Összesen 3394319 látogató
Összesen 6733 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV a Fővárosi Közgyűlés üléséről 2018.05.30.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 125 megtekintés

J e g y z ő k ö n y v

A Fővárosi Közgyűlés 2018. május 30-án (szerdán) a Városháza Dísztermében (Bp. V., Városház u. 9-11. I. emelet) megtartott üléséről.

 

J e l e n   v a n n a k:

 

Tarlós István, dr. Bácskai János, dr. Bagdy Gábor, Borbély Lénárd, Bús Balázs, Gál József, Gy. Németh Erzsébet, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás, Horváth Csaba, Karácsony Gergely, Karsay Ferenc, Kovács Péter, Kovács Róbert,
dr. Láng Zsolt, Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Riz Levente, Szabados Ákos, Szaniszló Sándor, Szentgyörgyvölgyi Péter, Tokody Marcell, dr. Tóth József,
dr. Trippon Norbert, Ughy Attila, Vattamány Zsolt, Wintermantel Zsolt (27)

 

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző, dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a Főpolgármesteri Hivatal aljegyzői, főosztályvezetői, a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. képviselője, 21. napirendnél: Megyesi Tünde (Városliget Zrt.).

 

                                             ELNÖK: Tarlós István

                                                            dr. Bagdy Gábor

 

 

(A szavazatok mellett zárójelben az Mötv. 47. §-a alapján a főváros lakosságszámának százalékos aránya szerepel.)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc.)

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Megkérem a képviselőket és a főpolgármester-helyettes urat, hogy szíveskedjenek elfoglalni a helyeiket. A Közgyűlés lassan megkezdené a munkáját, ha mindenki bejelentkezik. Sokan nem jelentkeztek még be, kérem, hogy ezt mindenki tegye meg. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy a Közgyűlés már határozatképes.

Tisztelt Közgyűlés! Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy ez év május 7-ei hatállyal Székely Sándor és Csárdi Antal urak is lemondtak képviselői mandátumukról, aminek az az ismert oka, hogy a magyar Országgyűlés tagjaivá váltak. Június 7-ei hatállyal, még határidőben Hajdu László polgármester úr is megtette ugyanezt, lemondott fővárosi képviselői mandátumáról. A Demokratikus Koalíció még nem jelentette be, hogy kit fog delegálni a Fővárosi Közgyűlésbe, legalábbis… (Gy. Németh Erzsébet: Időközi választások lesznek.) Bocsánat, képviselő asszony! Persze, igaza van!

Most szeretném bejelenteni, hogy a felügyelőbizottsági tagcseréket ma lebonyolítjuk, a bizottsági tagcseréket nem, de nemcsak a DK miatt, hanem ha már bizottsági tagcseréket lebonyolítunk, akkor nem akarunk kivételt tenni, és ezt egyszerre tesszük meg. Szeretném bejelenteni, hogy ez nem Gy. Németh Erzsébet személye ellen irányul, hanem amíg azt sem tudjuk, hogy ki jön be a Közgyűlésbe… - a DK-nak jár a mandátum, nem direkt módon a képviselő asszonynak, viszont kinyilvánítva, hogy nem egy személynek szóló döntésről van szó. Bár az LMP-nek is jár, - és én a képviselő urat, az új képviselő urat, aki, úgy látom, nagyon rutinos egyébként, mert még nem is képviselő, de már magabiztos nyilatkozatokat tesz arról, hogy milyen hatáskörei voltak egykor a BKK-nak, úgyhogy elég jelentős felkészültségről tesz tanúbizonyságot, és gratulálok ehhez az önbizalomhoz, de a bizottságba őt is akkor kooptáljuk, amikor a DK képviselőjét kooptálni fogjuk.

Kétségbeesni nem kell, mert nyáron nem lesznek közgyűlések, tehát senkit nem ér különösebb pszichés hátrány a dolog miatt. Lesz egy rendkívüli közgyűlés még június 13-án, de csak körülbelül három meghatározott ügyben. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, nehogy valami személyi érzékenykedés alakuljon ki a dologban.

A Fővárosi Választási Bizottság a Csárdi Antal parlamenti képviselő úr megüresedett képviselői mandátumát bejelentése alapján Gál József úrnak rendelte kiadni. Meg kell kérnem a tisztelt képviselő urat, hogy fáradjon az emelvény elé a képviselői eskü letételéhez, és tegyük meg, hogy mindezt állva hallgatjuk meg. (A teremben lévők felállnak. - Gál József az emelvény elé lép. - Az elnök előolvassa az eskü szövegét, amelyet Gál József megismétel. - Taps.)

 

                                             ELNÖK: Gratulálok a képviselő úrnak a Közgyűlés minden tagja nevében. Jó munkát kívánok!

Tisztelt Közgyűlés! Nagy ez a rendszer, és gyakran nézünk szembe szomorú hírekkel is. Kötelességünk megemlékezni arról, hogy ez év április 25-én, életének 88. évében elhunyt Szervátiusz Tibor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművész. 1992-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa lett, 2003-ban Magyar Örökség díjjal tüntették ki. Korszakalkotó művészeti tevékenységéért és a magyar népi hagyományok ápolásáért 2011-ben Budapest díszpolgára címben részesült. Szervátiusz Tibort ezért a Fővárosi Önkormányzat is saját halottjának tekintette. Kérem önöket, hogy emlékének egy perces néma felállással adózzunk. (A közgyűlés résztvevői egy perces néma felállással adóznak az elhunyt emlékének.) Köszönöm szépen.

Pótkézbesítéssel kapták meg 4. sorszámmal a javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú, koncessziós beszerzési eljárást lezárni hivatott és egyéb döntések meghozatalára című előterjesztést, amelyet dr.  Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr nyújtott be. Dönteni kell a napirendre vételéről.

Kérem továbbá, javaslatot közvetítve, hogy a meghívó szerinti 61. napirendi pontot, "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását szolgáló napirendi pontot sorrendben vegyük előrébb, és a 61. helyett 35. napirendi pontként tárgyaljuk. Egyéb bejelentenivalóm nincsen.

Riz Levente polgármester úr ügyrendben jelentkezik.

 

                                             RIZ LEVENTE (Fidesz-KDNP, polgármester): Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Azt kérem és javaslom, hogy a koncessziós szerződés városnéző autóbusszal témájú előterjesztést ma ne tárgyalja, ne vegye napirendjére a Fővárosi Közgyűlés. Javaslom, hogy június 13-án kerüljön ez a Fővárosi Közgyűlés napirendjére, és azt szeretném kérni ezúton is, hogy a bírálóbizottság ismételten vizsgálja meg a beérkezett ajánlatokat, különös tekintettel azok érvényességére vagy érvénytelenségére, az üzleti-gazdálkodási terv szakmai megfelelőségére, valamint a szakmai koncepció megfelelőségére. Ennek birtokában tud, azt gondolom, megfelelő döntés születni, ami a város érdekeit is figyelembe veszi.

 

                                             ELNÖK: Támogatom a magam részéről a polgármester úr javaslatát, a Közgyűlés dönteni fog.

Gy. Németh Erzsébeté a szó.

 

 

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót. Én is támogatom Riz képviselő úr javaslatát, már csak egy kérdés fogalmazódik meg bennem, de költői, nem kell rá válaszolni. Ez másodszor történik meg ezzel az előterjesztéssel. Milyen új szempontra gondolt itt a képviselőtársam, amit eddig esetleg a bírálóbizottság nem vizsgált meg, vagy nem úgy vizsgált meg? Én azt gondolom, kezdetektől fogva hibás az, hogy egyetlenegy koncessziót ír ki erre a szolgáltatásra a Fővárosi Önkormányzat; örülök, ha ezt a Fideszben is így látják.

De amiért szót kértem, főpolgármester úr, eszem ágában nem volt megakadályozni azt, hogy új képviselőtársunk, Gál József úr bekerülhessen abba a bizottságba, ahol Csárdi Antal képviselő úr volt. Én a tegnapi nap folyamán egyeztettem az önök által erre kijelölt képviselővel, és akkor is elmondtam, hogy itt semmi másról nincs szó, amit én kértem, az az, hogy a DK-t megillető helyre, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságba a képviselőt megillető helyre egy másik képviselőt, jelesül engem delegálna a Demokratikus Koalíció, és ezt a dolgot ne kössük össze azzal, hogy az új képviselőtársunknak, Gál Józsefnek úgy kelljen kezdenie a képviselői munkáját, hogy már ab ovo a bizottságba, ahova egyébként ő szeretne menni és ami hely megilleti az LMP-t, oda őt nem szavazza meg a Közgyűlés. Ez egy olyan megállapodás volt 2014-ben, amit azóta egyetlenegyszer sem rúgtak fel a Fővárosi Önkormányzat egyik oldalhoz tartozó képviselői… - hát, csoportot nem merek mondani, mert ugye, nincs frakció, de eddig ezt senki nem rúgta fel.

Nem értem igazán, hogy mi lenne avval a probléma, ha Hajdu László helyett én ülnék be a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságba. Lehet, hogy vannak ott olyan dolgok, amik jobb, ha az én szemem elől rejtve maradnak? Vagy lehet, hogy van ott olyan dolog, ami jó lenne, ha nem kerülne az én tudomásomra? Csak azt nem értem ebben, hogy képviselőként jogom van bármikor részt venni ezen a bizottsági ülésen - természetesen ezt meg is fogom tenni, attól függetlenül, hogy önök nem kívánnak engem ezen bizottság tagjának megszavazni.

Az ügyrendi javaslatom pedig az, hogy az eredetileg kiküldött bizottsági tag jóváhagyást Gál József esetében vegye napirendre a Közgyűlés. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Igen. Kedves Képviselő Asszony! Talán észrevette ennyi év alatt, hogy engem különösebben nem érdekel, hogy melyik bizottságnak ki a tagja, személy szerint semmilyen érdekeltség vagy ellenérdekeltség nincs bennem az ön személyét illetően sem. Higgye el, hogy nekem személy szerint a 21 is páros, hogy maga tagja-e egy bizottságnak, vagy nem tagja, az nekem ugyanazt jelenti, az is, ha a tagja, meg az is, ha nem. Mondhatnám azt is, ha kevésbé udvarias akarnék lenni, hogy a dolog nem érdekel. Amit én el tudtam fogadni, az az, hogyha van ilyen megállapodás - ha ez megállapodásnak nevezhető, mert minden képviselőt az a jog illeti meg a bizottságokban való részvételre vagy nem részvételre, amit a Közgyűlés többsége eldönt, de ha van ilyen megállapodás -, emlékezetem szerint vagy szerény megítélésem szerint az a megállapodás nem nagyon szólhat úgy, hogyha Hajdu polgármester úr kimegy, akkor Gy. Németh Erzsébetet illeti egy mandátum, hanem úgy, hogy a DK-t. Mivel nem tudjuk, hogy a DK két képviselője közül az egyik melyik lesz, ezért logikusnak tűnt ez a javaslat.

De, amit ön itt elmondott az egész ügyről, azt nem is nagyon tudom értelmezni. A Közgyűlés azt tesz ez ügyben, amit akar, engem őszintén szólva… (Az elnök Sárádi Kálmánné dr.-ral egyeztet.) Bocsánatot kérek, ráadásul Hajdu László június 7-éig még képviselő, mert ő június 7-ei hatállyal mondott le. Két tagja a DK-nak nem lehet ebben a bizottságban. Ez is egy alaki probléma. Hajdu polgármester úr ugyanis konkrétan június 7-ei hatállyal mondott le, az írásos bejelentése így szól, tehát ha tetszik, ha nem, ha furcsa, ha nem, ő június 7-éig még a bizottság tagja. Ez egy alaki probléma. De én ebben nem akarok önnel vitatkozni, mert, higgye meg, engem abszolút nem érdekel.

Horváth Csabáé a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Engedje meg, főpolgármester úr, hogy gratuláljak a 70. születésnapjához…

 

                                             ELNÖK: Lehet, hogy ön is megéri, bár nem biztos… (Derültség.)

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Pont ezt akartam mondani, hogy az ember életében nagy dolog, a politikus életében pedig nagy felelősség. Azt kívánom, hogy döntsön jól, és képviselje jól, erre minden lehetősége meglesz most a következő hónapokban.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Kérem!

 

                                             ELNÖK: Köszönöm. Engedjék meg, hogy udvariasságból - meg mert talán kapcsolódni akar az előző mondandójához, és köszönöm, hogy sorban jelentkezett be - visszaadjam a szót még Gy. Németh Erzsébetnek!

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm szépen, főpolgármester úr. Sajnálom, hogyha az ön munkatársai a levelemnek csak az egyik részét olvassák fel vagy mondják el, ez a levél természetesen arról szól, hogy a május 30-ai közgyűlés döntsön úgy, hogy június 8-ai hatállyal üljek be én ebbe a bizottságba. Nyilvánvalóan van annyi eszem magamtól is, vagy van a DK-nak annyi esze, hogy ugyanazon a bizottsági helyen nem ülhet két képviselő. Ha ezt a levelet, amit én hivatalosan a Demokratikus Koalíció nevében írtam önnek, akkor elolvassa, vagy elmondják a munkatársai, akkor ez abból kiderül. De el tudom fogadni, nincs ezzel baj, megértettem, a bizottság, a bizottsági elnök úr nem akarja, hogy én ennek a bizottságnak a tagja legyek. De szeretném még egyszer megismételni: azt viszont kérem, hogy Gál József úr bizottsági tagságáról döntsön ma a Közgyűlés.

 

                                             ELNÖK: Hát, szegény bizottsági elnök meg sem szólalt az ügyben, de nem tudom, képviselő asszony, kicsit zavarba hoz, mert én még soha semmilyen bizottságnak nem akartam a tagja lenni, tehát nem tudom beleélni magamat az ön helyzetébe, és fogalmam sincs, hogy mi motiválja, hogy ilyen sürgősséggel bizottsági tag akar lenni. Bízzuk a Közgyűlésre a dolgot! Még egyszer mondom, és még talán ön is elhiszi, nekem a 21 is páros ez ügyben. Én biztosan nem pályázom az ön bizottsági helyére, higgye el! (Gy. Németh Erzsébet közbeszól.)

Hosszú a napirendi listánk, és sok a hozzászóló napirend előtt. Ha megengedik, Tokody Marcell képviselő úr után lezárnám a napirend előtti vitát, sőt ebben a pillanatban meg is teszem azt, és akkor az öt jelentkezőnek szót adok még.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             DR. SZENECZEY BALÁZS főpolgármester-helyettes: Köszönöm szépen, főpolgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! A kiosztott 34. számú napirendi javaslatot, amely a BKSZTT felújítási és pótlási feladataira vonatkozó szerződések elfogadására vonatkozik, a mai közgyűlésről visszavonnám, és a következőre hoznám vissza. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: 34-es?

 

                                             DR. SZENECZEY BALÁZS főpolgármester-helyettes: 34-es.

 

                                             ELNÖK: Erről nem kell szavazni, ha az előterjesztő visszavonta, akkor ez szíve joga, a 34-es kimarad.

Kovács Péter polgármester úr!

 

                                             KOVÁCS PÉTER (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. A Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonynak a hozzászólásában elhangzott néhány apró tévedést hadd pontosítsak! Először is egyetlen fővárosi közgyűlési képviselőtől sem lehet elzárni semmilyen anyagot, hisz minden képviselő alanyi jogon - függetlenül attól, hogy a bizottságnak tagja-e vagy sem - nyugodtan elmehet a bizottság ülésére, tehát valószínűleg nincsenek ott olyan anyagok, amelyeket ön nem láthatna, hisz láthatja most is.

A másik dolog, amit azért tisztázzunk, hogy a DK-nak jelenleg két képviselője van itt a Fővárosi Közgyűlésben, de ez rövid időn belül megváltozik, hisz valószínűleg egy lesz, egy bizonyos ideig biztosan, hisz a XV. kerületben, ha jól emlékszem, még ki sem írták az időközi polgármester-választást, és nem is tudom, hogy egyáltalán lesz-e ott DK-s jelölt, ha lesz, akkor sem biztos, hogy ő lesz az, aki elnyeri a polgármesteri tisztséget. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a Fővárosi Közgyűlésben lévő arányok megmaradnak. Talán ez a sietség oka Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony részéről. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Szaniszló Sándor képviselő úr!

 

                                             SZANISZLÓ SÁNDOR, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tájékoztatom a tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tegnap nem tudott ülést tartani, nem voltunk határozatképesek, ez köszönhető részben annak is, hogy a szükséges tagcserék nem történtek még meg, és ez számomra jó apropó ahhoz, hogy kiálljak Gy. Németh Erzsébet javaslata mellett, ezt az ügyet minél hamarabb rendezni kell. És ne vegyék sértésnek, mert nem annak szánom, de innen, az ellenzéki padsorból úgy tűnik, mintha aránytalanul izmoznának egy ellenzéki képviselővel, hiszen eddig ilyen probléma soha nem volt. Tehát mióta Tarlós István a főpolgármester - és szándékosan nem mondom a mi időnket -, ez mindig automatizmus volt szinte, hogy a pártok egyezségét betartották, és minél hamarabb megtették ezeket a sorcseréket, ráadásul vita nélkül tették meg. Ha lehet, akkor tisztelettel kérem, hogy ezt is elegánsan oldjuk meg. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Hallották a polgármester urak, polgármester asszonyok, nem tudok mit reagálni a magam részéről. Higgye el, képviselő úr, hogy átható közömbösséget tanúsítok a probléma iránt, és nem érzem magam érdekeltnek, hogy erről vitát nyissak bárkivel is, mert nem lépi át a dolog az ingerküszöbömet.

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             DR. BAGDY GÁBOR főpolgármester-helyettes: Tisztelt Közgyűlés! Egy napirend módosítási javaslatom lenne. Az a kérésem, hogy a 45. napirendi pontot a 34-es helyén - amit az előbb visszavont főpolgármesterhelyettes-társam - tárgyaljuk.

 

                                             ELNÖK: A 45-öst?

 

                                             DR. BAGDY GÁBOR főpolgármester-helyettes: A 45-öst, igen.

 

                                             ELNÖK: (Dr. Schrödel Norbertnek:) Főosztályvezető úr, akkor a 45-ös lenne a 34-es.

Tokody Marcell képviselő úr!

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Főpolgármester Úr! Riz Levente javaslatát maximálisan támogatom a városnéző buszokkal kapcsolatos napirendi pontunk levételére, de nagyon érdekes az, hogy első alkalommal is nagy bizonytalanság volt, levettük, most nem szerepelt a közgyűlési ülés rendes meghívóján, pótkézbesítéssel, mint valami narancs kanári, így, huss, berepült, most megint csak levettük.

Én azt javasolnám, hogy legyen ez eredménytelen, megmondom, hogy miért: ugyanis a Gazdasági Versenyhivatal egyértelműsítette, hogy nem egészséges dolog 15 évre egy kézbe adni ezt a szolgáltatást, nem beszélve arról, hogy az Európai Unió számára is problémát jelent vagy jelenthet ez, és könnyen egy kötelezettségszegési eljárással találjuk magunkat szemben. Én tehát az egész koncepciót átgondolnám. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: A bizonytalanságunk nem szűnt meg, képviselő úr. Amit az előző közgyűlés vonatkozásában mondott, nem szűnt meg a bizonytalanságunk, és talán nem véletlen, hogy nem engedtem betenni a meghívóba.

Szeneczey dr. főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             DR. SZENECZEY BALÁZS főpolgármester-helyettes: Engedjék meg, hogy csak annyit reagáljak Tokody Marcell hozzászólására, a helyzet az, hogy a mostani állapot az, ami nem teljesen törvénykompatibilis, ez ténykérdés. Innentől kezdve vagy koncesszióba adjuk, vagy pedig saját magunk látjuk el ezt a szolgáltatást. Ez lesz a végső, legális módja. A Közgyűlés kétszer eldöntötte a koncessziós utat, ezt kívánjuk végigjárni; s egyébként, ha egy eljárást eredménytelenné kívánunk nyilvánítani, arra jogcímet kell találni. Úgyhogy a kihívás nem kicsi, képviselő úr, dolgozunk ezen.

 

                                             ELNÖK: Lezárom a napirend előtti vitát. A következőkről kell döntenünk.

Bagdy dr. főpolgármester-helyettes úr javaslatára a 45. napirendi pont előre kerülne 34-esnek. Én támogatom ezt a javaslatot, és kérem, hogy döntsön róla a Közgyűlés.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és 34. pontként tárgyalja meg a "Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására" című előterjesztést.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

404/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és 34.

Főv.Kgy.h.                               pontként tárgyalja meg a "Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására" című előterjesztést.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

 

                                             ELNÖK: 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett ezt a Közgyűlés elfogadta.

A Gy. Németh Erzsébet bizottsági tagságáról szóló kérésről kérem, hogy döntsenek, mármint arról, hogy ez a bizottsági tagság… (Riz Levente: Nincs előterjesztve!) Egy levelet írt a képviselő asszony, az mondjuk, előterjesztésnek nemigen tekinthető ebben a formájában. De azt nem akarom, hogy a Közgyűlés ne foglaljon arról állást, hogy ma döntsünk-e a kérdésben vagy nem. Kérem, hogy erről határozzanak, igennel az szavazzon, aki ma akar dönteni.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a mai ülésén döntést kíván hozni a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága új tagjának megválasztásáról.

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

405/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a mai ülésén nem kíván döntést

Főv.Kgy.h.                               hozni a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága új tagjának megválasztásáról.

[8 igen (17,22 %), 17 ellenszavazat (67,55 %),
2 tartózkodás (0 %)]

 

                                             ELNÖK: Kérem, indítsuk a gépet! (Szavazás.)

8 igen, 17 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elutasította a Közgyűlés.

Van-e még valami függőben? (Gy. Németh Erzsébet: Gál József bizottsági tagsága.) Ha erről külön érdemes határozni… Ugyanaz a kérdés: aki Gál úr bizottsági tagságáról ma kíván dönteni, az szavazzon igennel.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a mai ülésén döntést kíván hozni Gál Józsefnek a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága tagjává történő megválasztásáról.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

406/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a mai ülésén nem kíván döntést

Főv.Kgy.h.                               hozni Gál Józsefnek a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága tagjává történő megválasztásáról.

[9 igen (17,22 %), 17 ellenszavazat (64,37 %),
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 9 igen, 17 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította a Közgyűlés.

Szeretném indokolni, miért szavaztam egyszer tartózkodással, egyszer pedig nemmel: ha Gy. Németh Erzsébet bizottsági tagságáról nem döntünk ma, akkor a másikról se döntsünk.

"Hop-on-hop-off" - napirendre vegye-e a Közgyűlés ma? Nem javaslom. Aki ezzel együtt napirendre akarja venni, az szavazzon igennel.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy napirendjére veszi a "Javaslat a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára" című előterjesztést.

 

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

407/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a "Javaslat

Főv.Kgy.h.                               a "Koncessziós szerződés városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására" tárgyú koncessziós beszerzési eljárást lezáró és egyéb döntések meghozatalára" című előterjesztést.

[1 igen (6,59 %), 26 ellenszavazat (78,18 %),
0 tartózkodás (0 %)]

 

                                             ELNÖK: 1 igen, 26 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül elutasította a Közgyűlés.

Tóth József polgármester úr rutinos veterán, biztosan tudja, miért szavazott úgy, ahogy szavazott. (Derültség.) Jogában áll.

A Közgyűlés szíveskedjék dönteni a napirendek egészéről.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

 

1.         Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) megkötésére

 

2.         Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött szándéknyilatkozat jóváhagyására

 

3.         Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

 

4.         Javaslat az egyes gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

 

5.         Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására

 

6.         Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodás megkötésére

 

7.         A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

 

8.         Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése alakulásáról

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyására

 

9.         Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez

 

10.      Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére

 

11.      Javaslat a Budapest, X. ker., Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

 

12.      Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került ún. "Sziklakórház" - Bp. I. ker. 6696/2/A hrsz. - ingatlan kedvezményes hasznosítására, valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére 

 

13.      Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

 

14.      Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára

 

15.      Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására

 

16.      Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

17.      Javaslat a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

18.      Javaslat a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

19.      Javaslat Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet hibajavítás okán szükséges eseti módosításának elfogadására

 

20.      Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

 

21.      Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására 

 

22.      Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

23.      Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására     

 

24.      Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére

 

25.      Javaslat a BKSZT projektet érintő döntések meghozatalára

 

26.      Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan 

 

27.      Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára 

 

28.      Javaslat döntés meghozatalára köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról 

 

29.      Javaslat a "HOSTIS" Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

 

30.      Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

 

31.      Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására 

 

32.      Javaslat alapítványok támogatására a kulturális ágazati keretek előirányzata terhére 

 

33.      Javaslat a Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése című feladat megvalósításhoz szükséges döntések meghozatalára

 

34.      Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

35.      Javaslat a KEHOP-3.2.1. "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására

 

36.      Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

37.      Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

 

38.      R. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/464-6/2018. számú I. fokú határozata ellen

 

39.      Dr. T. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/498-4/2018. számú I. fokú határozata ellen

 

40.      Javaslat személyi döntések meghozatalára 

 

41.      Javaslat az állam által átvállalt, az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelszerződések módosítására

 

42.      Javaslat fővárosi névtelen közterület elnevezésére 

 

43.      Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

 

44.      Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására 

 

45.      Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

 

46.      Javaslat a Budapest 2024 Zrt. "v.a." alapszabályának módosítására

 

47.      Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2018. évi megállapodások megkötésére 

 

48.      Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

 

49.      Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

 

50.      Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2017. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

 

51.      Javaslat a BKV 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre

 

52.      Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

 

53.      Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

 

54.      Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. május 31-én tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

 

55.      Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megismételt 2018. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

 

56.      Javaslat Budapest Főváros Vízkorlátozási tervének, valamint egyes ár-és belvízvédekezéssel összefüggő terveinek elfogadására

 

57.      Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2018. évi Karta elfogadására

 

58.      Javaslat a közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére

 

59.      Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BME-vel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal az "Okos folyóparti közterületek" c. projektben ellátandó feladatok kapcsán, valamint a Mobility-KIC létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

60.      Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

 

61.      Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

 

62.      Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződéssel összefüggő döntések meghozatalára

 

63.      Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátására irányuló, a FÕTÁV Zrt. általi fejlesztési koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára

 

64.      Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a MOL Nyrt. között 

 

65.      Javaslat az 1651/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzat elfogadásáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

 

66.      Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására 

 

67.      Javaslat a "Műemléki Keret 2016" egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016" egy megállapodásának felmondására 

 

68.      Javaslat a 2018. évi "Budapest Építészeti Nívódíja" pályázat kiírására

 

69.      Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

 

70.      Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel, valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

 

71.      Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Kontur András: Reviczky Imre Emlékkövének felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen 

 

72.      Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel az Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében tárgyban megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására

 

73.      Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására

 

74.      Javaslat Budapest 2017. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

 

75.      Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámoló és egyes, szakterülethez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

76.      Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

 

77.      Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

 

78.      Javaslat az V. kerület, Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

408/2018.(V.30.)                       az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

Főv.Kgy.h.                               1.         Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) megkötésére

2.               Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött szándéknyilatkozat jóváhagyására

3.               Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (…) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

4.               Javaslat az egyes gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

5.               Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására

6.               Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodás megkötésére

7.               A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

8.               Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról 

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése alakulásáról

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyására

9.               Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez

10.             Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére

11.             Javaslat a Budapest, X. ker., Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

12.             Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került ún. "Sziklakórház" - Bp. I. ker. 6696/2/A hrsz. - ingatlan kedvezményes hasznosítására, valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére 

13.             Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

14.             Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára

15.             Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására

16.             Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

17.             Javaslat a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

18.             Javaslat a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára 

19.             Javaslat Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet hibajavítás okán szükséges eseti módosításának elfogadására

20.             Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 

21.             Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására 

22.             Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

23.             Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására

24.             Javaslat az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére

25.             Javaslat a BKSZT projektet érintő döntések meghozatalára

26.             Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan 

27.             Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára 

28.             Javaslat döntés meghozatalára köznevelési feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról 

29.             Javaslat a "HOSTIS" Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

30.             Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

31.             Javaslat a köznevelési ágazathoz tartozó egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására 

32.             Javaslat alapítványok támogatására a kulturális ágazati keretek előirányzata terhére 

33.             Javaslat a Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése című feladat megvalósításhoz szükséges döntések meghozatalára

34.             Javaslat a FÕKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 

35.             Javaslat a KEHOP-3.2.1. "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" c. projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosí-tására

36.             Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

37.             Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

38.             R. M. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/464-6/2018. számú I. fokú határozata ellen

39.             Dr. T. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/498-4/2018. számú I. fokú határozata ellen

40.             Javaslat személyi döntések meghozatalára 

41.             Javaslat az állam által átvállalt, az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitel-szerződések módosítására

42.             Javaslat fővárosi névtelen közterület elnevezésére 

43.             Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

44.             Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására 

45.             Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

46.             Javaslat a Budapest 2024 Zrt. "v.a." alapszabályának módosítására

47.             Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2018. évi megállapodások megkötésére 

48.             Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

49.             Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására

50.             Javaslat a BKV Zrt. és a BKK Zrt. 2017. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

51.             Javaslat a BKV 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre

52.             Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi konszolidált beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

53.             Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

54.             Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. május 31-én tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

55.             Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megismételt 2018. május 31-én tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

56.             Javaslat Budapest Főváros Vízkorlátozási tervének, valamint egyes ár-és belvízvédekezéssel összefüggő terveinek elfogadására

57.             Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2018. évi Karta elfogadására

58.             Javaslat a közvilágítási vagyonelemek kerületi önkormányzatoktól történő ingyenes tulajdonba vételére

59.             Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BME-vel, illetve a XI. kerületi Önkormányzattal az "Okos folyóparti közterületek" c. projektben ellátandó feladatok kapcsán, valamint a Mobility-KIC létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

60.             Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekttel kapcso-latos döntések meghozatalára

61.             Javaslat a Területi Kiválasztási Rendszerben a Döntéselőkészítő Bizottság által hozott döntések elfogadására

62.             Javaslat a FINA 2017 VB megrendezéséhez kapcsolódó támogatási szerződéssel összefüggő döntések meghozatalára

63.             Javaslat a Városliget középületeinek hűtési energiával történő ellátására irányuló, a FÕTÁV Zrt. általi fejlesztési koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára

64.             Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a MOL Nyrt. között 

65.             Javaslat az 1651/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal módosított 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzat elfogadásáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet X. kerület Fehérdűlő területére vonatkozó eseti módosításához kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

66.             Javaslat a BFVT Kft. közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás módosítására 

67.             Javaslat a "Műemléki Keret 2016" egyes megállapodásainak határidő módosítására, valamint az "Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016" egy megállapodásának felmondására 

68.             Javaslat a 2018. évi "Budapest Építészeti Nívódíja" pályázat kiírására

69.             Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

70.             Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel, valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

71.             Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Kontur András: Reviczky Imre Emlékkövének felállításához a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen 

72.             Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel az Új Budapestinfo Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében tárgyban megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására

73.             Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi alapítványi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására

74.             Javaslat Budapest 2017. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

75.             Javaslat a Fővárosi Helyi Esélyegyen-lőségi Programról szóló beszámoló és egyes, szakterülethez kapcsolódó döntések meghozatalára

76.             Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről

77.             Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

78.             Javaslat az V. kerület, Vörösmarty tér felújítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
2 tartózkodás (6,81 %)]

 

                                             ELNÖK: 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés a napirendet.

Kérem, hogy a megváltozott sorrendet tartalmazó napirendet legyenek majd szívesek kiosztani; addig is el tudunk indulni.

 

                                    A napirend 1./ pontja: Javaslat Egyetértési Megállapodás Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) megkötésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Sanghaj kínai nagyvárossal korábbról van már egy baráti együttműködési megállapodás, amelyet a kínaiak kezdeményezésére 2022-ig meg kell hosszabbítani vagy újra megkötni. Nincs észrevételem. Kérem, hogy lehetőség szerint támogassák ezt az előterjesztést. Nincs kérdés. Kérem, szavazzunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt Egyetértési Megállapodást a Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

 

Indítsák a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

409/2018.(V.30.)                       jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú

Főv.Kgy.h.                               mellékletében csatolt Egyetértési Megállapodást a Baráti Együttműködés és Tapasztalatcsere Előmozdításáról Sanghaj (Kínai Népköztársaság) és Budapest Főváros (Magyarország) között (2018-2022) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

Hasonló a helyzet Taskent fővárossal is.

 

                                    A napirend 2./ pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési keretmegállapodás, valamint Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között létrejött szándéknyilatkozat jóváhagyására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Nincs kérdés. Két pontból áll az előterjesztés. Ki kíván külön szavazni? (Nincs ilyen jelzés.) Senki.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerint megkötött együttműködési keretmegállapodást.

 

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 3. számú melléklete szerint megkötött szándéknyilatkozatot.

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

410/2018.(V.30.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és

Főv.Kgy.h.                               Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerint megkötött együttműködési keretmegállapodást.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

411/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és

Főv.Kgy.h.                               Taskent Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 3. számú melléklete szerint megkötött szándéknyilatkozatot.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 26 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés.

 

 

 

 

 

                                    A napirend 3./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló …/2018. (……) Főv. Kgy. rendelet megalkotására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Sárádi Kálmánné dr.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Az SZMSZ-módosítással kapcsolatban kérem főjegyző asszonyt, ha van kiegészítése, tegye meg.

 

                                             SÁRÁDI KÁLMÁNNÉ DR. főjegyző: Köszönöm, nincs kiegészítésem.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Kiegészítés nincs, jelentkezés nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 17/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 17/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

[21 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 21 igen, 1 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

Gazdasági társaságok könyvvizsgálói: van egy előterjesztői kiegészítés, kérem, vegyék figyelembe.

 

                                    A napirend 4./ pontja: Javaslat az egyes gazdasági társaság könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Nincs hozzászólás. A határozati javaslat öt pontból és az előterjesztői kiegészítésből áll. Ki kíván külön szavazni? (Nincs ilyen jelzés.) Senki.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

-   a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2018. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (a.n.: …………, lakcíme: ………….., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva (a.n.: ………….., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben, 7.950.000 Ft /év + áfa összegben.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2018. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (a.n.: ……….., lakcíme: ……………..., könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben,
400.000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Bp., Kőér u. 2/A. C. épület, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387, cégjegyzékszáma: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (a.n.: ……………., lakcíme: ……………., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002955) 2018. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időtartamra összesen 5.460.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp., Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja: Kujbus Attilát (a.n.: …………., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007370) 2018. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre 7.600.000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre 8.000.000 Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig 8.500.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp., Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Lelkes Tamást (a.n.: ……………, lakcíme: ……………., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007349) 2018. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre 10.900.000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre 11.500.000 Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig 12.100.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

412/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró, a főpolgármester által meghatalmazott személy kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

-   a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-063022) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2018. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (a.n.: …………, lakcíme: ………….., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002527) könyvvizsgáló és Barsi Éva (a.n.: ………….., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 002945) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben, 7.950.000 Ft /év + áfa összegben.

Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő:   a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

[21 igen (74,68 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

413/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási keretszerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva "igen" szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

-   a KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1164 Bp., Beniczky T. u. 12/b., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000185, cégjegyzékszáma: 01-09-162846) Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2018. június 1-től 2019. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Kasnyik János (a.n.: ……….., lakcíme: ……………..., könyvvizsgáló kamarai tagszáma: 003850) könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal egyező mértékben, 400.000 Ft/év + áfa összegben.

Határidő:   a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

[21 igen (74,68 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

414/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Bp., Kőér u. 2/A. C. épület, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387, cégjegyzékszáma: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (a.n.: ……………., lakcíme: ……………., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 002955) 2018. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időtartamra összesen 5.460.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (74,68 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

 

415/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp., Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja: Kujbus Attilát (a.n.: …………., lakcíme: …………..., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007370) 2018. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre 7.600.000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre 8.000.000 Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig 8.500.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (74,68 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

 

 

 

416/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

-   a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Bp., Váci út 20., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001165, cégjegyzékszáma: 01-09-267553), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Lelkes Tamást (a.n.: ……………, lakcíme: ……………., könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 007349) 2018. július 1-től 2021. június 30-ig terjedő időtartamra, a 2018. üzleti évre 10.900.000 Ft + áfa, a 2019. üzleti évre 11.500.000 Ft + áfa, a 2020. üzleti évre pedig 12.100.000 Ft + áfa összeg ellenében.

-   Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (74,68 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 21 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést.

A következő napirendi pontunk a BRFK-val kötött támogatási szerződés módosítása.

 

 

                                    A napirend 5./ pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között FPH030/185-33/2017. számon kötött támogatási szerződés módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Riz Levente polgármester úr, van-e kiegészítés? (Jelzésre:) Nincs. Jelentkező nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal az egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsák a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

417/2018.(V.30.)                       eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal az egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

[24 igen (80,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (0 %)]

 

 

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Megállapodás megkötése a Magyar Autóklubbal; teszem hozzá, hogy készülünk a kerékpárosokkal is ilyenre.

 

                                    A napirend 6./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodás megkötésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Tarlós István

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés, kiegészítő javaslat. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Kérem, szavazzanak az előterjesztésről.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

418/2018.(V.30.)                       jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat

Főv.Kgy.h.                               és a Magyar Autóklub közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

[26 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A 2017. évi ellenőrzési jelentés.

 

                                    A napirend 7./ pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Sárádi Kálmánné dr.

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Gy. Németh Erzsébet, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főjegyző asszony?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm, nincs kiegészítésem.

 

                                             ELNÖK: Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony!

 

 

 

 

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót. Kérdezni szeretném, a belső ellenőrzés vizsgálódik-e abban az ügyben, amelyben 2017 decemberében döntött a Közgyűlés, miszerint az ESMA cég miért nem fizetett több mint másfél évig bérleti díjat, közterület-használati díjat a reklámhordozóiért a főváros közvilágítási és egyéb oszlopain. Illetve kérdezem főpolgármester-helyettes urat, hogy mikorra várható ennek a vizsgálatnak a lezárása és a megállapításai. Köszönöm.

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr?

 

 

                                             DR. SZENECZEY BALÁZS főpolgármester-helyettes: Azzal kezdeném, hogy az ESMA minden tartozását megfizette; ez egy fontos körülmény. A vizsgálat lezárulta pedig egy hónapon belül várható. Köszönöm.

 

 

                                             ELNÖK: Nincs több hozzászólás.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja "A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése" című FPH006/34-5/2018. sz. előterjesztést.

 

Kérem, indítsuk a gépet, szavazzanak! (Szavazás.)

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

419/2018.(V.30.)                       jóváhagyja "A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi

Főv.Kgy.h.                               összefoglaló ellenőrzési jelentése" című FPH006/34-5/2018. sz. előterjesztést.

[24 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
3 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             ELNÖK: 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A következő előterjesztésünknek két pontja van: az egyik a beszámoló, a másik a pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása.

 

                                    A napirend 8./ pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról

A) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése alakulásáról

B) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi maradványának jóváhagyására 

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Riz Levente

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Főpolgármester-helyettes úr!

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Erről a két picike kötetről van szó (Fölemel két vaskos kötetet.), ebben számoltunk be a főváros tavalyi gazdálkodási eredményeiről, a pénzmaradvány felhasználásáról. Természetesen ott találják a mellékletben a könyvvizsgálói véleményt is, amely támogatja és jóváhagyásra javasolja ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: Nincs jelentkező. Akkor az első pontról, a beszámolóról szavazzunk először!

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés 7/a.-7/f. sz. mellékleteiben fővárosi szinten összesített 2.210.980.866 eFt mérlegfőösszeggel és -25.628.212 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Megalkotja 18/2018. (……) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról.

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Kérem, indítsák a gépet! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

420/2018.(V.30.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a

Főv.Kgy.h.                               költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját az előterjesztés 7/a.-7/f. sz. mellékleteiben fővárosi szinten összesített 2.210.980.866 eFt mérlegfőösszeggel és -25.628.212 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (13,41 %)]

 

421/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata

Főv.Kgy.h.                               2017. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 7/g. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (13,41 %)]

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 18/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

422/2018.(V.30.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata

Főv.Kgy.h.                               2017. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
7 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a Főpolgármesteri Hivatal, a Költségvetési Intézmények 2017. évi maradványát az előterjesztés 1. sz. melléklet 22. oszlopa szerinti tartalommal.

 

Jóváhagyja a Költségvetési Intézmények:

a) 2017. évi alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) A 2017. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az alábbiak szerint:

  a 2017. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;

  a 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;

  a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal és a Költségvetési Intézmények 2017. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2018. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a 2018. évi költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek megfelelően gondoskodjon a Költségvetési Intézmények szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Tarlós István

 

Pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

423/2018.(V.30.)                       jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata, a

Főv.Kgy.h.                               Főpolgármesteri Hivatal, a Költségvetési Intézmények 2017. évi maradványát az előterjesztés 1. sz. melléklet 22. oszlopa szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

424/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja a Költségvetési Intézmények:

Főv.Kgy.h.                               a) 2017. évi alaptevékenysége kötelezett-ségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) A 2017. évi vállalkozási tevékenysége maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) szabad maradvány elvonását címkódonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

425/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja a Főpolgármesteri Hivatal 2017. évi

Főv.Kgy.h.                               kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását, a visszatervezett maradványát, címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

426/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi

Főv.Kgy.h.                               kötelezettségvállalással terhelt maradványának felhasználását címkódonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

427/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata

Főv.Kgy.h.                               2017. évi maradvány elszámolásához kapcsolódó, felhasználási kötöttséggel járó központosított és egyéb kötött felhasználású állami támogatások elszámolását az alábbiak szerint:

  a 2017. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;

  a 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal;

  a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

428/2018.(V.30.)                       A Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri

Főv.Kgy.h.                               Hivatal és a Költségvetési Intézmények 2017. évi maradványáról és a kapcsolódó elvonásokról szóló döntéseknek megfelelően címenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2018. évi költségvetési rendeletben az előirányzatokat az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja.

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

429/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a 2018. évi költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

430/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéseknek

Főv.Kgy.h.                               megfelelően gondoskodjon a Költségvetési Intézmények szabad maradványa befizetésének teljesítéséről.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Tarlós István

[19 igen (71,36 %), 1 ellenszavazat (0 %),
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             TARLÓS ISTVÁN főpolgármester: 19 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A következő napirendi pontunk: előzetes kötelezettségvállalásról, pénzügyi tanácsadói szolgáltatásról.

 

                                    A napirend 9./ pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásról pénzügyi tanácsadói szolgáltatás igénybevételéhez

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr. (Dr. Bagdy Gábor: Főpolgármester Úr! Nem maradt ki véletlenül a 9-es?) Azt olvastam fel! (Dr. Bagdy Gábor: Nálam van még egy: javaslat az Európai Beruházási Bankkal megkötött…) Nálam nincs ilyen! (Dr. Bagdy Gábor: Akkor elnézést kérek! Nincs kiegészítésem.) Kérdés sincs.

Két pontból álló előterjesztés. Ki kíván külön szavazni? (Senki sem jelentkezik.) Senki nem jelezte.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2019-ben és 2020-ban is igénybe kíván venni pénzügyi, finanszírozási tanácsadói szolgáltatásokat.

 

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzügyi, finanszírozási tanácsadó szolgáltatások finanszírozására a fedezetet Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetésében a "880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2019-ben bruttó 6.623 eFt, 2020-ban bruttó 5.000 eFt összegben biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletet ezzel összhangban terjessze elő.

Határidő: 2019. évi, valamint a 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, egyben szavazunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

431/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy 2019-ben és 2020-ban is igénybe

Főv.Kgy.h.                               kíván venni pénzügyi, finanszírozási tanácsadói szolgáltatásokat.

[22 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (13,41 %)]

 

432/2018.(V.30.)                       Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a

Főv.Kgy.h.                               pénzügyi, finanszírozási tanácsadó szolgáltatások finanszírozására a fedezetet Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetésében a "880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 2019-ben bruttó 6.623 eFt, 2020-ban bruttó 5.000 eFt összegben biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletet ezzel összhangban terjessze elő.

Határidő:   2019. évi, valamint a 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

[22 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             ELNÖK: 22 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

Zugló Önkormányzatával megkötött, a Dorozsmai utca 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás.

 

                                    A napirend 10./ pontja: Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött Budapest XIV., 29819/20 hrsz.-ú, Dorozsmai u. 21/b. szám alatti ingatlan használatáról szóló megállapodás megszüntetésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             ELNÖK: Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Nincs kiegészítésem.

 

                                             ELNÖK: Karácsony Gergely polgármester úr? (Karácsony Gergely jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nincs kiegészítés, nincs kérdés.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433-ad tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, 29819/20 hrsz.-ú, természetben a Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti ingatlant érintő használat jogának alapításáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a használat jogának ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó törlési engedélyt is tartalmazó, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

433/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat 1465/2433-ad tulajdoni arányban résztulajdonában lévő, 29819/20 hrsz.-ú, természetben a Budapest XIV. kerület, Dorozsmai u. 21/b. sz. alatti ingatlant érintő használat jogának alapításáról szóló megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a használat jogának ingatlan-nyilvántartásból való törlésére vonatkozó törlési engedélyt is tartalmazó, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: 26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés.

X. kerület, Vajda Péter utca.

 

                                    A napirend 11./ pontja: Javaslat a Budapest X. ker., Vajda Péter u. 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon (Népliget) található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetésére és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Bagdy Gábor

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Gy. Németh Erzsébet, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: A Népligetben található Planetárium felépítmény önálló ingatlanként történő feltüntetéséről és a vonatkozó földhasználati szerződés megkötéséről szóló előterjesztés. Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Bagdy Gábor: Nincs kiegészítésem.) Kovács Róbert polgármester úr? (Kovács Róbert jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nincsen.

Gy. Németh Erzsébeté a szó.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Kérdezni szeretném, mert az előterjesztésből ugyan nem derül ki, de átbogarászva a földhasználati szerződést, annak a 6. oldalán kiderül, hogy tulajdonképpen a Planetárium épülete teljes tulajdonként a magyar állam tulajdonába kerül - vagy ott marad, hogy ilyen finoman fogalmazzak.

Igazából az a kérdésem, hogy van-e arra valamiféle lehetősége a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy ez az épület a felújítás után továbbra is planetáriumként legyen működtetve, vagy pedig a népligeti fejlesztések oltárán esetleg feláldozásra kerülhet a magyar állam részéről.

 

                                             ELNÖK: A főpolgármester-helyettes úr válaszol vagy a polgármester úr?

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm. Az előterjesztéshez kapcsolódó kérdésre csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy ingatlantechnikai, jogi rendezés, amikor az épületet, a felépítményt és az alatta lévő földterületet összhangba hozzuk. Nem kell mondanom, ön pontosan tudja, hogy a ’90-es önkormányzat-állam közötti vagyonátadásokból még ezer olyan apró technikai zűr van, amit még mindig folyamatosan rendezünk, itt most csak erről van szó.

Arra a kérdésére, hogy mi fog történni később a Planetáriummal, erre nyilván majd a Népliget fejlesztési terve kapcsán fogunk tudni válaszolni. De ezt a főváros, mint ahogy nem az övé az épület pillanatnyilag… - mi ennek a felújítása kapcsán most már a földterületre is kötöttünk egy megállapodást, de most, pillanatnyilag a főváros tervei közt nem szerepel, hogy saját forrásból valósítsuk ezt meg.

 

                                             ELNÖK: Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             DR. SZENECZEY BALÁZS főpolgármester-helyettes: Köszönöm. Annyit szeretnék megnyugtatásul mondani, hogy azon tervekben, amelyek a Népligetre vonatkoznak, a zónatervekben a Planetárium az planetáriumként fog tovább működni. Tehát nincs olyan, nem láttunk még olyan elképzelést, tervezetet, amely cáfolná azt, hogy a Planetáriumnak más funkciója lenne, a Planetárium planetárium marad.

 

                                             ELNÖK: Nincsen reakció.

Két pontból áll az előterjesztés. Ki kíván külön szavazni? (Senki sem jelentkezik.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja és 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest X. ker., Vajda Péter utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 2.371 m² alapterületű Planetárium épületének önálló ingatlanként történő feltüntetését és földhasználati jog bejegyzését rendező, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a földhasználati szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként a BKV Zrt. alapszabályának 9.3.16. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest X. ker., Vajda Péter utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő
2.371 m² alapterületű Planetárium épületére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően küldje meg a BKV Zrt. részére annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a földhasználati szerződés aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, egyben szavazhatunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

434/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja és 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest X. ker., Vajda Péter utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 2.371 m² alapterületű Planetárium épületének önálló ingatlanként történő feltüntetését és földhasználati jog bejegyzését rendező, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a földhasználati szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

[24 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

435/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként a BKV Zrt. alapszabályának 9.3.16. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest X. ker., Vajda Péter utca 38442/10 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő 2.371 m² alapterületű Planetárium épületére vonatkozó, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaság között létrejövő földhasználati szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően küldje meg a BKV Zrt. részére annak érdekében, hogy a BKV Zrt. Igazgatósága gondoskodjon a földhasználati szerződés aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[24 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
1 tartózkodás (0 %)]

 

                                             ELNÖK: 24 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A "Sziklakórház" hasznosítása, egyben közszolgáltatási szerződés megkötése.

 

 

                                    A napirend 12./ pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került ún. "Sziklakórház" - Bp. I. ker. 6696/2/A hrsz. - ingatlan kedvezményes hasznosítására, valamint közszolgáltatási szerződés megkötésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

 

 

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettesek? (Jelzik, hogy nincsen kiegészítésük.) Nincsen. Hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

Hétpontos előterjesztés. Szavazásra vonatkozó igénye van-e valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a több éven át nyújtandó támogatás biztosítása érdekében közszolgáltatási keretszerződést kíván kötni "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvánnyal.

 

 

A 2018. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében 100 eFt-tal csökkenti a "816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új "830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában szereplő fővárosi közfeladat (országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása) ellátásával összefüggésben úgy dönt, hogy közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működését kívánja támogatni. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvánnyal az együttműködés kereteit szabályozó és 2023. december 31. napjáig szóló közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2018. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő:   a közszolgáltatási keretszerződés TVI általi jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince megnevezésű ingatlant "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány részére kedvezményesen bérbe adja közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működtetése céljára. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt bérleti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

 

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince megnevezésű ingatlan felújítási és fejlesztési célú beruházási feladatait és az elszámolás feltételeit szabályozó, az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti beruházási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány között létrejövő bérleti szerződés 1.1. pontjában foglaltak alapján, a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatállyal, "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány felügyelőbizottságába delegálja dr. Berényi Lucát (an.: ………….., lakcím: ………………….), azzal, hogy javasolja az Alapítvány alapítói jogok jelenlegi gyakorlója számára, hogy a delegált a megválasztásának napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával megegyező időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyező díjazással kerüljön megválasztásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alapítvány alapítói jogainak gyakorlóját.

Határidő: a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatállyal

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Kérem, indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

436/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a több éven át nyújtandó

Főv.Kgy.h.                               támogatás biztosítása érdekében közszolgáltatási keretszerződést kíván kötni "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvánnyal.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

437/2018.(V.30.)                       A 2018. évre vonatkozó éves közszolgáltatási

Főv.Kgy.h.                               szerződés pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében 100 eFt-tal csökkenti a "816802 Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft." cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új "830702 "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány" cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

438/2018.(V.30.)                       Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Főv.Kgy.h.                               2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában szereplő fővárosi közfeladat (országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása) ellátásával összefüggésben úgy dönt, hogy közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működését kívánja támogatni. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvánnyal az együttműködés kereteit szabályozó és 2023. december 31. napjáig szóló közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2018. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő:   a közszolgáltatási keretszerződés TVI általi jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

439/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince megnevezésű ingatlant "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány részére kedvezményesen bérbe adja közérdekű muzeális kiállítóhely (Sziklakórház Múzeum) működtetése céljára. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt bérleti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

440/2018.(V.30.)                       A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és

Főv.Kgy.h.                               Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörét, jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest I. kerület belterület 6696/2/A helyrajzi szám alatt felvett, közterületről nyíló pince megnevezésű ingatlan felújítási és fejlesztési célú beruházási feladatait és az elszámolás feltételeit szabályozó, az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti beruházási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő:   a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

441/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és "A Szikla"

Főv.Kgy.h.                               Múzeumi Közhasznú Alapítvány között létrejövő bérleti szerződés 1.1. pontjában foglaltak alapján, a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatállyal, "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány felügyelőbizottságába delegálja dr. Berényi Lucát (an.: ………….., lakcím: ………………….), azzal, hogy javasolja az Alapítvány alapítói jogok jelenlegi gyakorlója számára, hogy a delegált a megválasztásának napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával megegyező időtartamra, a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyező díjazással kerüljön megválasztásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az Alapítvány alapítói jogainak gyakorlóját.

Határidő:   a bérleti szerződés hatálybalépését követő hatállyal

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

442/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 26 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés.

BKK és Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadásáról szóló előterjesztés.

 

                                             A napirend 13./ pontja: Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Jelzik, hogy nincs kiegészítésük.) Horváth Csabáé a szó.

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Csak szeretném jelezni, utalva arra is, amit ön nyilatkozott a napokban, hogy a BKK szerepét újra kell gondolni, ön a megszüntetést használta, mint címkét. Véleményem szerint inkább a kis gömböc szerepet kellene újragondolni, hogy mi az az eredeti szerepkör, amiért a BKK létre lett hozva, mint megrendelő szervezet, és hogy hol torzultak el ezek az irányítási modellek. Tehát lehet, hogy érdemes lenne ebben egy javaslattal élni, és akkor számos ilyen redundanciától megválhatnánk.

 

                                             ELNÖK: Igen. Képviselő úr, nagyon messze vagyunk még ettől, ha egyáltalán vagyunk - azt majd még meglátjuk.

A képviselő úr mindig nagy kritikusa volt a BKK tevékenységének, bár ezt változó motivációval és hangsúllyal tette meg, illetve fogalmazta meg ezeket a kritikáit. De ez egyike volt azon kevés kérdésnek, amiben legalább részlegesen egyet tudtam önnel érteni.

Itt egy olyan nyilatkozatról volt szó, ami egyrészt egy esetlegesen feltételezett állapotra vonatkozik, amit még meglátunk, másodsorban pedig jobban kellett volna figyelni arra, hogy mit mondok. Én azt mondtam, hogy ebben a formában nincs értelme. Azt feltételezem, hogy ez is egy olyan kutyavásár Budán, amiben talán egyet is tudunk érteni. Tehát ebben, hogy "ebben a formában", sok minden benne van. Tehát valami kell helyette. Hogy ez a valami mi legyen és milyen kompetenciákkal, itt a magam részéről törekednék valamiféle konszenzusra. De hogy ennél a cégnél 1200 ember dolgozzon, és olyan félreértések adódjanak, amik már adódtak korábban is, hiszen a nyolcéves előtörténetre nem mindenki emlékszik, bár határozott véleménye mindenkinek van, de erre adott esetben vissza kell majd térnünk.

Ez nem egy előterjesztés volt, ez egy interjúban megfogalmazott őszinte nyilatkozat volt, és mindkét érintett cég szempontjából ezt a saját álláspontomat fenn is tartom, a közbeszerzési cégre még talán erélyesebben, mint a BKK-ra. De azt hiszem, képviselő úr, hogy talán egyetértünk abban, hogy nincs még itt az ideje annak, hogy erről beszéljünk. Az, hogy valamifele jogutód nélkül vagy a feladatok műszaki, szolgáltatási és nem politikai alapon történő átcsoportosításáról vagy átstrukturálásáról beszéljünk, az elengedhetetlen, és ha netán sort kell erre keríteni, akkor a magam részéről nem is fogok elzárkózni attól, hogy ezt részletesen kitárgyaljuk. Ez messze van még attól, hogy egy döntésként lehetne interpretálni.

Gy. Németh Erzsébeté a szó.

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Kérdezni szeretném, hogy nem lehet-e esetleg, amikor az éves üzleti terveket elfogadjuk, és a kompenzációról, a közszolgáltató cégek kompenzációjának mértékéről dönt a Közgyűlés, egy kicsikét pontosabban tervezni.

Itt, ennél a napirendi pontnál 1,2 milliárd pluszforrásról beszélünk, két cégnek, visszamenőleg ’17-re. Lesz majd egy napirendi pont, ahol a temetőnek fogunk visszamenőleg 238 milliót adni, és közte van egy olyan napirendi pont, ami a közterület-fenntartóról szól, ahol egyébként pontosan ezért, véleményem szerint, mert utólag kell finanszíroznunk a rossz tervezés miatt a közszolgáltató cégeinket, a főváros takarítására egészen egyszerűen nem jut annyi pénz, amennyit az FKF kér.

Tehát az a kérdésem, hogy amikor ezeket tervezi a városvezetés, tervezik a cégek, nem lehet-e egy kicsit pontosabban tervezni, mert így nagyon nehéz helyzetbe kerül a főváros, és más, fontos feladatoktól kell elvonni a forrást. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes Urak! Van valami reakció?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Kedves a megjegyzés - minden üzleti terv egy terv, minden közszolgáltatási szerződésünkben, ön pontosan tudja, hogy a költségvetésünk által rendelkezésre álló források alapján kötjük meg a közszolgáltatási szerződéseket, az üzleti tervek ennek alapján készülnek. Nézze meg ezeknek a cégeknek a mérlegfőösszegét, és akkor rá fog jönni, hogy ezek az eltérések… - természetesen mindig vannak eltérések, minden terv és minden tényadat között mindig van eltérés, de ezek, figyelembe véve azt, hogy mennyi változó körülmény éri év közben a cégeket, én azt gondolom, ebben az utóbbi időben komoly és jelentős előrelépés volt.

Abban önnek igaza van, hogy mindig lesz eltérés, de én nem érzem úgy, hogy ebből komoly probléma lenne és olyan váratlan fordulatok lettek volna, amiket tervezési hibának, gondatlanságnak vagy figyelmetlenségnek kellene betudni. Ez az élet, a gazdasági élet normális működési rendje. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Nincs több jelentkező, így aztán meg kell kérdezzem, hogy a hat pontból álló előterjesztésről kíván-e valaki mást, mint egyben szavazni. (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a BKK Zrt. által végzett feladatellátás és közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a BKK Zrt. 2017. évi alulkompenzációjának megtérítése céljából 10.806.373 eFt összeget biztosít a "810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai" cím azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán, valamint 5.475 eFt összeget biztosít a "823601 BKK Zrt. Egyéb feladatai" cím, azon belül dologi kiadások előirányzatán.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az elszámolás alapján fizetendő 10.806.373 eFt közlekedésszervezői kompenzáció, illetve 5.475 eFt feladatellátási díj BKK Zrt. részére történő teljesítéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő
95.035 eFt stratégiai közútkezelési feladatellátási díj pénzügyi rendezéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Elfogadja a Budapest Közút Zrt. által végzett feladatellátás és közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. I-XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján bruttó 251.048 eFt Budapest Közút Zrt. részére történő teljesítéséről és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 3.733 eFt egyéb közszolgáltatási díj pénzügyi rendezéséről.

Határidő: a maradvány jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Kérem, indítsuk a gépet, és szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

443/2018.(V.30.)                       elfogadja a BKK Zrt. által végzett feladatellátás és

Főv.Kgy.h.                               közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

 

444/2018.(V.30.)                       Kötelezettséget vállal arra, hogy a BKK Zrt. 2017.

Főv.Kgy.h.                               évi alulkompenzációjának megtérítése céljából 10.806.373 eFt összeget biztosít a "810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai" cím azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán, valamint 5.475 eFt összeget biztosít a "823601 BKK Zrt. Egyéb feladatai" cím, azon belül dologi kiadások előirányzatán.

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

 

 

 

445/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

 

446/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az

Főv.Kgy.h.                               elszámolás alapján fizetendő 10.806.373 eFt közlekedésszervezői kompenzáció, illetve 5.475 eFt feladatellátási díj BKK Zrt. részére történő teljesítéséről.

Határidő:   a költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

 

447/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt.

Főv.Kgy.h.                               vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 95.035 eFt stratégiai közútkezelési feladatellátási díj pénzügyi rendezéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

448/2018.(V.30.)                       Elfogadja a Budapest Közút Zrt. által végzett

Főv.Kgy.h.                               feladatellátás és közszolgáltatások 2017. évi éves elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. I-XII. hónapra vonatkozó elszámolás alapján bruttó 251.048 eFt Budapest Közút Zrt. részére történő teljesítéséről és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 3.733 eFt egyéb közszolgáltatási díj pénzügyi rendezéséről.

Határidő:   a maradvány jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

[18 igen (67,55 %), 1 ellenszavazat (0 %),
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

                                             ELNÖK: 18 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések következnek.

 

                                    A napirend 14./ pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság által ellátott köztisztasági és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Gy. Németh Erzsébet

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szeneczey Balázs jelzik, hogy nincs kiegészítésük.)

Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony!

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Szóval, akkor hangozzék el, hogy a Közterület-fenntartó 9 milliárd 155 milliót kér a város tisztán tartására, és erre a város 8,2 milliárdot ad. Akkor megkérdezem a főpolgármester-helyettes urat, hogyha egyik esetben működik ez az utólagos kompenzáció a közszolgáltatási szerződés alapján, akkor itt miért nem működhet valamilyen formában az, hogyha már tudja a Közterület-fenntartó, hogy a város tisztán tartását - nyári, téli s a többi, nem ragozom - ennyi pénzből tudná megoldani, akkor miért csinálunk úgy, mintha nem lenne meg ez az igény. Szerintem jogos igény, egészen elképesztő állapotban lévő részei vannak a fővárosnak, tehát akkor adjuk oda, ha már tudja előre a Közterület-fenntartó, hogy mennyi lenne az igény, ezt a plusz nem egész 1 milliárd forintot. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr.

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ (dr. Bagdy Gábor): Kedves Képviselő Asszony! Tulajdonképpen ön most egy olyan elméleti kérdést vet föl, ami egy költségvetési tárgyalásnak a témája lenne, a főváros így tekinti ezt, és ezért amikor elfogadtuk a költségvetést, pont ilyen szempontokat érvényesítettünk. Van egy adott lehetősége, kerete, gazdálkodási forrása a fővárosnak és ehhez képest számtalan feladata van. Úgy próbálja mind a Fővárosi Önkormányzat, mind a polgármesteri hivatal, mind a különböző cégek, mind pedig az intézmények költségvetését és gazdálkodását úgy összerendezni, hogy egységesen az a főváros számára a legjobb legyen. Ez természetesen nem zárja ki és teljesen érthetővé teszi, hogy az egyes cégek a saját szempontjukat igyekeznek hangsúlyozni, előtérbe helyezni és a preferenciasorrendben minél előrébb kerülni. Ez egy teljesen normális, egészséges, dinamikus játék, és utána mindig a lehetőségek és az egyes igények realitásának figyelembevételével kell ezekben döntést hozni. Ez mindig így történt eddig, így fog történni ezután is.

 

                                             ELNÖK: Nincs további reakció. Két pontból álló előterjesztés fekszik előttünk. Kíván-e valaki megfogalmazni igényt a szavazás menetéről? (Nincs jelentkező.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2018. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

 

 

Megalkotja 19/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Indítsuk a gépet, szavazunk. (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

449/2018.(V.30.)                       jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-

Főv.Kgy.h.                               fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2018. évi közterület tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
8 tartózkodás (17,22 %)]

 

                                             ELNÖK: 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 8 tartózkodás mellett elfogadta a Közgyűlés.

A BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadása következik.

 

 

                                    A napirend 15./ pontja: Javaslat a BTI 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincs kiegészítés. Kérdés, javaslat sincs. Három pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki külön szavazást? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását 238.823 eFt összesített alulkompenzáció összeggel.

 

 

 

 

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évi alulkompenzációjának megtérítése céljából 238.823 eFt összeget biztosít a "822901 Temetőfenntartás" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet és szavazunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

450/2018.(V.30.)                       elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

Főv.Kgy.h.                               2017. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását 238.823 eFt összesített alulkompenzáció összeggel.

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

451/2018.(V.30.)                       Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti

Főv.Kgy.h.                               Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évi alulkompenzációjának megtérítése céljából 238.823 eFt összeget biztosít a "822901 Temetőfenntartás" cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

452/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             ELNÖK: 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A villamos és trolibusz járműfejlesztés II. üteme következik.

 

                                    A napirend 16./ pontja: Javaslat a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

 

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincsen kiegészítés. Kérdés, hozzászólás, esetleg javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Szintén nincsen. Négypontos az előterjesztés. Ki kíván külön szavazni? (Nincs jelzés.) Senki sem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladatot 2020. június 30-ra módosított határidővel, változatlanul legfeljebb 156.557 eFt-os fővárosi önerő biztosítása mellett a BKK Zrt. útján valósítja meg.

 

Úgy dönt, hogy a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladat módosított határidővel való megvalósítása érdekében a feladat önerejét az alábbi ütemezésben biztosítja:

A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő változatlanul 156.557 eFt, 2018. évi üteme változatlanul 119.000 eFt (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2019. évi üteme 21.298 eFt-ra, 2020. évi üteme 16.259 eFt-ra változik.

A feladat bruttó összköltsége változatlanul 35.504.827 eFt, ebből a BKK által fizetendő adóként megállapított és levonásba helyezhető áfa 7.548.270 eFt, nettó összköltsége 27.956.557 eFt, melyből európai uniós támogatás 27.800.000 eFt, fővárosi önerő 156.557 eFt.

A feladat nettó 27.956.557 eFt összköltségének 2018. évi üteme 21.250.000 eFt (ebből európai uniós támogatás 21.131.000 eFt, fővárosi önerő 119.000 eFt), 2019. évi üteme 3.803.210 eFt (ebből európai uniós támogatás 3.781.912 eFt, fővárosi önerő 21.298 eFt), 2020. évi üteme 2.903.347 eFt (ebből európai uniós támogatás 2.887.088 eFt, fővárosi önerő 16.259 eFt).

 

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 007252 azonosító számú, a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" tárgyú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladat megvalósítása érdekében szükséges önerő biztosítására vonatkozó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet és szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

453/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a "Budapesti villamos és trolibusz

Főv.Kgy.h.                               járműfejlesztés II. ütem" feladatot 2020. június 30-ra módosított határidővel, változatlanul legfeljebb 156.557 eFt-os fővárosi önerő biztosítása mellett a BKK Zrt. útján valósítja meg.

[27 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

454/2018.(V.30.)                       Úgy dönt, hogy a "Budapesti villamos és trolibusz

Főv.Kgy.h.                               járműfejlesztés II. ütem" feladat módosított határidővel való megvalósítása érdekében a feladat önerejét az alábbi ütemezésben biztosítja:

A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő változatlanul 156.557 eFt, 2018. évi üteme változatlanul 119.000 eFt (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2019. évi üteme 21.298 eFt-ra, 2020. évi üteme 16.259 eFt-ra változik.

A feladat bruttó összköltsége változatlanul 35.504.827 eFt, ebből a BKK által fizetendő adóként megállapított és levonásba helyezhető áfa 7.548.270 eFt, nettó összköltsége 27.956.557 eFt, melyből európai uniós támogatás 27.800.000 eFt, fővárosi önerő 156.557 eFt.

A feladat nettó 27.956.557 eFt összköltségének 2018. évi üteme 21.250.000 eFt (ebből európai uniós támogatás 21.131.000 eFt, fővárosi önerő 119.000 eFt), 2019. évi üteme 3.803.210 eFt (ebből európai uniós támogatás 3.781.912 eFt, fővárosi önerő 21.298 eFt), 2020. évi üteme 2.903.347 eFt (ebből európai uniós támogatás 2.887.088 eFt, fővárosi önerő 16.259 eFt).

[27 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

455/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 007252 azonosító számú, a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" tárgyú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[27 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

456/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem" feladat megvalósítása érdekében szükséges önerő biztosítására vonatkozó fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

[27 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 27 egyhangú igen szavazattal elfogadta a Közgyűlés.

A Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések következnek.

 

 

 

 

 

                                    A napirend 17./ pontja: Javaslat a Budapest Közút Zrt. és a BKK Zrt. által megvalósítandó egyes fővárosi közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincsen kiegészítés. Kérdés, hozzászólás, javaslat sincsen. Van viszont egy 15 pontos előterjesztés. Kíván-e valaki külön szavazásra javaslatot tenni? (Nincs jelzés.) Nem, egyben szavazhatunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés" feladatot a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladat részeként a továbbiakban a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" megnevezéssel 7.174.416 eFt összköltséggel, a kerületi önkormányzati igények figyelembevételével, módosított műszaki tartalommal, 2019. december 31-i befejezési határidővel valósítja meg.

 

A "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés" feladatnak a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladat részeként történő megvalósítása, valamint új helyszínek felújítása és az előző műszaki tartalomban szereplő egyes helyszínek felújításának elhúzódása miatt csökkenti a "883701 Út- hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 303.150 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 81.850 eFt-tal, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 127.000 eFt-tal a "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés" feladathoz kapcsolódóan. Ezzel a feladat törlésre kerül.

Továbbá csökkenti a "883701 Út- hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 845.671 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 35.139 eFt-tal, a "841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 193.192 eFt-tal a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a "840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új "Felújítások átütemezésének tartaléka"-t 1.586.002 eFt-tal.

A "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladatot a továbbiakban "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 7.174.416 eFt-ra változik, ebből 2017. december 31-ig tény 270.416 eFt, 2018. évi üteme 5.317.998 eFt-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 4.162.400 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 505.732 eFt, fordított áfa 618.116 eFt, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 31.750 eFt (ebből nettó 25.000 eFt, dologi áfa 6.750 eFt), 2019. évi üteme 1.586.002 eFt-ra változik.

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7253 egyedi azonosító számú, a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" feladat megvalósítása érdekében megkötött az "Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról" megnevezésű megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Úgy dönt, hogy a "2017-2021. évi forgalomirányítás fejlesztési programja" megnevezésű feladat keretén belül a 2018. évi feladatot 540.000 eFt költséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7536 egyedi azonosító számú, a "2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat megvalósítása érdekében megkötött megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Úgy dönt, hogy a "Forgalomtechnikai intézkedések 2018" megnevezésű feladat keretén belül a 2018. évi feladatot 397.000 eFt költséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja a 7641 azonosító számú, a "Forgalomtechnikai intézkedések 2018" tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, 17. §-a , valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti a "Forgalomtechnikai intézkedések 2018" megnevezésű feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Úgy dönt, hogy a "Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018" megnevezésű feladatot 2018. évben 90.000 eFt összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja a 7649 azonosító számú, a "Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018" tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, 17. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti a "Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018" megnevezésű feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése, alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja az "M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése" feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló a 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti az "M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése" megnevezésű megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

457/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás

Főv.Kgy.h.                               tervezés, kivitelezés" feladatot a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladat részeként a továbbiakban a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" megnevezéssel 7.174.416 eFt összköltséggel, a kerületi önkormányzati igények figyelembevételével, módosított műszaki tartalommal, 2019. december 31-i befejezési határidővel valósítja meg.

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

458/2018.(V.30.)                       A "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés,

Főv.Kgy.h.                               kivitelezés" feladatnak a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladat részeként történő megvalósítása, valamint új helyszínek felújítása és az előző műszaki tartalomban szereplő egyes helyszínek felújításának elhúzódása miatt csökkenti a "883701 Út- hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 303.150 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 81.850 eFt-tal, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 127.000 eFt-tal a "Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés" feladathoz kapcsolódóan. Ezzel a feladat törlésre kerül.

Továbbá csökkenti a "883701 Út- hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 845.671 eFt-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 35.139 eFt-tal, a "841101 Pénzügytechnikai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 193.192 eFt-tal a "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a "840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új "Felújítások átütemezésének tartaléka"-t 1.586.002 eFt-tal.

A "Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program" feladatot a továbbiakban "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 7.174.416 eFt-ra változik, ebből 2017. december 31-ig tény 270.416 eFt, 2018. évi üteme 5.317.998 eFt-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 4.162.400 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 505.732 eFt, fordított áfa 618.116 eFt, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 31.750 eFt (ebből nettó 25.000 eFt, dologi áfa 6.750 eFt), 2019. évi üteme 1.586.002 eFt-ra változik.

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

459/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7253 egyedi azonosító számú, a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

460/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "Budapest Közút Zrt. 2016-2019. évi útfelújítási program" feladat megvalósítása érdekében megkötött az "Útfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat megvalósításáról" megnevezésű megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

461/2018.(V.30.)                       Úgy    dönt,    hogy    a    "2017-2021.    évi

Főv.Kgy.h.                               forgalomirányítás fejlesztési programja" megnevezésű feladat keretén belül a 2018. évi feladatot 540.000 eFt költséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

 

 

462/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 7536 egyedi azonosító számú, a "2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

463/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a "2017-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" feladat megvalósítása érdekében megkötött megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

464/2018.(V.30.)                       Úgy     dönt,     hogy     a     "Forgalomtechnikai

Főv.Kgy.h.                               intézkedések 2018" megnevezésű feladat keretén belül a 2018. évi feladatot 397.000 eFt költséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

465/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja a 7641 azonosító számú, a "Forgalomtechnikai intézkedések 2018" tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

466/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészí-tésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, 17. §-a , valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti a "Forgalomtechnikai intézkedések 2018" megnevezésű feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

467/2018.(V.30.)                       Úgy dönt, hogy a "Forgalomtechnikai eszközök

Főv.Kgy.h.                               felújítása 2018" megnevezésű feladatot 2018. évben 90.000 eFt összköltséggel a Budapest Közút Zrt. által megvalósítási megállapodás útján valósítja meg.

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

468/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja a 7649 azonosító számú, a "Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018" tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

469/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése, 17. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti a "Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018" megnevezésű feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

470/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése, alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja az "M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése" feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

 

471/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló a 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése és a 14. § (6) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységével kapcsolatos hatáskörét, valamint jóváhagyja és megköti az "M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése" megnevezésű megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás módosítás aláírásáról.

Határidő:   az engedélyokirat hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

[25 igen (77,96 %), 0 ellenszavazat,
1 tartózkodás (6,81 %)]

 

                                             ELNÖK: 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

A Széna tér felújítása következik.

 

                                    A napirend 18./ pontja: Javaslat a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" megnevezésű feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕK: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes urak? (Dr. Bagdy Gábor és dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincs kiegészítés. Láng Zsolt polgármester úr? (Láng Zsolt jelzésére:) Nincs kiegészítése. Kérdés, hozzászólás, javaslat? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ötpontos előterjesztés van. Kíván-e valaki egyenként szavazni? (Nincs jelzés.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" feladatot a 2018-2020. években - az állami tulajdonú volánbusz állomás áthelyezésének 97.000 eFt tervezési költségeivel csökkentett - 2.468.100 eFt összköltséggel valósítja meg. A feladat összköltségéből a döntéselőkészítő tanulmányterv, az engedélyezési és kiviteli tervezési munkák összege 220.500 eFt, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.

 

A feladat összköltségének a Széna téri volánbusz állomás áthelyezésének tervezési költségeivel való csökkentése, a feladat megvalósításának évek közötti átütemezése, valamint a közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a "840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 143.386 eFt-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 38.714 eFt-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 20.000 eFt-tal, az önkormányzati beruházások előirányzatán a "Fejlesztések átütemezési tartalékát" 65.100 eFt-tal a feladattal kapcsolatban, valamint a "930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát
97.000 eFt-tal.

A feladat összköltsége 2.468.100 eFt-ra változik, ebből 2018. évi ütem
96.200 eFt-ra változik, [ebből önkormányzati beruházások 60.000 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16.200 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20.000 eFt (ebből nettó 15.748 eFt, áfa 4.252 eFt)], 2019. évi üteme 1.219.400 eFt-ra, 2020. évi üteme 1.152.500 eFt-ra változik.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

 

 

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" című feladat 7519 azonosító számú célokmányát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a célokmány aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" c. feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a célokmány aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazhatunk egyben. (Szavazás.)

 

 

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

472/2018.(V.30.)                       úgy dönt, hogy a "Széna tér felújítás, tervezés,

Főv.Kgy.h.                               kivitelezés" feladatot a 2018-2020. években - az állami tulajdonú volánbusz állomás áthelyezésének 97.000 eFt tervezési költségeivel csökkentett - 2.468.100 eFt összköltséggel valósítja meg. A feladat összköltségéből a döntéselőkészítő tanulmányterv, az engedélyezési és kiviteli tervezési munkák összege 220.500 eFt, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.

[26 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

 

473/2018.(V.30.)                       A feladat összköltségének a Széna téri volánbusz

Főv.Kgy.h.                               állomás áthelyezésének tervezési költségeivel való csökkentése, a feladat megvalósításának évek közötti átütemezése, valamint a közbeszerzési és engedélyeztetési eljárások fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a "840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 143.386 eFt-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 38.714 eFt-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 20.000 eFt-tal, az önkormányzati beruházások előirányzatán a "Fejlesztések átütemezési tartalékát" 65.100 eFt-tal a feladattal kapcsolatban, valamint a "930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 97.000 eFt-tal.

A feladat összköltsége 2.468.100 eFt-ra változik, ebből 2018. évi ütem 96.200 eFt-ra változik, [ebből önkormányzati beruházások 60.000 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16.200 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 20.000 eFt (ebből nettó 15.748 eFt, áfa 4.252 eFt)], 2019. évi üteme 1.219.400 eFt-ra, 2020. évi üteme 1.152.500 eFt-ra változik.

[26 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

474/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az

Főv.Kgy.h.                               előirányzat-módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

 

 

475/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és

Főv.Kgy.h.                               intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" című feladat 7519 azonosító számú célokmányát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a célokmány aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

 

476/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, a "Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés" c. feladat végrehajtásához szükséges megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a célokmány aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 1 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

 

                                             ELNÖK: A Közgyűlés 26 igen szavazattal, 1 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést.

A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló rendelet módosítása következik.

 

 

                                    A napirend 19./ pontja: Javaslat Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet hibajavítás okán szükséges eseti módosításának elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Szeneczey Balázs jelzi, hogy nincs kiegészítése.) Kérdés sincsen. Hárompontos az előterjesztés. Kíván-e külön szavazni valaki? (Nincs jelzés.) Nem. Szavazhatunk.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 20/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet! (Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 20/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

477/2018.(V.30.)                       felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítások

Főv.Kgy.h.                               fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

478/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről

Főv.Kgy.h.                               tájékoztassa az állami főépítész hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 26 egyhangú igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta.

A településkép védelméről szóló rendelet módosítása következik.

 

                                    A napirend 20./ pontja: Javaslat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Szeneczey Balázs jelzi, hogy nincs kiegészítése.) Nincs. Kérdés, kiegészítés nincs.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 21/2018. (……) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 21/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[26 igen (84,77 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 26 egyhangú igen szavazattal elfogadta a Közgyűlés.

A Városligeti építési szabályzat módosítása következik.

 

                                    A napirend 21./ pontja: Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításának elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Gál József, Megyesi Tünde

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Van előterjesztői kiegészítés és van új napirendi lista. Gál úré a szó.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Köszönöm. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Újként még megpróbálok majd belerázódni itt a munkába, és köszönöm a szívélyes fogadtatást is.

Rátérnék a tárgyra: a budapest.hu-n a VÉSZ-módosítás társadalmi egyeztetése mai napi határidővel van fent. Azt kérdezném és tisztázni szeretném, hogy ez hiba vagy elírás, vagy mi történhetett, és a Közgyűlés, mivel mai határidővel van az egyeztetés, akkor miért szavazhat egyáltalán erről a tervről.

A másik pedig az, hogy az LMP szerint ez teljesen elfogadhatatlan, hiszen magukat a közműveket le sem kellene fektetni, eleve az egész Városliget-projektet meg sem kellene valósítani, ugyanis a park az maradjon park. Ha ezt a módosítást elfogadja a Közgyűlés, akkor 600 egészséges fa kivágására nyílik szabad út, és ezt mi nem tudjuk támogatni.

A harmadik pedig az új vendéglátóegységek létesítése, ahol ugyan be van írva, hogy csak 80 négyzetméter lehet az új vendéglátóegység területe, viszont megengedett, hogy maga köré 500 méteres teraszt építsen, úgyhogy, ha vendéglátóegységekről beszélünk, akkor nyugodtan beszélhetünk 580 négyzetméterről, ami az előterjesztés alapján elvenné a helyet akár a kis botanikus kerttől, akár az óvodások játszóterétől is. Az egész projekt egy elhibázott dolog, nem kellene tovább túrni a Városligetet és nem kellene tovább rontani a helyzeten. Köszönöm szépen.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Képviselő Úr! Azzal kapcsolatban, hogy elhibázott az egész projekt, én azt gondolom, hogy lassan a projekt most már meg fogja magát védeni, ahogy szépen-lassan kinőnek a földből az új felépítmények, illetve a meglévők átalakulnak, és akkor szépen látni fogjuk, hogy ez egyébként egy fantasztikus tér- és parkrekonstrukció lesz, ahol a teljes értékű zöldfelület aránya növekedni fog.

De nem ez az előterjesztés tárgya. Ha erre koncentrálunk, akkor tekintettel arra, hogy a Városliget Zrt. kezdeményezte a VÉSZ módosítását többek között arra való tekintettel is, hogy a parkrehabilitációs tervpályázat lezárult, és ennek eredményeire tekintettel javasolták a vendéglátóhelyek számára összesen 400 négyzetméter hely kijelölését, ezt tartalmazza ez a javaslat. Itt van velünk Megyesi Tünde a Városliget Zrt.-től, tisztelettel kérem, hogy esetleg egypár szót legyen kedves mondani. Itt van Tünde a teremben? (Közbeszólás: Itt van.) Nem látom, itt tetszik lenni? (Megyesi Tünde feláll.)

 

                                             ELNÖK: Tessék előre fáradni, megkérem, tessék előre fáradni!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Ha egypár szót tetszik mondani a parkrehabilitációs tervpályázatról, hogy az mit tartalmazott vagy mi lett a vége, akkor azt megköszönnénk. Legyen kedves kifáradni! Köszönöm szépen. (Megyesi Tünde az emelvényre lép.)

 

                                             ELNÖK: Működik a mikrofonja?

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Egyébként, Gál úr, a rendeletnek a társadalmasítása van fenn, a véleményezési partnerségi már január 23-án lezárult, úgyhogy nincs ellentmondás, jó? Tessék parancsolni!

 

                                             MEGYESI TÜNDE (Városliget Zrt.): Tisztelettel köszöntök mindenkit! Megyesi Tünde vagyok a Városliget Zrt.-től. Azért kérte a Városliget Zrt. a városligeti építési szabályzat módosítását, mert olyan fázisba ért a parkrehabilitáció teljes körű megújítását szolgáló tervpályázaton nyertes Garten Studió terve, hogy a nebbieni gyökerekhez visszanyúlva a 200 éves történeti kertnek azokat a térszerkezetbeli, strukturális felépítését létre tudja hozni, tulajdonképpen a tóbővítés kapcsán egy olyan minimális szabályozási elem módosítását kértük, ami azt jelenti, hogy az eredeti Páva-sziget megújítása és visszaállítása létrejöhessen.

Ezek, amiket az imént említettek, hogy tulajdonképpen a vendéglátóhelyeknek a térszerkezetbe való illesztése megtörtént, minimalizálva lettek a területi egységei, 80 négyzetmétert nem meghaladóan létrejönnek egy olyan elosztásban ezek a vendéglátóegységek, amelyek a parkrehabilitáció után a közönséget szolgálják, létrejönnek olyan, a kisgyerekes családok számára használható, fagyizó-, vendéglátóegységek, amelyekkel például a nagy játszótér közelében egy kiváló családi program keretében használható területek jönnek létre. Illetve ezek a VÉSZ által megengedett teraszok nem jelentenek burkolati bővülést, hiszen ahogy már említették is, a zöldfelületarány növekedésével egy 65 százalékos zöldfelület-növekmény nem engedheti meg, hogy tulajdonképpen túlburkoljuk a Ligetet, és az a cél, hogy ezek a burkolatok minimalizálódjanak, és olyan területek jöjjenek létre, amelyek funkciójukat tekintve kiszolgálják mind a rehabilitációért jövő kisgyerekes családokat, illetve mind a sétáló, bicikliző és sportoló közönséget. (Közbeszólások a hallgatóság soraiból: Nem igaz!)

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönjük szépen.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Gál úr immár másodszor és egyben ehhez a napirendi ponthoz utoljára.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Köszönöm szépen, főpolgármester úr. Nagyon sokan összekeverik itt a zöldterület és a zöldfelület fogalmakat, és szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy egy fűsített tetőterasz nem ugyanaz (Közbeszólások a Fidesz-KDNP soraiból: Füvesített!), vagy egy füvesített tetőterasz nem ugyanaz, mint egy 80 éves hársfa vagy egy 80 éves fa. Úgyhogy az, hogy növekszik a zöldfelület és a zöldterület, az erősen kétséges számunkra, de ezt mindenki látja és mindenki tudja, csak van, aki behunyja a szemét ez előtt.

Az, hogy az 500 négyzetméteres terasz nem jelent burkolatot, az teljesen rendben van, viszont akkor is elveszi a területet a pihenni vágyóktól, és valószínű, hogy az 500 négyzetméteres teraszon nemcsak egy füves pálya lesz, hanem az különböző mobil színpadokkal, különböző mobil aláépítményekkel szépen meg lesz csinálva.

Egy fagyizó, egy fagyizókocsi nem foglal el 80 négyzetmétert, egy fagylaltárus megállhat a Városliget szélén is, és a gyerekek ugyanúgy tudnak ott fagyit venni, ezért szükségtelen a Városligetet tovább beépíteni különböző vendéglátóegységekkel.

 

                                             ELNÖK: Nincs további jelentkező, a szavazatával mindenki kifejezheti a véleményét. Nincs több hozzászóló, szavazunk. Az előterjesztői kiegészítéssel és három előterjesztési ponttal állunk szemben. Ki kíván külön szavazni? (Nincs jelentkező.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 22/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti építési szabályzat módosításának fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó környezeti értékelést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Úgy dönt, hogy a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet szabályozási tervlapján az "A" és a "B" jelű építési helyekhez tartozó, terepszint alatt beépíthető terület kontúrját az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletében ábrázoltak szerint megváltoztatja és azt a zöld színnel sraffozott terület határán állapítja meg.

Határidő: azonnal 

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 22/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 8 ellenszavazat (13,41 %),
0 tartózkodás]

 

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

479/2018.(V.30.)                       felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti

Főv.Kgy.h.                               építési szabályzat módosításának fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[19 igen (71,36 %), 8 ellenszavazat (13,41 %),
0 tartózkodás]

 

 

480/2018.(V.30.)                       Elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló

Főv.Kgy.h.                               32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó környezeti értékelést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

[19 igen (71,36 %), 8 ellenszavazat (13,41 %),
0 tartózkodás]

 

 

481/2018.(V.30.)                       Úgy dönt, hogy a Városligeti építési szabályzatról

Főv.Kgy.h.                               szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet szabályozási tervlapján az "A" és a "B" jelű építési helyekhez tartozó, terepszint alatt beépíthető terület kontúrját az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletében ábrázoltak szerint megváltoztatja és azt a zöld színnel sraffozott terület határán állapítja meg.

Határidő: azonnal 

Felelős: Tarlós István

[19 igen (71,36 %), 8 ellenszavazat (13,41 %),
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 19 - 8 - 0 arányban a Közgyűlés elfogadta az előterjesztést. (Közbeszólások a hallgatóság soraiból.)

Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról.

 

 

                                    A napirend 22./ pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             HOZZÁSZÓLÓK: Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet, Tokody Marcell, Gál József, dr. Láng Zsolt, Pokorni Zoltán, Hassay Zsófia, dr. Hoffmann Tamás

 

                                             ELNÖK: Szeneczey főpolgármester-helyettes úr! Van előterjesztői kiegészítés, kérem, vegyék figyelembe.

 

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm szépen. Talán csak annyit, hogy igyekeztünk minden folyamatban lévő kerületi igényt most ide önök elé tárni. Abban a hiszemben terjesztem elő ezt a parkolásirendelet-módosítást, hogy a következő pár hónapban a Közgyűlésnek nem kell ilyen tárgyú előterjesztésről tárgyalnia. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Horváth Csaba képviselő úr!

 

                                             HORVÁTH CSABA (MSZP): Én csak arra szeretnék javaslatot tenni, mert maga a parkolás rendezése, rendszabályozása, az, ha úgy tetszik, egy város, egy nagyváros, egy világváros életében egy kötelező igény, láttuk azokat a káoszokat, amiket mondjuk, Róma élt át, ahol úgy döntöttek hirtelen felindulásból néhány évvel ezelőtt, hogy akkor nem lesz, de ennek ellenére szeretnék arra javaslatot tenni, hogy a főváros (Folyamatos közbeszólás a hallgatóság soraiból.) készítsen egy átfogó stratégiai tervet, tehát hogy ne a… Mondjunk egy konkrét példát! Tehát ha a VI. és a VII. kerület határán van egy parkolási zóna, ne az döntse el ennek a tarifáját, hogy az egyik kerület emel egy picit, merthogy a másik is közelít, és utána a másik is emel egy kicsit, hiszen akkor az autók mozognak a kerülethatárokon, ebben a fővárosnak kellene egy markánsabb stratégiát képviselnie a parkolás tekintetében, amelyben a kerületi igényeket, ha úgy tetszik, összehangolja, és főleg ezekre a határterületekre jóval nagyobb szabályozói figyelem kerül.

Én tehát azt javasolnám, hogy vizsgáljuk felül a teljes, összfővárosi parkolási rendeletünket ennek szellemében, és ahol e kényszerek okozta felhajtó erő jelent meg, ott pedig, ha szükséges, korrigáljunk. Ez egy jövőre elvégzendő munka. Tehát hogy a főváros, mint rendeleti szabályozó szervezet annak az erőnek a birtokában van, hogy képes legyen generálisan kezelni, és akkor ne a kerületi igényeket validáljuk itt a Fővárosi Közgyűlésben, hanem határozzuk meg, hogy melyek azok az igények, amelyek jogosak a parkolási rendszer oldaláról, és melyek azok, amelyek nem. És azt is javaslom, hogy azért a parkolási bevételeket nagyobb arányban kellene például P+R parkolók építésére fordítani, mint bármely más célra. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony!

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Nagyon árulkodó volt a főpolgármester-helyettes úr bevezetője, ha jól írtam fel, akkor azt mondta, hogy valamennyi kerületi igényt tartalmazza most már ez az előterjesztés. Énszerintem ez a kiindulópont, ami helytelen. Nem a kerületi önkormányzatok, ad absurdum kerületi polgármesterek igényeit kellene itt a Fővárosi Közgyűlésnek egy előterjesztésbe valahogy összerakni és megszavazni, hanem igazából a város érdekeit kéne figyelembe venni. Azt gondolom, hogy az úgy nincsen rendben, hogy ezeknek a parkolási bevételeknek egy jó része nem fordítódik vissza a közlekedésfejlesztésre, a tömegközlekedés-fejlesztésre, a P+R parkolók építésére. Lassan lesznek most már olyan területei a városnak, ahol tényleg a város határáig el fog érni a parkolózóna, és elképesztő méretű bevételeket szed be ebből a város, a 24 önkormányzat.

Én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha ezeket a bevételeket mindenki, a kerületi önkormányzatok is és a Fővárosi Önkormányzat is kizárólag csak közlekedésfejlesztésre és ennek a megkönnyítésére fordítaná, és az meg egészen egyszerűen - hogy mondjam? - elfogadhatatlan tény, hogy nagyon keveset tesz a főváros azért, hogy megszűnjön az az áldatlan állapot, ami itt egyes felújítások, azoknak az összehangolása, a parkolás területén működik, sokkal rosszabb ma szerintem gyalogosként is, autósként is és tömegközlekedéssel is a fővárosban közlekedni.

Szerintem nagyon nehéz nyár elé néz a főváros is, mármint a főváros lakói is és az idelátogató turisták is.

Még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet. A bizottsági ülésen előkerült az idegenforgalmi adó kérdése és a turisztikai szezonra való felkészítése a városnak. Ugyanazt gondolom az idegenforgalmi adóról is, mint a parkolási bevételekről: nincs az jól, hogy egyes önkormányzatok ezeket a bevételeket tulajdonképpen saját maguk beszedve, nem lehet tudni pontosan, hogy mire fordítják. Ez a főváros egy egységes város, ezeket a pénzeket egységesen kellene beszedni, és egységesen, az egész város érdekében felhasználni. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Nem kívánok különösebben hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, de egy dolgot be kell jelentsek. Ha még egyszer megtörténik az, ami az egyik kerületben - már elnézést, Karácsony Gergely polgármester úr, a XIV. kerületben - megtörtént, hogy valaki kezdeményez valamit, ami a lakosság jó része szemszögéből nézve negatív, majd arra hivatkozik, hogy ezt tulajdonképpen a fővároson kell számonkérni, akkor én fogok tenni egy előterjesztést, amelynek az lesz az értelme, hogy Budapesten nulla forintban javasolom meghatározni a parkolási díjakat. Mert azt az egyet nem vagyok hajlandó elviselni, hogy valaki mindenféle kezdeményezéseket tesz, majd, ha annak valamilyen negatív visszhangja van, minekutána ez a Közgyűlés kénytelen formálisan elfogadni, azt a látszatot kelti, mintha ez a Közgyűlés a főpolgármester felelősségére kezdeményezte volna a dolgot. Hát, ilyen többet nem lesz, mert, ha még egyszer előfordul, akkor én nulla forintban fogom javasolni meghatározni a parkolási díjakat. Köszönöm szépen. Tokody Marcell képviselő úr!

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! A helyzet az, hogy megint csak az történik, ami történt az eddigiek során is: folyamatosan bővül a díjfizetéssel érintett területek nagysága, emelünk parkolási díjakat, s mi történik: idővel áttevődik a probléma egy külső részre, máshova, ahol szintén hasonló eszközökhöz nyúlunk. Nem a probléma gyökere az, amit kezelünk, ez nagyon tüneti kezelés, amit alkalmazunk.

Mi lenne a megoldás? Egy átfogó, nagy P+R parkolóépítési program. Lehet azzal jönni, hogy épültek P+R parkolók, de ez nagyjából annyi, mint haldoklónak a Panadol Extra, hiszen minimális mennyiségű P+R parkoló épült ott abban a városban, ahol legalább 10 ezer új P+R férőhelyre lenne szükség ahhoz, hogy megnyugtatóan rendezni lehessen a parkolási anomáliákat. Kérem, hogy ezt fontolják meg, és egy ilyen programba akár állami, kormányzati plusz önkormányzati finanszírozással fogjunk majd bele, kezdődjenek tárgyalások. Mert ezzel, amit ebben az ügyben most is teszünk, nem fogunk tartósan előrejutni. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Gál úré a szó.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Köszönöm, tisztelt főpolgármester úr. Én azt a javaslatát biztos, hogy nem fogom támogatni, amit ön az előbb felvázolt, hogy nulla forint legyen mindenhol a parkolási díj.

 

                                             ELNÖK: Ettől nem fogok nyugtalanul hálni. (Derültség.)

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Én tudom, pontosan, csak ezzel szerettem volna átkötni azt, hogy az előterjesztésnek az a része, ami arra vonatkozik, hogy például az Infoparknál terjesszük ki a parkolási zónát, az nagyon jó, mert ott áldatlan állapotok vannak.

És ahogy Tokody képviselő úr mondta, nem azért vannak ott áldatlan állapotok, mert mindenki odajár dolgozni és ott teszi le az autóját, hanem nincs hol máshol letennie. Nincsenek olyan P+R parkolók, ahova beférnének az emberek. Ott van a Kelenföldi pályaudvarnál létesített P+R parkoló, amely csak azt eredményezte, hogy a környékben a kevés hely miatt nem tudnak parkolni az emberek. Ez most, úgy látszik, rendeződni fog, de a betegséget tényleg nem fogja meggyógyítani.

Miközben a kerületekhez tartozik a parkolási díjak bevétele, addig a főváros feladata az, hogy létesítsen P+R parkolókat, hogy fejlessze a közlekedést. Szerintünk ez nagyon elhibázott módszer. Úgyhogy, ha van lehetőség arra, és ha van szándék arra a fővárosi vezetés részéről, hogy éljünk valamilyen előterjesztéssel, akár a kormányzat felé, akár a parlament felé, hogy a törvényi szabályozásokat megváltoztassuk és a parkolást teljes egészében a főváros hatáskörébe utaljuk, ezt mi nagyon támogatnánk, hiszen aki beszedi a bevételeket, az nem járul nagymértékben hozzá ahhoz, hogy a befolyt pénz jó fejlesztésekre menjen el.

 

                                             ELNÖK: Láng Zsolt polgármester úré a szó.

 

                                             DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm szépen. Tisztelt Főpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy hozzászóljak, pedig nem akartam.

Az egyik, hogy ez Horváth Csaba kollégámnak azon felszólalása volt, amivel egyetértek az első mondatától az utolsóig. A törvény szerintem nagyon pontosan fogalmaz, hogy maga a parkoltatás lebonyolítása kerületi feladat, de a szabályrendszer fővárosi, és ezzel élni is kell. Ez valóban egy jó kezdeményezés, mint ahogy egyébként már az, hogy a kerülethatárokon lévő parkolókat a kerületek összehangolják és elfogadják egymás matricáit, ez már rég megtörtént, tehát nincs ilyen gond. De az valóban igaz, hogyha egy körzet - mint láttuk, a Városliget kontra VI. kerület - megnő, akkor egy idő után mindenki az olcsóbban parkol, és akkor visszahúzza. Tehát azt megnézni, hogy úgy fogadunk el emeléseket, ha kell emelni, hogy az valóban egy teljes területre szóljon, ebben szerintem maximálisan igazad van, ez a mi feladatunk, mint Közgyűlésnek, és ez egy támogatandó dolog.

Gy. Németh Erzsébetnél sosem tudom, hogy tényleg nem érti vagy nem akarja megérteni, és teljesen fölösleges ezt mindig megbeszélni. Csak arra hívnám fel a figyelmét, amikor őrült összegek elköltéséről beszél, hogy önök alatt a Parking Kft. veszteséges volt. Tehát a parkolást úgy intézték önök a fővárosban, hogy egyébként nemhogy parkolási bevétel volt, hanem veszteséges volt az a cég, amelyik parkoltatott Budapesten. Úgyhogy esetleg óvatosabban kellene az őrült összegekről beszélni. Valóban, egyébként a parkolás egyenlege jelen pillanatban, úgy tudom, a legtöbb vagy minden kerületben pozitív. Nyilván nem őrült összegek, de azt azért elmondhatom, hogy azok a bevételek mind-mind a közterület-felügyeletre meg az utakra mennek minden kerületben, tehát azt senki nem a polgármesteri hivatal repikeretére költi, hanem kifejezetten ezekre.

Azt viszont önök is tudják, de Gál úr azt mondta, hogy majd felfejlődik, hogy arányaiban nem áll egy nagy P+R program ahhoz a bevételhez egyébként, amit a parkolásból szedünk. Hozzáteszem önöknek, hogy a parkolásüzemeltetés, minél nagyobbak a területek, annál kevésbé nyereséges, ez is logikus, hiszen, ha a külső részeket bevonják az övezetbe, akkor már jóval kevesebben állnak meg, csak a lakosok, de ellenőrizni - parkőr, óra és minden - ugyanúgy kell.

De szeretném elmondani, és talán ez a legfontosabb, Gy. Németh képviselő asszony, hogy nem a polgármesterek ülnek egy kávé mellett, és viccesen kitalálják, hogy hol szeretnének ilyet. Lakossági igény van arra, hogy azokban a kerületrészekben, ahol még a régi építési szabályok voltak, és nem követeltek meg garázsokat a házakhoz, az ott lakók meg tudjanak állni a házuktól néhány tíz-húsz, netán száz méteren belül, és ne kelljen esetleg kilométerekkel arrébb megállni. És ezért bővítjük ezeket a helyeket; mondom, ez nem is bevételcentrikus már, hanem inkább levesznek a bevételből ezek a bővítések. De azt gondolom, az ott élők részéről az azért elvárható, hogy ne a bejövők foglalják el a helyeket, hanem ők meg tudjanak a házaik előtt állni.

S végül engedjék meg, hogy Tokody Marcellra reagáljak. Én azt gondolom, Marcellnek igaza van a P+R-ben. Erre is azt tudom önnek mondani, hogy mondja meg, hogy egyébként 1990-től hány P+R parkoló épült a fővárosban. Én egyetértek önnel: minden nagy kötöttpályás, bármilyen fejlesztésnek az alfája és ómegája lenne, hogy területeket venni és ott P+R parkolókat kialakítani. Én úgy gondolom, ez a második ciklus többet tett ebben is egyébként, mint előtte húsz évig tett a főváros, de van lemaradás, óriási lemaradás van, és ebben egyetértünk. És szerintem abban is, hogyha megnézi a nyugat-európai példákat, két dolog van a fővárosoknál: az egyik a parkolás, a másik pedig a dugódíj. Ez a két dolog, amivel lehet a kifejezetten befelé jövő és egész napra letett autóktól kicsit mentesíteni a várost. Ezen a kettőn kell nekünk stratégiailag gondolkodni.

Gál úrnak pedig azt is mondom, hogy a bevételeknél azért figyeljen arra, hogy van egy forrásmegosztás meg egy önkormányzati törvény, ami pont arról szól egyébként, hogy kinek mi a feladata és mennyi pénzt kap rá. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: Pokorni Zoltán polgármester úr!

 

                                             POKORNI ZOLTÁN (Fidesz-KDNP, polgármester): Én sem terveztem, hogy hozzászólok, az ellenzéki képviselőtársaim véleménye miatt teszem ezt. Egyetértve Láng Zsolt kollégámmal: ez nem a polgármesterek mániája. Nálunk a Hegyvidéken, a MOM és környékén lakók kérték, sok esetben írásban, hogy a 6 órás parkolási időt növeljük 8 óráig, mert az esti színház-, mozi-, koncertlátogatásokra jövők, ha nincs parkolási díj, akkor azokat a helyeket állják el, ahol a munkából hazatérők szeretnének parkolni.

Ha van parkolási díj, akkor megfontolják, és legalább tízből hárman tömegközlekedéssel jönnek, vagy bemennek a mélygarázsba és fizetnek érte. Tehát ez kifejezetten a helyben élők, a polgárok, jelen esetben a hegyvidéki polgárok érdekében történik.

A parkolás próbál rendet teremteni. Ez egy konfliktusos dolog: egy XIX. századi városszerkezet XIX. századi útmetszetekkel, XXI. századi jövedelmi viszonyokkal. Ha ma megnézzük, hogy hány havi keresetből vásárolható egy működőképes - nem új, egy működőképes - autó, akkor azt látjuk, hogy ez a jólét problémája. Az elmúlt tíz-húsz évben alapvetően változott meg a helyzet. Ma a fővárosban az egyik legnagyobb társadalmi probléma nem a munkanélküliség, nem a kutyapiszok, nem a kátyúk - ezek mind léteznek, talán a munkanélküliség kivételével -, hanem a parkolás. Ez szinte az első számú társadalmi problémává vált. Hozzáteszem: ez a jólét problémája, szemben a korábbi évtizedekkel.

Aki csinálja, az konfliktust vállal. Az önkormányzatok, a főváros és a kerületi önkormányzatok feladatmegosztása e tekintetben szerintem példás és jól működő. Sok konfliktussal jár, de jól működik, szemben azzal, ami korábban volt, Gál József kollégámnak mondom, aki láthatóan egy fiatal ember, és még nem volt itt, amikor… Milyen márkájú autóval is járt a parkolási cég vezetője? Rolls-Royce-szal? (Közbeszólások.) Bentley-vel vagy Rolls-Royce-szal járt, de legalább ezüst színűvel, hogy ne sértse a budapesti polgárok érzékenységét.

A tekintetben biztosan működőképesebb a kerületek által szervezett parkolás, hogy az ügyvivőket vagy ügyvezetőket nem viszik el rendszeresen a rendőrök, mint volt ez a főváros által szervezett időszakban. Nem állítom, hogy tökéletes, de hogy sokkalta jobb és együttműködésre törekvőbb a rendszer, mint volt például Gy. Németh Erzsébeték idejében, abban biztos vagyok. Tehát jó helyen van ott.

Hogy a fővárosi képviselők el akarják venni a kerületeknek ilyen jellegű bevételét, az nem egy elegáns dolog. Létezik forrásmegosztás, iparűzésiadó-bevétel, ezekkel kell gazdálkodni a fővárosnak, és nem azokkal a bevételekkel, amelyekért más dolgozik meg. De van egy olyan tapasztalat, hogyha nem az költi el a pénzt, mint aki megkeresi, akkor egy idő után nem fogják megkeresni. Tehát az nem megy, hogy a kerületek csinálják a parkolást, a főváros meg majd elkölti a bevételt. Az megy, hogy együttműködnek a szereplők, ahogyan egyébként ez az elmúlt hét-nyolc évben kialakult.

Alapvetően nem szabad és nem is lehet fölborítani ezt a rendszert. Javítani és tökéletesíteni kell, ahogyan ezt a mostani előterjesztés teszi. Javaslom, hogy nyugodtan szavazza meg.

 

                                             ELNÖK: Igen, köszönöm mindenkinek. A magam részéről senkinek a szabad véleménynyilvánítási jogát nem szeretném kétségbe vonni. Hassay Zsófia polgármester asszony!

 

                                             HASSAY ZSÓFIA (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm a szót, főpolgármester úr. Ugyan terézvárosi parkolási rendelettel kapcsolatos módosítás jelen pillanatban nincs a Közgyűlés előtt, mégis Horváth Csaba képviselőtársam, illetve Gál úr mondandója után egy-két dolgot hadd tegyek hozzá.

Horváth Csaba képviselő úrnak Láng Zsolt képviselő úr is igazat adott, én is igazat kell hogy adjak abban, hogy valóban nem szerencsés, hogyha ugrál az egyik kerület úgymond, csúnyán kifejezve, a másik után. De ha figyelmesen elolvassuk ezt az előterjesztést, itt pontosan arról van szó, hogy most pontosan a környező zónákban mind a két helyen helyreáll a világrend és 350 forint lesz egységesen a zóna, tehát a parkolási övezet ezen területén fizetendő parkolási díj. Úgyhogy végül is ezzel szerintem megelégedhetünk és boldogságra adhat okot.

Ugyanakkor Gál képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy a parkolási bevételek nemcsak kifejezetten a kerületi önkormányzathoz tartoznak, hanem az egy megfelelő megállapodás alapján kerül elosztásra a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között. Ugyanakkor pedig az egész vitában még az egy nagyon lényeges elem, hogy úgy gondolom, az a legdemagógabb kiforgatása az egész parkolási vitának vagy parkolásról szóló beszélgetésnek, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem másról szól, mint a bevételszerzésről. Egész egyszerűen képzeljük el azt a helyzetet, hogyha nem lennének övezetek, illetve parkolási díj Budapesten, milyen iszonyú káoszhoz vezetne.

Tehát a kerületi polgármesterek se itt, a Főpolgármesteri Hivatalban, senki nem az ellensége és senki nem a pénzszerzésért csinálja magát a parkolási rendszert, hanem pontosan a forgalomszabályozó rendszere miatt, amire igenis szükség van. Mi sem vagyunk a saját magunk ellensége, és lakossági igényeket teljesítünk természetesen, ahogy az Pokorni képviselőtársamtól is elhangzott. Köszönöm szépen.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Gál úr itt a hozzászólások gyakoriságában kialakult versenyben máris rémületet kelt néhány csúcstartóban, amiért rendkívüli módon kénytelen vagyok már most megdicsérni őt, és egyben megadom a szót.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Köszönöm a dicséretet. Ha van mihez hozzászólnom, akkor továbbra is hozzá fogok szólni.

 

                                             ELNÖK: Mondjuk, minden napirendhez. Lehetőség van rá.

 

                                             GÁL JÓZSEF (LMP): Ez a második napirendi pont, amihez hozzászóltam, és a 22. pontnál tartunk, szerintem a 10 százalékos arány egy képviselőnél nem bűn, hanem elvárható.

Tehát, tisztelt polgármester hölgyek és urak, én az elején azzal kezdtem, hogy támogatni fogom ezt az előterjesztést. (Pokorni Zoltán: Nem figyeltem, bocsánat.) Az, hogy ön nem figyelt, az nem az én problémám.

A páciensnek igenis szüksége van erre a kezelésre, mert, ahogy mondtam, az Infoparkot hoztam fel példának, igen, ott áldatlan állapotok vannak. És az, hogy lakossági igény van arra, hogy az ingázókat - hogy mondjam - egy kicsit megregulázzák bizonyos kerületekben, ez természetes.

De a probléma nagyon rossz helyről van megfogva. Miért kell az ingázókat megregulázni? Azért, mert az ingázó nem tudja jó helyen, nem tudja normális helyen lerakni biztonságosan az autóját, adott esetben hogyha például Érdről jön be színházba, és nem tud normális tömegközlekedéssel odaérni a MOM Parkhoz vagy bárhova máshova. Jól kell szabályozni a dolgot.

Amikor az én mondanivalómat próbálják keretbe helyezni, akkor ne az elmúlt 28 évet vegyék alapul, mert az elmúlt 28 évben az LMP nem volt kormányon, nem volt hatalmon, sem a fővárosban, sem országos szinten. Az LMP ugyanúgy elhibázottnak tartotta a nyolc évvel ezelőtti nyolc évet is.

Itt nem a bevételszerzéssel van problémánk, azzal semmi probléma nincsen, ha szabályozzuk a piacot. Azzal van probléma, hogyha a fejlesztések elmaradnak, és a bevételszerzés és a fejlesztések és a fejlesztési pénzek hozzáférhetősége nincs arányban egymással.

 

                                             ELNÖK: Gy. Németh Erzsébet képviselő asszony!

 

                                             GY. NÉMETH ERZSÉBET (DK): Köszönöm a szót. Muszáj néhány dologra reagálni. Értem én, hogy hangzatosnak tűnik meg talán jónak is első olvasatra, de szerintem nyolc év kormányzás után, nyolc év fővárosi kormányzás után nem igazán elegáns visszafelé mutogatni. De én bírom a kritikát, Láng úr.

Pokorni úr nagyon szívhez szóló, igazán mély elemzésére hadd tegyek néhány nagyon gyors, rövid reflexiót. Szóval, én értem, hogy ez a főváros egyre inkább 23 kerületi önkormányzatra próbál szétomlani, bomlani, de például a parkolás, a közlekedésszervezés, P+R parkolóépítés, az pontosan nem egy olyan feladat, amit 23 kerületi önkormányzat szervezésében jobban meg lehet oldani, mint mondjuk, fővárosi kezelésben.

Az is teljesen nyilvánvaló, hogy vannak jogos lakossági igények, muszáj, hogy egy polgármester ezt képviselje. Eddig ezzel nincs is semmi probléma. De épp a múltkori előterjesztés, amit néhány hónappal ezelőtt tárgyaltunk, az teljes mértékben kifejezte azt, hogy azért is van probléma ezzel a parkolással, amit már itt elmondtunk, amire Hassay polgármester asszony elmondta, hogy ez megoldódott a múltkoriban, hogy a kerületi önkormányzatok tulajdonképpen ugyanazon a városszöveti részen, két utcával odébb kénytelenek voltak megemelni a parkolási díjat, mert oda parkoltak át az ottani alacsonyabb díjak miatt.

Én azt gondolom, hogy ez pontosan egy olyan probléma, amit fővárosi szinten sokkal jobban lehetne szervezni, és ezeket a bevételeket jobban lehetne fővárosi szinten hasznosítani.

Szó volt itt a forrásmegosztásról meg önkormányzati törvényről. A fővárost megillető iparűzési adó döntő többségét, ha jól emlékszem, 70 milliárd forint körüli összeget, semmi másra nem tud a Fővárosi Önkormányzat fordítani, mint a BKV finanszírozására. Ha azt nézzük, hogy annak az összegnek - nem tudom most pontosan, 110 milliárd körüli összeg - a nagy részét kénytelen egy feladat ellátására fordítani, nyilvánvaló, nem marad forrása más feladat ellátására.

Egyébként meg azzal lehetne talán a városra nehezedő nyomást csökkenteni, ha végre azok a nagy fejlesztések, például a 4-es metró két végének a megépítése, megvalósulnának, vagy amit már elhatározott a főváros, hogy a 3-as metrónak a Káposztásmegyer felőli végét meghosszabbítja, ezeket ha meglépné a Fővárosi Önkormányzat, ehhez lenne akár uniós, akár kormányzati forrás, akkor ezek a kérdések nem így merülnének fel. Lehet, hogy akkor nem lenne probléma az őrmezői lakótelepnek a parkolása, ami most ott, tényleg úgy, ahogy Gál képviselő úr elmondta, egy jelentős probléma.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeneczey Balázs után lezárom a vitát. Úgy látom, megtaláltuk - minden közgyűlésen megtalálunk egy napirendi pontot, ami így alakul. Én ma nem erre tippeltem ugyan, de megállapítom, hogy ma is megtaláltuk.

Hoffmann Tamás polgármester úr!

 

                                             DR. HOFFMANN TAMÁS (Fidesz-KDNP, polgármester): Köszönöm szépen, főpolgármester úr. Figyeltem a vitát és én sem akartam hozzászólni, megmondom őszintén, de főleg az utolsó megjegyzése Gy. Németh Erzsébet képviselő asszonynak, hogy be kéne fejezni a 4-es metrót, ez egy roppant furcsa mondat volt a szájából, amit, igen, hát jól kellett volna kijelölni akkor, amikor megtették, a Demszky-érában. Akkor szüntettek meg P+R parkolókat, menet közben, az egész 4-es metróprojekt menedzselésekor vitték le azoknak a parkolóknak a darabszámát is, amelyek egyelőre Kelenföldön, Õrmezőn megvannak. Albertfalván ezért adtak el az ottani kocsiszín melletti MÁV-területek melletti, közötti olyan területet, amelyeket tipikusan P+R parkolónak lehetett volna használni.

Egyébként a helyismerete nem jó még mindig, tehát többet kell kijárnia ezért Újbudára önnek, hiszen nem Õrmezőn a legnagyobb probléma a parkolás, hanem Kelenföldön, hiszen oda jönnek be mindenünnen a kerületből, Kelenföld sokkal nagyobb terület. Itt jön be pontosan az a problémakör, ami megmagyarázza ezt, hogy nem a bevételeknek a gyarapítása fontos: Kelenföldön kialakítani a parkolást nem lesz nyereséges az önkormányzat számára, tehát az egy téveszme, ami arról szól, hogy egy pénzeső várható akkor, ha kiterjesztjük a parkolást. Egyszerűen szükséges, mert a metróvonalak, metrómegállók melletti környéki területeken ezért nem lehet parkolni, mert annak használják a kis utcákat is, a fővárosi utakat is, minden környékbeli terület, még a villamosmegálló környéke is ezért telített. Ezért kell, nincs mese, ott is lakossági igény, azért, hogy annak a területnek egyáltalán lehessen biztosítani a parkolását, egy szükséges rossz dolog, amiből nem fog pénz, bevétele származni az önkormányzatnak.

Egyébként elemi érdeke az önkormányzatoknak, ahogy Láng polgármester úr is elmondta, hogy az utakra, a közterületekre költsék az esetleges nyereséget is, mint ahogy Újbudán is tesszük.

 

                                             ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeneczey doktor előtt nem is akartam, meg most sem akarok ehhez a vitához hozzászólni. Annyit engedjenek azért meg, hogy én ambivalens vagyok az egész témával kapcsolatban; itt rengeteg hozzászólás volt, mind a két oldal mondott olyan érveket, amiket akceptálni lehet, és mind a két oldalon elhangzottak olyan érvek is, amik hát, mondjuk úgy, tűrik a vitát. A 4-es metró egész kérdéskörét én korábbi képviselők részéről azért nem emlegetném olyan feltűnő gyakorisággal, de az is igaz, hogy Budapest az egyetlen város Magyarországon, amelyikről 24 éve nem képesek eldönteni, hogy most egy város, vagy nem egy város. Azt hiszem, Európában ma az egyetlen főváros, amelyik ilyen szituációban van. Ha majd egyszer elérkeznek oda, hogy ezt a dolgot az arra illetékesek eldöntik, hogy most egy város-e Budapest, vagy nem, és a rendszerelvűség alapján történik egy döntés, nem pedig rendkívül szerteágazó érdek alapon, mindenféle ügyes vagy kevésbé ügyes kommunikációval, szerintem a vitának erre a részére akkor érdemes visszatérni.

Ez mindenesetre elég furcsa és feltűnő, hogy 24 éve nem képesek úgy nagyjából 1994 óta eldönteni, hogy a magyar főváros az egy város, vagy nem egy város. Ezt előbb utóbb - lehet, hogy nem most - elkerülhetetlenül el kell dönteni, mert ez az állapot lehet, hogy pillanatnyilag stabilnak látszik, de hosszú távon ennyire, hogy is mondjam, képlékeny állapotban nem lehet. Ez a személyes véleményem, hogy ez hosszú távon tarthatatlan. Lehet, hogy most így van, lehet, hogy még öt évig így lesz, én erről bizonyosan senkivel nem fogok vitát nyitni. Itt olyan érzelmi és érdekalapú elszánások vannak mindkét oldalon, hogy ez tipikusan egy olyan kérdés, amit jelenleg egy Közgyűlésben nem érdemes napirendre tűzni, mert az csak a feszültségek halmozódását hozhatja magával.

Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm. Folytathatnám, amit főpolgármester úr mondott, nyilván ez egy parlamenti kompetencia - mi alkotjuk a szabályzatokat, a kerületek pedig működtetik a parkolási rendszert. Felmerült, hogy miért nem a fővárosé a pénz. Hát, mert a kerület működteti, mi meg szabályt alkotunk. Mi szívesen működtetjük is, ha ezen múlik, de hát nyilván ez parlamenti kompetencia kérdése.

Itt elhangzott a P+R parkolók építése. Megmondom őszintén, egy kicsit bántotta a fülemet, hogy nincs erre stratégiánk meg koncepciónk. Az a helyzet, hogy van, méghozzá jó nagy és hatékony. Ha megnézzük a számokat, akkor a Demszky-érában 1990 és 2010 között a Fővárosi Önkormányzat által 1289 darab P+R parkoló épült. 2010 és ’17 között ez a szám 3851, és ha megnézzük azokat a P+R parkolási fejlesztéseket, amik a csőben vannak, amikre van forrásunk, például az IKOP-on belül közel 3 milliárd forint, akkor 4997 lesz az a szám, ami 2019 derekáig elkészül a városban, tehát közel megnégyszerezzük a 2010-es állapothoz képest a P+R parkolók számát. Ha idevesszük még a magánberuházásokból épült parkolókapacitást is, akkor 2019 év végére megközelíti a 7000-es számot Budapesten, úgyhogy azt gondolom, hogy az irány nem rossz. Nyilván lehetne többet, jobbat, magasabb kapacitással, de most már ez nem szándék, hanem inkább forrás kérdése. Tudjuk, hogy hol legyen, hol kéne, hogy legyen és készen is vannak a tervek erre.

 

                                             ELNÖK: Két pontból áll az előterjesztés és az előterjesztői kiegészítésből. Kíván-e valaki külön szavazni? (Nincs jelentkező.) Nem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 23/2018. (……) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint.

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy a parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása érdekében a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodást, valamint a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

A Fővárosi Közgyűlés

 

megalkotja 23/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerint.

[25 igen (84,77 %), 2 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

482/2018.(V.30.)                       felkéri a főpolgármestert, hogy a parkolás-

Főv.Kgy.h.                               üzemeltetési feladatok ellátása érdekében a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatával megkötendő együttműködési megállapodást, valamint a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Tarlós István

[25 igen (84,77 %), 2 ellenszavazat (0 %),
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 25 igen szavazattal, 2 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta a Közgyűlés.

Az FTSZV tavalyi közszolgáltatási beszámolója, támogatások elszámolása, ez évi kompenzációs igényei és közszolgáltatási szerződésének módosítása következik.

 

                                    A napirend 23./ pontja: Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi éves közszolgáltatási beszámolójának és a 2017. évi támogatások elszámolásának elfogadására, valamint a 2018. évi kompenzáció igényének és közszolgáltatási szerződése módosításának elfogadására

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes úr!

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Köszönöm. Adtak a kollégáim egy kiegészítést, hogy olvassam be. A 3. számú javaslat módosítása vonatkozásában tisztelettel kérem, hogy az utolsó fél mondat, ami úgy kezdődik, hogy "ezzel egyidejűleg", a következőre változzon: "…ezzel egyidejűleg megemeli a "930001 Általános tartalék" cím kiadása, azon belül a tartalékok előirányzatát 106 millió 402 ezer forinttal." Köszönöm szépen, ezt be kellett hogy olvassam.

 

                                             ELNÖK: Hozzászólás nincsen. Öt pontból áll az előterjesztés. Ki kíván külön szavazni? (Nincs jelentkező.) Senki sem.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés elfogadja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

 

Jóváhagyja a "2017. január 1. - 2017. december 31. időszakra a Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásának elszámolást" és elfogadja, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. - az előterjesztés 3. sz. mellékletében található kompenzáció elszámolásban szereplő adatoknak megfelelően - 106.009 eFt kompenzáció visszautalására köteles, kiegészítve a 2018. január 1. napjától 2018. május 30. napjáig szóló időszakra vonatkozó 393 eFt kamattal, (melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével), melyet a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére utal át.

 

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2017. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 106.009 eFt összegű túlkompenzáció, valamint a 393 eFt késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a "852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 106.009 eFt-tal, valamint megemeli a "855401 Egyéb működési bevételek" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 393 eFt-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a "930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 106.402 eFt-tal.

 

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

 

Jóváhagyja és megköti az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring gépjármű üzemeltetésére tárgyú, a 4. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

483/2018.(V.30.)                       elfogadja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági

Főv.Kgy.h.                               és Környezetvédelmi Kft. 2018. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti beszámolóját.

[20 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (17,22 %)]

 

484/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja a "2017. január 1. - 2017. december

Főv.Kgy.h.                               31. időszakra a Társaság rendelkezésére bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásának elszámolást" és elfogadja, hogy az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. - az előterjesztés 3. sz. mellékletében található kompenzáció elszámolásban szereplő adatoknak megfelelően - 106.009 eFt kompenzáció visszautalására köteles, kiegészítve a 2018. január 1. napjától 2018. május 30. napjáig szóló időszakra vonatkozó 393 eFt kamattal, (melynél a kamatláb mértéke megegyezik a kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat mértékével), melyet a döntést követő 30 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére utal át.

[20 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (17,22 %)]

 

485/2018.(V.30.)                       Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és

Főv.Kgy.h.                               Környezetvédelmi Kft. 2017. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 106.009 eFt összegű túlkompenzáció, valamint a 393 eFt késedelmi kamat tervbe vétele érdekében megemeli a "852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről" cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatát 106.009 eFt-tal, valamint megemeli a "855401 Egyéb működési bevételek" cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzatát 393 eFt-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a "930001 Általános tartalék" cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 106.402 eFt-tal.

[20 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (17,22 %)]

 

486/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[20 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (17,22 %)]

 

487/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja és megköti az FTSZV Fővárosi

Főv.Kgy.h.                               Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, szennyvíziszap kezelésére, környezetvédelmi monitoring gépjármű üzemeltetésére tárgyú, a 4. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[20 igen (67,55 %), 0 ellenszavazat,
6 tartózkodás (17,22 %)]

 

                                             ELNÖK: 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a Közgyűlés elfogadta.

Az ENVIRODUNA alapító okiratának módosítása és megállapodások megkötése következik.

 

                                    A napirend 24./ pontja: Javaslat az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. alapító okiratának módosítására és megállapodások megkötésére

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Van előterjesztői kiegészítés. Főpolgármester-helyettes úr? (Dr. Szeneczey Balázs jelzésére:) Nincsen kiegészítés. Kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Szintén nincsen.

A határozati javaslat három pontból és az előterjesztői kiegészítésből áll. A szavazásra nézve van-e kérés, javaslat? (Nincs jelentkező.) Nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a "Városháza épület homlokzat felújításának építési műszaki ellenőri feladatai"-ra létrejött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a "Városháza tervezett teljes rekonstrukciójára és kapcsolódó beruházásaira vonatkozó projektek előkészítésére és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatai"-ra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Kötelezettséget vállal a "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladat megvalósítására 853.750 eFt összköltséggel.

 

Kötelezettséget vállal a "840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások" címen a "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladatra 853.750 eFt összköltséggel. A "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladat 2018. évi előirányzata 12.211 eFt (ebből önkormányzati felújítás 4.210 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1.137 eFt, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával 6.864 eFt), 2019. évi üteme 841.539 eFt (ebből önkormányzati felújítás 653.127 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 176.344 eFt, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával 12.068 eFt).

 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 7581 egyedi azonosító számú "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladat engedélyokiratát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratnak az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Indítsuk a gépet, szavazhatunk! (Szavazás.)

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

488/2018.(V.30.)                       jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a "Városháza épület homlokzat felújításának építési műszaki ellenőri feladatai"-ra létrejött megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 1/c. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

 

489/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros

Főv.Kgy.h.                               Önkormányzata és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. között a "Városháza tervezett teljes rekonstrukciójára és kapcsolódó beruházásaira vonatkozó projektek előkészítésére és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatai"-ra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

490/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására, valamint arra, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

491/2018.(V.30.)                       Kötelezettséget vállal a "Városháza elektromos

Főv.Kgy.h.                               hálózat rekonstrukciója" feladat megvalósítására 853.750 eFt összköltséggel.

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

492/2018.(V.30.)                       Kötelezettséget vállal a "840901 Évközi indítású

Főv.Kgy.h.                               önkormányzati felújítások" címen a "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladatra 853.750 eFt összköltséggel. A "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladat 2018. évi előirányzata 12.211 eFt (ebből önkormányzati felújítás 4.210 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1.137 eFt, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával 6.864 eFt), 2019. évi üteme 841.539 eFt (ebből önkormányzati felújítás 653.127 eFt, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 176.344 eFt, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás áfával 12.068 eFt).

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

493/2018.(V.30.)                       Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-

Főv.Kgy.h.                               módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

határidő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

 

494/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei

Főv.Kgy.h.                               beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a 7581 egyedi azonosító számú "Városháza elektromos hálózat rekonstrukciója" feladat engedélyokiratát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokiratnak az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal történő aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (71,36 %), 0 ellenszavazat,
5 tartózkodás (13,41 %)]

 

                                             ELNÖK: 21 - 0 - 5 arányban elfogadta a Közgyűlés az előterjesztést.

BKSZT-projekt.

 

                                    A napirend 25./ pontja: Javaslat a BKSZT projektet érintő döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szeneczey Balázs

 

                                             ELNÖK: Szeneczey főpolgármester-helyettes úr! (Dr. Szeneczey Balázs: Nincs.) Nincs kiegészítés. Kérdés, hozzászólás van? (Nincs jelentkező.) Szintén nincs.

Hat pontból áll az előterjesztés. Kíván-e valaki egyenként szavazni? (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" feladat részét képező "Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái"-t a XXI. kerület Csepel Önkormányzata által biztosítandó 25.000 eFt pótfedezet felhasználásával valósítja meg.

 

A "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" feladat részét képező "Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái" megvalósítás céljából tervbe veszi a "853601 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a "Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata" támogatást 25.000 eFt összegben a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg megemeli a "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 24.333 eFt-tal, valamint a kapcsolódó le nem vonható áfa tervbe vétele érdekében a "841101 Pénzügytechnikai feladatok cím" kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 667 eFt-tal a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 166.294.973 eFt-ra változik, 2017. évi tény
165.842.735 eFt, a 2018. évi ütem 441.191 eFt-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 92.856 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 337.565 eFt (ebből nettó 319.034 eFt, áfa 18.531 eFt, le nem vonható fordított áfa 10.770 eFt). A feladathoz kapcsolódó tárgyévi levonható fordított áfa összege 11.047 eFt.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 166.294.973 eFt, 2017. évi tény 165.842.735 eFt (ebből EIB hitel 23.582.285 eFt, Kohéziós Alap támogatás 65.972.320 eFt, állami támogatás 29.938.257 eFt, saját forrás 46.349.873 eFt), a 2018. évi ütem 441.191 eFt (ebből Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata" 25.000 eFt, saját forrás 416.191 eFt), tárgyévi levonható fordított áfa 11.047 eFt.

 

 

 

 

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratának 19. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:   a Csepeli Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2018. évre, a BKSZT projektre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés 7. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet
56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 7. számú mellékletét képező, BKSZT projektre vonatkozó 2018. évi megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

 

Indítsuk a gépet, szavazunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

495/2018.(V.30.)                       úgy   dönt,   hogy   a   "Budapesti   Központi

Főv.Kgy.h.                               Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" feladat részét képező "Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái"-t a XXI. kerület Csepel Önkormányzata által biztosítandó 25.000 eFt pótfedezet felhasználásával valósítja meg.

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

 

496/2018.(V.30.)                       A "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és

Főv.Kgy.h.                               kapcsolódó létesítményei" feladat részét képező "Budapest XXI. kerület, Csepel gravitációs és nyomott csatornázásának, valamint vízellátásának kiviteli tervezési és kivitelezési munkái" megvalósítás céljából tervbe veszi a "853601 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről" cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a "Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata" támogatást 25.000 eFt összegben a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg megemeli a "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 24.333 eFt-tal, valamint a kapcsolódó le nem vonható áfa tervbe vétele érdekében a "841101 Pénzügytechnikai feladatok cím" kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 667 eFt-tal a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei" feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 166.294.973 eFt-ra változik, 2017. évi tény 165.842.735 eFt, a 2018. évi ütem 441.191 eFt-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 92.856 eFt, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 337.565 eFt (ebből nettó 319.034 eFt, áfa 18.531 eFt, le nem vonható fordított áfa 10.770 eFt). A feladathoz kapcsolódó tárgyévi levonható fordított áfa összege 11.047 eFt.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 166.294.973 eFt, 2017. évi tény 165.842.735 eFt (ebből EIB hitel 23.582.285 eFt, Kohéziós Alap támogatás 65.972.320 eFt, állami támogatás 29.938.257 eFt, saját forrás 46.349.873 eFt), a 2018. évi ütem 441.191 eFt (ebből Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata" 25.000 eFt, saját forrás 416.191 eFt), tárgyévi levonható fordított áfa 11.047 eFt.

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

 

497/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíz-

Főv.Kgy.h.                               tisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratának 19. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

 

498/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja és megköti Budapest XXI. kerület

Főv.Kgy.h.                               Csepel Önkormányzatával fennálló együttműködési megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő:   a Csepeli Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

499/2018.(V.30.)                       Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2018.

Főv.Kgy.h.                               évre, a BKSZT projektre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés 7. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

500/2018.(V.30.)                       Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

Főv.Kgy.h.                               vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva és a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 7. számú mellékletét képező, BKSZT projektre vonatkozó 2018. évi megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

[21 igen (78,18 %), 0 ellenszavazat,
4 tartózkodás (6,59 %)]

 

                                             ELNÖK: 21 - 0 - 4 arányban a Közgyűlés elfogadta.

Budapest, XXI. kerület, Tejút utca használati joga.

 

                                    A napirend 26./ pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jogra vonatkozóan

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

                                             ELNÖK: Polgármester úr? (Borbély Lénárd nemet int.) Hozzászólás, kérdés (Nincs jelentkező.) nincsen.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlan kapcsán ingyenes használatot biztosító megállapodás módosítást és jóváhagyja az abban foglalt törlési engedélyt és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

 

 

Indítsuk a gépet, szavazzunk! (Szavazás.)

 

 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

 

501/2018.(V.30.)                       jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú

Főv.Kgy.h.                               mellékletét képező, a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest XXI. kerület, Tejút utca 10-12. szám alatti, 200543 hrsz.-ú ingatlan kapcsán ingyenes használatot biztosító megállapodás módosítást és jóváhagyja az abban foglalt törlési engedélyt és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

[24 igen (78,83 %), 0 ellenszavazat,
0 tartózkodás]

 

                                             ELNÖK: 24 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés az előterjesztést.

BMSZKI kapcsolódó tulajdonosi döntései.

 

 

                                    A napirend 27./ pontja: Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeihez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

 

                                             HOZZÁSZÓLÓ: Tokody Marcell

 

                                             ELNÖK: Főpolgármester-helyettes asszony? (Dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra: Nincs kiegészítésem.) Nincs kiegészítés. Kérdés, hozzászólás, javaslat van-e? Tokody Marcell képviselő úré a szó.

 

                                             TOKODY MARCELL (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Teljes egészében érthető, hogy miért van szükség itt a nappali melegedő megszüntetésére a Táblás utcában, itt hat év alatt folyamatosan csökkent a kihasználtság, most már az 5 százalékot sem éri el. Annyi csupán a kérdésem, hogy a közeli Aszódi utcai helyen be tudják-e fogadni a megjelenő pluszszemélyeket. Egyebekben támogatom, ha igen. Köszönöm.

 

                                             ELÕTERJESZTÕ: Igen, köszönöm szépen, be tudják fogadni, mert itt 160 főnek van nappali melegedő, és jelenleg 60 százalékos a kihasználtság, az a 4 százalék, amilyen kihasználtság volt az eddigi telephelyen, az három főt jelent, tehát bőven. Köszönöm.

 

                                             ELNÖK: 18 pontból áll az előterjesztés. Kíván-e külön szavazni bárki bármiről? (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 1139 Budapest, Szabolcs utca 33-35. szám alatti Hajléktalan Átmeneti Szállás 150 engedélyezett férőhelyszámának 5 férőhellyel történő növelését. Felkéri a főpolgármestert az intézmény engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításának kezdeményezésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

 

Jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 1105 Budapest, Előd utca 9. szám alatti Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő, illetve a 1105 Budapest, Bánya utca 37. szám alatt található Éjjeli Menedékhely telephelyek összevonását. Felkéri a főpolgármestert az intézmények engedélyes szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításának kezdeményezésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István