Összesen 3446193 látogató
Összesen 6822 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Fővárosi Közgyűlés ülésére 2018.05.30.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 94 megtekintés

                                                                                                                            

 

M e g h í v ó

 

a Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére

 

 

 

 

N a p i r e n d e k:

 

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

1.                Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) megkötésére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

2.                Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött szándéknyilatkozat jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

3.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

4.                Javaslat az egyes gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

 

 

5.                Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Rendőr-főkapitányság között FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

6.                Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

7.                A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

8.                Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról    (Külön kötetben)

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése alakulásáról

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Riz Levente

 

 

9.                Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

10.           Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest XIV., 29819/20 hrsz-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

11.           Javaslat a Budapest, X. ker. Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

12.           Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában került ún. "Sziklakórház" - Bp. I. ker. 6696/2/A hrsz. - ingatlan kedvezményes hasznosítására, valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

13.           Javaslat a BKK Zrt. valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

14.           Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

15.           Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

16.           Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

17.           Javaslat a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

18.           Javaslat a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor dr. Szeneczey Balázs

 

 

19.           Javaslat Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet hibajavítás okán szükséges eseti módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

20.           Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

21.           Javaslat a Városligeti Építési Szabályzatról szóló 32/2014. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

22.           Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

 

 

23.           Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

24.           Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

25.           Javaslat a BKSZT projektet érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

26.           Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

27.           Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

28.           Javaslat döntés meghozatalára köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

29.           Javaslat a "HOSTIS" Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

30.           Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

31.           Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

32.           Javaslat alapítványok támogatására a kulturális ágazati keretek előirányzata terhére

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

33.           Javaslat a Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése című feladat megvalósításhoz szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

34.           Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2017-2018. évi  felújítási, pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

35.           Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 05.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

 

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

36.           Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

37.           R. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/464-6/2018.- számú I. fokú intézményi jogviszonyt megszüntető határozata ellen

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

38.           dr. T. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/498-4/2018. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

39.           Javaslat személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

 

 

Nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

 

 

 

40.           Javaslat az állam által átvállalt, az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

 

 

41.           Javaslat fővárosi névtelen közterület elnevezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

42.           Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

43.           Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

44.           Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

45.           Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

46.           Javaslat a Budapest 2024 Zrt. "v.a." alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

47.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2018. évi megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

48.           Javaslat a BVH Budapest Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

49.           Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására        

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

50.           Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2017. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

51.           Javaslat a BKV 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre  

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

52.           Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

53.           Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

54.           Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. május 31-én tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

55.           Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megismételt 2018. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

56.           Javaslat Budapest Főváros Vízkorlátozási tervének, valamint egyes ár-és belvízvédekezéssel összefüggő terveinek elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

57.           Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2018. évi Karta elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

58.           Javaslat a közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

59.           Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BME-vel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal az "Okos folyóparti közterületek" c. projektben ellátandó feladatok kapcsán, valamint a Mobility-KIC létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

60.           Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

61.           Javaslat a KEHOP-3.2.1. a "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

62.           Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

63.           Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződéssel összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

64.           Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátására irányuló, a FÕTÁV Zrt. általi fejlesztési koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

65.           Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a MOL Nyrt. között

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

66.           Javaslat az 1651/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzat elfogadásáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

67.           Javaslat a BFVT Kft. Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

68.           Javaslat a "Műemléki Keret 2016" egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016" egy megállapodásának felmondására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

69.           Javaslat a 2018. évi "Budapest Építészeti Nívódíja" pályázat kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

70.           Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

71.           Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft-vel, valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

72.           Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Kontur András: Reviczky Imre  Emlékkövének felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

73.           Javaslat a BFTK  Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft-vel az Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében tárgyban megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

74.           Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

75.           Javaslat Budapest 2017. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

76.           Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló és egyes, szakterülethez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

77.           Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről   (Köteten kívül)

Előterjesztő: Nagy Gábor Tamás dr.

 

 

78.           Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

 

 

79.           Javaslat az V. kerület Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére   (Köteten kívül)

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

Tájékoztatók:

 

 

 

1.            Tájékoztató a 2018. április 1. és 30. közötti időszakban átruházott feladat- és hatáskörben hozott döntésekről (zárt ülés)

 

 

2.            Tájékoztatás a Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elismert tartozásállományról és a megszüntetésére tett intézkedésekről (2018. I. negyedév)

 

 

3.            Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak január-április havi alakulásáról

 

 

4.            Tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. IV. negyedéves előrehaladási jelentéséről

 

 

5.            Tájékoztatás a Budapesti Történeti Múzeum által benyújtott szakmai pályázatok eredményéről

 

 

6.            A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság döntése a "Javaslat Budapest XV. kerület, Zsókavár utca és Erdőkerülő utca felújításának kezdeményezésére" tárgyú közgyűlési előterjesztésről

 

 

 

 

 

Esetleges távolmaradását a Szervezési és Informatikai Főosztály 327-1077-es telefonszámán szíveskedjék jelezni.

 

 

 

 

B u d a p e s t, 2018. május "…."

 

 

 

 

 Tarlós István

főpolgármester

Összesen 85 napirendi pont