Összesen 2959264 látogató
Összesen 5661 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlésére 2018.10.25.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 154 megtekintés

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

SZOLNOK  MEGYEI  JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

 

2018. október 25-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

 

Javasolt napirendek:

 

Nyílt ülésre:

 

Személyi kérdés:

 

1.  Előterjesztés köznevelési intézmény magasabb vezetőjének megbízásához vélemény megadására  

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Rendeletek:

 

2.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú ros Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

3.  Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

4.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes rendeleteinek felülvizsgálatára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

               Dr.Sebestyén Ildikó jegyző

 

Alapító okirat módosítás:

 

5.  Előterjesztés a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:

 

6.  Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos intézkedések megtételére Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

7.  Előterjesztés a 6. számú iskola-ifjúsági fogorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Fejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések:

 

8.  Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház felújításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

9.  Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Területrendezési tervhez kapcsolódó előterjesztés:

 

10.        Előterjesztés "Szabályozási terv hibajavítása a Széchenyi városrész 8939/45 hrsz telkén" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

 

11.  Előterjesztés a Mártírok útja 14. sz. alatti (volt Student) ingatlannal kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Jelentés, tájékoztató:

 

12.  Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (pótlólagos)

Előadók: Szalay Ferenc polgármester

                 Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

 

13.  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

Zárt ülésre:

 

Felmentés megadása:

 

1.  Előterjesztés titoktartás alóli felmentés megadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

Szolnok, 2018. október 12.

 

                                                                                               Szalay Ferenc

Összesen 14 napirendi pont