Összesen 3042563 látogató
Összesen 5897 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2018.11.14.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 32 megtekintés

 
                           BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Telefon: 06/23 447 817

FAX: 06/23 447 819

E-mail: polgarmester@budaors.hu

www.budaors.hu

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

43. § (2) bekezdése értelmében

 

a Képviselő-testület ülését

2018. november 14-én (szerda)

 

830 órára

 

összehívom, és kérem szíves megjelenését.

 

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme 

(Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

Napirend:

 

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzata Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

3.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

4.) Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

5.) A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

 

6.) Rendőrkapitány kinevezésének támogatása

 

7.) Együttműködési megállapodás módosítása a Rendőrkapitánysággal (lakosságorientált modell)

 

8.) A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatban

 

9.) Frankhegy területére vonatkozóan települési közvetítői szakértők felkérése

 

10.) BHÉSZ 4. sz. függelék módosítása (gazdasági tevékenységek)

 

11.) Csatlakozás UNESCO Tanuló városok Globális Hálózatához

 

12.) BTG Közszolgáltatási keretszerződés (VIII. számú módosítása)

 

13.) Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadítására

 

14.) A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás meghatározása 2019. évben

 

15.) Budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek módosítása

 

16.) Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

17.) Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és a 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

 

18.) A Budaörsi Latinovits Színház pót-előirányzati kérelme eszközfejlesztésre

 

19.) A Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

 

20.) Helyi kiadvány támogatására vonatkozó módosító kérelem

 

21.) BULAKE - támogatás felhasználás módosítására vonatkozó kérelem

 

22.) Javaslat az Újbuda Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

 

23.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel - a budaörsi hajléktalanok ellátására - kötött ellátási szerződés módosítására

 

24.) Javaslat Ellátási Szerződés megkötésére családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

 

25.) Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

 

26.) Döntés a Budaörs, Puttony utcában található, 8860/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról - ZÁRT ülésen javasolt

 

27.) Budaörs, Kamaraerdei u. 31. fsz. 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása - ZÁRT ülésen javasolt

 

28.) A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 4. és 2. emelet 1. sz. alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása - ZÁRT ülésen javasolt

 

29.) Döntés a Budaörs, Muskotály utca - Aszu utca sarkán lévő 8864/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról - ZÁRT ülésen javasolt

 

30.) Döntés tandíj-támogatási kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezés tárgyában - ZÁRT ülésen

 

31.) Fellebbezés a szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel elutasítása miatt - ZÁRT ülésen

 

Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester

 

Budaörs, 2018. november 09.

                                                                                                          Wittinghoff Tamás

                                                                                                               polgármester

Összesen 31 napirendi pont