Összesen 2876379 látogató
Összesen 5380 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2018.07.25.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 75 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2018. július 25.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

             7.Varga László

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

8.                                                                                                           Halász János

 

Később érkezett:

                 9. Ruff Mátyás

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 25-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 06 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Varga László települési képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 141          Száma: 18.07.25/1/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 25-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga László települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

141/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 25-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga László települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

További egy napirendi pont felvételét javasolja Képviselő-testületnek. Egy korábbi testületi határozat módosítása, mely Szabó Imréné született Kreisz Katalin diplomamunkája alapján készült könyvvel kapcsolatos. Jelzi, hogy határozat módosításának szükségességét az adott napirendi pontnál részletesen indokolni fogja.

 

Tóth József képviselő

A napirendi pontokkal egyetért, azonban jelzi, hogy jegyző asszony és polgármester úr az SZMSZ előírásait figyelmen kívül hagyva hívta össze a mai ülést. A PTKB hatáskörébe tartozó mai anyagok nem kerültek a bizottság elé a testületi ülést megelőzően. Az SZMSZ előírja, hogy a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a téma szerint illetékes állandó bizottság köteles tárgyalni. Ez nem történt meg a testületi ülés előtt, ezért a mai ülés megtartása törvénytelen. SZMSZ 38§. 4.a és 5. pontokat idézi ezzel kapcsolatban az előterjesztések téma szerint felelős bizottsági tárgyalásáról. Javasolja az ülés elnapolását és a PTKB-t is érintő anyagok bizottsági ülés keretén belül történő megtárgyalását. Rögzíti, hogy eddig a pillanatig jelen volt a testületi ülésen, ezt követően amennyiben az ülés folytatódik, úgy "törvénytelen testületi ülésen" nem kíván részt venni. Javaslatáról szavazást kér.

 

Ruff Mátyás képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 8 (nyolc) főre emelkedett.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy az SZMSZ kimondja, hogy a polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze legkésőbb az ülést megelőző napon. Jelzi, hogy a meghívó kiküldése és az anyagok elérhetővé tétele ennek megfelelően időben megtörtént. (Indokolt esetben a bizottsági üléstől el lehet tekinteni, hiszen nincsen idő annak megtartására.)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy ezek után képviselő úr fenntartja-e javaslatát. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megerősíti, hogy igen. Ismételten szavazást kér a javaslatáról.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a rendkívüli ülés összehívásával az SZMSZ szerint járt el. Rögzíti, hogy korábban is volt már erre gyakorlat és külön köszöni a képviselőknek a rendelkezésre állást a megszokottól eltérő (reggeli) időpontokban. Hangsúlyozza, hogy arra kifejezetten ügyel, hogy az ülést megelőző napon minden információ rendelkezésre álljon képviselők részére. Megadja a szót Varga László képviselő úr részére.

 

Varga László képviselő

Felháborodásának ad hangot képviselő úr észrevételével kapcsolatban. "…ha önnek beázik a tetőn a cserepe és korábban nem határozta el, hogy fölmegy a padlásra, de mégis beázik a tetője, akkor is föl kell mennie a padlásra és orvosolni kell azt a helyzetet. … Polgármester úr nem azért hívta össze most ezt a képviselő-testületi ülést, mert éppen most ér rá, hanem azért mert egy olyan döntéshozási helyzetbe kerültünk, amiben rendkívüli döntés szükséges. .. Azt gondolom, hogy a Pénzügyi Bizottság zömében azokból az emberekből áll, akik jelen pillanatban is itt ülnek…"

 

Tóth József képviselő

Ismételten az SZMSZ-re hivatkozik, azt "nem lehet megkerülni."

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy az SZMSZ 6§ szerint hívta össze a rendkívüli ülést. Mivel képviselő úr a javaslatát fenntartja az ülés elnapolásáról, ezért most azt vita nélkül szavazásra bocsájtja. (Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy az igen gombot nyomja meg.)

 

Szavazás eredménye

 

#: 142 Száma: 18.07.25/2/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:18

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Tóth József képviselő úr javaslata ülés elnapolásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az ülés elnapolására vonatkozóan elutasítja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             12.50         11.11     1

Nem                                7             87.50         77.78     7

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              8             100.00          88.89     8

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               1                            11.11     1

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

142/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az ülés elnapolására vonatkozóan elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően jegyző asszony által javasolt kiegészített napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Tóth József képviselő úr kikapcsolta a pultot, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre csökkent.

 

Szavazás eredménye

 

#: 143 Száma: 18.07.25/2/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 25-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a kosárlabdacsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

4.    Előterjesztés a Taksonyi Óvoda hátsó teraszának fedésére

 

5.    Előterjesztés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítására

 

6.    Előterjesztés a 114/2018 (V.29.) KT határozat módosításával kapcsolatban

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

143/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 25-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a kosárlabdacsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára

4.    Előterjesztés a Taksonyi Óvoda hátsó teraszának fedésére

5.    Előterjesztés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítására

6.    Előterjesztés a 114/2018 (V.29.) KT határozat módosításával kapcsolatban

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Tóth József képviselő úr elhagyta a termet.

 

3. ELÕTERJESZTÉS A KOSÁRLABDACSARNOK ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett e-mail szerint a kérelmeik nagy része okafogyottá vált. A földhasználati megállapodásra vonatkozó részt tartja csak fenn a BTDSE. Rögzíti, hogy ezt a KT biztosan nem fogja ellenezni, azonban a korábbi földhasználati joggal kapcsolatos előzetes tapasztalat miatt kéri, hogy soron következő ülésen, de legkésőbb az októberi testületi ülésen a bizottságokkal történő tárgyalást követően szülessen földhasználati megállapodás, ami alapján a földhasználati jog bejegyzésre kerül a tulajdonon. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Sajnálatát fejezi ki, hogy senki nincs jelen az NNÖT részéről. Az okafogyottá válás indokára kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett e-mail szerint (amit jegyző asszony és elnök asszony kapott meg) a BTDSE a sportfejlesztési program kapcsán kicsúszott a határidőkből és már nem tudják benyújtani. Õ sem érti, hogy mi a pontos ok. Véleménye szerint a tulajdonosi döntést - megfelelően megalapozott módon - mindig lehet pótolni.. (Szintén furcsának érzi, hogy 1,3 milliárdos beruházásnál az önkormányzat tulajdonán, és egy 700 gyermeket foglalkoztató iskolában senki nem tartja fontosnak, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdésnél eljöjjenek és kiegészítsék szóban a leírtakat.) Megadja a szót Érces Ferenc mérnök úrnak.

 

Érces Ferenc

Visszatérve a kérdésre, számára hiányzik az az ok, ami indokolja, hogy nem lehet elszámolni egy olyan projektnél, aminél minden "fűszálról" gondoskodni kell. Felveti ügyvéd úr bevonásának lehetőségét.

 

Szalai János képviselő

Visszaemlékezik a néhány évvel korábban történt óvoda projekt tapasztalataira. Nevetségesnek érzi, hogy az önkormányzat területén folyó beruházásról nem rendelkeznek információkkal.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Szintén zavarja, hogy nem rendelkezik információkkal az építkezésre vonatkozóan és nem tud választ adni arra, hogy miért állt le az építkezés. Az önkormányzat ingatlanán történő beruházásokról írásos előrehaladási jelentés megkérését javasolja.

 

Györke Erzsébet képviselő

Támogatja a földhasználati joggal kapcsolatos kérelem elbírálásának elhalasztását. Alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban hozzáfűzi, hogy az önkormányzat hivatala sem rendelkezik érdemleges információval az építkezésre vonatkozóan, tehát nem tud tájékoztatást adni. Csatlakozik alpolgármester asszony javaslatához.

 

Kreisz László polgármester

"Nagyon fontos azt tisztán látnia mindenkinek, hogy nem a BTDSE, nem az önkormányzat és nem az iskola van birtokon belül. A beruházás megkezdésével az építési területet átadtuk és ott most nem mi (BTDSE, iskola, önkormányzat) vagyunk jelen…."

Az előrehaladással kapcsolatban annyi információval rendelkezik a közösségi médiából, hogy a készenlétnek megfelelő 100%-ot kifizették már a kivitelezőnek… (ezzel kapcsolatban aggodalmakat fogalmaz meg.) Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Utal arra, hogy az önkormányzat már volt hasonló helyzetben, de akkor két szereplő - illetve három - vett benne részt. (önkormányzat, építtető, kivitelező). Itt öt szereplő van… Továbbra is az írásban történő hivatalos levelezést preferálja tájékoztatási módként.

 

Varga László képviselő

Érdeklődik, hogy a földhasználati jog hiánya megakasztja-e most az építkezési folyamatot.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy egyelőre ez nem zavaró tényező. A megküldött e-mailben elnök úr azt írta, hogy ez év legkésőbb decemberéig szükséges ezt benyújtaniuk.

 

Kreisz László polgármester

Az akadályoztatással kapcsolatban jelzi, hogy az újságban megjelent BTSDE levélben olvasható témában elnök úr úgy nyilatkozik, hogy a Testületnek nem kell tárgyalnia. A kérelemben olvasható bármelyik témát megnézve megállapítható, hogy önállóan egyik sem akadályozza az építkezés előrehaladását.

Rögzíti, hogy két döntéshozatalra kerül sor a témában: egyrészt: a szeptemberi (de legkésőbb októberi) ülésre földhasználati jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás előkészítése ügyvéd úrral, hogy tárgyalható legyen, illetve arról, hogy a t. önkormányzat keresse meg tájékoztatás kéréssel mind a BTDSE-t, mind a NNÖT-t, arra vonatkozóan, hogy pontosan hol áll a beruházás, milyen az előrehaladás üteme, finanszírozás (mennyit fizettek ki, mi van hátra), és miben tud az önkormányzat segíteni. Először a földhasználati joggal kapcsolatos megállapodás előkészítéséről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 144 Száma: 18.07.25/3/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a kosárlabdacsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Taksony 198. hrsz.-ú ingatlan Brózik Tibor Diáksport Egyesület javára szóló földhasználati joggal történő megterhelése tárgyában felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére készítse el a földhasználati megállapodást.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

144/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Taksony 198. hrsz.-ú ingatlan Brózik Tibor Diáksport Egyesület javára szóló földhasználati joggal történő megterhelése tárgyában felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-testület következő rendes ülésére készítse el a földhasználati megállapodást.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően az írásos tájékoztatás megkéréséről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 145 Száma: 18.07.25/3/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a kosárlabdacsarnok építésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy a Taksony 198. hrsz.-ú ingatlant használó Német Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint az ingatlanon épülő kosárlabdacsarnok beruházóját, a Brózik Tibor Diáksport Egyesültet írásban keresse meg, a beruházással kapcsolatos legfontosabb információk, a beruházás jelenlegi állásáról szükséges tudnivalók beszerzése érdekében.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

145/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy a Taksony 198. hrsz.-ú ingatlant használó Német Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint az ingatlanon épülő kosárlabdacsarnok beruházóját, a Brózik Tibor Diáksport Egyesültet írásban keresse meg, a beruházással kapcsolatos legfontosabb információk, a beruházás jelenlegi állásáról szükséges tudnivalók beszerzése érdekében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI ÓVODA HÁTSÓ TERASZÁNAK FEDÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a korábbi években már megvalósult, hogy a bejárat fölé tetőt építettek. Ezt tovább gondolva fogalmazták meg azt a javaslatot, hogy az udvar felé is érdemes lenne tetőt építeni a terasznál. Rögzíti, hogy az NNÖT hozzájárulását adta a megvalósításhoz. Tekintettel arra, hogy értéknövelő beruházásról van szó, javasolja Képviselő-testületnek, hogy az alapítvány mellett támogassa a megvalósulást. A beruházás teljes összege anyagköltséggel és munkadíjjal együtt 1.098.793,- forint. Az összeg 30%-val javasolja az alapítványt segíteni. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Tisztázza a támogatás jellegét. (anyagi/erkölcsi)

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy az előirányzaton (civil szervezetek támogatására) nem áll rendelkezésre felhasználható összeg.

 

Áncsán Mihály képviselő

Támogatja a beruházást. A 30%-os hozzájárulást támogatja, javasolja a sor módosítását a tartalék terhére.

 

Kreisz László polgármester

Javasolja a következő bizottsági ülésen a támogatásról történő egyeztetést. Megjegyzi, hogy elnök asszonnyal beszéltek arról, hogy tavaly szeptember óta mennyi pénz folyt be az alapítvány számlájára. (Szinte 0) Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Valószínűnek tartja, hogy nem irányul arra erőfeszítés, hogy az 1 %-kat összegyűjtsék, hiszen más forrás rendelkezésre áll. Egyetért az anyagi támogatással, forintban (300eFt) javasolja meghatározni az összeget.

 

Kreisz László polgármester

%-os meghatározást javasolja. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy tartalék már mind felosztásra került: korábban már a Testület hozott olyan döntéseket, amikkel elkötelezte magát; van egy-két pályázat, amin indult az önkormányzat, ehhez önerő biztosítása volt szükséges. (Ez mind a tartalék keret terhére történt.) Hangsúlyozza, hogy a tartalék soron nincs több felosztható összeg. Szintén javasolja, hogy ilyen irányú döntés most ne szülessen, hanem arra a következő testületi ülésen, a javaslat bizottsági ülésen történő megtárgyalása után kerüljön sor.

 

Györke Erzsébet képviselő

Kérdése a fenntartó és az óvoda vezetése felé, hogy milyen "lyukak" vannak még ezen az óvodán, melyeket a tulajdonos hozzájárulásával meg kell oldani.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy a napirendi pontnak megfelelően a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 146 Száma: 18.07.25/4/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Óvoda hátsó teraszának fedésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda hátsó teraszának fedését a melléklet szerinti tervek alapján jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

146/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda hátsó teraszának fedését a melléklet szerinti tervek alapján jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Olasz Erika elnök asszony részére.

 

Olasz Erika kuratóriumi elnök

Megköszöni a gesztust Képviselő-testület részéről. Számára ez váratlan volt, hiszen csak hozzájárulást szeretett volna kérni. Leszögezi, hogy az alapítvány rendelkezik azzal az összeggel, amivel ezt a tető beruházást kivitelezni tudja. Felsorolja a közelmúltban megtörtént beruházásokat, melyek az alapítványnak köszönhetően valósultak meg. Szomorúan tapasztalja, hogy - nevelési évben gondolkodva - szeptembertől a számlákat végigtekintve az látható, hogy nem érkeznek forintok a számlára. "Én mint az alapítvány elnöke és már nem az óvodában dolgozó ember nem tudok ezért többet tenni. Ez mindig is az óvodai dolgozók és a vezető feladata, hogy menedzselje ezt. Kíváncsian várom most az októberben érkező számlát, amikor meg fogjuk kapni az 1 %-ról szóló kimutatást… A tervek megvannak, mikor a legutóbbi alapítványi kuratóriumi ülésen vettünk részt, akkor az óvoda részéről és az alapítvány egyik tagja is kinyilvánította, hogy az óvodában szeretnének egy újabb játszóeszközt a gyerekeknek, ami valóban indokolt, …de ez összegek nélkül, befektetések, szülői támogatások nélkül nem valósul meg…"

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a hozzájárulás mellett az anyagi hozzájárulásról a következő testületi ülésen fog dönteni a Képviselő-testület. Az anyagi hozzájáruláshoz szükséges döntés Pénzügyi Bizottsággal történő előkészítésről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 147 Száma: 18.07.25/4/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Óvoda hátsó teraszának fedésére

2. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a soron következő rendes ülésén a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda hátsó terasz fedéséhez történő anyagi hozzájárulás lehetőségét vizsgálja meg.

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

147/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a soron következő rendes ülésén a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda hátsó terasz fedéséhez történő anyagi hozzájárulás lehetőségét vizsgálja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A következő napirendi pont megtárgyalása előtt két perc szünetet rendel el.

 

Az ülés 18 óra 57 perckor folytatódik.

 

5. ELÕTERJESZTÉS A KONZORCIUMI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy a szövegben a módosítások vastag betűvel kiemeltek. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a módosítással kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy annak elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 148 Száma: 18.07.25/5/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 18:58

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosítására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítására kötött Konzorciumi Megállapodás 1. számú módosítását a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

148/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése tárgyú projekt megvalósítására kötött Konzorciumi Megállapodás 1. számú módosítását a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

6.          ELÕTERJESZTÉS A 114/2018 (V.29.) KT HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Kreisz László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a támogatásnak nem az összege, hanem a formája módosulna. Pontosításként hozzáteszi, hogy nem támogatással, hanem vásárlással tenne eleget az önkormányzat a segítségnyújtásnak. Elkészült az 1500 darab könyv, ebből 1000 darabot vásárolna meg az önkormányzat. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Összefoglalásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a május 29-i ülésén döntött arról, hogy támogatja az említett könyvnek a kiadását a nyomdai költség átvállalásával. A kiadóval történt egyeztetést követően arra jutottak, hogy a kiadó rendezi a számlát a nyomdával is és az önkormányzat részére értékesít 1000 darab példányt, így valósulna meg a támogatás. Tehát a határozat úgy módosulna, hogy nem az előállítás költségeivel, hanem 1000 darab példány vásárlásával támogatna az önkormányzat. (Ennek összege Bttó: 2.000.250 Ft.)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a határozat módosításáról kéri a Testület véleményét, hozzátéve, hogy a támogatási összeg nem változik.

 

Szavazás eredménye

 

#: 149 Száma: 18.07.25/6/0/A/KT

Ideje: 2018. július 25 19:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a 114/2018 (V.29.) KT határozat módosításával kapcsolatban

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2018 (V.29.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szabó Imréné (született Kreisz Katalin) Életműdíjjal kitüntetett személy diplomamunkája alapján, a kitelepítés témájában készült könyv kiadásához a könyv 1000 példányban történő megvásárlásával, br. 2.000.250 Ft értékben hozzájárul.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

149/2018. (VII. 25.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2018 (V.29.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szabó Imréné (született Kreisz Katalin) Életműdíjjal kitüntetett személy diplomamunkája alapján, a kitelepítés témájában készült könyv kiadásához a könyv 1000 példányban történő megvásárlásával, br. 2.000.250 Ft értékben hozzájárul.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a vásárlás fedezete rendelkezésre áll, ugyanis olyan döntés is született a május 29-i ülésen, hogy az egyébként költségvetésbe betervezett Taksony község története című könyv fordítására szánt 5 millió forint kerüljön átcsoportosításra a tartalék keretbe és az önkormányzat ebből finanszírozza a könyvnek az előállítását. (A fordítás nem ebben az évben valósul meg…)

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a könyv bemutatójára július 28-án szombaton a közösségi nap keretében kerül sor. Több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 02 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

Varga László

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn