Összesen 2958965 látogató
Összesen 5647 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésére 2018.11.22.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 20 megtekintés

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését

 

2018.  november 22-én (csütörtök) 13.00   órára

 

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:      V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

                    Siófok, Fő tér 1.

Javaslat az ülésen tárgyalandó napirendekre:

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi ¾ éves gazdálkodásáról

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

                                                                   

 

2./ Siófok Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

 

 

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének "a helyi adókról és az adózás rendjéről" szóló 45/2007.(XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Közgazdasági Osztály)

 

 

4./ Javaslat "a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról" szóló 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

      Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2017. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló, a tevékenység 2018. évet követő időszakban történő ellátása

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

6./ Siófok Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatával kapcsolatos döntések

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

 

7./ Tájékoztatás a vagyonrendelet módosításának előkészítéséről

       Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

8./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzata

     Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

 

9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezéséről, a bölcsőde intézményegység kiválásáról szóló elvi döntés meghozatala

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

 

10./ A Siófoki Kórház fűtőműben telepített gázmotoros kiserőmű bérleti és hőtermelői szerződései

     Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető, Termofok-Sió Kft.

 

 

11./ Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási díjak emelésére

       Előterjesztő: Bóka Zoltán ügyvezető, Siófoki Temetkezési Kft.

 

 

12./ Siófok, Petőfi sétány biztonsági őrzésének elszámolása

       Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

13./Javaslat Siófok város 2019. évi marketing keretére

      Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

14./ Javaslat Siófok város 2019. évi marketing keretére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

15./ A Balaton-parti Kft. 2018. évi fejlesztési igényének elszámolása

       Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

16./ A Balaton-parti Kft. 2019. évi fejlesztési igénye

       Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

17./ Tour de Balaton rendezvény támogatása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Hatósági Osztály)

 

 

18./ Javaslat a siófoki bölcsődébe és óvodákba járó gyermekek részére Mikulás csomag ajándékozására

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

19./ Városnap alkalmából meghívott testvérvárosi vendégek költségeinek fedezete

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)  

 

 

20./ A Siófoki Rádióklub tűzkárának enyhítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)  

 

 

21./ A Balatoni Vasas SE támogatási kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)  

 

 

22./ Siófoki Vízilabda Kft. TAO támogatási ügye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)  

 

 

23./ A Siófoki Bányász SE kérelme az MLSZ 2017/2018. évi sporttámogatásához kapcsolódó önrész biztosítására

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)   

 

 

 

24./ Siófok város külterületi kerékpárútszakaszaira vonatkozó, a Magyar Közút Zrt.-vel kötendő birtokbaadási jegyzőkönyvek jóváhagyása

       Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

25./ Yolle közforgalmú kishajó kikötő keleti oldalán kialakuló lídósítás strand célú üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozat

       Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

26./ Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljáráson való részvétel és gesztori szerepvállalás

       Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

27./ 2018. évi Közbeszerzési Terv módosítása

  Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

28./ Siófok Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

  Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

29./ E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzemeltetésében elektromos autótöltő létesítéséhez szükséges képviselő-testületi hozzájárulás

  Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

                                                               

 

30./ "Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon"című TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében körforgalmi csomópont kialakítása érdekében területvásárlás      

   Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

31./A Siófok belterület 1925/5 hrsz-ú ingatlan Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 140/289-ed tulajdoni illetőségének értékesítése

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)  

 

 

32./Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR- "az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló rendelet módosítására - 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Osztály)         

 

 

33./ Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről

           (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban, az ülés előtt helyben kiosztással)

 

 

34./A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által bizottsági keretből megállapított alapítványi támogatás átadásának jóváhagyása

  Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

35./Javaslat a polgármester jutalmazására

      Előterjesztő: Hamvas Péter alpolgármester

 

 

36./ Javaslat az alpolgármester jutalmazására

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

37./Aktuális ügyek

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendi téma az önk. SzMSZ 19. § (1) bek. a), b) és c) pontja és a  (2) bek. értelmében:

 

 

 1./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

 

2./ Javaslat rászoruló családok karácsonyi támogatására

     Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

 

3./ Az NHSZ Zöldfok Zrt. 2018. november 30-ára összehívott rendkívüli közgyűlésére felhatalmazás adása (IT és FB tagok választása)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

  4./ H. D.K. vevő és N.L. eladó földforgalmi ügyében (Siófok 072/3, 097/6, 097/20, 092/10 hrsz-ú ingatlanok részilletősége átruházásról) új eljárás lefolytatása

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

 

5./ K.-D.A.L. vevő és B. Pné eladó földforgalmi ügyében (Siófok 0223/6 hrsz-ú ingatlan részilletőségének átruházásáról) új eljárás lefolytatása

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

 

6./ Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének

     (SO01-05154-9/2018 számú, NAKNy101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

7./Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének

    (SO01-05156-9/2018 számú, NAKNy101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

8./ Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének

     (SO01-05147-9/2018 számú, NAKNy101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

9./ Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének

     (SO01-05157-9/2018 számú, NAKNy101 azonosító számú) állásfoglalása elle                                                         

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

10./ Egyebek

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

S i ó f o k, 2018. november 15.                      Tisztelettel:

                                                                                                    Dr. Lengyel Róbert

                                                                                                            polgármester

Összesen 47 napirendi pont