Összesen 2810570 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2018.04.26.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 40 megtekintés

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

A Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára
Előadó: Polgármester

2.)

Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

3.)

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Polgármester

4.)

Beszámoló a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester

5.)

A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi önköltség számítási szabályzatának elfogadásáról
Előadó: Polgármester

6.)

"Egészséges Budapest Program" pályázathoz való csatlakozásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

7.)

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Polgármester 

8.)

A Nemzeti Sportközpontokkal előzetes együttműködési megállapodás a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről
Előadó: Polgármester

9.)

A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

10.)

Önkormányzati intézményi ingatlanok fenntartási, jókarbantartási koncepciójáról
Előadó: Polgármester

11.)

Biatorbágy, Repkény utca területének fejlesztéséről
Előadó: Polgármester

12.)

Biatorbágy, 9285/3 hrsz-ú ingatlan művelés ágának megváltoztatásáról
Előadó: Polgármester

13.)

Önkormányzati tulajdonban lévő járdák, parkolók építésének sorrendjéről
Előadó: Polgármester

14.)

Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 17/2018. számú Kt. határozat javításáról
Előadó: Polgármester

15.)

Biatorbágy, Kolozsvári utca 6/a, 7804/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmére, vendéglátó egység megvalósításához szükséges hiányzó parkolóhelyek megváltásáról
Előadó: Polgármester

16.)

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete "A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról" módosításáról
Előadó: Polgármester

17.)

Biatorbágy, 2756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról
Előadó: Polgármester

18.)

"Népi építészeti emlékek helyreállítása" pályázatról
Előadó: Polgármester

19.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester

20.)

Tájékoztatások, javaslatok

21.)

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

22.)

A Defactoring Kft. kérelméről - ZÁRT
Előadó: Polgármester

23.)

Fábiánné Pammer Katalin elővásárlási jogával kapcsolatos határozatról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

24.)

Biatorbágy, Katalin út (041 hrsz) megvásárlásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

25.)

"Fedák József Testnevelési és Sport Díj" adományozásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

26.)

Szép Porta Biatorbágyért díj adományozásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

·         A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy, 2018. április 20.

Tarjáni István
polgármester