 

Nyílt ülésre:

 

 

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

 

 

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi tevékenységéről

 

 

 

4. Beszámoló Szolnok város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

 

 

 

5. Előterjesztés a Szolnoki Ipari Park Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyására

 

 

 

6. Előterjesztés Szolnoki Ipari Park Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

pdfAdobe Acrobat formátum (PDF): 8 MByte

 

 

7. Előterjesztés a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti, Zöld Ház társasház 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a 2018. évi üzemeltetési terv elfogadására

 

 

 

8. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2018. évi üzleti terve, és 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója jóváhagyására, továbbá a városok és piacok, valamint temetői létesítmények működtetéséről szóló beszámoló elfogadására

 

 

 

9. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

 

 

 

10. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2017 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

 

 

 

11. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

 

 

 

12. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és közhasznúsági

 

 

13. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

 

 

 

14. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

 

 

 

15. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására

 

 

 

16. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására, a közhasznúsági és hasznosítási szerződés módosítására, valamint a Városi Sportcsarnokot 2018. évben rendszeresen használó sportszervezetek körének meghatározására

 

 

 

17. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyására

 

 

18. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megválasztására

 

 

 

19. Előterjesztés köznevelési intézmények magasabb vezetőinek megbízásához vélemény megadására

 

 

 

20. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés biztosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

 

 

21. Előterjesztés a látvány- csapatsportok támogatásának adókedvezményéből megvalósítandó fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

 

 

 

22. Beszámoló a Szolnok város részére ellátást nyújtó, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által működtetett, továbbá egyéb szociális intézmények szakmai munkájáról

 

 

 

23. Előterjesztés a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szakmai beszámolójának, munkatervének és Stratégiai tervének jóváhagyására

 

 

 

24. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz szükséges saját forrás biztosítására

 

 

 

25. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai beszámolójának és munkatervének jóváhagyására

 

 

 

26. Előterjesztés a Damjanich János Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

 

 

 

27. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város 2014-2020. évi drog-ellenes stratégiája és 2017. évi cselekvési programjának aktualizálására

 

 

 

28. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

 

 

 

29. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

 

 

 

30. Beszámoló Szolnok Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

 

 

 

31. Előterjesztés a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt felhívásra pályázat benyújtására és az önerő biztosítására

 

 

 

32. Előterjesztés a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

 

 

 

33. Előterjesztés a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményei átszervezésének véleményezésére

 

 

 

34. Előterjesztés a szolnoki Tiszai hajósok terén lévő "I. világháborús emlékmű" felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

 

 

 

35. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására, a településszerkezeti terv jóváhagyására, valamint a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadására.

 

 

36. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési terveinek módosítására

 

 

 

37. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata levegőtisztaság-védelmi nemzetközi integrált pályázaton való részvételre

 

 

 

38. Előterjesztés "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázatok benyújtására és a szükséges önerő biztosítására.

 

 

39. Előterjesztés a "Móra úti és Aranyi Sándor úti bölcsődék energetikai fejlesztése" című projekt indítására

 

 

 

40. Előterjesztés a "Muzeális intézmények szakmai támogatása" (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra "A RepTár kiállítási tárgyainak állagmegóvása, valamint a kiállítás térkihasználtságának optimalizálása" című pályázat benyújtására

 

 

 

41. Előterjesztés a "Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program" című projket megvalósítására

 

 

 

42. Előterjesztés a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramjának keretében megvalósuló 5 db töltőállomás létesítéséről szóló projekt visszavonásáról

 

 

 

43. Előterjesztés alapítványok támogatására

 

 

44. Tájékoztató a 2017. évi bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól

 

 

 

45. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Várod Közgyűlése bizottságai 2018. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 17/2018.(I.25.) sz. közgyűlési határozat módosítására

 

 

 

46. Előterjesztés a városmarketing és turisztikai feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

 

 

 

47. Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználásáról

 

 

 

48. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésére

 

 

 

49. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására

 

 

50. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

 

Összesen 50 napirendi pont